Anna Duchková

webeditor

Připravuje články na webu Radiožurnálu.

Co dělám v rozhlase: Podílím se na tvorbě obsahu internetových stránek Radiožurnálu – zpracovávám rozhlasové příspěvky do textové podoby, příležitostně fotím a píšu krátké články.

Před rozhlasem: Věnovala jsem se studiu bohemistiky a historie a později knihovnictví a informačních studií. Pracovala jsem jako asistentka a školitelka v oddělení interního vzdělávání v softwarové společnosti a později přechodně také jako asistentka v personální agentuře.

Všechny články

Stránky

Sledujte nás

Kolegové