Trojice z tajného kurzu v Polsku dokázala prolomit šifrování německého přístroje Enigma už před válkou. Věhlasu se ale nedočkali

Nebyla to přímo zbraň, ale ve 2. světové válce sehrála důležitou roli. Byla to Enigma. Tak se jmenoval šifrovací přístroj, který používala německá armáda ke kódování svých depeší. Spojenecké velení je ale dokázalo přečíst. A to nejen díky britskému matematikovi Alanu Turingovi, ale i třem polským kryptoanalytikům, kteří kódování enigmy rozlouskli ještě před začátkem války. Jejich osud připomíná Centrum šifer Enigmy v Poznani.

V centru Poznaně vedle Poznaňského hradu je celkem nevýrazná budova, ve které kdysi sídlilo pruské velitelství vojenského zásobování. Pak tady byl krajský výbor Polské sjednocené dělnické strany. Po pádu komunismu se budovy ujala poznaňská univerzita a dneska je tady Centrum šifer Enigmy.

Tajné semináře po přednáškách

Chloubou poznaňské expozice je podle ředitele Centra Piotra Bojarského originální přístroj z roku 1937, který používal německý wehrmacht a také letectvo. Poznaň nebyla tím místem, kde se podařilo kódování enigmy rozluštit, ale právě tady na univerzitě v místě dnešního muzea šifer studovali matematiku ti, kteří přišli systému Enigmy na kloub.

Na konci 20. let minulého století dostal profesor matematiky na Poznaňské univerzitě Zdzislaw Krygowski pokyn polského Generálního štábu, aby otevřel kurz kryptologie. Ze studentů zapsaných do kursu vybral 20 nejschopnějších a ti pak po přednáškách docházeli na tajné semináře, na kterých se snažili rozluštit německé šifry.

Čtěte také

V roce 1932 se skupina těchto kryptoanalytiků přestěhovala do Varšavy a tam v té době už vystudovaný odborník v oboru dešifrování Marian Rejewski poprvé přečetl depeši zakódovanou Enigmou.

Bomba, prapředek počítače

Systém Enigma byl založený na soustavě otočných disků na několika osách. Nastavení těchto rotorů se každý den měnilo, a tak bylo vždy nutné zjistit, jaký kód se používá v daný den. Spolu s Rejewskim na odhalení mechanismu kódování pracovali další dva kryptoanalytici. Henryk Zygalski a Jerzy Róžycki. Společně vyrobili přístroj, který dokázal kód Enigmy prolomit. Pojmenovali ho bomba.

„O Rejewského bombě bychom s velkou nadsázkou mohli říct, že to byl prapředek počítače. Bylo to zařízení, které dokázalo do 3 hodin určit, jaké je počáteční nastavení rotorů Enigmy pro daný den,“ říká Piotr Bojarský.

Když už bylo jasné, že se schyluje k válce, pozvalo v červenci 1939 Polsko do tajného dešifrovacího střediska v Kampinoském pralese u Varšavy delegace z Velké Británie a Francie. Tam se poprvé dozvěděli, že polští kryptoanalytici už 7 let čtou německé zprávy zašifrované Enigmou. Dostali také kopie německého šifrovacího přístroje. Matematici Rejewski, Zygalski a Róžycki potom přes Francii emigrovali do Velké Británie, ta už díky nim dokázala německé radiodepeše číst.

Alan Turing, a kdo dál? 

Po skončení války se mohli polští geniální matematici stát hrdiny, ale světového věhlasu se na rozdíl od Alana Turinga nedočkali.

Čtěte také

Podle ředitele poznaňského Centra šifer enigmy Piotra Bojarského se nikdo o zásluhy polských kryptoanalytiků nestaral a všechny zásluhy za rozluštění kódu Enigmy se připisovaly Britům. Až v 90. letech se začalo o polském přínosu k odhalení tajemství německých šifer mluvit.

Dnes už jsou osudy všech tří otců dešifrovacího stroje, který pomohl spojencům v bojích proti nacistickému Německu, známé. Nejmladší z trojice Jerzy Róžycki se nedočkal konce války. Zahynul při námořním neštěstí ve Středozemním moři. Henryk Zygalski zůstal ve Velké Británii a přednášel tam matematiku.

Piotr Bojarski, ředitel Centra šifer Enigmy v učebně kryptoanalytiky

Jediný, kdo se vrátil do Polska, byl Marian Rejewski. Byl pod dohledem tajné komunistické policie, ale ta nikdy přesně nezjistila, pro koho před válkou pracoval a jak důležitý byl. Pracoval jako úředník a nebudil pozornost. Až po odchodu do penze napsal vzpomínky, kde přiznal svůj podíl na rozšifrování kódu Enigmy a věnoval je Institutu vojenských dějin. Dnes památku tří polských geniálních matematiků připomíná poznaňské Centrum šifer.

autoři: Pavel Novák , aka
Spustit audio

Související