Rozhovor s Vlastimilem Ježkem

29. listopad 2007
O kom se mluví

Dobrý den vám od mikrofonu tohoto pořadu přeje František Lutonský. Naším hostem dnes bude Vlastimil Ježek, ředitel Národní knihovny. Dobrý den.

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Dobrý den a děkuju za pozvání.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Je to už devět měsíců, pane řediteli, co známe vítěze mezinárodní soutěže projektu na novou budovu Národní knihovny v Praze na Letné, není to tak dlouho, co se rozhořela debata, zda vůbec knihovnu potřebujeme, kde by měla stát, jak by měla vypadat, jak by měla být vysoká, jakou by měla mít barvu, kde by měla mít sklady a tak dále, už nejsem schopen ani to všechno pojmout. Někteří pražští zastupitelé říkají, že se vítězný projekt na Letnou nehodí. Architekt Jan Kaplický představil před chvílí pražským zastupitelům svoji studii nové budovy Národní knihovny. Řekněte, co se dneškem tímhle změnilo a změní?

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Já myslím, že hodně. My jsme od začátku usilovali o to, aby Jan Kaplický přímo mohl ten projekt zastupitelům představit prostě proto, že jsme z různých reakcí měli pocit, že lidé, kteří se k němu vyjadřují, ho příliš neznají, že ta debata často teče po té nezvyklé fasádě a málokdy se mluví o organizaci knihovny uvnitř, o což Národní knihovně jde především. A hlavně, a to mě velice mile překvapilo a možná je to dáno i tím, že už několik týdnů pracuje expertní tým Národní knihovny, že ta dnešní debata, na rozdíl od té předchozí, v zastupitelstvu byla velmi věcná, že ty otázky vycházely z rozumu více než z emocí, ale na druhou stranu se zase nedivím, že emoce jsou v debatách o nové budově Národní knihovny přítomny, prostě architektura je umění, a to asi vzbuzuje emoce přirozeně.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Ale asi to nebude tak, že vás dnes na pražském magistrátu vítali zastupitelé s otevřenou náručí a říkali: Konečně jsme to pochopili.

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Tak taková slova tam nezazněla, jestli je k otevřené náruči třeba i fyzické gesto, to já nevím, ale to, že jsme byli na zastupitelstvo pozváni, a ještě ke všemu v den, kdy Praha projednává svůj klíčový jakoby zákon, rozpočet hlavního města na rok 2008, to je, myslím, docela pozitivní zpráva.

František LUTONSKÝ, moderátor:
My se nepochybně dostaneme i k té finanční stránce věci. Kdybyste měl teď po tom dnešku říct, jak jste na tom s podporou u pražských městských zastupitelů, máte to nějak prosondováno?

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
To opravdu nemám, nerad bych teď říkal nějaké počty, kdo si myslím, že je pro, a kdo je proti, ale já to ani neberu jako nějaký boj tak vyhraněný: Já budu hlasovat proti, já budu hlasovat pro. To, co probíhá v posledních týdnech, je skutečně vysvětlování, možná v některých případech sbližování nějakých stanovisek a na konci toho procesu jistě může stát nějaké hlasování typu: Já jsem pro a já jsem proti. Ale strašně důležitý je teď ten proces, který probíhá a který je skutečně na úrovni zejména těch expertních skupin památkářů, právníků a architektů, a to je prostě dobře.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Já jsem tady zmínil několik oblastí, kvůli kterým se snáší kritika. Řekněte, co bude tím rozhodujícím faktorem? Bude to cena?

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Já doufám, že ne, protože pokud jde o cenu za novou budovu Národní knihovny, za budovu, kterou v té či oné podobě postavili všude v Evropě kolem nás a už nejenom na západ od nás, ale také na východ, na jih, na sever, a to je otázka priorit. Já chápu, že státní rozpočet nemá na všechno, na druhou stranu Národní ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Teď třeba nemá na školství.

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Ano, tak Národní knihovna ale je svým způsobem, i když je zřizována ministerstvem kultury, naprosto organickou součástí systému celoživotního vzdělávání. A jestliže mluvíme o nákladech v řádu dvou, možná tří miliard korun, to já teď v tuhle chvíli doopravdy přesně nevím a nemůže to vědět nikdo bez vypracování studie proveditelnosti, tak je prostě otázka, jestli taková věc je, nebo není naší prioritou, a já si myslím, že Národní knihovna, která ve svých fondech ukrývá, zpřístupňuje a ochraňuje z oblasti písemných památek a dneska už i z oblasti digitálních vlastně památek, protože my archivujeme český web, to nejcennější z naší minulosti, takže to já jako prioritu chápu.

František LUTONSKÝ, moderátor:
A studie proveditelnosti bude provedena kdy? Až se rozhodne, kde vůbec bude knihovna stát?

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Rozhodně ne dřív, než skončí práce týmu Národní knihovny, protože těžko můžete provádět ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
To je ten expertní tým, jenom pro posluchače Radiožurnálu.

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
... těžko můžete dělat studii proveditelnosti, když neznáte parametry, a tím jedním ze základních parametrů je pochopitelně místo, kde bude ta knihovna umístěna.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Tím druhým základním je nepochybně ta cena. Já bych se k ní ještě možná takovou obezličkou vrátil, protože jestli jsem dobře rozuměl vašim slovům, tak v podstatě říkáte, že cena by neměla být tím limitujícím prvkem, tak jestli by to nemělo být opačně. Když se rozhodnu něco postavit, tak si nejdřív zjistím, kolik na to mám, a pak teprve se orientuju.

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
To tak naprosto probíhalo. Na konci roku 2004 byl schválen investiční záměr na novou budovu ministerstvem kultury, na novou budovu Národní knihovny, který je vyčíslen, představuje necelé dvě miliardy korun, ale z čeho můžete v téhle fázi vycházet. Z počtu kubických metrů, které potřebujete obestavět. Vy nemůžete vědět, jak ta stavba bude vypadat, když víte, že tu podobu chcete hledat prostřednictvím architektonické soutěže, a nemůžete přesně odhadnout ani nárůst ceny stavebních prací a ten je docela extrémní od toho roku 2004. Tak si vezměte, že my rozhodně nebudeme stavět dřív než v roce 2009, možná v roce 2010, a ten rozdíl šesti let mezi prvním odhadem, bez kterého by to nešlo, k tomu reálnému číslu, když jenom nasčítáte procenta růstu ceny stavebních prací, změny v daňových zákonech, tak se prostě na vyšší cenu zákonitě dostat musíte.

František LUTONSKÝ, moderátor:
A ta expertní skupina, ta by měla rozhodnout přímo o čem? Kde tedy bude knihovna stát, zdali opravdu se uskuteční nebo bude budovat podle návrhu Jana Kaplického. Co dál?

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Expertní skupina nic nerozhodne, expertní skupina může ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Předpokládám, že bude závazné to rozhodnutí pro všechny.

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Z hlediska právního si to nemyslím, i když v ní je zastoupeno město, Národní knihovna i ministerstvo kultury, tak ona nemá žádný právní statut, který by předem říkal: Doporučení, které tato skupina vydá, bude platit. Na druhé straně právě proto, že v ní jsou nejvyšší představitelé ministerstva kultury, první náměstek ministra kultury, Národní knihovny a magistrátu, si myslím, že všechny tři instituce a posléze třeba i Poslanecká sněmovna nebo zastupitelstvo bude přinejmenším názor této skupiny respektovat.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Právníci téhle skupiny už údajně řekli, že knihovna může stát jinde. Když se zeptám, z toho původního seznamu míst, kde by tedy knihovna měla stát nebo kde by mohla stát, zdali jsou už nějaká jména z toho seznamu vyškrtnuta? Připomenu Strahov, Pankrác, Prosek, Letňany, Stodůlky.

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Ani jedno z těch míst nevypadlo z Národní knihovny, teda musím připomenout, právníci řekli, že ta knihovna případně může stát jinde, pokud s tím bude souhlasit autor, to je třeba dodat, to je ta druhá půlka věty. A my od začátku říkáme, že tři základní parametry pro umístění nové budovy, a na těch se nic nemění, jsou nezáplavová oblast Prahy, širší centrum Prahy a dobrá dopravní obslužnost. Ke konkrétním variantám se vyjadřovat nechci, protože prioritou Národní knihovny pořád ještě zůstává umístění nové budovy na místo, na které byla vysoutěžena.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Tedy na Letné. A váš kvalifikovaný odhad, zdali bude knihovna opravdu na Letné stát?

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
To po mně nechtějte.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Chci to po vás, protože vám by asi možná mělo být také jasné, podle čeho se politici, v tomto případě hlavně městští zastupitelé, rozhodují, kde je lokalita vhodná pro Národní knihovnu.

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Tak městští zastupitelé už se jednou rozhodli, sice netušili, stejně jako nikdo z nás, jaká může být podoba té nové budovy, ale ten pozemek museli odsouhlasit předtím, než byla vyhlášena ta soutěž, ale zase bych nikomu nevyčítal, že se k té debatě o umístění vrátí zpátky poté, kdy se z hypotetických představ, každý z nás si jí mohl představovat úplně po svém a úplně jinak, dostalo díky mezinárodní anonymní otevřené soutěži k nějakému konkrétnímu výsledku. Tak ale říkám znovu, pro Národní knihovnu v tuto chvíli je prioritou umístění vítězného projektu na místo, kde byla vysoutěžena. A nevím, jestli bych tomu říkal na Letné, protože on je to západní okraj Letné, katastrální území Holešovice, protože když se řekne na Letné, tak si opravdu spousta lidí představí Letenskou pláň a tam opravdu ani metrem nezasahuje.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Dobře, tak ale debaty se rozhořely o to, že ta stavba je, nebo alespoň částečně zasahuje do památkové rezervace.

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Ani metrem, ta je několik set metrů od památkové rezervace, je dokonce na konci jedné z ochranných zón a dokonce ani nespadá do té první ochranné zóny Pražského hradu, proto nebylo třeba, aby se k té soutěži předem vyjadřoval Hrad. Ona je samozřejmě blízko.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Ale zasahuje do panoramatu, nebo já nevím, jak to ...

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Vzdálenost je tisíc sto metrů od Víta a tuším asi pět set metrů od Letohrádku, to je jistě pravda, ale právě proto byla v porotě, bylo UNESCO požádáno už před vyhlášením soutěže, aby nominovalo do poroty svého zástupce, a to také udělalo. A také Iren Wiesevon Ofen, jmenovaná UNESCO, hlasovala pro tento projekt.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Nazvěme to nedostatky, jako někteří pražští zastupitelé. Když si tohle slovo vezmeme a použijeme ho, proč se na tyhle nedostatky nepřišlo při tom samotném výběrovém řízení, proč se vlastně ta odezva pražských zastupitelů, proč se s ní začalo až nějakých šest měsíců poté, co byl oznámen vítězný projekt?

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
To je docela dobré, že se ptáte mě, teda.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Ptám se vás, tak mě by zajímal váš názor.

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Ale já nejsem pražský zastupitel, že jo, ale já nevím, proč, to nevím, ale myslím si za sebe, že ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Tak vy jste uspořádali soutěž, jejíž účastníkem byla Praha v osobě, v zastoupení osoby premiéra Béma, i když ten, pravda, zase vyslal svého zástupce.

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Já bych tak dopředu nechodil, pana primátora Béma, že jo.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Pana primátora, a co jsem řekl?

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Premiéra.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Pana premiéra, tak se omlouvám, pardon, omlouvám se tímto posluchačům, omlouvám se současnému premiérovi i možnému budoucímu premiérovi.

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
A nejen to, tak pan primátor na tu práci v porotě čas neměl, zastoupil ho Jan Kněžínek, který byl také nominován Prahou. Ale já si doopravdy myslím, že některé debaty, vy jste to nazval nedostatky, já bych tomu mohl říct debaty o technických parametrech, se vedly jenom proto, že zástupně vyjadřovali líbínelíbí, a to asi není možné nikomu vyčítat. Prostě ta stavba je tak svérázná, tak zajímavá a pro knihovnu důležitá, že těžko vyčítat lidem, že promítají líbínelíbí i do debat, kde by to možná, kam by to možná nepatřilo. Ale já jsem spíš rád, že se nakonec díky těm debatám ukázalo, že ten základní důvod diskuse skutečně tkví v té otázce líbínelíbí a teprve pak přicházejí otázky spojené s UNESCO, pozemky, otázky, co směla a nesměla udělat porota, to všechno je pravda, ale na to nechť odpoví zcela neutrálně, nezávisle právě ony expertní týmy.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Když jsme se tady nepřímo, nechtěně a mojí chybou dotkli nějaké možné budoucnosti, v Klementinu už za tři roky nebude možné skladovat knihy. Přidělává vám to vrásky na čele?

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
V Klementinu už to nejde v podstatě teď, ten problém tkví v tom, že my se blížíme k velké naplněnosti depozitáře, který máme v Hostivaři, a vrásky na čele mi nedělá jenom to, že ten čas na řešení prostorového problému se krátí, vrásky na čele mi dělá i to, že koncept poskytování služeb v Klementinu a umisťování fondů na periferii města je drahé, pomalé a vůči těm fondům velmi nešetrné, proto ten koncept nové budovy pro novodobé fondy a historických fondů v Klementinu. Jestli to jsou tři roky, myslím, že pořád ještě můžeme mluvit o čtyř až pětileté rezervě, ale víc to opravdu nepůjde. Kdyby se do té doby nepodařilo prostorové problémy vyřešit, znamenalo by to najímání jiných externích kapacit a zase to znamená zdražení služeb a zpomalení služeb Národní knihovny, a to si teda fakt nepřeju.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Hostem pořadu O kom se mluví byl dnes ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek. Já vám děkuju za rozhovor, na shledanou.

Vlastimil JEŽEK, ředitel Národní knihovny:
Díky za pozvání, hezký den.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, hostem pořadu O kom se mluví v jeho první části byl dnes Vlastimil Ježek, ředitel Národní knihovny. Mluvili jsme o tom, jak se pražští městští zastupitelé dnes seznamovali se studií nové Národní knihovny. Jak jste sami slyšeli, ostrá debata se nakonec nekonala. Co říkáte obsahu rozhovoru, který jste vyslechli na vlnách Radiožurnálu? 221552155, anebo 221552255. Prvního posluchače nebo posluchačku vyzveme k jeho názoru teď. Dobrý den.

posluchačka:
Dobrý den, tady Bořková. Prosím vás pěkně, vy pořád mluvíte o kvalitě té stavby, já nijak nepochybuju, že je ve všech směrech krásná a třeba i dobře provedená, možná, že je relativně laciná, všechno je to v pořádku, ale vy se vyhýbáte tomu hlavnímu, a to je umístění. A skutečně by se zkazilo to panorama. Měli bychom si vážit, že celý ten svah je zelený, naopak bychom se měli snažit, aby se ta zeleň protáhla a spojila i s tou hradní zelení. Bylo by to velice krásné a Praze by to prospělo nejenom esteticky, ale i zdravotně, a mnohým občanům, že by tady měli místo ke krásné rekreaci. A určitě by se našla i jiná místa vhodná a proč máme mít jenom jedno jediné nějaké centrum všeho, anebo nějaké význačné body, můžeme to mít i v jiných částech Prahy.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Dobrá, děkujeme za názor. Na shledanou.

posluchačka:
Prosím, na shledanou.

František LUTONSKÝ, moderátor:
221552155 nebo 255 na konci, to jsou telefonní linky sem do studia Radiožurnálu do pořadu O kom se mluví, dnes jsme pozvali Vlastimila Ježka, ředitele Národní knihovny. Dobrý den.

posluchač:
Dobrý den.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Posloucháme vás.

posluchač:
Tady Josef. Prosím vás, já si myslím, že ten návrh je dobrý, ale že by se hodil spíše do nějaké přímořské oblasti, jako do oceanária nebo nějakého akvária, že do Prahy by to razilo jako pěst na oko, jako to červené srdce na Hradě, co bylo. Že měly být posouzeny i jiné návrhy než od toho pana Kaplického. Děkuji, na shledanou.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Na shledanou. 221552155, 221552255, dvě linky sem do studia Radiožurnálu. Dobrý den.

posluchač:
Dobrý den, posluchač z Brna. Prosím vás pěkně, mně se to náhodou líbí a na té kritice je vidět ta malost toho našeho národa. Každá stavba, která je nějak význačná, tak vždycky byla problematická při schvalování. To chceme tady mít pořád ty paneláky, anebo já tomu říkám boty od bot, tedy krabice od bot, co dneska ti architekti produkují? Vždyť se podívejte na ty administrativní budovy, jak to vypadá, vždyť to je katastrofa. Právě co by Praze slušelo, nová moderní netradiční budova. Pana Kaplického si moc vážím a je vidět, jak ubozí lidi jsou v politice.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Pane posluchači z Brna, děkujeme vám, na shledanou. 221552155 nebo 255 na konci, to je telefon, na který vytáčíte váš názor na rozhovor s Vlastimilem Ježkem, ředitelem Národní knihovny. Dobrý den.

posluchač:
Pavel Michal, dobré poledne. Já bych ji osázel borovicema, protože tady třeba sousední rakouský architekt Hundert Wasser, o kterým se tady u nás moc neví, docela si uměl jako hrát s podobnými věcmi, i když pochopitelně za těch dvacet let už jsme někde dál. Co na tom je zajímavější, jsou třeba náklady už vůbec tady na tu kampaň, že tím, že se o tom mluví, tím, že se to medializuje, tak to už vůbec není zadarmo, a tak dřív než bude jakési obecné referendum oblíbené, teda přímá demokracie, s kampaní za rovnou miliardu, tak možná by bylo lepší tam postavit maketu v originální velikosti, aby tedy všichni lidi konkrétně viděli, oč jde. Švýcarsko to takhle dělá u staveb aspoň zjednodušenou maketou, myslím, že ze zákona. A konečně, je tady poslední moment, že lidé by možná měli pečlivěji vybírat své zastupitele, aby jim skutečně věřili. Čili ta energie se nemá investovat do toho, že se radí nějakým poslancům nebo někomu, ale v tom výběru těch lidí, osobně se s nimi setkat, osobně se s nimi seznámit, znát celý ten kontext, čili potom tomu člověku můžu svěřit jaksi to rozhodování, ale pokud ten člověk je někde vylosovaný, nebo proto, že má nějaká strana zrovna pár milionů, který někde vylepí u silnice, no, tak to potom je tahle ta parodie na demokracii, že si lidé sice zvolí zastupitele, ale zároveň ho posílají ke všem čertům vlastně.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Děkujeme, na slyšenou. Tady je Radiožurnál, posloucháme vás, dobré odpoledne.

posluchač:
Tady je Honza z Trutnova, dobrý den.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Povídejte.

posluchač:
Prosím vás, já bych chtěl říct, že prakticky každé město nebo každé větší město v Evropě má nějakou zvláštní dominantu, ať je to Bratislavský most, ať je to v Berlíně ta věž, ať je to Eiffelovka, ať je to cokoliv, jenom Praha nic podobného nemá. Myslím si, že by nebylo od věci pana Kaplického v celé věci podpořit, protože se ta stavba líbí mnoha lidem, nejenom mně, a je to něco mimořádného a zvláštního. Bude to Prahu zdobit ještě hodně, hodně dlouho. Děkuji.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Na shledanou, děkujeme. 221552155 nebo 255 na konci, reagujete na slova Vlastimila Ježka, ředitele Národní knihovny, který byl dnes hostem pořadu O kom se mluví. Kdo bude reagovat teď? Dobrý den.

posluchač:
Dobrý den. Prosím vás pěkně, já jsem Jaroslav z Vysočiny a k té knihovně, mně se to líbí, ale je to subjektivní pocit každého z nás, ale myslím si, že politici, zejména pan prezident, když je něco nového a je to takový názor pro lidi, ono se to hodí mluvit to, co lidé chtějí slyšet. Myslím si, že to je vyloženě záležitost pana prezidenta a jeho takových populismů. Děkuji.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Děkujeme, zdravíme na Vysočinu. Poslechneme si další názor, dobré odpoledne.

posluchač:
Dobrý den, Nikrmajer, Týnec nad Sázavou. Ta knihovna a ten projekt je naprosto krásný, myslím si, že i to místo je dobrý. Problém je v tom, že prostě začala vadit v době, kdy najednou ten projekt prostě zvítězil. Myslím si, že vadí spíš to, jak vypadá, těm zastupitelům, anebo prostě jsou tam další tlaky spíš ze strany pana Košťála prostě na stavbu národního stadionu. Myslím si, že ta knihovna by tam byla na tý Letný daleko lepší a hezčí prostě než nějaký další prostě stadion, který naopak by měl bejt někde úplně jinde prostě.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Děkujeme, na shledanou. 221552155 nebo 255 na konci. Vyslechneme poslední dva názory. Ten první teď, dobrý den.

posluchač:
Dobrý den, Vojčík. Tak já bych chtěl říct jenom pár slov. Já si myslím, že ta diskuse, pokud je smysluplná, tak kolem toho projektu pana Kaplického má ještě smysl a význam a je legitimní, čehož příkladem je určitě třeba poslouchat pana Ježka, kde jsou racionální věci, racionální zdůvodnění, a všechno má v podstatě, jak se říká, hlavu a patu. Ovšem na opačném konci, si myslím, že stojí v současné době radní za ODS, kteří najednou udělali jakýsi obrat a zcela nepokrytě, nebo je jasné, že to je kvůli tomu, že je to neskutečná servilita vůči odmítavému stanovisku Václava Klause. Čili to nemá nic s racionalitou společného a je to servilita na druhou.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Dobrá.

posluchač:
Takže já si myslím, že už jenom proto, že by se pan Václav Klaus přikurtoval ke knihovně a s ním servilně celá ODS, by ta knihovna měla stát tam, kde má stát. Děkuji.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Fajn, mějte se, na shledanou.

posluchač:
Na shledanou.

František LUTONSKÝ, moderátor:
A závěrečné slovo bude patřit komu? Dobrý den.

posluchač:
Haló? Jo, dobrý den. Prosím vás, já jsem Vojtek z Prahy 10. Prosím vás, já podporuji ten návrh dát to místo Sparty. Je to vynikající místo, reprezentační místo a kromě toho odpadnou ty děsivé chaosy dopravy v době různých zápasů. Děkuji.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Děkujeme taky. Tady je Český rozhlas 1 Radiožurnál. Za nějaké čtyři a půl minuty bude třináct hodin, to znamená ve vysílání Radiožurnálu další čerstvé zprávy. Vy jste poslouchali až do tohoto okamžiku pořad O kom se mluví, jehož hostem byl Vlastimil Ježek, ředitel Národní knihovny. František Lutonský vám děkuje za pozornost, loučí se s vámi a přeje, pokud možno, klidné a dobré odpoledne.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: flu
Spustit audio

Více z pořadu