Krypta. Poslechněte si třetí ze série živých zpravodajských rekonstrukcí Operace Anthropoid

18. červen 2022

Od atentátu na Heydricha už uplynuly tři týdny. Celý svět je otřesený zkázou Lidic, ale nacistům se navzdory nebývalému teroru nedaří přijít výsadkářům na stopu. V úterý 16. června 1942, se v sídle pražského gestapa v Petschkově paláci dobrovolně přihlásil parašutista z výsadku Out Distance Karel Čurda. Označil atentátníky, uvedl jména všech spolupracovníků a přivedl gestapo na stopu rodiny Moravcových, která jim pomáhala. Gestapo se jí už nepustilo.

Poslechněte si speciální vysílání k 80. výročí posledního boje parašutistů v kryptě pražského kostela sv. Cyrila a Metoděje. Moderátoři Jan Pokorný a Martin Veselovský si se svými hosty povídali živě v sobotu 18. června dopoledne na nedalekém Karlově náměstí.

Začátek konce

Čurda mimo jiné mezi mnoha aktovkami poznal tu, která patřila Josefu Gabčíkovi. Vypověděl, že v ní Gabčík několik dní před atentátem nosil samopal. Řekl taky, že i on sám seskočil na konci března na území protektorátu z britského letounu. Při podrobném výslechu Čurda prozradil úkryty parašutistů v Praze, Lázních Bělohradě, Pardubicích a Plzni. Gestapo je okamžitě obsadilo.

Čtěte také

Udat ostatní parašutisty se Čurda pokusil už 13. června, kdy doma v Nové Hlíně u Třeboně napsal anonymní udání na Josefa Gabčíka a Jana Kubiše. To odeslal na četnickou stanici v Benešově. Tamní četníci ale udání pozdrželi, gestapo se tak o dopise dozvědělo až po 18. červnu, tedy v době, kdy byli parašutisté už po smrti.

Prozrazení

Ve středu 17. června gestapo vtrhne do bytu rodiny Moravcových, jedněch z největších podporovatelů parašutistů. Zatímco nacisté zatýkají Aloise Moravce, jeho ženě Marii se podaří otrávit. Jejich syna Vlastimila zvaného Aťa vylákají nacisté z rodinného statku do Prahy telegramem o náhlé nemoci jeho matky.

Po příjezdu ho gestapo zatkne a sedm hodin brutálně mučí. Nakonec mu ukážou mrtvé tělo Marie Moravcové. Teprve tehdy se 21letý Aťa zlomí a prozradí, že parašutisté se nejspíš ukrývají v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze.

Už kolem poledne vnikne gestapo také do bytu Jana Zelenky Hajského. Do jejich rukou ale živý nepadne – stihne se otrávit dřív, než se k němu dostanou. V důsledku zrady Karla Čurdy nacisté dopadnou také podporovatele výsadku Silver A, manžele Hanu a Václava Krupkovi v Polici nad Metují.

Pod svícnem tma

Gestapo řádí po celém protektorátu, zatčeny jsou desítky lidí z domácího odboje. Parašutisté v kostele svatých Cyrila a Metoděje nemají tušení o ničem z toho, co se děje. Na noc se kamarádi Jan Kubiš a Josef Gabčík tentokrát rozdělí. Zatímco Josef Gabčík spolu s Jaroslavem Švarcem, Janem Hrubým a Josefem Valčíkem zůstává v kryptě, Jan Kubiš, Adolf Opálka a Josef Bublík odcházejí hlídkovat na kůr.

Kolem chrámu byly vytvořeny dva neprostupné obkličovací okruhy. Vnitřní zahrnoval kostel s přilehlým blokem domů, vnější sahal na severu po vltavské nábřeží, na jihu pak až po Karlovo náměstí. Uniknout nebylo možné

Se spojením a zásobováním potravinami jim nezištně a s nasazením vlastního života pomáhají pravoslavný biskup Gorazd, kaplan Vladimír Petřek a farář Václav Čikl.

„Nikdy se nevzdáme!“

Nad ránem 18. června 1942 je už kostel obklíčen stonásobnou nacistickou přesilou. Obráncům hrají do karet zdi kostela a zahnuté úzké průchody na empoře. Němci kvůli nim nemohli plně využít početní převahy a museli útočit po skupinách dvaceti mužů. Ty se dařilo parašutistům Kubišovi, Opálkovi a Bublíkovi odrážet.

Ačkoliv byli beznadějně obklíčeni a nedostatečně vyzbrojeni, kladli rozhodný odpor. Promyšleným rozmístěním a vynikajícím obranným postavením dokázali spolehlivě palbou pokrýt celý prostor kostela. Vážněji je nemohla ohrozit ani střelba z kulometů zvenčí, která navíc ohrožovala spíše útočníky, což si sami Němci poměrně brzy uvědomili a střílet přestali.

Nakonec byl Kubiš raněn střepinami a jeho druzi se pokusili spáchat sebevraždu, což se však podařilo pouze Opálkovi. Bublík a Kubiš padli do německých rukou ještě živí, ale smrtelně ranění a v bezvědomí byli odvezeni do lazaretu SS. Ani jeden se neprobral a záhy oba zemřeli.

Po vyřazení obránců na kůru se Němci obrátili na parašutisty v kryptě, jejich záměrem bylo chytit je živé. Pokusili se je přesvědčit ke kapitulaci, házeli do krypty slzotvorné granáty a přiměli také české hasiče, aby zaplavili kryptu vodou. Parašutisté odráželi německé útoky, nakonec si v bezvýsledné situaci vzali život.

Měli pouze osobní zbraně typu Colt 1903 v ráži 7,65 mm a několik pistolí ráže 6,35 mm a k nim nevelký počet nábojů. Dá se odhadovat, že jich byly jen desítky, nikoliv stovky. Boj trval přes dvě hodiny a skončil, když parašutistům postupně náboje došly. Ten poslední si vždy nechali pro sebe.

Po dobytí chrámové lodi se boj přesunul do krypty, kde se ukrývali podporučík Josef Valčík, rotmistr Josef Gabčík, rotný Jaroslav Švarc a četař Jan Hrubý. Němci si dokonce na pomoc přivolali hasiče, kteří vháněli do krypty okénkem z ulice vodu a kouř

Memento mori

Se smrtí parašutistů nacistický teror zdaleka nekončil, odplata okupantů tvrdě dopadla mimo jiné na pravoslavnou církev. Biskup Gorazd a další hodnostáři, Vladimír Petřek, Václav Čikl a Jan Sonnevend byli popraveni 4. a 5. září 1942.

Padlí parašutisté byli z chrámu vyneseni na roh Resslovy a Václavské ulice a tam identifikováni zrádcem Karlem Čurdou (třetí zprava). Nad mrtvými se sklání K. H. Frank

Později téhož měsíce nechal nový zastupující říšský protektor Kurt Daluege pravoslavné obce na území protektorátu zrušit. Další pravoslavní věřící, kteří měli nějakou spojitost s atentátníky, byli mezi Čechy popravenými 24. října 1942 v Mauthausenu.

Po válce byla pravoslavná církev obnovena a chrám znovu vysvěcen. Biskup Gorazd byl pravoslavnou církví roku 1987 prohlášen za svatého. V kryptě vznikl Národní památník hrdinů heydrichiády a stopy po posledním boji parašutistů jsou na chrámu viditelné dodnes.

Poslechněte si celou čtvrtou živou zpravodajskou rekonstrukci Operace Anthropoid. Tentokrát Radiožurnál vysílal z Karlova náměstí v Praze a z nedalekého kostela sv. Cyrila a Metoděje v Reslově ulici. 

autoři: Jan Pokorný , Martin Veselovský , and | zdroj: Vojenský historický ústav
Spustit audio

Související