Zdeněk Zajíček: Investice do dopravy a energetiky jsou nutnost. Jinak hrozí, že se z nás stane izolovaný skanzen uprostřed Evropy

Hospodářská komora, která sdružuje 16 000 firem i podnikatelů, má od středy nového šéfa, dosavadního místopředsedu ODS Zdeňka Zajíčka. Jak se pod jeho vedením instituce změní? Není nový prezident komory ve střetu zájmů? Jak by podnikatelé chtěli změnit vládní úsporný balíček? A jak si Hospodářská komora představuje změny českého školství nebo nový portál pro podnikatele? Moderuje Tomáš Pancíř.

Jste pražským zastupitelem, členem správní rady Správy železnic, poradcem premiéra Petra Fialy pro digitalizaci a eGovernment, předsedou představenstva ICT unie a do tohoto týdne také místopředsedou ODS. Jste také aktivním advokátem a jednatelem tří firem. Opravdu jde toto všechno stíhat spolu s tím, že od středy jste prezidentem Hospodářské komory?

Určitě jsou některé ty pozice slučitelné a jsou přirozené. V Hospodářské komoře sdružujeme podnikatele a v jejím vedení jsou lidé, kteří sami podnikají. A stejně tak i já, ať už v advokacii anebo ve firmách, které mám. To, že jsou někteří z představitelů Hospodářské komory v poradních sborech, ať už ministrů, premiérů nebo dalších, není nic neobvyklého. To bylo samozřejmě v minulosti také. Myslím si, že to není vůbec od věci, že to je přínosné jak pro vládní představitele, tak i pro Hospodářskou komoru nebo jiné podnikatelské organizace, které takovou příležitost mají.

Čtěte také

Můžete se samozřejmě dostat v určitém okamžiku do kolize. Vždy je to ale o velkém citu a také o tom, že musíte ctít platné zákony. Navíc pozice, které jste jmenoval, neznamenají, že tam člověk sedí 24 hodin denně. Mojí prioritou je vedení Hospodářské komory. Tomu se chci věnovat naplno, a v případě, že by z těchto funkcí mělo vyplynout, že nestíhám svoji práci ve prospěch Hospodářské komory, ve prospěch českých podnikatelů, jsem připraven tyto pozice opustit.

Jste členem správní rady Správy železnic. Z jakého titulu a koho tam vlastně máte zastupovat? Pana premiéra, hlavní město Praha, ODS, ICT unii nebo podnikatelské prostředí?

Tam budu zastupovat Zdeňka Zajíčka, který má svůj rozum v hlavě a je přesvědčen o tom, že je potřeba investovat do dopravní infrastruktury, do železniční infrastruktury, do budování vysokorychlostních tratí. Investice do železniční infrastruktury považuji za strategickou investici ve prospěch státu. Budu se proto snažit tlačit na to, aby se čím dál rychleji stavělo, abychom odstranili veškeré bariéry, které tam budou, aby se dobře s investovaným majetkem a financemi hospodařilo. To je moje úloha. Pokud někdo bude nespokojen s tímto mým pohledem, má právo navrhnout můj odchod z takové pozice, ale pokud budu prospěšný pro to, aby se skutečně něco v této oblasti rozhýbalo, budu to dělat rád.

Na druhé straně předpokládám, že členem Hospodářské komory mohou být firmy, které nabízejí nebo budou nabízet své služby Správě železnic. Nemůže to být střet zájmů v tomto směru?

Čtěte také

Komora má zastupovat všechny podnikatele. Uvnitř probíhá velmi důkladná diskuse a vybalancování zájmů. Člověk nemůže stranit jenom jednomu subjektu. Nemůžete stranit jenom výrobcům a distributorům energie, protože většina členů Hospodářské komory jsou naopak spotřebitelé. Uvnitř Hospodářské komory se tedy hledá balanc a já tady nejsem proto, abych stranil jakékoli firmě při výstavbě železnice.

Tady jde o to, vytvořit férové podmínky, aby firmy mohly férově soutěžit, ale především, aby se stavělo. To, co nás odlišuje a v tuto chvíli sráží na kolena, je nedostatek kvalitní dopravní infrastruktury, ať jsou to silnice, dálnice anebo železnice? Podívejte se do Polska, co se udělalo za posledních 10 let. Proč to u nás trvá tak dlouho, a všude jinde kolem nás se staví? Oni vědí moc dobře, proč staví tak rychle. Bez páteřní infrastruktury se prostě hospodářství a fungování společnosti zajistit nedá.

Mimochodem, není zvláštní, že klade tuto otázku někdo, kdo byl do tohoto týdne místopředsedou hlavní vládní strany a kdo radí panu premiérovi?

To se musíme ptát na výkon všech předcházejících vlád včetně této. To je samozřejmě naprostá pravda a já pevně věřím příslibu pana premiéra, že vznikne nadresortní koordinační tým pro strategické investice státu. Mezi ně patří určitě oblast energetiky i dopravní a technická infrastruktura. Bez té se neobejdeme. A jestli tento příslib skutečně bude naplněn, tak si myslím, že i moje doporučení, které jsem v tomto směru premiérovi dával, budou naplněna.

Za hospodářskou komoru se budu velmi rád na této práci nadresortního týmu podílet, protože se jedná skutečně o vybudování národní strategie pro energetickou, dopravní a technickou infrastrukturu. Bez té se neobejde žádná fungující ekonomika a společnost.

Čtěte také

Vy jste po svém zvolení řekl, že jsou oblasti, ve kterých máte velmi málo času pro to, abyste je prosadili, aby české hospodářství zůstalo konkurenceschopné. Dodal jste, že je za minutu dvanáct, nebo dokonce i minuta po dvanácté. Které oblasti to jsou kromě zmíněné infrastruktury?

Prioritně je to právě oblast energetické soběstačnosti a bezpečnosti. Tam vidím opravdu, že jsme minutu po 12. Vypadá to, že čas je dlouhý. Mluvím o desetiletém horizontu. Ale pokud se některá strategická rozhodnutí neudělají během týdnů a měsíců, tak si skutečně hrajeme s ohněm a s velkým rizikem toho, že zůstaneme uprostřed Evropy izolovaní bez toho, aniž by s námi okolní státy byly schopny rozumně komunikovat.

Zrovna přicházím z kulatého stolu, který se týkal právě budování infrastruktury sítí v ČR, včetně vysokorychlostních tratí. Ano, musíme jít touto cestou. My se musíme stát strategickou křižovatkou uprostřed Evropy. Není jediný důvod, proč bychom toto výjimečné postavení opouštěli. Naopak.

Takže tam, kde povedou vysokorychlostní tratě, by se mělo stavět i vedení?

Ano. My jsme připraveni v ochranných pásmech kolem nich investovat tak, abychom co nejméně zasáhli krajinu. Pokud už někde budeme stavět, stavme to tak, abychom tam dokázali zohlednit všechny ostatní důležité strategické zájmy státu. Toto je něco, co by měla napříč politickým spektrem přijmout politická reprezentace. My bychom to měli za podnikatelský sektor maximálně podpořit.

Myslím si, že v tomto směru dokonce najdeme silnou podporu i z odborových svazů, protože skutečně pokud ztratíme konkurenceschopnost v oblasti energetiky, dopravní infrastruktury, bydlení, veřejné infrastruktury, tak potom nebudeme konkurenceschopní. Budeme jenom skanzen uprostřed Evropy, a to si nemůžeme dovolit.

Portál pro podnikatele by měl být univerzální digitální branou pro komunikaci se státem. Jak konkrétně by měl fungovat? A jak by měl podle Zdeňka Zajíčka vypadat český vzdělávací systém? Poslechněte si celých 20 minut Radiožurnálu.

autoři: Tomáš Pancíř , opa

Související