V Severočeském muzeu vás některé exponáty zaskočí

18. březen 2012
Po Česku

Teď, teď tady byl! Nějaký Nobel! Tak tuto hlášku z filmu Jára Cimrman ležící, spící určitě znáte. Víte, kde se natáčely scény z patentového úřadu, do něhož pravidelně chodil zmíněný český génius se svými četnými vynálezy? Ve výstavné budově Severočeského muzea v Liberci, kam se i tentokrát vypravíme.

K jakému účelu sloužila budova Severočeského muzea v Liberci? A proč ji dnes považujeme za vzorkovnici umění? I to jsme se dozvěděli v sobotním výletu Po Česku.

„Do budovy muzea vstupujeme slavnostním vestibulem. Všude tu na nás promlouvá historie tak, jak byl na konci 16. století tento dům postaven, totiž jako památka. Proto tu vidíme gotické oblouky, renesanční dekor nebo antické motivy. Tomu všemu dominuje hořický pískovec,“ ukazuje ředitel muzea Jiří Křížek a vede nás dál za zvuku polyfonu, jednoho z funkčních kusů zdejší sbírky hracích automatů.

„Naše muzeum začalo někdy v 60. letech sbírat hudební automaty, flašinety nebo kolovrátky, což byly přístroje, kterým v té době nikdo nevěnoval pozornost. Za 50 let vznikla krásná sbírka,“ popisuje Jiří Křížek.

Hrací stroje můžete vidět v suterénu a slyšet i leckde jinde v této výstavné muzejní budově. Třeba až v hlavním sále, který návštěvníkovi připomene sakrální architekturu.

V místní knihovně se přenesete do staré dobré Anglie

Však se tento muzejní svatostánek může pyšnit opravdu nevšedními sbírkami. Původně bylo zdejší muzeum založeno jako uměleckoprůmyslové, po druhé světové válce ovšem přibyly i sbírky přírodovědné, historické a archeologické. Celkem tu v depozitářích a v expozicích mají na 600 tisíc exponátů, což je neuvěřitelné číslo.

„U této vitríny opravdu leckterá dáma zaslzí. Tady si totiž můžete prohlédnout originální barokní šaty, velmi reprezentativní a bohatě zdobené, z počátku 18. století. Je to skutečně excelentní ukázka zdobnosti,“ domnívá se Jiří Křížek.

Právě uměleckořemeslné sbírky jsou v muzeu velmi bohaté. Nachází se tu velká kolekce gobelínů, dobového nábytku nebo předmětů běžné denní potřeby z různých dob. Sbírky jsou dál a dál obohacovány, třeba o skleněné objekty Stanislava Libenského.

„Pokud by si měl návštěvník odnést v hlavě jméno k zapamatování, tak skutečně Stanislav Libenský a jeho dílo je chloubou našeho muzea. Máme jednu z nejlepších sbírek moderního českého skla,“ upozorňuje Jiří Křížek.

Interiér Severočeského muzea v Liberci

Za nakouknutí stojí i zdejší knihovna, v níž si můžete připadat jako ve staré dobré Anglii. A k vidění jsou v libereckém muzeu i různé kuriozity.

„Tady jsem vám chtěl ukázat kuttrolf, který se i dnes vyrábí. Historici se domnívali, že sloužil k pití vína pro jezdce na koních. Ve své podstatě se však jednalo o urinální nádobu, do níž si hodující šlechtic během hostin ulevoval. My máme originál z roku 1600,“ dodává Jiří Křížek.


Zobrazit polohu Severočeského muzea v Liberci na větší mapě

Spustit audio