Víme, jaké je IQ průměrného Čecha! A jak jste na tom vy?

19. únor 2018
Encyklopedie Radiožurnálu

Inteligenci je možné definovat jako schopnost zpracovávat informace. Zahrnuje celou řadu aspektů, mezi které například patří výkonnost naší paměti, rychlost řešení otázek, schopnost hledání logických souvislostí, řešení matematických úloh, prostorová představivost apod.

Jednotkou měření je takzvaný inteligenční kvocient – IQ, který představuje poměr výsledků jedince dosažených ve standardizovaném inteligenčním testu v porovnání s výsledky dosaženými lidmi stejného věku. Průměrné IQ dosahuje hodnoty 100. Přibližně 68 % lidí se pohybuje v rozmezí mírně podprůměrné nebo nadprůměrné inteligence, tedy 85 až 115. 95 % lidí se pak vejde do rozmezí 70 až 130.

Část našich schopností dědíme geneticky, důležitou roli ale hraje i zdravotní stav, výchova a především přístup ke vzdělání a jeho kvalita.

Britský psycholog Richard Lynn a finský politolog Tatu Vanhanen vypracovali před několika lety srovnávací studii výše inteligence v jednotlivých zemích na světě. Přišli na to, že průměrná inteligence v zemích s nízkým domácím produktem je výrazně nižší než v bohatých, vyspělých regionech. IQ průměrného Čecha dosahuje podle této studie 98 bodů, což je podobná hodnota jako u jiných evropských států.

Výše IQ však podle kritiků rozhodně není měřítkem úspěchu. Neznamená zvídavost, není zárukou píle či vůbec schopnosti dobře vycházet s druhými lidmi.

Spustit audio

Související