Tomáš Zima ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Jaká je úroveň vysokých škol v Česku? Udělujeme moc akademický a vědeckých titulů? A kdo má vlastně jmenovat profesory? Otázky, na které už za pár minut budeme znát odpovědi.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaZačíná Dvacet minut Radiožurnálu. Jsem Helena Šulcová a přeji dobrý poslech. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je nově jmenovaný rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Vítám vás. Dobrý den.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyDobré odpoledne.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaPane profesore, kdo by měl jmenovat profesory? Měl by to být stále prezident?

Čtěte také

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyVariant samozřejmě může být několik. Já osobně za sebe zastávám názor, že by profesory, jako tomu bylo v minulosti, měl i nadále jmenovat prezident, ale povedeme o tom diskuse v České konferenci rektorů, s ministerstvem školství v rámci novely vysokoškolského zákona.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaA jaký názor tam zatím převládá, protože předpokládám, že už jste měl možnost mluvit i s ostatními kolegy z ostatních vysokých škol i s ministrem školství, takže jaký převládá názor, kdo by to měl být ta osoba, která bude jmenovat budoucí profesory v Česku?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyTak, jestliže probíhá, tak není ani většinový názor, ani menšinový názor a dá se říci, že asi jsou dva názory, buď jmenování, které by skončilo na vysoké škole, anebo zachování status que, pro informaci pro vaše diváky od doby Marie Terezie ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaPosluchače.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyPosluchače, pro jejich informaci, tak profesory jmenovali jako prezidenti v první republiky, tak už tedy z dob RakouskaUherska mocnářství.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaNa druhou stranu ale Miloš Zeman by se této pravomoci rád vzdal a předal ji na nějakého jiného činitele České republiky, takže tam je možná i tato motivace.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyJá bych řekl, že povedeme diskuse a jednání.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaAle mluvil jste o tom s panem prezidentem, předpokládám, protože on byl na vaší inauguraci?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyAno, hovořili jsme o tom a při mém setkání s panem prezidentem na Hradě, nikoliv na inauguraci v Karolinu a diskutovali jsme různé varianty a také pan prezident profesory následně jmenoval a budou jim předány jmenovací dekrety 21. března tohoto roku.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaAno, to byla ta současná situace, ale do budoucna říkal vám pan prezident co, že opravdu platí to, co už říkal právě před několika týdny, že by byl rád, kdyby to už mohl dělat někdo jiný?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyPan prezident říkal, že nechce automaticky všechno podepisovat a vysoké školy samozřejmě na druhé straně mají obavu o jaksi zasahování do akademických svobod a práv, které vysoké školy v rámci jmenovacího řízení na základě řízení mají, ale pan prezident neřekl, že by přímo i toto chtěl se toho absolutně zbavit, ale říkal, že nechce tedy automaticky, mechanicky všechno podepisovat a říkám, povedeme o tom jednání a variant je několik.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaCo by vám vadilo na tom, kdyby to byl šéf Senátu, ten člověk, který bude jmenovat profesory?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyJe to jistě jedna z variant, kterou navrhoval pan ministr Chládek, je to varianta, která je netradiční a jistě bude i takové, také se o ní možno diskutovat. Systémy, které ve světě jsou, jsou buď ty vysoké školy nebo tedy nejvyšší představitel státu, který jmenuje.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaAle problém by v tom, že kdyby to byl nejvyšší představitel vysoké školy, tedy rektor, že by ta profesura platila patrně jenom na tu jednu univerzitu, jestli tomu správně rozumím?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyTo je samozřejmě otázka, jak by se to promítlo do vysokoškolského zákona, jak, jestli právě ta uznatelnost, uznatelnost těch diplomů, ale říkám, i samozřejmě ty školy, které budou mít akreditaci pro státu pro habilitační jmenovací řízení, to znamená bude tam mechanismus kontrolní, tedy o tom udělení akreditace, že můžete jmenovat profesory a habilitovat docenty, tak zajišťuje také určitou kontrolu a ta přenositelnost titulů by také mohla být.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaTen spor o to, kdo by měl vlastně jmenovat profesory, vznikl poté, co Miloš Zeman nechtěl jmenovat profesorem literáta Martina C. Putnu. Co jste si vlastně tehdy o té kauze myslel?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyJá jsem se k té kauze vyjádřil hned, tím, že jsem byl v zahraničí na mezinárodní konferenci v Miláně, tak jsem hned jaksi se k tomu vyjádřil a já si myslím, že není dobré, když se jaksi do procesu, který proběhl na fakultě naší univerzity, na vědecké radě univerzity se určitým způsobem zasahuje. Samozřejmě mohou být nějaké informace, které, pokud by byly, tak by měly být zpětně projednány na dané vysoké škole.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaMiloš Zeman tehdy kritizoval Putnovo chování na Prague Parade, kde s transparentem se postavil proti kontroverznímu úředníkovi ministerstva školství Bátorovi. Bylo to vhodné od akademika, jasná otázka?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyPodívejte se, každý si rozhoduje o svém konání ve svobodné demokratické společnosti a jistě je pak na tom a pro zase vaše posluchače při jmenování profesorem je nejprve jmenována komise, která je složena z profesorů, z nichž většina musí být mimo danou vysokou školu. Tito /nesrozumitelné/ významných osobností v daném či příbuzném oboru. Tato komise zhodnotí všechna kritéria, pedagogické, proběhne přednáška na dané fakultě, tajné hlasování, následně na vědecké radě vysoké školy, kde třetina lidí je mimo vysokou školu z různých oborů, proběhne vystoupení kandidáta, diskuse a tajné hlasování. A v těchto dvou hlasováních kolega Putna získal většinu a doporučení proto, aby byl jmenován profesorem.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaPrezident Miloš Zeman tento týden právě, tuším, že to bylo při vaší inauguraci, uvedl, že, cituji: "Důstojnost vysokoškolského profesora vyžaduje, aby u něho nedocházelo k exhibicionistickým excesům," souhlasíte, anebo naopak třeba k profesorům z umělecké branže určitý exhibicionismus patří?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyTak ono samozřejmě záleží, jaký máte úhel pohledu, co je to exces a co je to exces v různém kulturním prostředí.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaJak se na to díváte vy, pane profesore?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyJá jsem spíše konzervativního typu, ale mám rád excesy u studentů a excesy na místech, kterým to patří. Takže jsem ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaVy byste s transparentem asi nešel, ale neodsuzujete, že někdo jde?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyPřesně tak. Jako pokud to nenarušuje, jaksi demokracie je o tom jaksi neohrožovat i ty ostatní.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaRektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Vy jste, pane profesore, v jednom rozhovoru řekl, že chce snížit počet bakalářů o 5 až 10 % a naopak jste také řekl, že by měli přibýt magistři a doktorandi. Mám tomu rozumět tak, že je podle vás bakalářů mnoho?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyJá bych neřekl, že je bakalářů mnoho, ale z profilu Univerzity Karlovy, která je významně výzkumnou, vědeckou univerzitou by to soustředění té pedagogické činnosti právě mělo být na magisterská a doktorská studia. Vlastně ta doktorská studia jsou na tom vrcholu té pyramidy vzdělávání. A u těch bakalářů. Ono naší snahou je atrahovat bakaláře i z jiných vysokých škol ty nejlepší, ale některé bakalářské programy se také budou i transformovat třeba v dlouhé magisterské, je to otázka třeba pedagogů, kde v některých pedagogických disciplínách ten bakalář je vlastně neuplatnitelný na trhu práce z hlediska školského zákona.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaTam je potřeba magistra, magisterský titul.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyTam je potřeba magisterské vzdělání, já bych neříkal titul.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaTakže je vlastně úplně zbytečné, aby se studovalo 3 roky prvně.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyTakže některé ty programy jsou vlastně to rozdělení trošku umělé a teďka určitě bude docházet i k revizi některých těch částí toho boloňského procesu, takže z tohoto důvodu a určitě bakalářské obory budou na Univerzitě Karlově pěstovány ve velké šíři, ale není to, bych řekl, asi ta dominující oblast.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaKromě pedagogických oborů jsou ještě nějaké další, kde nemá cenu, aby člověk studoval bakaláře?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyTak to je věc diskuse a koncepce toho oboru a samozřejmě pak to profesní uplatnění a vždycky u každé, v každém tom návrhu se o tom diskutuje jak na vysoké škole, tak samozřejmě pak s Akreditační komisí. Ale vím, že teďka v posledních týdnech i prošly dlouhé magisterské programy nejen v té pedagogice, ale i třeba v některých technických disciplínách.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaProtože dřív byla taková představa, když se tady zaváděly bakalářské tituly a už je to teda hodně let zpátky, tak bakalář měl pověst takového nedouka, ale to už dnes neplatí. Dnes si docela zvykla jako pracovní trh na to, že vycházejí bakaláři. Je to tak?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyJá bych řekl to, že bakalář je nedouk, to byla bych řekl hluboká neznalost lidí, kteří o tom nevěděli. Ten bakalářský program je program ucelený, který je zaměřen na nějaké znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro určité profese, zdravotní laborant třeba je úplně postačující na úrovni bakaláře. A pak samozřejmě jsou profese, kde vyžadujete nebo další činnosti a kompetence, ke kterým potřebujete to magisterské vzdělání a pak jsou ještě další kompetence, ke kterým potřebujete to doktorské vzdělání. A je to tak, prostě ta pyramida na tom, toho vysokoškolského vzdělávání, tak ta široká základna jsou bakaláři. Pro některé obory a potřeby pro společnost vychováváme magistry a pak samozřejmě ty doktory.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaJá jsem se právě chtěla zeptat na doktorát, co si třeba myslíte o titulu PhDr? Jste proto tyto doktoráty zachovat?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyMyslíte PHD?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaNe, myslím PhDr.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyPhDr.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaTo je takový ten malý doktorát.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyAno, malé doktoráty, které jsou, které jsou třeba na právnické fakultě, na přírodovědecké fakultě JUDr. RNDr. Já asi se domnívám, že ano, je to určitě zase jaksi prokázání určité kvalifikační dovednosti toho člověka, je tady taková určitá tradice, která i toho člověka jaksi v té společnosti, protože ten magistr je univerzální a v některých těch profesích, třeba u těch právníků a i v těch filozofických vědách nebo ve vědách přírodních, ten člověk vlastně prokazuje svým titulem určité, jako bych řekl, zaměření, které vystudoval, takže, pokud jsou naplněny zákonné podmínky a dotyčný uspěje, tak nevidím na tom nic špatného. Jsme ve středoevropském regionu, kde jsou tituly bych řekl už po staletí tradiční.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaTo jsem se právě chtěla zeptat, jestli mimo ten středoevropský region ještě někde mají nějakou váhu tyto tituly, protože, samozřejmě u nás ano, na Slovensku se uznávají, v Rakousku a potom, tuším, ve dvou německých spolkových zemích, ani ne v celém Německu, tak proto se na to ptám?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyAle ono víte, ono je spousta zemí, které uznává různé tituly. Když uvidíte třeba vizitky některých kolegů z Velké Británie, tak tam zjistíte, že za tím jménem mají 45 zkratek, že jsou členové různých college a uskupení a podobně, takže ony ty tituly se také užívají i v jiných zemích, nejen ve střední Evropě.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaJak jste vnímal, pane profesore, kauzu generálního sekretáře německé CSU Andrease Scheuera, který si v Praze udělal právě titul PhDr. a čelil podezření, že za a) opisoval, a za b) že Bavorsko začalo uznávat tento typ doktorátu hlavně kvůli němu, vnímal jste tu kauzu nějak?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyTak nejen, že tu kauzu vnímán, ale tu kauzu ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaŘešíte.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy... šetříme a řešíme, takže já ji nemohu jenom vnímat. Podívejte se, když se předkládá nějaká práce a komise, která ji posuzuje, tak ji posuzuje na základě znalostí, které má a technických možností, které má. Jestliže existuje někde nějaký dokument, který je nezveřejněný, jestliže vy budete, nebo existuje nějaká studie a zpráva, která je u někoho v šanonu, tak těžko jaksi obecná vědecká komunita se k ní může dostat. Jsou samozřejmě technické prostředky, ke kterým se ale zase dostanete jenom k tomu to, co je zveřejněno na těch elektronických médiích, které můžete posunout. Já uvedu teďka možná takový lehký příklad, jestliže vy budete, teďka pojedete na 2 měsíce do Zimbabwe, tam u kolegy v Zimbabwe v nějakém městě opíšete jeho práci, ta práce bude v listinné podobně a nikde nebude, přijedete do Prahy, tady ji předložíte v dobré víře.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaTak mi to uvěříte, že to je moje práce, protože nemáte jaksi páky na to to ověřit?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyNemáme možnost toto ověřit. Samozřejmě je ta filozofie všech prestižních škol a všech časopisů a podobně, že ty dokumenty se zveřejňují. Případ, tento případ byl předložen etické komisi, vyžádali jsme si ty dokumenty a je to ve věci posuzování, takže tento případ jaksi neusnul a posuzujeme.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaAle nicméně už jste tento případ prověřovali, pokud se nepletu, takzvaný online softwarem, nevím teď, jak to přesně nazvat, a tam ...

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyAno, ano, přesně tak.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaA tam se ukázalo, že ta práce opsána nebyla.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyOna se ukázala, že v těch zdrojích, které jsou v online dostupné, že není, není ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaTo je to, o čem jsme se bavili?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy... opsána. To znamená ty možnosti, které máme k dispozici, jsou. A teď samozřejmě jsme si vyžádali další dokumenty a je to ve věci posuzování, takže ano, z hlediska těch veřejně přístupných zdrojů tam nejsou proto indicie, že by práce byla opsána, ale říkám, posuzujeme to teďka ještě z těch dalších zdrojů, na které jsme byli upozorněni při tomto případu a řeší to etická komise a určitě ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaA to jsou jaké zdroje, můžete je specifikovat, pane rektore?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyNo, tak jestliže někdo řekne, že to opisoval z našeho, tak si tento dokument my vyžádáme.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaTakže vy teď čekáte na dokumenty odkud? Z Německa nebo ...?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyTeď se to řeší, ano. Ne, ne, ne, je to v procesu prostě řešení a posuzování.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaJak dlouho to ještě bude trvat?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyNemám údaje, ale můžou to být v řádech týdnů.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaTo znamená, že třeba, nevím, do léta bude jasno v této kauze?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyJá si myslím, že ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaProtože je to kauza, na kterou čeká německá politická scéna minimálně tedy v Bavorsku?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyTak já nevím, kdo na ni čeká. Pro nás je to z hlediska samozřejmě otázka nikoliv politických záležitostí ve Spolkové republice Bavorsko, pro nás je to otázka, jestli dotyčný jaksi porušil normy či neporušil normy, ať je odkudkoliv ať je v jakékoliv politické straně. Takže já se domnívám, že do léta určitě, určitě bude rozhodnuto.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaKolik si myslíte, že může být takových opsaných prací někde na půdě Karlovy univerzity?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyJá si myslím, že těch prací je, určitě je velmi málo nebo minimálně a ty systémy v řadě těch vět jsou, jsou právě nastaveny na to prověřování, to znamená ty práce projíždějí těmi elektronickými systémy, kontrolují se, je tam oponentní řízení, takže mohou to být podpromilové, promilové hodnoty, které to jsou a samozřejmě, pokud je na to upozorněno, tak vždycky běží prostě řízení na dané fakultě, škole a vyvozují se z toho, pokud je to prokázáno, adekvátní, adekvátní závěry. Byly prověřeny právě třeba na základě té plzeňské kauzy před řadou let, tak se prověřovalo spousta vlastně prací, habilitační, jmenovací, doktorské, bakalářské, zpětně právě těmi elektronickými systémy a nenalezlo se pochybení.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaRektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Pane profesore, troufl byste si odhadnout, jaký je dnes rozdíl mezi jednotlivými univerzity v Česku? Když zůstaneme teď u státních univerzit. Vy jste vedl dlouhou dobu 1. Lékařskou fakulty Univerzity Karlovy. Je dnes třeba rozdíl, když někdo vystuduje medicínu v Praze, Brně, Olomouci či Hradci, tuším, že nikde jinde se studovat nedá.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyV Plzni a Ostravě.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaJeště v Plzni, na to jsem zapomněla a v Ostravě taky.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyA v Ostravě.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaJe rozdíl dnes v tom, když někdo vystuduje medicínu tedy na některé z těch 6 univerzit, jestli, má to stejnou váhu ten diplom?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyJá se domnívám, nejen v medicíně, ale v řadě oborech má ten diplom stejnou váhu. Jinak nejsou školy státní, jsou školy veřejné, státní je Univerzita obrany a Policejní akademie, jenom pro přesnost.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaTo se omlouvám.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyAle já vždycky rozlišuji ty školy, jestli jsou dobré, nebo spíše obory, které jsou dobré a které jsou špatné. A záleží vždycky, já proto vždycky doporučuji těm uchazečům o to studium, aby hledali, jak ta, ta škola, ten obor je koncipován, jaký má pedagogický sbor, kdo dotyčné bude učit, jestli jsou to lidé kmenoví nebo jenom na částečné úvazky, aby se podívali i na ty absolventy, kteří, kteří daný obor vystudovali. Co se týká medicíny, to studium je velmi srovnatelné a ty studijní programy se liší v jemných drobnostech.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaKteré obory naopak šlapou na paty Karlovy univerzity, to znamená mám na mysli, jsou třeba práva v Brně, o kterých se mluví, že mají velmi dobré renomé.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyDiskutuje se o právech ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaTak se ptám, je to výzva pro vás?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyTak samozřejmě je to vždycky výzva proto, abychom se srovnávali nejen v České republice, ale pro mě je výzva, abysme se srovnávali s prestižními školami v Evropě či ve světě a budeme k tomu dělat určité komparátory, aby ty pracoviště měly nějaké a obory cíle a mety, ke kterým by měly dosáhnout. Ona je to i otázka třeba někdy toho pojetí, jestli je to pojetí jaksi více praktické nebo více se dbá na teoretický základ, takže hovoří třeba o právech, někdo hovoří třeba o psychologii. Já si myslím, že je dobré, že řada oborů je pěstována na více univerzitách, protože to vede k té zdravé konkurenci a soutěžení.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaCo si myslíte o takzvaných online univerzitách? Co si myslíte o tom, když někdo získá jakýkoliv titul přes počítač?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyJá, pokud někdo získá titul přes počítač, tak já si myslím, že ten titul nezískal.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaAle víte, co mám na mysli, studium.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyVím.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaDá se studovat kdekoliv po světě.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyDá se studovat kdekoliv a teďka když ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaVy jste k tomu skeptický?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyK tomu, aby člověk získal celý titul jenom online univerzitou, jsem velmi skeptický. Naopak, co chci prosazovat a co jsem prosazoval na lékařských fakultách a 1. Lékařské fakultě a budu prosazovat, aby tyto elektronické vzdělávací nástroje, to znamená ať ten MOOC, WikiSkripta elektronická, elearningové kurzy, aby byly součástí toho curricula, aby si je studenti používali, ale jako jednu z částí té výuky, to znamená, mohou tam být kvalitní třeba streamované přednášky ze zahraničí, mohou tam být ty kurzy, které vám doplní vědomost nebo můžete tam mít slovníky, nástroje, atlasy, se kterými můžete interaktivně pracovat, to jistě ano, ale to vzdělání přece není o tom jenom, že si proklikáte 20 prezentací nebo si vyslechnete nějakou přednášku, kde vám jaksi perem píše někdo rovnici, třeba zrovna jsem se včera díval na jeden takovýto program, ale je to hlavně o té komunikaci, která by měla být jaksi mezi tím učitelem a žákem, je to o předávání zkušeností, znalostí, není to přece jenom o tom, že projedu něco v knize. Je to o tom vztahu mezi učitelem a žákem a ten učitel by měl toho studenta určitým způsobem formovat i jako osobnost.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaTo znamená Karlova univerzita určitě v tomto směru se nebude nějak angažovat víc, než je potřeba za vašeho vedení?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyKarlova univerzita, tak Česká republika v oblasti MOOCsu je bílá, bílým místem. Za mě se Univerzita Karlova bude angažovat v tom, aby součástí řady programů, oborů a předmětů bylo distanční nebo doplňkové elektronické výukové nástroje, to jednoznačně ano. A budeme k tomu dělat, vytváříme portály, existuje, už jsem ustavil k tomu i pracovní skupinu, takže toto budeme etablovat, ale nestane se, aby někdo na Karlově univerzitě získal titul bakaláře jenom, že si projede různé tyto elektronická média, to vám můžu podepsat vlastní krví.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaRektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima byl hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Děkuji za to. Na shledanou.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity KarlovyDěkuji vám. Hezký večer. Na shledanou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaA vás na Radiožurnálu za chvilku čekají další zprávy. Helena Šulcová přeje hezký den.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: heš
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.