Tableta proti HIV. Preventivní lék může pomoci zbrzdit nárůst pozitivních pacientů

Tableta PrEP, pre-Expoziční Profylaxe, spolehlivě chrání před HIV. Lékaři ji doporučují několika skupinám pacientů. „Jedná se o sexuálně aktivní muže, kteří mají sex s muži, partnery HIV pozitivních osob těsně po diagnóze, pracovníky v sexuálních službách, osoby, které měly v posledním půlroce nějakou pohlavně přenosnou chorobu,“ popisuje lékařka Zofia Bartovská. „Je jen v našich rukou, aby se čísla, která stoupají zcela zbytečně, zastavila,“ vybízí Tomáš, který lék užívá. 

„Je to taková malá krabička léků, říkám tomu vitamíny,“ ukazuje Tomáš krabičku s PrEP, tedy pre-Expoziční Profylaxií. Užívá ji zhruba rok kvůli aktivnímu sexuálnímu životu. To je jeden z případů, kdy lékaři tuto modrou tabletku doporučují.

Čtěte také

Jedná se o sexuálně aktivní muže, kteří mají sex s muži, partnery HIV pozitivních osob těsně po diagnóze, pracovníky v sexuálních službách, osoby, které měly v posledním půlroce nějakou pohlavně přenosnou chorobu,“ popisuje lékařka Zofia Bartovská z Kliniky infekčních nemocí Útřední vojenské nemocnice, komu je tableta určena.

Likviduje virus HIV

PrEP je spojením dvou antiretrovirotik, léků, které fungují proti viru HIV. V případě, že by byl člověk vystaven riziku nákazy, virus okamžitě zlikviduje. Třeba Tomášovi tuto prevenci doporučili lékaři, když byl na jednom z pravidelných testování. Od lékařů dostal několik brožurek k prostudování.

Tableta PrEP = pre-Expoziční Profylaxe 

  • spolehlivě chrání před infekcí HIV
  • užívá se jedna tableta denně
  • obsahuje dvě léčiva (emtricitabin a tenofovir), která brání usazení viru HIV v těle
  • PrEP se musí užít před tím, než k riziku dojde
  • nedokáže ochránit před ostatními pohlavně přenosnými infekcemi, jako je syfilis, kapavka, chlamydie nebo hepatitida C

Následuje lékařské vyšetření a testy na pohlavní choroby. Pokud je vše v pořádku, je podle lékařky Bartovské možné brát dvěma způsoby: „Užívá se jedna tabletka denně. Když klient umí plánovat rizika, vezme si dvě tabletky dopředu den před tou aktivitou. Potom v intervalu 24 hodin další tabletku a pak další. Je to tedy schéma 2-1-1. 

Preventivní lék ochrání pouze před HIV, nikoli před jinými pohlavními chorobami. Je proto dobré používat i jinou ochranu.

Lékařka dodává, že je nutné brát PrEP opravdu pravidelně, jinak může dojít k nákaze nebo ke vzniku rezistence. Zároveň preventivní lék ochrání pouze před HIV, nikoli před jinými pohlavními chorobami. Je proto dobré používat i jinou ochranu.

„Někdo by si mohl říct, že stačí použít kondom, že se nemusí ,cpát léky‘. Ale HIV se dá přenést i jiným způsobem - při orálním sexu a pdobně. Pořád je lepší PrEP mít,“ doplňuje Stanislav, který modrou tabletku také užívá. Stanislav i Tomáš se shodují, že jim PreP dává pocit většího bezpečí a taky zodpovědnosti.

Čísla stoupají zbytečně

„Dává to možnost být i s HIV pozitivním člověkem, který je třeba neinfekční. Podle mě je to o zodpovědnosti každého člena LGBTI+ komunity, aby to užíval. Je jen v našich rukou, aby se čísla, která stoupají zcela zbytečně, zastavila,“ vybízí Tomáš.

V případě, že měl někdo rizikový pohlavní styk a obává se nákazy HIV, může užít tzv. PEP, tedy po poexpoziční profylaxi. Lék funguje na podobném principu jako preventivní PrEP – znemožní šíření viru. Podle lékařů je ale potřeba ho užít maximálně do 72 hodin od styku. Ideálně by to měl ale člověk stihnout do jednoho dne.

Spustit audio

Související