Změny v úsporném balíčku? Už jen kosmetické. Výnosy z hazardu v obci nahrávají korupci, míní poslankyně STAN

Poslanecká sněmovna pustila do druhého čtení vládní návrh zákona, který má pomoci státu snížit strukturální deficit hospodaření o bezmála 150 miliard v následujících dvou letech. Proti tzv. konsolidačnímu balíčku mají ale výhrady i někteří poslanci vládních stran. Co chtějí změnit a jak budou při projednávání balíčku postupovat? Vladimír Kroc se ptal členky poslaneckého rozpočtového výboru, ekonomky Hany Naiclerové z hnutí STAN.

Druhé čtení by mělo začít 5. září. Vláda nevylučuje změny v návrhu, ale chce na něj přistoupit jenom tehdy, pokud se na nich koalice dohodne jako celek. Už se nějaké takové změny rýsují?

Ano, padla dohoda, že strany mohou vznést připomínky, nicméně vliv na tento připravovaný konsolidační, ozdravný balíček by to nemělo mít v hodnotě. Pokud by tam nějaké úpravy byly, tak by měly podle mě být pouze kosmetické, protože máme-li cíl ušetřit 150 miliard dodržet, tak by se to nemělo rozdělit do spousty ozdravných pozměňovacích návrhů, které by nám tento jeden společný úplně rozložili.

Podle vašeho stranického kolegy, poslance STAN Lukáše Vlčka, máte k návrhu jako strana tři základní připomínky. První se týká výnosů daně z nemovitosti. Chápu správně, že podporujete žádost Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv, aby výnos z této daně zůstal výlučným příjmem obcí?

Ano, jako STAN to podporujeme. Domníváme se, že je to v podstatě jakási technikálie, protože víme, že obce měly historicky daň z nemovitosti vždy ze 100 procent v příjmech svého rozpočtu. Dokáží s těmito příjmy pracovat, protože ví, co je v obci potřeba udělat.

Čtěte také

Na druhé straně se jim zase sníží rozpočtové určení daní, takže tato úprava bude zcela kosmetická. Je to technikálie.

Druhý bod je právě částečná úprava rozpočtového určení daní. Jakým způsobem?

Výběr DPH bude vlastně snížen tím, že jsme ze tří sazeb stáhli DPH na sazby dvě – respektive ta třetí, nulová, tam pak na závěr přibyla – nicméně se nám 10procentní a 15procentní slilo ve 12procentní, pak máme sazbu 21 procent.

Vzhledem k tomu, že touto úpravou státní rozpočet přijde asi o šest miliard korun, ten výběr DPH poklesne. Takže jako kompenzace pro obce bude to rozpočtové určení daní přenastaveno. Tím, že už se do něj bude sahat, tak se tam budou dělat takové úpravy, aby se to obcí až tak nedotklo.

Zatřetí jako Starostové a nezávislí žádáte o přesunutí novin do snížené sazby DPH. Proč?

Zaprvé to ve vyjednávání o konsolidačním balíčku přibylo až úplně na poslední chvíli, nebyla na tom shoda, v podstatě to tam přibylo podivným způsobem. Myslíme si, že noviny by opravdu měly patřit do snížené sazby, tak, jako je to jinde ve světě a je zbytečné od sebe oddělovat časopisy a knihy. Takže navrhujeme vrácení do snížené sazby.

Čtěte také

Navíc, přece jenom jako slouží k informovanosti občanů. Média by měla opravdu plnit funkci jakéhosi hlídacího psa politiků, takže si myslím, že jakékoliv médium, i ty noviny, by prostě měly být dostupné.

Tabák, víno, hazard

Asociace poskytující adiktologické služby žádá přehodnotit navrhované zdanění hazardu a tabákových výrobků podle jejich škodlivosti. Podle asociace by zamýšlené nastavení daní zvýhodnilo tradiční cigarety před tabákovými alternativami s menším zdravotním dopadem. Vy to považujete za racionální požadavek?

Osobně to považuji za racionální požadavek. Přeci jenom existuje Lafferova křivka, podle které jsou lidé ochotní platit daně ještě při určité míře zdanění. Ta procenta daní by opravdu měla být stanovena s rozmyslem a s co největší efektivitou pro státní rozpočet.

Senátorka Hana Kordová Marvanová žádá, aby ministerstvo financí dodrželo svůj slib z počátku roku, že výnosy z hracích automatů nebudou zvýhodňovat obce, v jejichž katastru automaty fungují. Tvrdí celkem logicky, že to některé obce vede k podpoře této nebezpečné formy hazardu, která má navíc nežádoucí sociální dopady. Podporujete její požadavek?

Co se týče této otázky hazardu, tak osobně podporuji tento názor paní senátorky Marvanové, protože si myslím, že pokud budou obce rozhodovat o tom, že budou mít příjmy podle počtu automatů v jejich obci, nahrává to jakémusi korupčnímu jednání a podpoře hazardu. Měli jsme to i v programu PirStanu: myslím si, že bychom měli potlačovat takové patologické vlivy, jakým bezesporu hazard je.

Spíš se kloním k variantě druhé, aby se to počítalo jakoby na počet obyvatel. Nicméně uvnitř STANu ještě stále probíhá diskuse, protože každý máme jiný a svůj názor, ten závěrečný ještě stanoven nebyl. Já věřím, že to dopadne v souladu s naším volebním programem.

Čtěte také

V pátek člen Národní ekonomické rady vlády, ekonom David Marek, v tomto pořadu kritizoval nulovou spotřební daň na víno. Nebyl to opravdu krok vedle?

Nulová daň na víno byla opět prosazena do konsolidačního balíčku na závěr, způsobem, na kterém nebyla úplně shoda. Ač jsem z Moravy, tak souhlasím s tím, aby víno jako alkohol bylo zdaněno také spotřební daní. Určitě bych byla pro, aby se spotřební daň na víno zavedla.

Není to o jakési nepodpoře moravským vinařům, ale o tom, že dvě třetiny vína se v Česku spotřebuje z dovozu, takže netvoří to jenom moravské víno nebo české víno. Bylo by to zdanění hlavně dovozových a myslím si, že naše vinaře umíme podpořit i jinak.

K čemu je určená 170miliardová půjčka z Evropské unie, o kterou vláda zažádala? A proč s ní Hana Naiclerová jako členka rozpočtového výboru nesouhlasí? Poslechněte si celý rozhovor vedený Vladimírem Krocem.

autoři: Vladimír Kroc , jkh
Spustit audio

Související