Originálně a kreativně přistupovat k vědě chce studenty učit nový obor „Science“. Inspiraci hledal třeba v Cambridgi

31. leden 2023

Unikátní bakalářský obor, který propojí biochemii s matematikou, otevře na podzim Univerzita Karlova. Jmenovat se bude Science a je určen všem, kteří chtějí dělat vědecký výzkum komplexněji. Výuka bude výhradně v angličtině a své zkušenosti budou mladým lidem předávat špičky jednotlivých oborů.

Na prestižním Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd hledá Tomáš Pluskal se svou skupinou, jak uměle připravit molekuly léčivých rostlin, a to přesto, že na začátku své mezinárodní vědecké kariéry vystudoval softwarové inženýrství na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

„Teďka je hodně takový trend hledat nové znalosti a objevy na hranicích těch oborů a na těch přesazích, takže tam se potom hodí mít vzdělání z více oblastí,“ říká Tomáš Pluskal.

Různorodost oborů

I proto, že ve své vědecké skupině má ryzí odborníky napříč obory a díky svým znalostem je pro ně rovnocenným partnerem. 

Nebýti úplným specialistou od začátku je obrovskou výhodou, protože můžou být kreativní, originální...
Jan Černý

„To je pravda, máme skupinu hodně různorodou - od molekulárních biologů a biochemiků přes organické chemiky až po lidi, který dělají informatické věci, informatiky a odborníky na strojové učení,“ vypočítává Pluskal.

Teď už takové propojení nemusí být záležitostí jen osobnosti vědce. Univerzita Karlova na podzim otevře nový bakalářský obor Science, který právě takové odborníky bude vychovávat.

Čtěte také

„Nebýti úplným specialistou od začátku je obrovskou výhodou, protože můžou být kreativní, originální a můžou se na příslušný problém nebo otázku podívat z jiné strany,“ je přesvědčen biolog Jan Černý z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který s kolegou Petrem Nachtigallem stál u zrodu nového studijního programu.

Právě komplexní pohled je podle něj dnes hybatelem vědeckého úspěchu: „Ti, kteří posouvají hranice poznání, tak to nejsou dělníci vědy, ale to jsou ti, kteří tam přicházejí s nějakým nápadem a to je přesně to, co dokáže zohlednit Evropská výzkumná agentury, ERC granty jsou o kreativitě a nikoliv o tom, že se vyčíslí počet hodin, které strávíme u mikroskopu nebo nějakého spektrofotometru.“

Inspirace z Velké Británie

Inspirací pro nový bakalářský obor je studijní program Nature Sciences na prestižní Cambridgeské univerzitě, jehož podstatou je vysoce individuální vzdělávání.

Čtěte také

„Bude zde malý poměr studentů k pedagogovi, reálně 1:1, kdy každý student bude mít svého tutora, a bude se s ním bavit, nejenom o výuce, ale i o celé řadě soft skills, i včetně toho, jak optimalizovat příslušnou kariéru, čemu se věnovat, prostě to humboldtovské tovaryš a žák a je přesně to, co bychom měli promítnout do akademické praxe i na Univerzitě Karlově,“ říká Jan Černý.

Hlavním cílem je propojit chemii a biologii s matematikou a fyzikou, přičemž přednášejícími nebudou podle Jana Černého jen mezinárodně ostřílení vědci z Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

„Chceme oslovovat ty nejlepší z nejlepších, z Akademie věd, jde o to, aby to byli ti, kteří dělají nějaký mezioborový výzkum, osobnosti, které dokáží inspirovat a motivovat,“ zdůrazňuje Jan Černý.  

I k památce zakladatele

Profesor Petr Nachtigall se realizace nového oboru nedočkal, v prosince podlehl rakovině, ale o to větší je to motivace pro všechny ostatní.

„Ta jeho zarputilost a snaha to posouvat co nejrychleji vpřed mohla mít i ten vnitřní motivační stimul, on to opravdu cítil jako své čtvrté dítě, které chce, aby se narodilo a aby bylo úspěšné stejně jako ty ostatní děti, věnoval tomu maximum a pro nás je to obrovský závazek,“ komentuje Jan Černý.

Přihlášky do nového bakalářského programu Science musí středoškoláci podat do konce února, přičemž hlavním kritériem je nadšení pro kreativní vědu.

autoři: Eva Kézrová , aka
Spustit audio

Související