Poplatky ve zdravotnictví

20. prosinec 2007
O kom se mluví

Dobrý den vám od mikrofonu Českého rozhlasu 1 přeje František Lutonský. Jak jistě víte, už za pár dní začneme platit u lékaře, v nemocnicích, v lékárnách a na pohotovosti paušální poplatky. Jak to bude vypadat v praxi, budeme si na chodbách nemocnic připadat skoro jak na parkovišti? A co díky poplatkům získáme navíc? Ptát se budu teď Jana Břízy, ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, což je vlastně jedno z největších zařízení svého druhu ve střední Evropě. Pane řediteli, vítejte, dobrý den.

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Dobrý den, děkuji za pozvání.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Jste připraveni na poplatky?

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Připraveni jsme, i když samozřejmě ne vždy platí to skautské "vždy připraven", protože zcela očekávám, že v prvních dnech se mohou vyskytnout některé drobné problémy, je to něco, co nemáme nikdo z nás ozkoušené, zejména si musíme uvědomit, že zákonná povinnost platit tyto regulační poplatky vzniká hned první vteřinu po půlnoci ze Silvestra na Nový rok.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Dokážu si představit, že to zvládnete technicky, zvládnete to i myšlenkově?

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
My už delší dobu se snažíme zajistit systém podpory komunikace mezi zdravotníky a pacientem, systémem vzdělávání, komunikačních kurzů a tak dál, tak, aby byli schopni trpělivě vysvětlit, co je problémem, ať již v případě zdraví, nemoci či nějakého organizačního postupu. Snažíme se předcházet konfliktům, takže s tím také souvisí i určitá technická příprava, která pro výběr poplatků byla učiněna, protože nemůžeme spolehnout na jeden jediný systém výběru.

František LUTONSKÝ, moderátor:
A jak to bude tedy technicky v praxi vypadat, půjdu si lehnout do nemocnice a každé ráno na vizitě ukážu účtenku, že mám zaplaceno?

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Ne, nebude to ani tak, že byste každé ráno ukazoval účtenku, ani vám nebude chodit po pokoji sestřička nebo zaměstnanec nemocnice s kasičkou a zvonit, že jste ještě nezaplatili, to skutečně ne, v případě hospitalizace vzniká povinnost s výjimkou vymezených stavů, které se dají shrnout pod soudem nařízené léčby nebo léčby povinné ze zákona, v případě třeba přenosných, některých přenosných chorob, tak vzniká tato povinnost až vlastně dnem propuštění, takže tam ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Dobře, ale tak vy máte několik provozů, tak předpokládám, že se vám ty poplatky různě kryjí.

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Samozřejmě, ale začali jsme problematikou hospitalizace, tak jsem hned na ni navázal, protože regulační poplatky je nutné rozdělit na poplatky v ambulantní sféře, na poplatky za hospitalizaci nebo spojené s hospitalizací a spojené s výdejem léčivých přípravků.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Tak mi to zkuste, protože jsem takový méně důvtipný, říct trochu polopaticky, znamená to, že když budu ležet v nemocnici třeba čtrnáct dní, tak po těch čtrnácti dnech zaplatím za hospitalizaci v nemocnici, zaplatím fakturou nebo rovnou někde na pokladně.

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Těch možností máme připraveno více. Jedna z možností je zaplatit hned na příslušné klinice tu částku, která odpovídá násobku šedesáti ..., den krát šedesát korun, s tím, že vám ale od tohoto poplatku budou odečteny, pokud jste zaplatil v ambulantní sféře před přijetím vyšetření ..., ten poplatek při vyšetření, tak z toho bude odečten a možnost bude zaplatit ihned v hotovosti při propuštění, což je administrativně pro obě strany nejvýhodnější ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
A to zaplatím tedy na pokladně ...

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Na pokladně té kliniky, která už dneska zase z jiných důvodů již existuje a druhá možnost je, jestliže není příslušná hotovost po ruce, nebo také potřebujete třeba hradit jiné záležitosti spojené s přechodem z nemocnice domů, tak obdržíte účet a složenku na zaplacení, to znamená, je možno zaplatit pak převodem, je možné poslat poštovní složenku, ale tam se zase samozřejmě /nesrozumitelné/ prodražuje, anebo při nějaké další kontrole v nemocnici zaplatit v těchto věcech.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Tak to by byl ten příklad pacienta, který si poleží u vás ...

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Tak.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Příklad pacienta, který navštíví ambulantního specialistu, zaplatí jemu přímo v ordinaci nebo zaplatí zase na pokladně, pošlete mu fakturu?

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Těch možností jsme si vytvořili více, protože primárně ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Nebo máte taky ty automaty pověstné parkovištní?

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Máme také, ale jenom dva, jednak z důvodu, že je to nová technika, musíme je vyzkoušet, druhá věc je, že nejsou nejlevnější a další samozřejmě ten nápor na výrobce je takový, že nestíhají dodat jich více. Ale my ty automaty považujeme za podpůrný systém, protože základem musí být ambulance, protože zákonem stanovená povinnost zaplatit je pro určité definované případy nebo jsou definované případy, kdy ta zákonná povinnost není, a to skutečně mohou posoudit až v té ordinaci, takže také i ten platební automat není vlastně místem zaplacení poplatku, ale je vlastně spíš místem vytvoření si talonu tak, aby se urychlilo odbavení v ordinaci i, dejme tomu, ta hotovost, aby nestál ve dvou ..., pacient ve dvou frontách.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Já od těch technických parametrů trochu odběhnu a zeptám se, jestli vy máte s něčím potíž, co se týče poplatků? Bude to, bude to hodně těžký porod nebo přechod na tenhle systém? Já jsem vás nechtěl úplně až tak zaskočit ...

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Tak s tou, ne, ne, ne, tady jde o to, že srovnávat to s tou sice těžkou, ale krásnou životní, životním obdobím, s porodem, je tu samozřejmě řada problémů, já nemohu předjímat, jak tuto novou povinnost přijmou pacienti, jakým způsobem s nimi bude potřeba komunikovat, je pravda, že jsme se setkali již před ..., někdy v kvartále minulého ..., posledním kvartále minulého roku, že někteří méně informovaní už chtěli platit v té ordinaci a tak dále, ale samozřejmě můžeme počítat s tím, že bude potřeba více komunikovat a vysvětlovat, to je jedna rovina problému, druhá rovina problému, o jehož detailech z pochopitelných důvodů bych tady nechtěl mluvit, je potom samozřejmě nakládání s hotovostí a jiné záležitosti, protože když si jenom vezmu, tak v naší nemocnici bylo v roce 2006 provedeno dva tisíce dvě stě osmdesát šest tisíc a dalších několik ambulantních vyšetření, když bychom si vzali, že některá z těch vyšetření jsou taková, u nichž ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Taky přes dva miliony, vy to máte v tisícovkách ...

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Přes dva miliony, přes dva miliony, pardon, pardon, přes dva miliony a že u některých nevzniká povinnost platit ten poplatek a budeme předpokládat, že je to asi u šedesáti procent ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Můžeme se u toho klidně zastavit, pane řediteli, protože já jsem si našel, že jako nemocnice musíte každého čtvrt roku nebo každý měsíc, vy to asi budete mít měsíčně ...

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Každý měsíc ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
... vykázat, kolik jste vybrali na poplatcích, číslo pojištěnce, výši poplatku, zdali měl doplatek, který se započítává do toho pětitisícového limitu, ty poplatky taky musíte fyzicky vybrat, vystavit pacientovi doklad o zaplacení, budeli chtít, ten musí obsahovat datum, číslo pojištěnce, podpis, razítko, výši poplatku, název léku z pětitisícového limitu, pokud navíc lékař předepíše pacientovi dražší lék, tak může pojišťovna říct, že jedná nehospodárně, tak se zeptám, jestli už lékaři znají všechny metodické pokyny ministerstva?

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Lékaři s nimi byli seznámeni, to je přesnější odpověď, zároveň byly zpracovány vnitřní předpisy nemocnice, které některé věci ještě třeba detailněji rozepisují a zároveň byly tyto požadavky implementovány do nemocničního informačního systému, to znamená, že zejména tu složku evidenční, vykazovací a tvorby příslušných potvrzení obstarává nemocniční informační systém na základě vlastně zadání v případě toho ošetření, to znamená, je to pro lékaře zjednodušeno, ale zároveň je tam tím zajištěna přísná evidence, takže to je jenom tato složka, samozřejmě pak je ta další složka, že abychom si představili ty objemy, tak kdyby platili skutečně jen v drobných, tak to bude za rok činit asi dvaadvacet tun kovových mincí.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Škoda, že rozhlas nepřenáší i tu vizuální složku, protože když jsem řekl, že pokud lékař předepíše pacientovi dražší lék, tak že pojišťovna to může kvalifikovat jako nehospodárné jednání, tak vy jste se velmi zamračil.

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Ne, to ..., tady jde o to, že tyto věci musí vycházet z indikačních seznamů, bohužel v této fázi a v této době, nevím přesně, ale ke včerejšku jsem ještě nebyl, neměl k dispozici kategorizační vyhlášku lékovou, která tyto, tato upřesnění bude obsahovat, tak tam jsou vydefinovány důvody, kdy je možné předepisovat dražší lék bez doplatku, jsou to různé stavy nesnášenlivosti přípravků a tak dál, ty indikační ..., ta indikační rozpětí se příliš nebudou měnit proti tomu, co již dnes platí. Ale odpadá tady spíš taková ta svobodnější vůle pacienta, který dříve měl vlastně určitou úhradu a rozhodoval se, jestli doplatí, nebo nedoplatí, ale v okamžiku, kdy jemu nepomáhal jiný lék než ten dražší, tak vlastně doplácel po celý rok, nyní to má ten dopad té jakési zpětné refundace od pojišťovny, takže tam samozřejmě tyto věci jsou, ale nemohu říci, že úplně tato oblast je bez problémů, protože to jsou samozřejmě právě ty věci, jakým způsobem důsledně zdokumentovávat, že skutečně jiná volba není.

František LUTONSKÝ, moderátor:
A ona to vlastně není jediná potíž s pojišťovnami, protože, jak jste říkal, těch dva a čtvrt milionu ambulantních vyšetření, tak se taky může stát, že občas ten poplatek lékař nevybere nebo že se vám to nepodaří vybrat a můžete být sankcionováni pojišťovnou a navíc ta pokuta půjde přímo pojišťovně, nikoliv vám.

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Ono tam je určitý ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Nejsou tím nějakým způsobem narušeny ty vztahy mezi, řekněme, poskytovatelem zdravotní péče ...

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
A pojišťovnou?

František LUTONSKÝ, moderátor:
A pojišťovnou?

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Ty vztahy jsou léta dány smlouvami a ať je pojišťoven více, tak přece jenom vždycky pojišťovna má vůči zdravotnickým zařízením navrch, ale je tady jedna věc, ona vzniká, anebo nevzniká zákonná povinnost zaplatit nebo vybrat, podle toho, o který, o kterou stranu u té, u toho stolu v ordinaci jde, regulační poplatek a lékař musí zdokumentovat, zda vznikla nebo podle těch okolností a typu ošetření, protože to je provázáno i se statistikou, zda vznikla povinnost, nebo nevznikla, jestliže vybere, nebo nevybere, tak to je záležitost toho daného zdravotnického zařízení, tím neříkám, že to zdravotnické zařízení má benevolenci nevybrat, ale pojišťovně vykazuje, že u pacienta vznikla povinnost zaplatit tento poplatek a na jeho žádost v podstatě vystavuje potvrzení. Samozřejmě, že pak tam mohou vznikat v případě, že nezaplatil a odmítl zaplatit, problémy, kdyby vlastně potom vyžadoval po pojišťovně doplacení těchto, těchto poplatků, ale samozřejmě v těchto případech je spíš ten dopad z pohledu hospodárnosti, protože poplatek je příjmem zdravotnického zařízení a velká zdravotnická zařízení, která ..., vůbec obecného zařízení, která hospodaří s prostředky z veřejného zdravotního pojištění, podléhají kontrolám Nejvyššího kontrolního úřadu, to znamená, tam by mohlo být řečeno, že vlastně jsme se chovali nehospodárně, nevybralili jsme poplatek, takže my budeme muset požadovat od těch, kteří nezaplatí, či odmítnou zaplatit, podepsání jakéhosi ..., stvrzenky, že nezaplatili, kde mají také termín, do kterého mohou zaplatit, protože ono se na to ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
A tam se jedná o ty vymezené skupiny tak, jak ...

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Tak, jednak vymezené skupiny a druhá věc je, že se nemůžeme dívat na to tak, že protože nezaplatím regulační poplatek, nebudu ošetřen, tam je třeba si uvědomit, že to zdraví je přední, to je jedna věc a druhá, že skutečně mohou být situace, kdy nemám u sebe peníze, ale není problém, aby toto bylo do nějaké doby uhrazeno, třeba při příští návštěvě a tak dál.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Teď mám velmi bujnou fantazii, asi víte o té petici, která se podepisuje proti poplatkům, v níž se vyzývá k tomu, aby lidé neplatili tyhle regulační poplatky, co budete potom dělat, když vám ani nepodepíší, protože předpokládám, že ti lidé vám nebudou chtít třeba ani podepsat, že nechtějí zaplatit.

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Já rozumím, to jsou teď různé věci, který se týkají náhledů právníků, protože některé právní náhledy vychází z toho, že už tím, že ta zákonná povinnost vznikla, tak je za dostatečně ..., bráno za dostatečně prokázané, že je možné toto požadovat, já ..., samozřejmě petice tak, jak jsem si někde přečetl, že petice je legitimní, ale konání, k němuž vyzývá, je nezákonné, tak asi z tohoto pohledu je třeba se na to dívat, je to věc, jestli se diskuse dá vést touto formou.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Já bych ještě možná závěrem se vás zeptal, pane řediteli, když jsme říkali dva a čtvrt milionu ambulantních vyšetření za loňský rok, znamená to logicky, že počítáte s výběrem, já nevím, šestašedesáti milionů navíc?

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Ne, to se nedá počítat, že by to byl výběr šestašedesáti milionů, ten odhad v té ambulantní sféře je kolem dvaceti milionů v našem případě našeho zařízení, což samozřejmě jsou a z té lůžkové části také přibližně je to jednadvacet, devatenáct, předpokládám, to jsou peníze, které do systému vkládají pacienti a náš předpoklad, protože my jsme zdravotnické zařízení, které je tady pro pacienty, že tyto prostředky budou vloženy zpět do systému tak, aby sloužily pacientům.

František LUTONSKÝ, moderátor:
A váš předpoklad, protože nějaký asi musíme mít, nějaký finanční plán, takže předpokládáte kolik, že vyberete z poplatků?

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
My předpokládáme, že z těch ambulantních a hospitalizačních to bude cirka kolem čtyřiceti jedna milionů korun a samozřejmě ještě nemáme vydefinováno, jak se to bude pohybovat v oblasti lékáren, protože úhradová vyhláška předpokládá kompenzaci v cenách přípravků, takže tam spíše předpokládáme, že regulační poplatky se neprojeví.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Hostem pořadu O kom se mluví Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu byl Jan Bříza, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, já vám mockrát děkuji za rozhovor.

Jan BŘÍZA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:
Děkuji za pozvání.

František LUTONSKÝ, moderátor:
A na vaše názory čekáme na číslech 221552155, anebo 221552255, hostem pořadu O kom se mluví Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu byl dnes Jan Bříza, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, mluvili jsme o tom, jak začneme za pár dní platit u lékaře, v nemocnicích, v lékárnách a na pohotovosti. Kdo se dovolal jako první, dobrý den.

posluchač:
Haló, to jsem já?

František LUTONSKÝ, moderátor:
Jste to vy, nevíme kdo.

posluchač:
Tak Štroner, Líně.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Povídejte.

posluchač:
Takže o těch poplatcích, ať si rozhodne Ústavní soud, ale teď se jedná o ty podrobnosti a mohu říci, že takového ministra zdravotnictví jsme tady od dob bratra Plojhara neměli, představte si, že vám umře dítě v nemocnici a vám řeknou: "Upřímnou soustrast a jděte do pokladny zaplatit." To je všechno.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Na shledanou, děkujeme za názor, 221552155 nebo poslední trojčíslí 255, Jan Bříza, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze byl dnes hostem pořadu O kom se mluví, dobrý den.

posluchač:
Pavel Michal, Lounsko.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Povídejte.

posluchač:
Skutečně nám v nemocnici umíraly děti, a pokud se pamatuji, vždycky jsme těm rodičům zaplatili i taxíka, to, že někdo pracuje jako zdravotník, to neznamená, že má být cynický, i když těch padesát let demolice zdravotnictví cynismu vyrobilo hodně. Já bych nechal stranou švejkování černých pasažérů, nebo že nějaký politik prostě parazituje na vyděšených pacientech a ještě komplikuje tuto situaci, to já myslím, že je docela jasný, chtěl bych zmínit pozitivní případ vesnice, kde se každý ráno lidi shromáždili u lékaře a poté, co tam kromě ..., mimo ..., namísto každodenní služby byla zavedena služba čtyři hodiny za týden, dvě a dvě hodiny, tak ty lidi prostě jdou do kavárny nebo jdou někam jinam a jsou spokojenější a ještě, myslím, zdravější, protože si tam nesdělují ty choroby a nešíří se tam infekce a v té samé obci byl třeba zrušen vlak a kupodivu ten autobus je dvakrát tak rychlejší a byla tam zrušena škola, protože to, ten výběr tý střediskový obce byl evidentně mylný a tyto děti, který tady živořily, najednou můžou být v sousední obci, kde je prosperující obec na první pohled, vyzdobená, upravená a kde ta škola má taky úroveň ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Dobrá.

posluchač:
Čili tímto směrem by bylo potřeba shromažďovat informace, aby lidi nezůstávali rukojmími jenom právě nějakých teda nezodpovědných a tak dále, děkuji.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Díky moc, na shledanou, 221552155 nebo 255 na konci, my vás posloucháme, poslouchá vás Radiožurnál, dobrý den.

posluchač:
Dobrý den, tady Hromádka, Písek, já bych se chtěl ještě zmínit o tom znění toho ústavního zákona, tam je napsáno teda, že má každý občan právo na bezplatnou péči a zdravotní pomůcky, bezplatnou zdravotní péči teda, na základě zdravotního pojištění za podmínek stanovených zákonem, jo, a teď se vedou pořád spory o tom, co ten zákon může stanovit, jaký podmínky, myslím si, že nemůže ten zákon měnit slovo bezplatný na zpoplatněný, jo, a podle mého názoru ty podmínky se týkají ne tý zdravotní péče, ale zdravotního pojištění, jestli budeme platit třináct a půl procenta jako dosud nebo patnáct procent nebo ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Tak to všichni čekají na výrok Ústavního soudu, no ...

posluchač:
Jo, to málokdo tohle zmínil, že ty podmínky se týkají zdravotního pojištění, protože samozřejmě může se platit třeba osmdesát procent a bude peněz dost, že jo, ale nemůžou přece změnit slovo bezplatný na zpoplatněný. To jsem chtěl říct. Děkuju, na shledanou.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Jasně, díky za názor, na shledanou, 221552155 nebo 221552255, tady je Český rozhlas 1, dobrý den.

posluchačka:
Dobrý den, já bych ráda reagovala na pana ředitele ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Představíte se, prosím.

posluchačka:
Ano, ano, tady Daniela Suchá, víte, já jsem zrovna včera byla v Praze, kde slavili Vánoce váleční veteráni a můžu vám teda říct, že když slyšíte ty starý lidi, ty froňtáky nebo froňtačky, ženy, které prostě se brodily ledovou vodou a skončily tak, že vlastně v dalším životě nemohly mít ani děti a dneska říkají: "My musíme ..., teďko budeme za to ještě muset platit, ještě budeme muset platit těm lékařům," tak můžu vám říct, že já jsem teda o trochu mladší, než jsou oni, ale já jsem se styděla za tenhle stát, já jsem se styděla za pana ministra, protože to je úplně něco, to je úplně něco strašnýho, on není modrý ministr, on je hnědý ministr a jde mi mráz po zádech, kam to všechno tohle to půjde, nevím, já jsem ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Dobrá, tečka.

posluchačka:
... můžu vám říct, že jsem z toho, že jsem z toho hodně, hodně nešťastná, protože já ..., oni i dělají podvod na nás, na ty starší, protože my jsme si platili zdravotní pojištění celý život, když jsme ho nepotřebovali a dneska, když ho máme potřebovat, když bychom ho mohli čerpat, tak zase nám to zpoplatňují a pan ministr by se měl hlavně soustředit na lékaře, protože lékaři by měli být ti zodpovědní, kteří píšou ty prášky, lékaři by měli tohle to dělat, oni na to mají vzdělání, oni na to mají vysokou školu a pan doktor, pan ministr to nechtěl řešit s lékařema, tak to přesunuje na pacienta. Jak pacient má vědět, na který má jít vyšetření, přece tam ho musí poslat doktor, jenomže doktoři, ti jsou spojení s farmaceutickýma závodama a jezdí na dovolenou ...

František LUTONSKÝ, moderátor:
Paní Suchá, už vám do toho vstoupím, čekají také další posluchači ...

posluchačka:
... do Číny za to, že to, že když jsou drahý léky, já o tom dost vím. Děkuji vám, na shle.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Díky za pochopení, na shledanou, děkujeme. 221552155 nebo 255 na konci, haló, dobrý den.

posluchač:
Šafránek, dobrý den. Trefili jste zřejmě úžasnou debatu, protože tohle to rozpumpuje kdekoho, ale jenom krátce dvě věci, jednak kvůli ..., nějaký poplatky já beru, protože když je někdo v nemocnici a platí si doma jídlo, může klidně přispět i tam, u toho doktora si myslím taky, že to není taková částka při návštěvě, protože tam je to narvaný horem dolem a jsou to většinou důchodci, kteří si tam jdou podebatovat, ale úplně nejvíc, proto volám, mě rozveselil ten lékař, který volal, protože jsou to úžasní lidi, když doktor přispívá pacientům na taxíka, když jedou domů z nemocnice, úžasný, pane doktore, kéž byste takoví byli všichni, byli bychom tam na návštěvě pořád, děkuji vám, na shledanou.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Na shledanou, 221552155 nebo 255 na konci, zvedneme naposledy telefon, dobrý den, dobrý den.

posluchač:
/Nesrozumitelné/, dobrý den. Jsem ve studiu? Chtěl bych, prosím vás, reagovat na toho pána, který volal druhý v pořadí, to mě úplně nadzvedlo ze židle, protože jak tam povídá, že jak všechno ODS dělá výborně, jak ty poplatky, jak jsou úplně úžasný, protože to zvelebuje vesnice a, já nevím, takovýhle nesmysly, to jsou hloupý řeči, lidi, který žili tady, jak on říká, čtyřicet roků v komunismu a kteří jsou obyčejní lidi, pracující a jsou zlikvidovaní, myslím tělesně, tímhle tím vlastně režimem a teďka se dostanou do týhle tý situace, že budou platit, že budou platit třeba pětkrát nebo i desetkrát za měsíc poplatky a zkuste se někdy třeba posadit k lékaři, dostat se do tý ordinace, kde je, já nevím, třeba třicet lidí, čekáte tam tři hodiny, s důchodcem, třeba s rodičema se tam ani nedostanete, protože s nima jednají jako, já nechci říct, nechci být sprostý v tomhle tom směru, ale jako tohle to se mi zdá ubohý, ubohý a sprostý, nezlobte se na mě. Děkuji vám. Na shledanou.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Na shledanou, to byl závěrečný telefonát dnešního pořadu O kom se mluví, jehož hostem byl Jan Bříza, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, končíme čtyři a půl minuty před třináctou hodinou, Český rozhlas 1 přinese další zprávy, František Lutonský se s vámi loučí.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: flu
Spustit audio

Více z pořadu