Rozhovor s podnikatelem Václavem Fischerem

14. srpen 2003
O kom se mluví

Jan Pokorný přeje dobrý poslech. Hostem je podnikatel Václav Fischer. Vítejte. Pro připomenutí. Před třemi týdny začal ostře sledovaný příběh, návrh exekuce na některé vaše firmy, dohoda se společností Atlantik finanční trhy. Ta vaše dluhy převzala a s věřiteli se dohodla. Pane Fischere, jak vlastně vznikly dluhy některých vašich firem a proč jste je nesplácel od začátku? Dá se na to odpovědět jednou dvěma větami?

Host (Václav Fischer): Tak já vás musím na začátku trochu poopravit. Naštěstí celá ta krize netrvala tři týdny, ale pouze dva týdny. Vypukla úplně přesně ve středu...

Moderátor (Jan Pokorný): Před čtrnácti dny, promiňte ten termín.

Host (Václav Fischer): Před čtrnácti dny a jsem moc rád, jsem moc rád, že to skutečně bylo jenom čtrnáct dní. A že ta nejhlubší a největší krize trvala vlastně jenom od středy do pátku. Respektive do neděle.

Moderátor (Jan Pokorný): Vraťme se k té otázce, jak vlastně mohly vzniknout takovéhle dluhy a proč jste je nesplácel na začátku?

Host (Václav Fischer): Tak já si myslím, že tady spíše došlo k určitému nedorozumění a chybě ze strany některých médií, které neustále hovořily o ohromných dluzích. Není tomu tak. Jednalo se o úvěry různých bankovních domů. To by byl ten správnější výraz. My jsme měli ještě v roce 2002 úvěry v celkové výši více než osm set milionů korun, což byl řekl bych sice poměrně vysoká hodnota, ale vzhledem k našemu konsolidovanému obratu ve výši čtyři a půl miliardy korun, to bylo financování řekl bych spíše přiměřené. A řekl bych, že existuje jak v České republice, tak v zahraničí velký počet firem, které mají ve vztahu ke svému obratu úvěry ještě daleko vyšší. My jsme potom v roce 2002 na přání financujících bank to úvěrování velmi rychle snížili. Byli jsme vlastně požádáni, abychom během jednoho jediného roku uhradili celkem čtyři sta milionů, což bylo pro nás příliš. My jsme nebyli schopni splácet takto rychle. A řekl bych, že právě toto byl ten pravý důvod té krize, do které jsme se před čtrnácti dny dostali.

Moderátor (Jan Pokorný): Pane Fischere, co ještě zbývá udělat pro to, aby jste mohl říci, krize je zažehnána úplně?

Host (Václav Fischer): Z mého pohledu je krize zažehnána již několik dnů. Já jsem velmi rád, že právě dnes byla podepsána dohoda mezi společností Atlantik, tedy mezi naším novým partnerem, a pojišťovnou Allianz.

Moderátor (Jan Pokorný): Podle toho, co jsme vysílali v našich zpravodajských relacích, je ta dohoda taková, že Atlantik finanční trhy splatí do konce měsíce srpna pohledávky, které vůči vám Allianz má a ta potom prodlouží pojištění letadel Fischer Air?

Host (Václav Fischer): Není tomu tak. Já jsem byl tou zprávou velmi překvapen, překvapeni jsou i zástupci nebo řekl bych lidé ve společnosti Atlantik, kteří ta jednání přímo vedli a kteří přesně vědí, co v té dohodě je. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby mluvčí Allianz informace, které vám poskytl, opravil a kdyby je dal do souladu se skutečným zněním té dohody.

Moderátor (Jan Pokorný): Opravte je vy teď v živém vysílání!

Host (Václav Fischer): Tak já mohu opravovat pouze na základě informací, které mám ze společnosti Atlantik, protože ta dohoda byla skutečně uzavřena mezi Atlantikem a Allianz. A nikoli mezi společností Fischer a Allianz. Ta dohoda hovoří o tom, že během několika mála dní bude pojištění letadel obnoveno v celém rozsahu. Mě velmi mrzelo, že pojišťovna Allianz pravidelně vydávala zprávy, ve kterých tvrdila něco, co jí vůbec nepříslušelo. Pojišťovna Allianz říkala, že letadla po 1. září nevzlétnout. To byl samozřejmě naprostý nesmysl, protože kdyby bylo bývalo s Allianz pojišťovnou k dohodě nedošlo, tak bylo připraveno již několik velmi významných pojišťoven s velmi kvalitním zahraničním zajištěním, kteří prahly po tom, aby mohly naše letadla nově pojistit.

Moderátor (Jan Pokorný): Po té dnešní dohodě mezi Atlantik finanční trhy a pojišťovnou Allianz jde tedy říct se stoprocentní zárukou, že letadla Fischer Air od září budou létat dál?

Host (Václav Fischer): Zcela jistě, mohu to potvrdit.

Moderátor (Jan Pokorný): A budou to stále letadla Fischer Air?

Host (Václav Fischer): Ano.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak se projeví vstup společnosti Atlantik finanční trhy nebo partnerství se společností Fischer? Navenek myslím?

Host (Václav Fischer): Příznivě.

Moderátor (Jan Pokorný): Myslím, jestli dojde třeba ke změně značky?

Host (Václav Fischer): Určitě ne.

Moderátor (Jan Pokorný): Zůstane značka Fischer?

Host (Václav Fischer): Ano.

Moderátor (Jan Pokorný): Jakou máte záruku, že pohledávky, které převzal Atlantik Finanční trhy, budou bezezbytku splaceny?

Host (Václav Fischer): Stoprocentní.

Moderátor (Jan Pokorný): Z čeho tak usuzujete?

Host (Václav Fischer): Z velké důvěry, které k osobě pana Komárka a jeho finančně silným společnostem mám.

Moderátor (Jan Pokorný): Jste na to, jaký jste podnikatel, hodně nebo málo důvěřivý?

Host (Václav Fischer): Přiměřeně důvěřivý.

Moderátor (Jan Pokorný): Všechna jednání s věřiteli vedla společnost Atlantik finanční trhy Karla Komárka, včetně tedy jednání s pojišťovnou Allianz, o němž jsme mluvili. Jaké to je, pane Fischere, nemít najednou vliv na chod věcí?

Host (Václav Fischer): V tomto případě to bylo velmi pozitivní, protože jsem věděl, že odborníci, kteří financování skutečně výborně rozumějí, jednají za mě. A vlastně začínají plnit to, na čem jsme se s panem Komárkem od samého prvopočátku dohodli. Na tom, že si naše úlohy v budoucnosti rozdělíme. A to sice tak, že já se budu starat o to, čemu rozumím a co umím, to znamená v oblasti cestování a provoz letecké společnosti. Provoz cestovní kanceláře, tvorbu produktu, vyjednávání s hoteliéry, sestavování katalogů. A o to, aby naše zájezdy byly co nejlepší za co nejpřijatelnější ceny. A pracovníci společnosti Atlantik se za určitě velmi aktivního přispění pana Komárka budou starat o to, aby celá skupina mých společností dobře fungovala zejména po ekonomické a finanční stránce.

Moderátor (Jan Pokorný): To znamená, řekl jste celá skupina mých společností, budou to i nadále vaše společnosti? Budete mít většinovou účast?

Host (Václav Fischer): Budou to naše společné společnosti.

Moderátor (Jan Pokorný): Vaše společné společnosti s Atlantikem finanční trhy. Jakou máte představu o majetkové účasti? Kdo by měl být majoritním vlastníkem? Nebo je to jedno?

Host (Václav Fischer): Není to určitě jedno. Myslím si, že to je velmi důležité pro obě strany. Protože rozhodování pana Komárka bylo velmi rychlé, bylo řekl bych také velmi odvážné. A na druhé straně jsem přesvědčen o tom, že bylo uvážlivé a že se pro pana Komárka a pro to já učiním všechno bude jednat o dobrou investici. A od samého prvopočátku nám šlo o vyvážené obchodní partnerství.

Moderátor (Jan Pokorný): Padesát na padesát?

Host (Václav Fischer): Nekomentuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Kolega Ivan Hoffman v jedné z ranních poznámek na Radiožurnálu v nadsázce řekl, že se ze zaměstnavatele stáváte zaměstnancem. Je to příliš velká nadsázka?

Host (Václav Fischer): Není to nadsázka, já zaměstnancem mé společnosti cestovní kanceláře Fischer a.s. jsem již několik let.

Moderátor (Jan Pokorný): Být zaměstnancem sebe sama je jedna věc, být zaměstnancem někoho jiného, je druhá věc. Také to nechcete komentovat?

Host (Václav Fischer): Ne, to mohu komentovat, nevadí mně to. Jsem připraven nadále velmi kvalitně a co nejlépe pracovat pro další rozvoj celé firemní skupiny.

Moderátor (Jan Pokorný): Uživí vás to?

Host (Václav Fischer): Určitě.

Moderátor (Jan Pokorný): Můžete si v té situaci, v které jste se octl, diktovat a nebo jenom přijímat návrhy?

Host (Václav Fischer): Ne, nemohu, nechtěl bych, aby mi někdo něco diktoval. Přijímám samozřejmě návrhy, ale sám také návrhy dávám a naše jednání jsou velmi vyvážená, férová a jedná se o skutečné obchodní partnerství. Nikoli o vztah, kde by jeden nebo jedna strana dominovala.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste, pane Fischere, v posledních dvou letech musel řešit řekněme nemálo problémů. Byl jste někdy hodně blízko spolupráci se subjektem, který by vám pomohl obtíže překonávat?

Host (Václav Fischer): Já jsem velmi usiloval o vstup strategického partnera. Není žádným tajemstvím, že moje firemní skupina v roce 2000 poprvé a naposledy utrpěla dost závažnou vysokou finanční ztrátu, která měla celou řadu důvodů. Od příliš nízkých cen zájezdů v tom roce až po nepříznivé vnější vlivy v podobě velmi slabé koruny a drahého leteckého benzínu. My jsme potom v roce 2001 a 2002 se opět vrátili do pozitivních hospodářských výsledků. Přesto mně bylo jasné, že další rozvoj společnosti je možný pouze na základě kapitálového vstupu strategického partnera. My jsme původně usilovali o cestovní kancelář, o některý z významných evropských koncernů. Ale jak dobře, jak sám dobře víte a jak pravděpodobně vědí i vaši posluchači, celá evropská a pravděpodobně nebo troufám si říci, i světová turistika je v krizi. V tomto odvětví chybí peníze všude. U leteckých společností, u hotelů, i u cestovních kanceláří a proto tyto projekty se nepovedly.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak jste cítil, že se k vám v těch uplynulých dnech, kdy některé vaše společnosti měly problémy, chovají vaši konkurenti na českém trhu cestovního ruchu? Zaznamenal jste nějaké jejich aktivity ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu?

Host (Václav Fischer): Tak řekl bych, že spíše v negativním. Protože někteří u nás veřejně hovořili již v minulém čase. Někteří se těšili na to, že budou se starat o naše klienty a to se naštěstí nestalo. Pro nás bylo nesmírně důležité a povzbuzující, že naši klienti zachovali klid, nadále s námi létali. Provoz byl plynulý, nedocházelo k žádnému stornovávání zájezdů ve velkém rozsahu. A za to skutečně patří velký dík zejména našim klientům. A stejně skvěle se chovali moji spolupracovníci a naši partneři, zejména hoteliéři v zahraničí, kteří samozřejmě dostávali velmi nepříznivé zprávy zejména v těch prvních dnech. Přesto nám zachovali přízeň, podporovali nás v této situaci. A byl to pro mě přes všechny ty negativní stránky uplynulých dvou týdnů i řekl bych velmi silný osobní zážitek.

Moderátor (Jan Pokorný): Objevovaly se samozřejmě i spekulace, jak se obtíže, do nichž se dostaly některé vaše firmy, mohou projevit na trhu cestovního ruchu v České republice. Ale kdybychom od toho odhlédli a řekli si, že včera byla vyhlášená nucená správa nad Union pojišťovnou u níž jsou pojištěni proti úpadku mnohé cestovní kanceláře. Co tohle z vašeho pohledu jako podnikatele v cestovním ruchu může pro cestovní ruch u nás znamenat?

Host (Václav Fischer): Tak může to pravděpodobně znamenat určité problémy, nevím přesně, jaké. Já k tomu mohu říci, že jsem velmi rád, že moje cestovní kancelář je velmi kvalitně pojištěna u poolu pojišťoven. Celková pojistná částka je více než sedm set milionů korun. A jsem rád, že nejsme pojištěni u pojišťovny, která je v nucené správě.

Moderátor (Jan Pokorný): To pojištění u poolu pojišťoven jste ale také prý nezaplatil včas na začátku roku? To pár týdnů trvalo. Proč to tak bylo?

Host (Václav Fischer): Bylo to ze stejného důvodu jako opožděné hrazení jiných závazků. Bylo to způsobeno zejména tím, že jsme byli, to bych si dovolil zopakovat, vyzváni k tomu, abychom snížili naši úvěrovou linku v průběhu jednoho roku o čtyři sta milionů korun. Byli jsme schopni na základě našich hospodářských výsledků splatit přibližně sto milionů korun. A samozřejmě toto rychlé splácení úvěrů znamenalo pomalé splácení ostatních závazků.

Moderátor (Jan Pokorný): Pane Fischere, dluží někdo vám?

Host (Václav Fischer): Tak určitě.

Moderátor (Jan Pokorný): Máte o tom přehled? Nebo o to už se také teď stará pan Komárek?

Host (Václav Fischer): O to se teďka už začínají starat pracovníci Atlantiku. Musím říci, že ....

Moderátor (Jan Pokorný): Ale asi to nejsou nějaké částky, kvůli nimž byste nespal?

Host (Václav Fischer): Máme, máme pohledávky. Nejsou to nějaké ohromné částky a nejsou to částky, které, o kterých bychom byli přesvědčeni, že ty peníze už nikdy neuvidíme.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste v uplynulých dnech možná i osobně neprožíval lehké hodiny, možná lehké, lehké týdny. Setkal jste se s tím, že třeba ti, kteří se stavěli vašimi přáteli, se najednou od vás začali odvracet, když jste byl v problémech?

Host (Václav Fischer): Nestalo. Možná by se to stalo, kdyby ty problémy trvaly déle. Musím říci, že se všichni v mém okolí chovali skutečně naprosto skvěle. A chtěl bych také říci, že na nějaké velké emoce nebyl čas. Mně šlo od samého počátku té krize o dvě zásadní věci. O ochranu našich klientů, s tím souvisel i plynulý provoz. To se nám skutečně podařilo dobře zajistit. A samozřejmě také o ochranu mých spolupracovníků.

Moderátor (Jan Pokorný): A dal vám někdo v těch uplynulých dnech najevo, že třeba vám ty potíže, v kterých se ocitáte, přeje?

Host (Václav Fischer): Mně přímo ne.

Moderátor (Jan Pokorný): A komu a kdo?

Host (Václav Fischer): Tak určitě jste sám zaznamenal, že podobné věci se objevily v některých médiích, že se k tomu celá řada lidí, zejména z cestovní branže, vyjadřovala. A já si myslím, že to je zkrátka určitá reakce, která sice mně osobně je cizí, ale nemohu ji hodnotit za ostatní lidi.

Moderátor (Jan Pokorný): K problémům některých vašich firem se vyjadřovali i někteří čeští politici. Vy jste před tiskovou konferencí minulou neděli měl údajně některým členům vlády volat. Můžete tuhle informaci upřesnit?

Host (Václav Fischer): Já ji spíše mohu vyvrátit. Mně volal ministr pro místní rozvoj, což je naprosto logický krok, protože turistika v České republice trochu nelogicky spadá do kompetence tohoto ministerstva. A pan ministr se chtěl přesvědčit o tom, jak se situace vyvíjí. A vzhledem k tomu, co zavolal pět minut poté, co jsme s panem Komárkem podepsali naší dohodu, tak jsem mu mohl říci, již jenom samé pozitivní zprávy.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem dnešního rozhovoru O kom se mluví byl podnikatel Václav Fischer. Děkuju za váš čas. Na shledanou.

Host (Václav Fischer): Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Druhá část pořadu O kom se mluví. Hostem byl podnikatel Václav Fischer. Telefonní čísla 221 552 155 a 221 552 255. Prosím vaše telefonické ohlasy. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady je pan Hruboš z Uherského Hradiště.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte.

Telefonický názor: Já bych chtěl říct jenom tolik, že jsme byli asi před třemi lety s cestovní kanceláří Fischer na dovolené. A byli jsme velice spokojeni.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Další telefonát. Dobrý den. Halo? Jste ve vysílání. Máte slovo.

Telefonický názor: Halo? No já by jsem chtěl jenom popřát panu Fischerovi mnoho úspěchů.

Moderátor (Jan Pokorný): Představíte se nám prosím?

Telefonický názor: Karel.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte.

Telefonický názor: Chtěl bych popřát panu Fischerovi mnoho úspěchů a ať se nebojí těch závistivejch lidí. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Halo? Zde pořad O kom se mluví.

Telefonický názor: Dobrý den. Já jsem stálá klientka cestovní kanceláře. A jsem skálopevně přesvědčená, že za touto aférou stála konkurence. Protože vím o tom, že i ostatní, zejména druhá naše největší cestovka, dluží velké peníze. A nicméně i přesto jsem si minulý týden koupila zájezd na září, protože jsem věřila, že všechno dobře dopadne. A přeji panu Fischerovi jen to nejlepší. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Halo? Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. U telefonu Janatová.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte.

Telefonický názor: Já bych chtěla taky popřát panu Fischerovi jako všechno nejlepší. A jsem hrozně šťastná, že je mezi těmi takzvanými podnikateli někdo tak solidní, jak je on. A moc mu děkuju a doufám, že si zase jeho zájezd jednou koupím. A přeju mu strašně moc úspěchů a hlavně hodně zdravíčka. Děkuji. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou.

Telefonický názor: A děkuji za pořady.

Moderátor (Jan Pokorný): Aha. Taky děkuju. Na slyšenou. Dobrý den. Další telefonát.

Telefonický názor: Buchta. Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte, pane Buchto.

Telefonický názor: Chtěl jsem říct jenom jednu věc. Já jsem invalidní důchodce. V životě jsem s panem Fischerem nikam neletěl a nepoletím, ale pokládám ho za seriozního člověka a držím mu palce, aby se mu v podnikání dařilo. Myslím si, že je málo lidí, kteří začínali tak, jak von a který můžou do svýho hospodářství nechat klidně nahlídnout někoho dalšího. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na shledanou. Tady je Radiožurnál, pořad O kom se mluví. Máte slovo.

Telefonický názor: Dobrý den. U telefonu Zahajský.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte.

Telefonický názor: Já jsem chtěl jenom jednu poznámku. Nikdy jsem s panem Fischerem nikde nebyl, takže mu přeju všechno nejlepší. Nicméně nerozuměl jsem tý věci, když říkal, že byl vyzván bankami k splacení nějakejch úvěrů.

Moderátor (Jan Pokorný): K rychlejšímu splácení.

Telefonický názor: Já si myslím, že každej má nějakou smlouvu platební. Stejně jako já jsem podnikatel, on je podnikatel. Nerozumím tomu a byl bych rád, kdyby to nějakým způsobem do budoucna vysvětlil. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou.

Telefonický názor: Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Halo? Vítejte.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady je Novotná. Já bych chtěla panu Fischerovi poděkovat za jeho práci a 6. se budu těšit na Kanárech. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na shledanou. Český rozhlas 1 Radiožurnál, pořad O kom se mluví. 221 552 115 a 221 552 255. I nadále můžete volat vaše názory na to, co zaznělo v předchozím rozhovoru s Václavem Fischerem. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady Bašňák z Ostravy. Já bych chtěl panu Fischerovi popřát hodně úspěchů a velice se obdivuju tomu, že se i v našem prostředí mu daří takle dobře podnikat.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Další prosím. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Přestože nejsem nějaký hromadný kupec jeho zájezdů, chtěl jsem říct panu Fischerovi, že mu držím palce. A ..... pan prezident.

Moderátor (Jan Pokorný): Teď kvůli nekvalitnímu spojení jsme vám příliš nerozuměli, ale děkujeme za názor, byť nevíme ani, co jste říkal. Tak. Další telefonát. Dobrý den.

Telefonický názor: Prokopec. Zdravim. Dobrej.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Já bych chtěl říct asi tolik, že věřím panu Fischerovi, že vlastně za velkejma příčinama stojej banky, protože pro banku jeden půl roku platí něco a oni se vás zeptaj, změněj si nějaký svý předpisy. Oznámí vám, že se musíte chovat taklen a taklen, jinak vám samozřejmě veškerý financování seberou. Jo. Takže vlastně to, že pana Fischera vyzvaly, to je možná takovej výraz bych řek diplomatickej. Ale spíš bych řek, že to je ve skutečnosti tak, že mu voznámily, že už maj změněný vnitřní podmínky na poměr obratů nebo majetku vůči pučeným penězům. A na základě toho prostě mu to zkrátily a on by nucenej vlastně rychlejc splácet. A je to nesmysl, aby splatil tolika peněz. To je asi všechno.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady Brucháčková. Já bych chtěla panu Fischerovi popřát do další práce co nejvíc štěstí a hlavně pevných nervů. Protože jsme s ním byli na Kanárech, dostala jsem to jako dárek. A myslím, že svědčí o té naší spokojenosti to, že jsme si koupili zájezd znovu i na letošek. Takže přeju hodně štěstí. Děkuju.

Moderátor (Jan Pokorný): Halo? Dobrý den. Tady je pořad O kom se mluví.

Telefonický názor: Dobrý den. Blažek, Ostrava. Taky bych chtěl přidat něco k tomu Fischerovi. Já jsem letěl letos a byl jsem nespokojený. Bylo to tím, že slibujou všude osm dní a vlastně respektive jsem tam byl šest dní čistého času. Děkuju. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Hezký den. Prosím. Máte slovo.

Telefonický názor: Halo?

Moderátor (Jan Pokorný): Nasloucháme vám.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady Chocholatý, Praha. Já bych chtěl říct, že ta mediální kampaň, pardon, která byla vedená v novinách, mi připadala jako, že to je takový jako, přišel bohatý ze západu a konečně na něj došlo a už nic nemá. Takže jsme rádi. Asi v tomto znění. To je vše. Děkuji. A jinak přeju panu Fischerovi samozřejmě hodně úspěchů.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou.

Telefonický názor: Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Prosím. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Michálek. Ústí nad Labem. Já bych chtěl připomenout, že pan Fischer každý rok vyváží děti z dětského domova z celé republiky k moři a nikde to nebylo v médiích zdůrazněno tento fakt. Děkuji. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Předposlední telefonický názor.

Telefonický názor: Hezký dobrý den. Smolík. Chrastava. Strašně moc panu Fischerovi fandím. Byl jsem na několika zájezdech. Perfektní, špicový, skutečně klobouk dolů. A ta kampaň, která teďkon byla jak v tisku, tak v televizi, mně to připadalo jako úmyslný, jako prostě likvidace nejenom konkurence, ale žel bohu typicky česká vlastnost závist. Moc panu Fischerovi fandím. Děkuju mu za dovolenou a budu se těšit na další. Díky. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): A poslední telefonický názor. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Hálová. Já bych chtěla jenom se zeptat do budoucna, kdyby pan Fischer mohl říct, proč si třeba nevybral pojištění u jiné pojišťovny, než u Allianz? Protože byl tím jakoby dotčen, že pojišťovna Allianz něco prostřednictvím svého mluvčího řekla na veřejnost. A myslím si, že těma dvěma větama, co řekl, že prostě pojištění končí v srpnu nebo zaplacení pojištění končí v srpnu, že nic tak hrozného neřekl. A jsou na trhu jiné pojišťovny, které eventuelně si mohl zvolit. Ale jinak mu držím palce a věřím mu, že to všechno ustojí a bude v pořádku. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. A tím končí další vydání pořadu O kom se mluví.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu