Tabák i technologie. V Česku je nejvíc závislých dětí v Evropě. Jak poznat, že je dítě závislé?

V Česku je podle adiktologů největší počet závislých dětí a mladistvých z celé Evropy. Závislost si budují na tabáku, alkoholu, ale i počítačích. Rozpoznat včas závislost by měly pomoci nové online kurzy připravované pro pediatry.

„Epidemiologicky nejčastější je tabák, hned následovaný alkoholem, protože pravidelné pití je dnes otázka téměř deseti procent populace dětí. Logicky následuje konopí. Nicméně je dobré zmínit něco, na co není moc vidět, a to jsou léky. Současně se v poslední době do popředí tlačí psychomodulační látky, což znamená HHC, kratom a podobně.“

Závislost na mobilu roste

Podle přednosty Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Michala Miovského kouří v Česku až 40 tisíc dospívajících. Nadměrné množství alkoholu pak pije přes 100 tisíc mladistvých.

Čtěte také

Roste také počet dětí závislých na elektronických zařízeních: „Je to velký problém, protože dítěti nemůžete vzít technologie, protože ho odříznete ze sociálního kolektivu a prostředí. Děti na tom pracují, dělají do školy úkoly a potřebují to v podstatě úplně standardně na úplně běžné normální fungování. Takže je velmi těžké stanovit, kde je hranice mezi těmi dvěma světy.

Obvykle to poznáte tak, že s dítětem začnou jiné problémy. Například přestává fungovat ve škole, přestává komunikovat s rodiči a takové ty nejvýraznější, což se děje a bývá to často impulzem i k návštěvě u nás, bývá to, že dítě při omezení zařízení napadne třeba i rodiče. To už je moment, kdy úplně ztrácí seberegulační dovednosti, které má i tak slabé.“

Ztráta pravidelného režimu

Smutné prvenství podle něj odráží především to, že návykové látky jsou v Česku snadno dostupné. Jsou laciné a státem málo regulované. U závislostí na mobilech nebo počítačích hraje velkou roli hlavně nedůslednost rodičů a nevymezení jasných hranic. To souvisí i s obdobím covidu, kdy děti přestaly mít pravidelný režim, říká Alena Šebková předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů.

Čtěte také

„Děti byly doma, jednak ze školy, jednak v podstatě nemohly ani do žádných svých zájmových kroužků a tak dále, takže bohužel ztratily jakýkoliv režim. Přestaly sociální kontakty a děti se zase ocitly v nějakém světě, který je nedostatečně naplňuje, dalo by se říct. No a pak přemýšlí o sobě, o situacích, teď se na ně hrnou ještě další situace zvenku. Rodiče hovoří třeba o tíživé ekonomické situaci, máme za rohem válku, to jsou všechno věci, které na děti hodně zapůsobily a je to skutečně vidět.“

Kurz z pohodlí domova

Pomoct by do budoucna měly nové online kurzy pro pediatry, díky kterým by mohli rozpoznat a zachytit závislosti u dětí a mladistvých už při běžné preventivní prohlídce, pokračuje Miovský.

„Kurz je velmi krátký, je jednodenní, online a plně automatický s virtuálním tutorem, takže lékař nemusí nikam jezdit, sedí ve své ordinaci nebo doma, kurz může kdykoliv přerušit a navázat, kde skončil, může se kouknout na kteroukoliv část znovu. Intervence je jednoduchá, není důvod, aby se to takto jednoduchým kurzem nenaučili.“

Čtěte také

Důležitý je včasný záchyt pacientů, pediatři by si i při běžné preventivní prohlídce měli u dětí všímat změn v jejich chování, měli by se jich zároveň ptát, jestli kouří, jestli pijí alkohol, případně jak často. Stejně tak by si měli všímat i reakce rodičů, i zdánlivě nevýznamná poznámka může lékaře navést k problému, který se v rodině děje.

Online kurzy začnou v září a říjnu letošního roku a časem by měly být dostupné také pro zdravotní sestry a gynekology.

autoři: Karolína Burdová , mga
Spustit audio

Související