Rozhovor s předsedou Rady České televize Janem Mrzenou

20. únor 2003
O kom se mluví

Jan Pokorný vítá u rozhlasového mikrofonu předsedu televizní rady, tedy Rady České televize Jana Mrzenu. Vítejte. Pane předsedo, včera jste jako Rada veřejnoprávní televize hovořili se šesti uchazeči o funkci generálního ředitele České televize. Řekl jste poté, že ve finále je šest osobností, které se mohou postavit do čela České televize. Je tím pádem výběr pro vás snazší nebo obtížnější?

Host (Jan Mrzena): Ten výběr je tím pádem obtížnější, protože když máte vybírat z šesti přiměřeně podobných osobností, každá z nich garantuje něco jiného v té České televizi do budoucna, tak ten výběr je složitější, protože pak musíte tu shodu mezi členy rady hledat na bázi něčeho jiného, než na bázi toho, kdo tu schopnost má.

Moderátor (Jan Pokorný): A nebo, jak tam zaznělo i v nadsázce, vybrat losem?

Host (Jan Mrzena): Ano nebo vybrat losem.

Moderátor (Jan Pokorný): Nejsou to uchazeči na tolik kvalitní, že se může stát, že nebude zvolen nikdo a Českou televizi dál prozatímně povede nynější zastupující ředitel Petr Klimeš?

Host (Jan Mrzena): Víte u nás v této republice na každého člověka lze vytáhnout kyblíček špíny, hovořit o něm. A tak samozřejmě v poslední době cítíme z médií nebo od některých zájmových organizací určitý tlak, kdo by byl tím správným, kdo by měl tu Českou televizi v nadcházející době řídit. Nicméně povinností rady je, abychom se pokusili o shodu, získali potřebných deset hlasů, které nám předepisuje zákon pro to, abychom generálního ředitele v daném časovém termínu, to znamená do konce února, zvolili. Na druhé straně my jsme jenom lidé, rada je patnáctičlenná, patnáctý člen odstoupil někdy na podzim roku 2001 a do dnešního dne Poslanecká sněmovna jeho náhradníka nezvolila. Mohou do toho přijít nějaké nemoci, nějaká prostě takzvaná vyšší moc a může se nás na radě sejít jedenáct dvanáct lidí a tím pádem ta shoda, to hlasování může být složitá. Ale tuto vyšší moc nepředjímejme, ta prostě, když přijde, tak je realitou. Do té chvíle, než přijde, tak většina členů rady, drtivá většina členů rady je připravena zvolit nového generálního ředitele.

Moderátor (Jan Pokorný): Protože i podle zákona nového generálního ředitele je rada povinna jmenovat nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se uvolní funkce generálního ředitele, což vychází na vámi zmiňovaný konec února. Odkud podle vás, pane předsedo Mrzeno, pocházejí ty diskuse, že by bylo i dobře, kdyby nebyl zvolen nikdo?

Host (Jan Mrzena): Tak těch diskusí vždycky okolo České televize bylo dost, protože se tam stýká řada zájmů. A myslím si, že jedním z těch zájmů, které lze velmi čitelně obnažovat, je aby České televizi to provizorium trvalo pokud možno co nejdéle. Teď nemyslím toto jenom, ale každé provizorium, které tam vznikalo v poslední době.

Moderátor (Jan Pokorný): Odpovíte na otázku, komu to slouží?

Host (Jan Mrzena): Já nebudu říkat jména, ale myslím si, že to jde z těch kruhů, které potřebují v České televizi prodávat svoji práci, točit určité svoje projekty nebo zabezpečovat své partikulární zájmy.

Moderátor (Jan Pokorný): Tedy spíš z kruhů tvůrčích řekněme, než jak by se prvoplánově nabízelo těch politických nebo obchodních?

Host (Jan Mrzena): Já si myslim, že v té politice se to projevuje až v té druhé, druhé rovině. A priory tyto snahy a tlaky jdou přímo zevnitř České televize. Je pochopitelné, že zaměstnancům každého většího podniku některým určitý chaos vyhovuje. Na druhé straně drtivá většina zaměstnanců České televize si přeje klid na práci a jasno ve své perspektivě, to znamená volbu očekává.

Moderátor (Jan Pokorný): Dostáváte se, jak sám připouštíte, i pod tlak různých skupin. Například komora programových pracovníků ve svém prohlášení, které jsem četl na internetu, píše, cituji. Kritéria výběru rozuměj nového generálního ředitele nejsou veřejně známá a proto jsme nuceni reagovat na signály, které k nám vysílá zúžený výběr kandidátů. Jak této kritice rozumíte?

Host (Jan Mrzena): Rozumím to jako určitý vjem této konfederace nebo této komory. Já osobně, protože mám rád tyto věci pojmenovávány jasně a přesně, jsem požádal jaksi to vedení té komory programových pracovníků, abychom se setkali a dnes odpoledne po tomto mém vystoupení v Českém rozhlase tu schůzku máme. Takže doufejme, že si ty věci pojmenujeme.

Moderátor (Jan Pokorný): Komora programových pracovníků dále uvádí, znovu cituji. Stojíme o výraznou osobnost v čele, která by dokázala získat nezbytnou důvěru zaměstnanců České televize a zároveň dokázala prosadit potřebné změny vedoucí k lepšímu fungování televize veřejné služby. S takovou osobností jsme připraveni spolupracovat. Konec citátu. Rozumíte tomu tak, pane předsedo, buď vyberete toho, kdo se nám líbí jinak? Pozor jinak tři tečky tedy?

Host (Jan Mrzena): Víte ono se to dá vykládat různě. Takovéto, takovéto, takováto vyhlášení, ale myslím si, že jsou to vyhlášení velmi nebezpečná pro Českou televizi jako celek a ve své podstatě ji v podstatě navenek poškozují. I já si přeji silnou osobnost v čele České televize. Osobnost, která dokáže komunikovat dovnitř České televize a která dokáže komunikovat i navenek. Protože, jestli je něco v České televizi špatného, tak je to určitá paranoia, která je vytvářena dlouho dobu vůči soukromým médiím v této oblasti. A tato paranoia vede až k takovým, řekl bych, k nepřirozenostem, jako je někdy zákaz vystupování toho konkrétního člověka na obrazovce televize veřejné služby. Aby se nedělala reklama jakoby jiné stanici. Já se domnívám, že ten model, který jsem registroval kdysi u rozhlasových stanic, že rozhlasové stanice soukromé vysílaly apel na občany České republiky, aby platili koncesionářské poplatky ve prospěch Českého rozhlasu tak, aby vlastně Český rozhlas také byl tou svébytnou institucí. Myslím si, že to je ten správný směr neparanoidní spolupráce. Protože každá televize v České republice má svého diváka, každá televize tady má svůj účel a paranoia v tuto chvíli není na místě.

Moderátor (Jan Pokorný): Nicméně je to pro vás smutné, že tuším kromě jednoho pořadu při vyhlašování cen ankety Tý Tý, odnesli všechny ceny tvůrci z televize Nova?

Host (Jan Mrzena): Plakat z toho nebudu, ale myslím si, že to je obrázek, obrázek té skutečnosti, jak ty televize navenek komunikují se svým divákem. To znamená televize Nova bezpochyby umí dělat ze svých lidí hvězdy, umí pracovat s těmi lidmi, kteří se na televizi koukají tak, aby vnímali určité tváře, které profilují tu televizi. Česká televize v tomto má velký handicap a má co zlepšovat v této otázce.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem pořadu O kom se mluví je předseda Rady České televize Jan Mrzena. Dovolte zpátky k volbě budoucího generálního ředitele. Proč ještě nejste jako Rada České televize sjednoceni na způsobu hlasování a jaký byste navrhoval vy osobně?

Host (Jan Mrzena): Tak my máme takové pravidlo, že způsob hlasování stanovujeme pro tu konkrétní volbu vždycky před tou volbou. Nemáme, nemáme...

Moderátor (Jan Pokorný): Podle čeho se rozhoduje?

Host (Jan Mrzena): Nemáme v jednacím řádu pevně zakotven tento princip. Zpravidla hlasujeme o personálních věcech tajnou volbou, to znamená na nějakém hlasovacím lístku každý zaškrtává nějaké údaje, vkládají se do urničky. Či-li kopírujeme takový ten volební systém, který je běžný v České republice. Někdy, když je potřeba některé rozhodovací procesy urychlit, hlasujeme i aklamací, ale to bývá výjimečně. A předpokládám, že budeme volit ten první princip v tom případě příští týden.

Moderátor (Jan Pokorný): Už proto, že tohle hlasování není zas tak úplně jako každé jiné, mělo by být takové, které by zajistilo tu persónu, o které jste tady vy mluvil pro Českou televizi na budoucích šest let. Pane předsedo, radní Ladislav Müller je přesvědčen, že kromě veřejného a neveřejného slyšení kandidátů na post šéfa České televize, je potřeba, aby se Rada České televize sešla a diskutovala o tom, co kandidáti nabízejí bez diváků. Je to vzhledem k atmosféře, která je před volbou dalšího televizního ředitele na Kavčích horách, i podle vás dobrý postup?

Host (Jan Mrzena): V první řadě bych chtěl říct, že je to legitimní postup, který výběr kandidáta nijak nesnižuje. Schází se spousta skupinek různých zainteresovaných osob, kteří nejsou členy rady, o těchto věcech diskutují, píší nám dopisy. Například ten, o kterém jste hovořil před chvilinkou. A já nevidím jediný důvod, proč by se lidé, lidé kteří o tom mají ten mandát rozhodovat neměli mezi sebou komunikovat. Na druhé straně všechny jednání, konkrétní jednání rady prostě mají být veřejná a ta... To znamená v tu chvíli, když půjde o rozhodovací procesy nebo oddělení těch zásadních věcí, které s tím souvisí, tak vždycky je na veřejnosti dělat budeme. Ten způsob, o kterém jste mluvil, je teda o způsobu komunikace mezi členy rady, jak k této volbě přistupovat. Je třeba si uvědomit, že my jsme prakticky do včerejšího dne, kdy byly ty veřejná slyšení takový ten poslední kamínek uhelný při tom výběru, jsme individuálně si mohli každý z nás hodnotit jednotlivé uchazeče. A je naprosto legitimní, abychom mezi sebou komunikovali, abychom se shodli na tom, kdo je pro nás nejpřijatelnější.

Moderátor (Jan Pokorný): I neveřejně?

Host (Jan Mrzena): Myslím, že i neveřejně i veřejně. Protože na neveřejném jednání nebo na neveřejném setkání prostě nebudou všichni členové rady. Jenom ti, kteří mají zájem o tu komunikaci širší, je to neoficiální komunikace, ale je to komunikace.

Moderátor (Jan Pokorný): Pohleďme na příští středu, což bude den, který bude pro jednoho z těch šesti kandidátů možná dnem D, možná to bude den jako každý jiný a nic se nestane. Nicméně v optice toho, co jste říkal, pane předsedo, na začátku, že ke zvolení nového generálního ředitele je potřeba určité kvórum, určitý počet přítomných členů rady. Máte už teď, týden ani ne, týden před tím, hlášenou nepřítomnost některého z radních oficiálně?

Host (Jan Mrzena): Oficiálně nebude přítomen radní pan Milan Horálek, který bude z důvodu své jaksi dlouhodobé léčby bude, bude mimo republiku. Dnes odlétá a do půlky března bude kdesi v zahraničí v této souvislosti. Tato nepřítomnost je jednoznačná. Z těch patnácti členů ještě nám evidentně bude chybět ten nezvolený patnáctý člen. Takže maximálně třináct a protože jsou chřipková období, můžeme počítat se vším. Nicméně hlášená nepřítomnost je tato jediná.

Moderátor (Jan Pokorný): Včera se na zasedání Rady České televize kromě jiného probíraly i řekněme nové informace o hospodaření brněnského televizního studia. Údajně dávají za pravdu těm, kdo kritizují hospodaření tehdejšího ředitele pana Drahoše. Jste, pane předsedo, pro nějakou ještě další zevrubnou hloubkovou kontrolu v brněnském studiu tak, aby se případné spekulace kolem tohoto tématu už mohly na věky věků odbourat?

Host (Jan Mrzena): Tak brněnská nebo postava ředitele brněnského televizního studia pana Drahoše vždycky zásadním způsobem rozdělovala veřejnost při pohledu na činnost tohoto studia. Někteří lidé byli velcí fanoušci a příznivci těch výsledků, které v Brně se dosahovaly. Někteří byli zásadní odpůrci a dramatičtí. Rada přistoupila k tomu kroku na návrh prozatímního ředitele, kde došlo k odvolání ředitele tohoto studia. A myslím si, že je potřeba odhalit nebo odhalit... Je potřeba napravit všechny věci, které tam byly shledány nebo budou shledány jako, jako špatné z hlediska hospodaření ve veřejné organizaci. Či-li jsem příznivcem toho, aby se ty věci odkryly a aby se v pozitivním slova smyslu hledala koncepční řešení, jak tyto věci na příště by nemohly vznikat.

Moderátor (Jan Pokorný): A jak by se měly odkrýt? Jste tedy pro nějakou další hloubkovou kontrolu zásadně?

Host (Jan Mrzena): Existuje, existuje útvar vnitřního auditu, posílení České televize oproti těm předchozím obdobím, jako jeden z těch větších úkolů, které by měly zvládat. A pak v součinnosti s naší dozorčí komisí, za jejího metodického dohledu bychom měli potom dostat jakési výstupy, jakési názory tak, aby se potvrdily či vyvrátily ty podezření, které říkáme.

Moderátor (Jan Pokorný): A závěrem, nelekněte se prosím té otázky, pane předsedo. Máte rád Českou televizi?

Host (Jan Mrzena):

Já si myslím, že Česká televize je velmi potřebným médiem v této republice. Protože by měla být a do budoucna jistě bude zásadní nositelkou kulturních a etických hodnot. Tudíž na vaší otázku, mám velmi rád Českou televizi. Je mi jen velmi líto, že je v současné době méněcenná.

Moderátor (Jan Pokorný): Říká předseda Rady České televize, host pořadu O kom se mluví Jan Mrzena. Děkuju za váš čas. Na shledanou.

Host (Jan Mrzena): Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem pořadu O kom se mluví byl předseda Rady České televize Jan Mrzena. 221 552 155 a 221 552 255, to jsou telefonní čísla, na která můžete tak jako každý čtvrtek touto dobou volat vaše postřehy. Dobrý den.

Telefonický názor: No dobrý den. To jsem já?

Moderátor (Jan Pokorný): Ano.

Telefonický názor: Dobrý den. Poláček, Praha.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den pane Poláčku.

Telefonický názor: Já jednak bych chtěl docela dneska ten váš pořad označit spíš názvem ne o tom, o čem se mluví, ale spíš o tom, o čem se nemluví. Protože mám dojem, že v současný době volby prezidenta asi málo lidí zajímá, kdo bude ředitelem České televize. Ale chtěl bych popřát...

Moderátor (Jan Pokorný): Můžu k tomu vsuvku?

Telefonický názor: Můžete, můžete.

Moderátor (Jan Pokorný): Když už jsme v takové situaci, jak se ta volba protahuje, že už všechny kandidáty na prezidenta a relevantní hosty k tomu, jsme v tomto pořadu měli a nechceme se opakovat. Prosím, omlouvám se, že jsem vás přerušil.

Telefonický názor: Já si myslím, že pana Sokola zná tak málo lidí v naší republice, že...

Moderátor (Jan Pokorný): Byl hostem, byl hostem tohoto pořadu minulý týden.

Telefonický názor: Vemte si, že ho skoro nikdo nezná. Já ho teda znám jenom opravdu proto, že byl půl roku ministrem, ministr školství, ale to je jedno. A potom bych chtěl té komisi, která bude volit ředitele České televize popřát, že v případě, že se stane prezidentem pan Sokol, tak aby opravdu ta osobnost, která bude zvolená, byla co nejmenší a co nejméně známá, aby nebyla známější než náš prezident nový. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. U telefonu Karel, Ústí nad Labem.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Karle.

Telefonický názor:

Já mám jenom takovou vsuvku spíš. U těch ředitelů už tam byli měněný ředitelové já nevim, čtyři nebo pět myslim. A kromě toho všude obecně ve všech podnicích se propouští pro nadbytnost zaměstnanců. Já se ptám, z těch třech tisíc lidí, který tam jsou v tý televizi, jestli někdo byl propuštěn prostě pro nadbytnost a pro nějakou reorganizační věc? Toť vše. Děkuju.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Halo. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Baldachýn u telefonu.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Baldachýne.

Telefonický názor: Já mám jenom k Český televizi. Česká televize neplní vůbec svojí povinnost informativního kanálu. Furt se snaží tupě přiblížit nějakýmu komerčnímu modelu a dohánět nějakou sledovanost. Na to si koncesionářský poplatek neplatím, já platím především za čtyřiadvacetihodinový zpravodajství, na to jí stačí jeden kanál, ten druhý už by se měl konečně zprivatizovat. A klidně by ho mohla provozovat taková společnost, jako je Sazka, která má skvělý digitální studia. Novej ředitel to zase bude další blb tam, kterej prostě...

Moderátor (Jan Pokorný): Když dovolíte, to jsou výrazy, které ani do veřejnoprávního rozhlasu nepatří.

Telefonický názor: Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na shledanou. Omlouváme se, že Radiožurnál má i takového posluchače. A prosíme další názor. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den, pane Pokorný. Já bych vám chtěla doporučit, aby jste si přečetl knihu...

Moderátor (Jan Pokorný): Můžu poprosit o jméno?

Telefonický názor: NO tady je Zajícová u telefonu. Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Zajícová. Dobrý den.

Telefonický názor: Helejte se přečtěte si knihu od pana Jiřího Balvína Nepohodlný muž. Já to mám na stole teď. Helejte se, takže jestli prostě potřebujeme ředitele, kterej si před hovorem v parlamentu nechá projev já nevim od kolika lidí poopravit, potom si doma vezme kostkovaný sako a zkouší před zrcadlem, jak to umí a nebo neumí. No tak takový ředitel, to je snad všechno zbytečný ne? Já vzpomínám, když skončil pan Ivo Mathé, pamatujete si bylo Tý Tý, jak tam všichni stáli v pozoru? Pamatujete si na to? Jak se s ním rozloučili? To byla osobnost.

Moderátor (Jan Pokorný): Musím tedy skromně přiznat, že nejsem až tak věrným televizním divákem, takže si to nepamatuju. Děkujeme za postřeh. Hezký den. Na slyšenou.

Telefonický názor: Mějte se hezky. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, další telefonát.

Telefonický názor: Dobrý, to jsem já?

Moderátor (Jan Pokorný): Ano.

Telefonický názor: Dobrý den. Turek.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Turku.

Telefonický názor: Já bych chtěl jenom panu Mrzenovi, kterej už tam samozřejmě není, říct, že by se měli poučit. Když pana Balvína volili, věděli, že odešel z nižší funkce, kde neobstál. A to mělo být pro ně varování. A oni si zadělali na problém, kterej trvá do dneška, vlastně celá Rada České televize.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou.

Telefonický názor: Na slyšenou.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte. Dobrý den.

Telefonický názor: Hubálek, Choceň.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Hubálku.

Telefonický názor: Prosim vás, řek bych to jednoduše. V televizi 1 neobstojí ani jeden ředitel do té doby, dokud tam nebude sedět štáb tři tisíce lidí, který jsou vyškolený komunistickými školami a ty nikoho mezi sebe nepustěj. Pustěj tam jenom takovýho, kterej by jim zvýšil práci, zvýšil koncesionářský příspěvky, zkrátil jim dobu a hlavně jim nechal dělat programy vod nich samých a aby jim je televize platila. Prosim vás nemůže tam obstát žádný ředitel kohokoli, dokud trošku, dokud nebude mít takovou pravomoc, aby udělal resling svých zaměstnanců. A pak to teprve pude. Zatím ten personál toho ředitele vyžene tam votuď. Děkuju vám.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Hezký den. Předposlední telefonický názor. Halo, vítejte.

Telefonický názor: Dobrý den. Hajdenteler.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Prosim vás pěkně, já bych chtěl se vyjádřit k tý Český televizi. Myslim si, že neplní a souhlasim s tim posluchačem, kterej mluvil přede mnou, že druhej program je pro nás luxus. Navíc bych chtěl říct jednu věc. V týdle době vopravdu, kdy máme volit prezidenta, se dohadovat vo takovejchle věcech a vo panu Sokolovi, kterej už se tam ten posluchač jednou vyslovil, že ho nechcem. I já ho nechci pana Sokola ani takovouhle televizi. Děkuju, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Ano. Závěrečný telefonát. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Zdravím vás, pane Pokorný. Jan Veleba.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Velebo.

Telefonický názor: Já bych chtěl panu Mrzenovi, který neodpovídá, ale jistě tam někde poslouchá, jinak by ten pořad neměl smysl, říct, aby týto volbě dali maximum. Co v tý komisi bude, aby skutečně se snažili vybrat dobrýho ředitele, protože ten problém už je přenošený a pokud se to opět nevyřeší, tak ta Česká televize ztratí kredit natolik, že zkrátka tu sledovanost pak už nikdo neudrží. Souhlasím s těma posluchačema, který říkají, že jeden ze základních problémů je, že personál, který v tý televizi je, si diktuje podmínky. A je jich tam nebezpečně mnoho a měli by mít úplně jiný starosti. Měli by mít starosti o svoje zaměstnání, pak by to fungovalo tak, jako v jiných firmách. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. A tím končí další vydání pořadu O kom se mluví. Hostem byl tentokrát předseda Rady České televize Jan Mrzena. Jan Pokorný děkuje za pozornost a přeje dobrý poslech u dalších programů Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Hezký den.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu