Rozhovor s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem

13. prosinec 2007
O kom se mluví

Dobrý den přeje od jednoho mikrofonu František Lutonský, ke druhému mikrofonu usedl Vojtěch Filip, předseda Komunistické strany Čech a Moravy. Vítejte, pane předsedo.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Děkuji za pozvání. Hezký den posluchačům Českého rozhlasu.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Zpráva tohoto týdne ze všech českých deníků téměř předseda českých komunistů Vojtěch Filip dostal v Berlíně cenu lidských práv za zásluhy o hájení a uplatňování lidských práv a o zachování míru. Jenom tady k tomu dodám, kdo byl ještě oceněn v minulosti, pane předsedo, Fidel Castro, kubánský diktátor, Angela Davisová, americká nacionalistka, Velko Valkanov, který usiloval o propuštění Slobodana Miloševiče. Jste v dobré společnosti?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
No, tak vy jste vyjmenoval jenom některé. Já samozřejmě musím nesouhlasit s jedním vaším hodnocením.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Ano, kubánský diktátor Fidel Castro.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Ne, ne, ne, ne počkejte, počkejte, počkejte. Já jsem chtěl zásadně nesouhlasit s vaším hodnocením Angely Davisové. Já nevím, jestli má někdo v Čechách právo mluvit takhle o profesorce několika amerických univerzit. Ty komentátoři, kteří to psali, ty bych žádal, aby se věnovali žurnalistickému řemeslu poctivě. Já chápu, že někomu se nemusí líbit jaksi styl Angely Davisové, ale zpochybňovat univerzitní profesory v kterémkoliv státě, mi připadá trochu nefér a na české poměry takové vytahování se, že jsme pupek světa, tak to vůbec ve skutečnosti určitě není.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Dobrá, tak to je interpretace nějakých historických souvislostí, třeba jsem zas na druhou stranu nepřipomněl, že ve své době byla podezřelá z vraždy, to jsem nechal úplně stranou.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
No, a vy myslíte, že pro ni neplatí presumpce neviny?

František LUTONSKÝ, moderátor:
Nepochybně platí. Já jenom říkám, že jsem nepřipomněl tuhle věc.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Takže já myslím, že ... já myslím, že bych nezpochybňoval ani americký soudní systém, to znamená, že pokud nebyla odsouzena, nic takového se neprokázalo a podezření podle mého je politicky účelové. Já o tom případu trošičku něco vím, protože jsem se jím zabýval. Já se zabývám ochranou lidských práv intenzivně od roku 1994 a navštívil jsem Ligu pro lidská práva v Paříži, jaksi začal jsem pracovat s Českým mírovým hnutím a ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Proč až tak pozdě, pane předsedo?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Protože jsem se věnoval předtím spíše obchodnímu právu a mým, mým jaksi oborem jako právníka je skutečně ústavnost a obchodní právo. To jsou moje obory, kterým se zabývám od té doby, co jsem vystudoval. A pokud jde o ty lidi, které jste jmenoval, tak já se nestydím být mezi těmi, který byli oceněni. Navíc musím říct, že mezi těmi oceněnými je například Pierre Galand, bývalý generální prokurátor Francie, což je jedna z neuznávanějších kapacit z pohledu trestního práva, ochrana lidských práv a je tam třeba Michel Chossudovsky, kanadský univerzitní profesor a politolog, který je znám svým vztahem k lidským právům a další, němečtí, němečtí aktivisté.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Kdo už vám, pane předsedo, stačil pogratulovat k ceně?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Bylo jich hodně. Bylo jich hodně, to bych tady nevyjmenoval.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Kladete si otázku, proč jste tu cenu dostal zrovna vy? Já vám ocituji, za co jste ji dostal rozhodné, za rozhodné úsilí proti umístění radarové stanice Spojených států v České republice, přínos při utváření Evropského mírového fóra a prosazení tribunálu nad válkou NATO proti Jugoslávii.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
No, tak musím říct, že to druhé a třetí to, co jste četl, je skutečně tak, protože v roce 1998 ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
To první nikoli?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
To je jistě ta asi ten, to, co zajímá Evropu z pohledu ochrany lidských práv a to, jestli Evropa má být jaksi jakousi americkou vojenskou základnou nebo ne. A to se týká nejen Čechů a Poláků, ale to se týká samozřejmě Němců. Všimněte si reakcí například rakouské zahraniční politiky, která je zásadně proti umístění radaru v České republice. Všimněte si stanoviska Slovenska. Všimněte si stanoviska Angely Merkelové, která jistě není levicová nebo prezidentské kampaně ve Francii, kdy jak vítězný Nicolas Sarkozy, tak paní Royalová byli proti umístění radarové základny v Čechách a raketové základny v Polsku. To se stalo evropským tématem a myslím si, že bylo mou povinností se do tohoto úsilí mnoha občanů České republiky zapojit.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Ale asi jste nebyl na čele toho tažení.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Tak určitě ne. Byl jsem první, který to v České republice řekl veřejně, protože jsem v květnu 2006 dostal takový signál, že takový článek v New York Times vyšel, a když jsem si to ověřil, že to je pravda, měl jsem ho přeložen a měl jsem k tomu doklady, tak jsem to na konci května jako první veřejně řekl v České republice, protože tehdejší vláda, tehdejší vedení výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny, které o tom vědělo, myslím jak pana Vidíma, tak tehdejšího ministra obrany Kühnla, tak ty to nechtěli veřejně sdělit české, českým občanům.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Já to nechci zlehčovat, ale takhle to vypadá, jako kdybyste dostal tu cenu za pečlivý monitoring amerických sdělovacích prostředků.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
I to je součástí mé práce, ale ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Pojďme ještě v podstatě k samotným lidským právům, abychom se od toho nějakým způsobem odpíchli. Jste schopen říct, zda jsou v České republice porušována základní lidská práva?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
No, myslím si, že jsme někde na hraně a někde jsme za hranou dodržování lidských práv v České republice. Víte, často jsou lidská práva prezentovány buď jedním způsobem, to, co vy jste třeba vyčítal Fidelu Castrovi, že jaksi ten systém dává v těch lidských právech nahoru, spíše právo na práci a právo na poctivou odměnu za práci, na odpočinek, na bydlení a podobně, anebo ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Já se ptám na Českou republiku.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
No, já to chci vysvětlit. A potom jsou ty systémy, které říkají ano, ta individuální práva, zejména právo na podnikání, právo na to, aby nebyl, nebyly nějakým způsobem narušována práva individuality, ty mají vyšší charakter.

František LUTONSKÝ, moderátor:
A v Česku není právo na práci nebo právo na bydlení?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Právo na práci samozřejmě není jaksi v českém zákoníku práce, jestli jste si toho nevšiml. My jsme si toho všimli.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Musím říct, že ne.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
No, tak je vidět, že jste zapomněl, že už nemáme zákoník z roku 65. Ale podstata toho systému je ... ochrana lidských práv je trochu někde jinde. A já se vrátím k té vaší původní otázce. My jsme skutečně zorganizovali v roce 1998 na Hrubé Skále na Českolipsku, jsme zorganizovali konferenci o ochraně lidských práv, o systému té ochrany, o tom, jak jsou prezentována, jak nejsou prezentována. A ta konference byla už tenkrát mezinárodní. Byli tady zástupci z Polska, z Německa, ze Slovenska. Byly tam jak levicové organizace, tak například i zástupci, zástupci různých církví a byl to ten první pokus. Pak jsme tedy po roce 99 po útoku na Jugoslávii velmi zintenzivnili tu práci. Já jsem se podílel na organizování těch jejich tribunálů.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Dobře. Pane předsedo, nevypočítáváme vaše zásluhy. Která lidská práva základní jsou tedy porušována v České republice?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
No, tak já řeknu konkrétně ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Ještě předtím, než se dostaneme k jinému tématu.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Já to řeknu konkrétně nyní. Podívejte se, existuje v Ústavě České republiky právo na odpor. Je to článek dvacet tři Listiny základních práv a svobod a to právo na odpor má základní podmínky. Když si ten článek vezmete do ruky, tak zjistíte, že toho práva mohou využít občané jedině ve chvíli, kdy ústavní orgány nezajišťují dodržování těch základních lidských a občanských práv a svobod. Já to uvedu na konkrétním příkladu. V Poslanecké sněmovně jsme jako opozice prohráli hlasování o takzvaném reformním baťohu, to znamená cirka o více než čtyřiceti zákonech. My jsme postupovali zákonnou cestou. To znamená, skupina šedesáti sedmi poslanců dala ústavní stížnost.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Čtyřicet tři plus ČSSD.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Ne, to byli, to byli zákonodárci ČSSD, to je ta první ústavní stížnost a potom zákonodárci KSČM a dalších, zákonodárci ČSSD podepsalo druhou ústavní stížnost a ta druhá ústavní stížnost teda odešla na Ústavní soud. Ústavní soud ale po obdržení té stížnosti, kde jsou vážná, vážné výhrady k tomu textu, ale nenařídil jednání, a dokonce mě jako vedoucímu těch poslanců, kteří ... těch čtyřiceti tří poslanců napsal, že se moje stížnost odmítá z důvodu litispendence, to znamená věci zahájené. No, já jsem odmítl ten, ten výrok toho Ústavního soudu s poukazem na to, že chápu, že to ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Ono totiž Ústavní soud, když to převedu do řeči, tak abychom tomu rozuměli v pořadu Českého rozhlasu 1, jehož hostem je Vojtěch Filip, předseda KSČM, tak vám řekl, že už v podobné věci koná, že koná ve věci stížnosti ČSSD, jestli se nemýlím.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Ano, ano, ano, ano, ale to není důvod k odmítnutí stížnosti podle článku čtyřicet tři, teda podle paragrafu čtyřicet tři zákona o Ústavním soudu. Naopak v tom, v tom odůvodnění ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Ale zas je faktem, pane předsedo, že Ústavní soud nikdy neprojednává přeci dva podobné podněty současně.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Mýlíte se, mýlíte se, může ty podněty sloučit, což udělal v několika případech. Já na Ústavní soud jezdím, možná narozdíl od vás. Ale já to jenom ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Ale on to udělal i v tomto případě, protože vy jste automaticky účastníkem vedlejšího řízení.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Ale to nenapsal do toho rozhodnutí, proto jsem na tiskové konferenci 6. prosince vystoupil, že to není možné a že trvám na tom, že budu vedlejším účastníkem. Ústavní soud tuto chybu uznal a 7. prosince mi napsal jiný dopis, ve kterém tedy mě vyzval jako vedlejšího účastníka, abych se k návrhu vyjádřil. Já jsem tedy okamžitě, jak jsem ho obdržel, jsem naspal vyjádření k ústavní stížnosti těch šedesáti sedmi zákonodárců a odmítl jsem, aby takové jednání bylo neveřejné, protože to je druhá součást toho, toho poučení, které je tam od toho Ústavního soudu, to znamená žádost, jestli trváme na tom, aby bylo to jednání veřejné s Ústavním soudem. To samozřejmě jsem chtěl, na to mám také právo jako vedlejší účastník, správy účastníka a trvám na tom, ale ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Takže to bude tak, že ČSSD povede Michal Hašek, jestli se nemýlím, který je podepsán pod tou ústavní stížností, vedle mu bude sekundovat Vojtěch Filip jako vedlejší účastník řízení nebo účastník vedlejšího řízení.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Ne, účastník, vedlejší účastník řízení, správy účastníka podle zákona Ústavního soudu.

František LUTONSKÝ, moderátor:
A to vám ještě řeknu, pane předsedo, že k Ústavnímu soudu už dorazila ještě třetí stížnost a tu zas podepsali někteří nesenátoři těch menších klubů.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Ano, ale já si myslím, že je logický ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Takže vás bude víc vedlejších účastníků.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Určitě, určitě. A já jenom musím připomenout a vracím se k tomu, k té ochraně lidských práv, k tomu článku dvacet tři, ale protože ani v tom dopise druhém z Ústavního soudu nebyla lhůta k projednání a ta lhůta tedy podle termínu, kdy lze vyzvat účastníky k tomu, aby se dostavili před Ústavní soud, jaksi už není možná, aby byla do konce roku, tak já si myslím, že to vyhlášení jaksi práva na odpor, to znamená občanské neposlušnosti, jak to nazvali ti známé osobnosti a lidé, kteří se podepisovali pod ten dokument, je tady zcela legitimně vyhlášeno a včerejší vyjádření pana premiéra Mirka Topolánka považuji za skandální, protože odmítnout jaksi, to, že lidé mají právo k něčemu takovému se vyjádřit, je podle mého soudu nesmyslné.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Zas na druhou stranu asi nemůžete chtít od Ústavního soudu a dávat mu nějaké termíny, dokdy to má projednat.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Ale počkejte, my jsme jak pan Michalášek a ti, kteří podepsali jeho stížnost, tak já a ti, kteří podepisovali ústavní stížnost, kterou jsme posílali my, jsme nazvali tu ústavní stížnost zásadní a chtěli jsme ji projednat mimo pořadí a Ústavní soud musí vědět, protože já nepochybuji, že ústavní soudci znají dobře český právní řád, musí vědět, že jestliže nenařídí do konce roku, že riskují, že občané se skutečně postaví na odpor proti takovému neústavnímu zákonu, jakým reformní batoh je. A to, že takhle neuvažují pouze zákonodárci nebo pouze politici, ale že tak uvažuje velká většina občanské společnosti, ukazuje, že v občanské veřejnosti je větší jaksi, řekl bych, úcta k těm lidským právům, než je u ústavních orgánů a od Ústavního soudu mě to mrzí zvlášť. A teď to není jaksi urážka žádného z těch soudců.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Ona taková jako většinová společnost si myslí, to je taková, chápete, divná veličina.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Ne, počkejte, jako vy si umíte vysvětlit jinak Listinu základních práv a svobod v textu, že je ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Pane předsedo, nejsem tady od toho, abych propracoval výroky Ústavního soudu.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Ne, počkejte, počkejte, já se ptám, jak si můžete vysvětlit větu, že zdravotní péče v České republice je bezplatná na základě veřejného zdravotního pojištění. Můžete mi vysvětlit, proč by lidé měli platit dvakrát? Jednak zdravotní pojištění zdravotním pojišťovnám, které mají své smlouvy se zdravotnickými zařízeními jako poskytovali péče a pak by měli ještě v těch ústavech zdravotní péče znovu platit? Můžete mi vysvětlit, proč se má za jednu věc platit dvakrát? To přeci není logické. V tomto ohledu ty lidé mají pravdu a já si myslím, že jestliže vláda nemá sto dvacet hlasů, aby změnila Ústavu České republiky a řekla, že zdravotní péče je placená, tak jako nemá právo předkládat zákon, který je evidentně protiústavní.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Ona má sto poslanců plus dvě přeběhlíky, pana Pohanku, pana Melčáka. Vy jste, to byl jeden z hlavních argumentů u Ústavního soudu, jestli se nemýlím, že vlastně tím porušila legitimitu voličů.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Je to jeden z argumentů.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Když ho hodně zkrátím, můžete mi tedy vysvětlit, abych přehodil ten míč zase na vaši stranu, proč jste nepodávali nikdy ústavní stížnost třeba v případě poslance Kotta?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Myslím si, že ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Na tuhle nelegitimitu?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Já jsem na to upozorňoval několikrát, ale ústavní stížnost v době, kdy pan Kott přecházel jinam, ve skutečnosti jsme žádnou nepodávali. Ústavní ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
To vím, proto se na to ptám.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Ústavní ... ne, moment, jako buď s tím zákonem souhlasím a potom nemám důvod, abych podával ústavní stížnost, nebo s ním nesouhlasím a potom ústavní stížnost podávám. Na to přeběhlictví pana Kotta samozřejmě mohl poukazovat kdokoliv jiný, kdo s tím nesouhlasil a to ODS neudělala. To ODS neudělala. Čili, to byla jejich věc, jestli to udělají, nebo neudělají a přitom si uvědomme, kdo z Unie svobody potom začal hlasovat vlastně z ODS, takže ony ty síly se tenkrát vyrovnaly. Já osobně samozřejmě zásadním způsobem nesouhlasím s tím, aby bylo tolerováno přeběhlictví dvakrát, v roce 1999 a v roce 2000, když jsem předložil zákon, který mluví o takzvané ztrátě mandátu. Je to obdoba zákona ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
To jsme projednávali v Radiofóru. Pane předsedo, už mě tam nedotlačíte. Čas nás dotlačil do konce, a tak se zeptám na jednu jedinou věc, koho budou komunisté volit na Hrad? Švejnar Klaus, řekněte.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Vy myslíte, že budou jenom dva kandidáti?

František LUTONSKÝ, moderátor:
Zeptám se, z těchto dvou, která se zatím rýsují?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Z těchto dvou kandidátů zatím není jasno.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Řekněte.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Ale v každém případě preferenci bude mít nestranický kandidát.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Takže Jan Švejnar?

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Tak, jestli tam bude jenom Jan Švejnar, tak v každém případě bude mít větší výhodu než Václav Klaus.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Protože já jsem zase slyšel od nejmenovaných poslanců vaší strany, že jim vadí ta emigrace v případě Jana Švejnara.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Tak to asi nevadí.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Že by radši, raději upřednostňovali Václava Klause kvůli tomu.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Vadí samozřejmě dvojí státní občanství. To si myslím, že je velká výhrada a s tím se pan Švejnar setkal při jednání na klubu KSČM. Já jsem s ním jednal dvakrát s panem Švejnarem. Vysvětlil jsem mu, že naši zákonodárci nejsou jakési poslušné loutky stranických aparátů, že se rozhodují svobodně, ale že je zatím nepřesvědčil.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Předseda KSČM Vojtěch Filip. Děkuju vám. Na shledanou.

Vojtěch FILIP, předseda KSČM:
Já také děkuji.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: flu
Spustit audio

Více z pořadu