Rekordní krádež peněz v bezpečnostní agentuře

6. prosinec 2007
O kom se mluví

Dobrý den vám od mikrofonu přeje František Lutonský. Naším hostem dnes v pořadu O kom se mluví bude Michal Fábera, bezpečnostní expert, bývalý ředitel agentury, bezpečnostní agentury Group 4 Securitas. Vítám vás, dobrý den.

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
Krásný, dobrý den.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Policii stále uniká zloděj víc než půl miliardy korun. Pomiňme teď, prosím, to policejní vyšetřování, protože policie sama uvalila na případ informační embargo. Pane Fábero, vyšetřuje i sama bezpečnostní agentura, tak jak znáte celé to prostředí?

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
Nemůžu se vyjadřovat k tomuto případu, protože v té agentuře už dva roky nepracuju, ale protože jsem zažil takový případ, který nyní se už stal číslem dvě na žebříčku, onen známý útok u Citibanky, vím, jak toto postupuje. Agentura sama interně vyšetřuje, ale především vyšetřuje pojišťovna. Experti z pojišťovny provádějí interní šetření, které se v podstatě týká toho, jak byly dodrženy procedury stanovené té agentuře a jak fungovala interní technická opatření. Tam takovéhle případy vždy vycházejí z toho, že rizika v takovémto businessu jsou eliminována ve třech rovinách. Jedno riziko jsou lidé. V tomto případě, o kterém mluvíme, ten lidský faktor zřetelně selhal. Druhá rovina jsou technická a bezpečnostní zařízení typu kamerových systémů, mechanických zábran. Třetí rovina jsou procedury, jak se co dělá a jak se co má dělat. Zřejmě v tomto případě selhaly i ty další roviny, nebo alespoň jedna z nich.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Já jsem si tady četl v deníku Právo, kdy popsal zdroj z vyšetřování deníku, že podezřelý využil situace, kdy se mohl dostat do trezorové místnosti společnosti, tam vzal peníze v hotovosti, přemístil je do tašek a nechal je komplicem odvézt z budovy neznámo kam. Sám pak normálně zůstal v zaměstnání. Kladete si otázku, zdali to mohlo být tak jednoduché?

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
Mě na tom všem, co jste teď ocitoval, nejvíc děsí ten úplný konec sám zůstal v zaměstnání. Z informací, které mám, a mám je pouze z otevřených zdrojů, ten člověk tam byl sám. Jedno z prvních pravidel veškeré manipulace s hotovostí, ať je to soukromá agentura, ať je to banka, ať je to pošta, je, že u takovýchto manipulací musí být vždycky minimálně tři lidé. A ještě navíc tři lidé, kteří rotují, to znamená, nevědí dopředu, s kým dalším budou zrovna ve službě. To, že tam zůstal do konce směny, to je spíš otázka pro psychologa a otázka profilu toho člověka. On tím, že tam zůstal, nechal čas svým komplicům a oddálil možnost zjištění celé té činnost. Ale jak říkám, spíš než to, že tam zůstal do konce směny, mě zaráží to slovíčko sám.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Podle médií se taky ta krádež měla stát v sobotu v devět hodin ráno a nahlášená měla být o víc než čtyřiadvacet hodin později, v neděli v poledne. Je to normální, že na to firma přijde, že jí chybí víc než půl miliardy korun, o den později?

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
Zase jenom z obecné zkušenosti ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Určitě. Uvědomuju si to.

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
Není to normální. Ale to zase souvisí pravděpodobně s tím informačním systémem založeným na lidském faktoru, protože tak, jak je to zatím popisováno, tak zřejmě k té diferenci ... ta diference byla zjištěna v okamžiku, kdy odešel ze služby zmíněný Procházka a nastoupil někdo jiný. A po čase zjistil, že v trezoru chybí peníze.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Před osmi lety jste pro časopis Bankovnictví řekl, že je pro pobočky obchodních společností a bank nejlepší, když u sebe mají co nejméně hotovosti. Tak evidentně to bude platit do budoucna i u bezpečnostních agentur.

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
Ano. Já si připadám jako sýček v této republice. Já půjdu ještě o kousek dál do minulosti, kdy tady začínal soukromý provoz obrněných vozů a já jsem upozorňoval na to, že ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
To jste byl mužem číslo jedna tehdy.

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
Ano. Čas běží neobyčejně rychle. Já jsem tehdy upozorňoval na to, že přijde čas, kdy, ano, banky, pobočky nebudou mít ve svých trezorech peníze, ty peníze budou v pohybu v těchto obrněných vozech a profesionální zločinci se soustředí na útoky na tyto vozy. Pak přišla situace, kdy bylo třeba začít hovořit o tom, že bankomaty už nebudou pevně vbudovány do stěn bank, ale budou volně stojící a stanou se cílem útoku. Bohužel se tak stalo. A potom přišla situace, kdy se cash začal koncentrovat nikoliv v počítárnách a v trezorech bank, ale v počítárnách a trezorech soukromých bezpečnostních služeb, které se dříve či později stanou, jak se staly teď, cílem útoku. Ono to má jednak svoji logiku bohužel, právě následující tu logiku práce s hotovostí. A za druhé to má tu logiku, že tyto věci už se staly. Ony se stávají v Británii, ony se stávají v severní Evropě. Ta určitá výhoda České republiky by mohla být v tom, že bysme nemuseli znovu vymýšlet Ameriku a mohli bysme se poučit, kudy ty útoky na cash povedou.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Tak já vás nebudu teď nutit k tomu, abyste tady dělal nějaké prognózy, abychom někomu nedávali žádný návod samozřejmě, ale možná jedna otázka. Jak si bezpečnostní agentury prověřují své zaměstnance? Když jsme se tady téměř shodli, že tady šlo o selhání jednoho z nich. Protože já vám ocituji slova prezidenta Asociace soukromých bezpečnostních služeb Jiřího Kameníka, který se vyjádřil pro iDNES.cz, že ve vyšší prověrce jim brání ustanovení zákona a takzvaná demokracie zaměstnanců na pracovišti, kdy je není možné kontrolovat s ohledem na Internet, telefon a podobně, není možné získat opis rejstříku trestů, takže tři zahlazené tresty jsou pro ně čistým trestním rejstříkem.

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
Má pravdu pan prezident, tahle situace opravdu existuje. Čechy, Česká republika jsou jediný stát Evropské unie, který nemá legislativu týkající se soukromých bezpečnostních služeb. A převozy peněz a zpracování peněz spadají do této kategorie. Potřebujete stejnou koncesi, stejné licence, jako potřebujete na ostrahu objektů, čili v podstatě ty požadavky jsou hrozně malé. Oficiálně vaši zaměstnanci opravdu mohou být kontrolováni při přijetí pouze do úrovně čistého výpisu z rejstříku trestů.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Tak u toho se zastavme. Vy jste řekl oficiálně. Znamená to, že můžete jít nad rámec té oficiality?

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
V tom ... speciálně v tom businessu přepravy hotovostí je nutné nastavit interní mechanismy kontroly zaměstnanců. Musí to být nastavené tak, aby to neporušovalo lidská práva. Nemůžete zasahovat do soukromí. To je absolutně pravda, máte oblasti, které nemůžete kontrolovat dokonce ani se souhlasem toho člověka, i kdyby vám podepsal, že ano. Ale na druhou stranu můžete právě nastavit ty procedury, o kterých jsem hovořil, že na pracovišti je více lidí pohromadě, že zodpovídají jeden za druhého. A prostě oficiálně nemůžete si založit vlastní interní detektivní agenturu uvnitř takovéto firmy a zkoumat, jací ty lidé jsou, na druhé straně pokud nemáte aspoň základní informace, a teď nemám na mysli pouze informace o minulosti toho člověka, tak může dojít k velkým problémům. Já dám příklad možná ne z té počítárny peněz, ale z ostrahy právě těch obchodních domů, o kterých jste hovořil. Představte si situaci, že budete přijat do agentury, která střeží obchodní dům, budete tam ve funkci detektiva. Projdete psychotesty, projdete různými interview a tak dále, dostanete se do situace, kdy budete ten jediný spravedlivý, kdy všichni kolem vás, ne všichni úplně, ale budou mít tendenci krást, ve skladech, na ploše a vy budete mět být ten jediný, který tomu zabrání, ten jediný spravedlivý.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Je otázkou, zdali tomu budu chtít zabránit za těch asi padesát korun hrubého na hodinu.

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
Za prvé. A za druhé je otázka, jestli se dá dopředu odhadnout, jak se zachováte. Jak se zachováte v situaci, v které jste nikdy předtím ještě nebyl. To je ale opravdu spíš teoretická otázka na psychology tohle to. Z mé zkušenosti se to příliš odhadnout nedá.

František LUTONSKÝ, moderátor:
A existují třeba nějaké statistiky, co se týče spolehlivosti zaměstnanců bezpečnostních agentur? Nebo nějaké analýzy. Nebo jestli vy jste si dělali, když jste v tomhle oboru působil aktivně.

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
Pro mě to byl jeden z hlavních nástrojů řízení takovéto agentury, analýzy odchodovosti, důvodů odchodovosti, analýzy vnitřní trestné činnosti, nebo drobné trestné činnosti ve firmě a z toho vycházející manažerská opatření. A hlavně opatření vycházející do té řídící sféry, znovu říkám, protože tam je ... to základní jsou opravdu ony procedury. I člověk, který by měl sklony k páchání trestné činnosti, jestliže mu nevytvoříte příležitost, tak k té trestné činnosti nedojde. Protože tam je vždycky potřeba dvou věcí, záměr a příležitost. Máteli záměr, nemáteli příležitost, k ničemu nedojde. A naopak.

František LUTONSKÝ, moderátor:
A byl byste pod vlivem téhle zkušenosti, téhle události pro nějakou, já nevím, zákonem danou minimální hranici kvality pro práci bezpečnostních agentur? Když jsme se tady dotkli toho, že vlastně třeba v případě počítáren peněz nic takového v Česku neexistuje a že je to opravdu ojedinělé.

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
Já bych byl pro regulaci trhu, takovou například, jako přijali ve Velké Británii. Velká Británie měla ohromné problémy v téhle té oblasti po dlouhá léta, nemáme čas na to v detailu popisovat. Je to regulace, která tam byla zavedena ... vlastně plně platí od loňského roku a má mnoho komerčních prvků v sobě nastavených. A především je postavená na přípravě těch lidí. Ono to, co tady asi nejvíc chybí, není jenom samotná regulace, ale ty ... je zcela na vůli každé z těch firem, jak připravuje ty lidi na výkon té služby. Je zcela na jejich vůli, jakým způsobem probíhá náborový proces, jakým způsobem probíhá proces právě onoho prověřování při přijetí.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Ještě k tomu samotnému případu krádeže víc než půlmiliardy korun. Zastavme se taky u pojištění. Předpokládám, že všechny bezpečnostní agentury v České republice musejí být pojištěny.

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
Není na to opět žádná legislativní, žádný legislativní požadavek. Předpokládám, že by žádný rozumný zákazník nepodepsal smlouvu s agenturou, která by mu nedoložila, že je podepsána.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Tak teď jsem se chtěl zeptat, jak to ten zákazník může zjistit, ale tam ale záleží na tom vztahu agentury ...

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
Velmi jednoduše. Smluvní vztah ... přílohou ke smlouvě musí být pojistná smlouva. To může fungovat.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Krádež víc než půlmiliardy korun, opravdu rekordní případ v historii českých bezpečnostních agentur. Vy jste byl u toho dnes už v pořadí druhého, tehdy se ztratilo, nebo přepadla ozbrojená skupina vaše auto, ukradli sto padesát milionů korun. Policie nedávno tenhle případ odložila s tím, že pachatele asi nedopadne nikdy v životě. Jak to tehdy probíhalo? Vy jste vyplatili okamžitě chybějící peníze, jestli se nemýlím.

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
My jsme nevyplatili, vyplatila pojišťovna. Tam to probíhalo takovým způsobem, že, nemýlímli se, deset hodin po té události sedm dorazili vyšetřovatelé pojišťovny, která ... abych nedělal reklamu, dnes tady už funguje na tom trhu, tehdy tady ještě nebyla, kteří věnovali další dva dni tomu, že obrátili firmu opravdu vzhůru nohama, právě co se týče té procedurální části. Jestli jsme dodrželi vše, co pojišťovna měla jako požadavek pro to, aby nás pojistila. V okamžiku, kdy dospěli tito dva pánové, a byli to opravdu profesionálové, jeden z nich bývalý pracovník Scotland Yardu a tak dále, dospěli k tomu, že jsme dodrželi, v tom okamžiku pojišťovna uvolnila peníze pro naše klienty. Nevím, jak je v současné době ... teď jaká je pojistka firmy Group 4 Securitas Cash Services, ale vím jedno obecné, jedno se změnilo vůbec na celosvětovém trhu cashových služeb od té doby, že pojišťovny obecně nadnárodní pojišťovny nejsou nijak šťastny pojišťovat tento business a ty pojistky se obecně celosvětově skládají dohromady až na úrovni zajišťoven.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Takže v případě tady vyplacení té škody to asi bude mnohem složitější proces i vzhledem k tomu, že tam došlo k nějakým určitým pochybením.

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
Došloli k pochybením, bude to složitý proces. Ale nezapomeňte na jednu věc. Group 4 Securitas Cash Services je součástí nadnárodního holdingu kótovaného na londýnské burze. Je to neobyčejně silná celosvětová firma a já docela věřím, že finančním závazkům, které vznikly z téhle události, ta firma dostojí.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Tak ona funguje i dál teď, jak jsem si všiml, bez sebemenšího nějakého problému. Ale může ji to do budoucna poškodit na tom českém trhu? Sto padesát milionů, teď víc než půl miliardy.

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
To je ta druhá ... to A a B. Otázka image je něco neposouditelného v současné době, protože bezpečnost je vůbec otázka důvěry. A bezpečnost peněz je snad ještě více otázka důvěry než bezpečnost majetku. Takže jak se ... Tady záleží na reakci zákazníků a na tom, jak oni si vyhodnotí situaci.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Naším hostem v pořadu O kom se mluví Českého rozhlasu 1 byl dnes bezpečnostní expert Michal Fábera. Já vám mockrát děkuju za rozhovor.

Michal FÁBERA, bezpečnostní expert, bývalý ředitel bezpečnostní agentury Group 4 Securitas:
Já také děkuju a na shledanou.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Posloucháte Český rozhlas 1, posloucháte Radiožurnál, pořad O kom se mluví. Hostem jeho první části byl Michal Fábera, bezpečnostní expert a bývalý šéf společnosti Group 4 Securitas. Teď přichází chvíle pro vás, můžete telefonovat na dvě známá telefonní čísla 221552155 anebo 221552255. Připomínám, že jsme mluvili o krádeži, která zřejmě nemá v české historii obdoby a která se stala v žižkovském areálu G4S. Zaměstnanec agentury ukradl z její budovy víc než pět set šedesát milionů korun. Tak ještě jednou telefonní čísla, 221552155 nebo 255 na konci. Kdo se dovolal, dobrý den?

posluchač:
Dobrý den? Tady je posluchač z Prahy 4. Prosím vás pěkně, já se chci zeptat. Proč ta vozidla nejsou monitorována nějakým zařízením, který je běžně na trhu? Aby ... jejich pohyb a všechno. Takže to jsou vozidla nebo i ty lidi, to je všechno možný monitorovat. Kamery tam můžou mít, kamerovej systém, jakmile zastaví nebo cokoliv. A to nic takovýho nedělají. To, co běžně je v komerci, tam, kde se převážej padesátikoruny nebo jenom lidi, zkrátka ... nebo ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Rozumíme. I přesto, že se v této části pořadu na otázky neodpovídá, tak jako bych slyšel odpověď bezpečnostních agentur, že vozidla samozřejmě monitorována jsou. Díky moc, že jste zavolal.

posluchač:
No, asi nejsou nebo špatně.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Díky, na shledanou. 221552155 nebo 221552255, hostem pořadu O kom se mluví byl dnes bezpečnostní expert Michal Fábera. Dobrý den.

posluchač:
Dobrý den.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Povídejte.

posluchač:
Prosím vás, já jsem rád, že konečně jste také zařadili na pořad tuto kauzu. Poněvadž to je od rána do večera Čunek, Čunek, Čunek a ty jeho tři milionky, to je mušinec, kolik vám tady ukradli. Děkuji.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Na shledanou. Haló, tady je Český rozhlas Radiožurnál.

posluchač:
Dobrý den, tady posluchač z jižních Čech. Já bych se chtěl jenom zmínit o těch penězích, protože nedávno stávkovali učitelé, že jo. A ať se nikdo nediví, když v podstatě ... nechci ty lidi urážet, každej dělá, co umí, jo, ale pokud někdo dělá za nějakejch čtyřicet korun čistýho na hodinu a, co si budeme povídat, ona to lehká práce nebude, ona ta firma nemá moc na výběr lidí, aby náborovala, jo. Takže já nevěřím tomu, že oni jsou doopravdy schopní ty lidi lustrovat. Oni jsou v podstatě rádi, že ty lidi vůbec maj, protože zatím to všechno pokryly pojišťovny a oni ve svojí podstatě nic neřešili, ten management tady těch firem. A to je můj názor teda, jo, protože každej se s těma lidma potkáváme a oni kolikrát už na první pohled ty kluci důvěru nebudí. Takže říkám, se vší úctou, ale myslím si, že tam je i personální politika špatná.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Tak díky, že jste zavolal váš názor do rádia, na shledanou. 221552155 nebo 221552255, telefonní linky do studia Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, jehož hostem byl dnes bezpečnostní expert Michal Fábera, s kterým jsme mluvili o rekordní krádeži, která zřejmě nemá v české historii obdoby. Kdo se dovolal teď, dobrý den?

posluchač:
Dobrý den, tady je Martin. Pane redaktore, víte co a já jim to přeju. A jestli jsou chytrý, tak už jsou dávno někde v banánovej republice, kde je v životě nikdo nenajde. Protože když to poslouchám, tak já se tomu musím jenom smát. Chudáci lidi dělaj za čtyři pětky na hodinu, mají problém, aby si doma vůbec pustili teplou vodu, tak jako čemu se můžeme divit dneska. Ať si to užijou. Ono s velkejma penězma se taky těžko žije, počítám, že je brzy někdo lapne třeba taky, to se taky může stát.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Tak. Na shledanou, díky moc. Zvedáme druhou telefonní linku, nebo spíš telefonní sluchátko, dobrý den.

posluchač:
Dobrý den, Vojčík. Já bych chtěl navázat na ty předchůdce, ale později. Zkraje bych řekl, že je to samozřejmě selhání všech bezpečnostních pravidel v bezpečnostní agentuře, což samo o sobě je pikantní. A jinak platí ta rovnice, že neskutečně nízké mzdy, neskutečná fluktuace a tím logicky snížená spolehlivost zaměstnanců. Ono při dnešní nízké nezaměstnanosti se tam samozřejmě nikdo nežene a ta kvalita zaměstnanců se nutně snižuje a výsledky se dostavují. To je všechno.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Dobrá. Díky moc, na shledanou. Zvedneme naposledy telefonní sluchátko a naposledy také pozdravíme někoho z vás. Koho? Dobrý den.

posluchač:
Dobrý den. Sedláček, Brno.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Povídejte, pane Sedláčku.

posluchač:
Víte, /nesrozumitelné/ ... co tam je, skutečně je mi z toho nanic. Já jsem ... nezlobte se, když poslouchám ten rozhlas, tu televizi, vás, prosím vás, já teda nechápu, vám není vůbec hanba, když vidíte toho pana Čunka a ty pánové, který opravdu ... víte, já vám řeknu tolik. Já v noci poslouchám všechny ty pánové, který teda ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Dobře. Pane Sedláčku, vzhledem k tomu, že pan Čunek, ani okolnosti jeho kauzy nebyly předmětem dnešního pořadu O kom se mluví, tak já se s vámi rozloučím, díky, že jste zavolal, díky, že vám to stálo za to. Mějte se dobře, na shledanou. Hostem pořadu O kom se mluví byl totiž dnes Michal Fábera, bezpečnostní expert, bývalý šéf společnosti Group 4 SEcuritas, se kterým jsme mluvili o té rekordní krádeži. Domluvili jsme tři a půl minuty před třináctou hodinou, což je čas, kdy vás ve vysílání Českého rozhlasu 1 čekají další zprávy. František Lutonský se loučí.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: flu
Spustit audio

Více z pořadu