S nominacemi šedesátníků do Ústavního soudu jsme již zdrženlivější, přiznává ústavní právník Kysela

Jakými argumenty podpořil prezident Pavel své nejnovější kandidáty do Ústavního soudu? Jak se prezidentův tým poučil z nezdaru soudce Pavla Simona, jehož kandidaturu senátoři zamítli? Jaké úkoly stojí před Ústavním soudem v nejbližší době? Vladimír Kroc se ptal ústavního právníka a poradce prezidenta Pavla, profesora Jana Kysely.

Ústavní soud má dva nové soudce. Senát dnes schválil advokátku Lucii Dolanskou Bányaiovou a Zdeňka Kühna z Nejvyššího správního soudu. Potvrzuje se tím, že se Nejvyššímu správnímu soudu přezdívá malý Ústavní soud právem?

Určitě. Není to jenom z hlediska agend, z hlediska způsobu rozhodování, ale i z hlediska kompetence nebo dispozice personální výbavy. Když jsme letos na jaře začínali se sestavováním seznamů potenciálních kandidátů k Ústavnímu soudu, tak na Nejvyšším správním soudu jsme napočítali nejméně deset lidí, kteří v úvahu připadají a dají se v zásadě bezprostředně přesadit z jednoho do druhého domu, které jsou od sebe vzdáleny jenom několik desítek metrů.

Takže Nejvyšší správní soud je to evidentně rezervoárem. Bylo tomu tak v minulosti, je tomu tak v současnosti a bude i v budoucnosti. Není to nijak zvlášť neobvyklé, kdybychom se podívali do zahraničí. Je to dobrá vizitka toho, že Nejvyšší správní soud byl správně zakládaný, správně vytvářený a správně funguje.

Vy vedete panel právníků, kteří prezidentovi doporučují nominanty na ústavní soudce. Ovlivnily poslední peripetie s pány Fremrem nebo Simonem nějak váš výběr nebo způsob uvažování?

Čtěte také

Výběr asi neovlivnily. Ve způsobu uvažování je to možná ještě o fous větší míra obezřetnosti, ale že bychom předtím nebyli obezřetní, ze svého subjektivního hlediska, to já nevím.

Možná je to určitá věc, která souvisí s generačním rozvrstvením, že kdybychom bývali neučinili zkušenost s panem doktorem Fremrem, respektive s přijetím jeho nominace, tak bychom možná ještě ve větší míře uvažovali o té generaci šedesátníků, ale poté, co jsme tuto zkušenost učinili, tak se mi zdá, že jsme u ní asi poněkud rezervovanější, protože to, co mohl v očích někoho někdo před rokem 1989 udělat, aby ho to vlastně vyloučilo, tak to je tolik různých věcí, že je ošemetné do toho jít. Tak to může být nějaký příklad typu zpětné vazby.

Proč vám vadí, jak jste řekl už v říjnu, mediální propírání kandidátů na ústavní soudce?

Nejde o pozornost, nejde o reflexi – to propírání je asi správné slovo, protože jde o to, kde najdete míru toho zájmu a té pozornosti, o co všechno se zajímáte a pomocí jakých slov to hodnotíte.

Čtěte také

Mně se zkrátka zdálo, že ve chvíli, kdy přeženete tu míru pozornosti, kterou věnujete nejenom profesionální osobnosti toho kandidáta, ale také jeho privátní osobnosti, tak to může určitou část kandidátů odrazovat. A ty, kteří jsou předmětem takto intenzivní pozornosti, to může poškozovat i v jejich budoucích občanských nebo pracovních životech.

To, že se nestanete soudcem Ústavního soudu, to je prostě započitatelné riziko: nikdo, kdo do toho jde, do toho nejde s tím, že má jistotu, že usedne v Brně a oblékne si ten příslušný talár, to je evidentní. Ale jde o to, co za to máte zaplatit. Ve chvíli, kdy si z vás pak někdo začne dělat legraci nebo vás ostouzí, tak jde o to, jestli toto je adekvátní míra veřejné pozornosti. K tomu jsem směřoval.

A ještě jde o rozdíl mezi tím, oč se zajímají a jak o tom mluví senátoři a jak o tom mluví média, se mi zdá.

A už jste se setkali s tím, že by některý z oslovených adeptů řekl: ne, do toho já nejdu, budou moc šťourat?

Čtěte také

V tom zářijovém kole, kdy jsme v zásadě hledali kandidátku z řad advokátů, tak se mi zdálo, že ne že by to znamenalo ne, ale že přemýšlení, jestli ano nebo ne, bylo podstatně náročnější, důkladnější a obtížnější. To bylo ve chvíli, kdy byla v čerstvé zkušenosti ta pozornost věnovaná kandidatuře pana doktora Fremra, tam se ještě nejednalo o Pavla Simona.

Takže určitá míra zdrženlivosti nebo obezřetnosti. Popravdě řečeno, i když máte pocit, že jste se ve svém životě nedopustil ničeho jako divného, tak ve chvíli, kdy nevíte, co bude za divné považovat někdo jiný, je těžké se rozhodnout, jestli do toho můžete s úplně čistým svědomím jít, protože zkrátka nevíte, co komu bude vadit.

Jaké kvalifikace s sebou dva noví ústavní soudci přinášejí a ve kterých oblastech má podle Jana Kysely současné složení Ústavního soudu mezery? A které důležité rozhodnutí jeho členy v nejbližší době čeká? Poslechněte si celý rozhovor vedený Vladimírem Krocem.

autoři: Vladimír Kroc , jkh

Související