Rozhovor s místopředsedou Sněmovny Ivanem Langrem

16. říjen 2003
O kom se mluví

Z našeho studia v Poslanecké sněmovně přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Hostem je stínový ministr vnitra za ODS, místopředseda Sněmovny Ivan Langr. Dobrý den.

Host (Ivan Langr): Dobrý den přeji.

Moderátor (Jan Pokorný): Začnu citátem z vaší webovské stránky, tam píšete. Policie České republiky je v kritické situaci. Za poslední rok poklesla důvěra české veřejnosti v tuto instituci o 25 procent, ba co víc, téměř 70 procent občanů je přesvědčeno o tom, že Policie České republiky je nejzkorumpovanější institucí v naší zemi vůbec. Nabízí se otázka, pane místopředsedo. Politici někdy průzkumy veřejného mínění bagatelizují, podruhé jim dávají váhu. Je to podle toho, jak pro jejich politické téma ten který průzkum vyznívá?

Host (Ivan Langr): Možná někteří politici takto vystupují. Ale já musím říct, že tato čísla jsem neprezentoval s žádným pocitem radosti, stejně tak, jak při sepisování Černé knihy policejních hříchů jsem necítil pražádnou radost. Neboť jsem přesvědčen o tom, že v oblasti vnitřní bezpečnosti při zajišťování ochrany života, zdraví, majetku občanů, by měla existovat jakási elementární shoda mezi vládou a opozicí. Ale ta situace je podle mne opravdu kritická a proto jsem nemohl k tomu mlčet.

Moderátor (Jan Pokorný): Z vašich kritických připomínek v Černé knize policejních hříchů vybírám. Varující je rozsah trestné činnosti samotných policistů, která veřejnost oprávněně nutí položit si otázku, zda jí chrání policisté nebo mafiáni. Jak to myslíte?

Host (Ivan Langr): No doslova a do písmene tak, tak, jak to říkám. Chci předeslat ale, že v této knize já kritizuji ty z řad policistů a policistek, kteří si kritiku zaslouží.

Moderátor (Jan Pokorný): Nikoli však jmenovitě.

Host (Ivan Langr): Nicméně zdůrazňuji, že, že jsem přesvědčen o tom, že většina policistů a policistek dělají, dělají řádně. A že klíčovým úkolem policie by mělo být reagovat přesně na to, co vy jste říkal. Tedy dosáhnout toho, aby ti, kteří se pod služebním průkazem proměňují v mafiány, vydírají občany, účastní se různých forem trestné činnosti, z policie na minutu odešli.

Moderátor (Jan Pokorný): A není, pokud máte přesné informace o takové činnosti takových policistů, tohle podnět i k něčemu, řekněme, razantnějšímu, než je popis v Černé knize policejních hříchů?

Host (Ivan Langr): Já jsem opakovaně, souhlasím, a...

Moderátor (Jan Pokorný): A teď nemyslím jenom interpelace.

Host (Ivan Langr): Já jsem opakovaně interpeloval pana ministra vnitra, ale tady si myslím, že na tuto otázku by měl odpovědět ministr vnitra. Jak je schopen tyto formy trestné činnosti v policii odhalovat a zejména, jak je schopen na ně reagovat tedy v podobě postihu.

Moderátor (Jan Pokorný): Myslel jsem to spíš tak, že pokud bude exaktní, že ten který policista už se rovná trošku mafián, takže by to měl být podnět pro orgány činné v trestním řízení.

Host (Ivan Langr): V každém případě souhlasím a dodávám, že naší metodikou, ze které jsme vycházeli při sestavování této knihy, bylo vědomé čerpání z otevřených zdrojů. Tedy z toho, co jste napsali vy novináři v průběhu roku a toto obrovského množství informací následně strukturovat a tím popsat ty jednotlivé kritické oblasti z našeho pohledu. A podíváte-li se do té knihy, je tam celá řada věcí, u kterých se můžeme důvodně ptát, zda inspekce ministra vnitra a zda orgány činné v trestním řízení, v tomto případě tedy ne policie, ale státní zastupitelství, na to reagovaly či nikoli.

Moderátor (Jan Pokorný): Jednu jedovatou otázku snesete. Najednou jsou vám novináři dobří?Host (Ivan Langr): To není jedovatá otázka, ale věcné konstatování. A já zde říkám, že jsme vědomě vycházeli z otevřených zdrojů, protože jsme nechtěli otvírat spekulace na téma, jestli Langr čerpá z toho či onoho utajeného zdroje uvnitř, uvnitř policie. A zejména jsme chtěli dosáhnout toho, aby v tom běhu času, kdy přichází jedna zpráva za druhou, jsme je dali dohromady a skutečně strukturovali tak, aby ten obraz a já dodávám smutný obraz české policie těchto dnů byl ucelený.

Moderátor (Jan Pokorný):Vyzýváte k demisi ministra vnitra i policejního prezidenta. Stanislav Gross podle vlastních slov odstoupit nehodlá a vaše vystoupení považuje, cituji, za divadlo. Čekal jste jinou reakci?

Host (Ivan Langr): Ne, nečekal. A myslím si, že mě pan ministr nezklamal, neboť jeho argumentace je ad personam a nikoli ad teren. Tedy pan ministr Gross útočí na mě jako na osobu nikoli na názor, který prezentuji. A myslím si, že to je jenom výrazem jeho, jeho bezradnosti a neschopnosti na tuto věcnou kritiku, kterou jsem přednesl, zareagovat stejně tak věcně.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale vy také útočíte na jeho osobu.

Host (Ivan Langr): Já útočím na jeho osobu na základě propracovaného materiálu, ze kterého vyplývá, že situace v policii je kritická, že obraz policie v očích veřejnosti je nelichotivý. A že na základě této analýzy činím závěr, že za tento stav je vedle policejního prezidenta zodpovědný i on. Možná se tomu dá říkat útok, já tomu říkám kritika a odůvodněná kritika.

Moderátor (Jan Pokorný): Mluvíte, pane místopředsedo, o propracovaném materiálu. Stanislav Gross vám kritiku vrací s argumentem, že například falešná kolegialita, korupce v řadách policie a neschopnosti odhalovat je do značné míry dána právním prostředím, v němž se policie pohybuje a jehož základy vytvořila v první polovině 90. let ODS.

Host (Ivan Langr): Víte, já už nevím, jak opakovaně reagovat na strategii Sociální demokracie, kdy i po pěti letech svého vládnutí neustále svaluje vinu na Občanskou demokratickou stranu. A já doufám, že už to jednoho dne skončí a že sociální demokraté si zametou před vlastním prahem a budou se zpovídat z toho, co oni udělali, respektive neudělali. Pan ministr vnitra je ministrem vnitra přes tři roky. A položme si tedy otázku, co on konkrétního pro zlepšení této situace udělal? Já odpovídám, vůbec nic.

Moderátor (Jan Pokorný): Vůbec nic. Když jsem mluvil na tohle téma v úterý v Radiofóru s policejním prezidentem Kolářem, tak ten s úsměvnou nadsázkou opáčil, že on se pokusí vydat Bílou knihu policie.

Host (Ivan Langr): Vidíte, a tady já bych rozdělil reakci ministra vnitra a policejního prezidenta. Jakkoli ho kritizuji, přeci jen on...

Moderátor (Jan Pokorný): No vy ho vyzýváte k demisi.

Host (Ivan Langr): Ano. A přeci jen on na Černou knihu se snaží zareagovat takovým věcným, byť opačným názorem, který potom může vést k normální racionální polemice. A tady si můžete srovnat tuto reakci policejního prezidenta s podle mne absurdní argumentací a vystupováním ministra vnitra. Moderátor (Jan Pokorný): Tak já se na tu Bílou knihu těším.

Host (Ivan Langr): Proto, protože já říkám, že mě sestavování Černé knihy policejních hříchů nečinilo sebemenší radost.

Moderátor (Jan Pokorný): Policejní prezident Kolář podle mne nemá příliš rád otázku, zda by si dovedl představit své působení v téhle vysoké policejní funkci, i kdyby odpovědnost za post ministra vnitra měla Občanská demokratická strana. Vy si v opačném gardu, a teď se vás ptám jako stínového ministra vnitra, dovedete představit takovou symbiózu?

Host (Ivan Langr): No, za situace, kdy já jako stínový ministr vnitra za ODS, což vůbec neznamená, že bych mohl být reálným ministrem, vyzývám policejního prezidenta a ministra vnitra k rezignaci ze svých funkcí, tak přes i dobré věci, které, které má za sebou policejní prezident Kolář, si nedokážu představit, že bychom spolu mohli spolupracovat.

Moderátor (Jan Pokorný): Tento jmenovaný policejní prezident zásadně neodmítá kritiku, která se opírá o věcná fakta. Cituji téměř doslova. V tomto smyslu však podle jeho slov není ve vašem materiálu nic nového. A já se ptám, budete pracovat dál na zevrubné analýze stavu policie a na návrzích řešení?

Host (Ivan Langr): Víte, mě trochu zaráží to konstatování, že tam není nic nového. Já se ptám, a co tedy, když všechno je staré, všechno už policejní prezident a ministr vnitra ví, co tedy konkrétně dělají? A jestli odpovědí na ten dramatický propad nedůvěry a na ten průzkum veřejného mínění mají být jednorázové policejní akce, dramatické noční tiskovky Ministerstva vnitra, tak potom říkám, že to je žalostně málo. Já na tento materiál, na Černou knihu, hodlám navázat Modrou knihou, která se nazve Modrá šance pro bezpečný život. A tam budu rozvádět své koncepční teze, jejichž základ je tady již obsažený. A tady si kladu otázku, viděl někdy někdo základní koncepční teze, cíl, kterého chce ministr vnitra Stanislav Gross dosáhnout policií? Tvrdím, že neviděl a ani vidět nemohl, protože nikdy nic takového Stanislav Gross nenapsal.

Moderátor (Jan Pokorný): Jednou z kapitol vašeho materiálu je přehled klíčových problémů, tedy příčiny korupce. Tam bych namítl, že příčiny korupce jsou celospolečenským problémem a že vztahovat je na policii možná není tak úplně spravedlivé. Podobně jako nelegální migrace, tedy celospolečenský, možná celosvětový problém, příčiny hluboké. Je spravedlivé tohle zahrnout pod policejní hříchy?

Host (Ivan Langr): Já bych nepoužil možná slovo spravedlivé, nespravedlivé, ale je to racionální, neboť je to problém, který se týká jak významné části společnosti, tak i policie. A já o tom v případě policie musím hovořit, neboť policie tady má vystupovat jako, jako strážci zákona. Policie by měla být příkladem občana. A o to více je alarmující to, když sami policisté, kteří mají zákon strážit, mají dohlížet na jeho dodržování, ho porušují. V tomto smyslu tu řadím například tyto dvě věci mezi ty nejhorší hříchy vůbec.

Moderátor (Jan Pokorný): Zmiňujete se také o kariérním řádu a motivaci, respektive nemotivaci policistů. Řekl bych, že mnoho je řešeno zákonem o služebním poměru policistů, na němž jste se aktivně podílel svými pozměňovacími návrhy, přesto momentální stav v těchto oblastech kritizujete. Jak si to mám vysvětlit?

Host (Ivan Langr): Je to proto, že já jsem mohl do zákona zasáhnout pouze částečně, byť to byla změna významná. Ale je to takové látání nebo předělávání kostry, která již byla vytvořena. To znamená, já jsem se pokusil do toho proniknout, ty motivační prvky, o kterých hovořím. Myslím, že z významné části se to podařilo. Ale měl-li bych ten zákon psát já, vypadal by úplně, úplně jinak. V tuto chvíli je tedy klíčové, jakým způsobem vůbec policie bude schopná tento zákon využívat a zejména tu oblast motivace, kterou já nazývám pozitivní a negativní. Pozitivní v tom odměňování těch, kteří si tu odměnu zaslouží a negativní motivace v tom, že bude důsledná v okamžitém rozlučování se s těmi, kteří nebudou plnit své, své služební povinnosti nebo budou dokonce porušovat zákon.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale shodneme se na tom, že přestože jsou tato témata podrobena vaší kritice v materiálu Černá kniha policejních hříchů, tak jsou součástí zákona o služebním poměru policistů a uvidí se v budoucnu, jak se uplatní schválený kariérní řád i motivační prvky v těch zákonech obsažené?

Host (Ivan Langr): Ano. Souhlasím. Dodávám, že částečně moje představa toho optimálního systému je odlišná. Ale v tuto chvíli jsem vděčný alespoň za to, co se tam oproti původnímu vládnímu návrhu a návrhu ministra Grosse podařilo prosadit. Moderátor (Jan Pokorný): Policejní prezident Kolář si pochvaloval spolupráci s vámi.

Host (Ivan Langr): Já, já také musím říct, že, že moje kritika pana prezidenta Koláře není apriorní a že i já musím říct, že spolupráce s ním i s panem Štěpánem coby velitelem Hasičského záchranného sboru byla velmi tvůrčí, velmi dílná a i já si jí mohu velmi pochvalovat.

Moderátor (Jan Pokorný): Před časem jste v televizní Šponě řekl, že ještě chystáte analýzu materiálu, teď mluvím o Černé knize policejních hříchů, která by měla odpovědět na tu otázku, zda stále je možné ještě hovořit o selhání jedinců nebo části systému a nebo zda už ta selhání nesou opravdu systémový charakter. Cituji vaše slova z televizní Špony, tuším, že ze 27. září. K čemu jste došel? Host (Ivan Langr): V té době já jsem, my jsme finalizovali práci na této Černé knize, to znamená byl ukončen sběr dat, jejich strukturace a probíhala konečná fáze analýzy. Takže v té době jsem nechtěl hrdinsky vykřikovat, že to je všechno špatně. Policejní prezident a ministr vnitra musí odstoupit. Nicméně odpovědí na to, co je příčinou dramatického poklesu důvěry, proč je takový obrázek policie v očích veřejnosti, je obsažena v závěru této knihy. A tam opravdu nelze konstatovat nic jiného, než že ta pochybení už nemají charakter pochybení jedinců, ale jsou to vážnou nemocí, kterou je policie prorostlá. A za tuto nemoc jsou odpovědny tyto dvě osoby, tedy policejní prezident Kolář a ministr vnitra Gross.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže rozumím tomu tak, že se jedná o systémová selhání, vyvolaná selháním jednotlivců?

Host (Ivan Langr): Tak takhle jsem to určitě nenapsal. Je to spíš slovní, slovní hříčka. Podíváte-li se na těch 13 klíčových hříchů, podíváte-li se na to, jak vznikaly a jak se objevovaly v toku času, potom musíte nebo předpokládám, že i vy dojdete k závěru, že toto už není jenom náhodné selhání toho či onoho policisty nebo policistky, ale že příčina je opravdu v tom systému jako takovém.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkuju, že jste nepodcenil mé možné další úvahy a řekněte mi prosím na závěr, jak dlouho jste zvažoval název toho materiálu, Černá kniha? Ono to implikuje jinou Černou knihu.

Host (Ivan Langr): Já vím. Dlouho a tady se znovu vracím k tomu, co jsem říkal na úvod. Že při sepisování této knihy jsem necítil žádnou radost, stejně tak jako žádné zadostiučinění při její prezentaci. A věřím, že opravdu platí to, že, že v policii, v řadách policie je drtivá většina těch, kteří svou práci dělají dobře. Kde problém spočívá v několika desítkách, možná stovkách jedinců, kteří to dobré jméno kazí. A klíčovým úkolem je to, co jsem řekl. Policie musí jít příkladem všem občanům. Policie musí být schopná se těchto lidí zbavit a policie musí existovat a pracovat na základě systému, který neumožní, aby, aby byla považována za nejzkorumpovanější a nejméně důvěryhodnou instituci v našem státě.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem dnešního rozhovoru O kom se mluví byl stínový ministr vnitra za Občanskou demokratickou stranu, místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langr. Děkuju za váš čas. Na shledanou.

Host (Ivan Langr): Děkuji. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Druhá část pořadu O kom se mluví, hostem byl stínový ministr vnitra za ODS Ivan Langr. 221 552 155 a 221 552 255 to jsou telefonní čísla. Čekáme na vaše reakce. Dobrý den. Halo? Jste ve vysílání, můžete mluvit.

Telefonický názor: No dobrý den. Tady Jirků, Praha. Já jenom se těším na okamžik, až pan Langr nebude stínovým ministrem vnitra, ale skutečným ministrem, kdy nahradí tedy arogantního pana Grosse. Děkuju vám. Na shledanou. Přeju mu hodně zdaru, panu Langrovi.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Další telefonát. Vítejte.

Telefonický názor: No já bych se jako představil, ale nicméně...

Moderátor (Jan Pokorný): Tak se představte, co vám brání.

Telefonický názor: Josef, Ostrava.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře.

Telefonický názor: To jako pokud pan Langr mluví o vině někoho, tak ať on ráno, když vstane, tak ať řekne meapul pal maxima meapulpa. Protože toto, jako co udělal za vlády ODS, veškerej ten nepořádek co vznikl, tak to vznikl za jejich éry. Tak nemaju komu co vyčítat, protože když udělali bezpráví, bez zákonů, všecko možné rozprodali, udělali mafie, tak ať se modlí k pánu Bohu, ať nikdo jich nepostaví ke zdi a neodstřelí jak králíky.

Moderátor (Jan Pokorný): Další telefonát prosím. Halo? Dobrý den.

Telefonický názor: No Soudný. Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte. Máte slovo.

Telefonický názor: Já naprosto nesouhlasím s tím posluchačem přede mnou, ten říká nesmysly. A velice, velice oceňuji názor prvního posluchače, protože ta arogantnost a nesmyslná politika ministra Grosse opravdu je neúnosná. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den. Tady je pořad O kom se mluví a další názor telefonujícího posluchače či posluchačky.

Telefonický názor: Halo?

Moderátor (Jan Pokorný): Jste ve vysílání. Nasloucháme vám.

Telefonický názor: Docent Veselý, Praha.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Veselý. Telefonický názor:Pěkný dobrý den. Pan Langr se bezostyšně pustil do, podle mě, hanebné kritiky české policie. Jistě má své chyby. Ale mě to osobně nepřekvapuje, protože ODS je stranou, která vždycky brala a určitě aj bude brát v ochranu gaunery, zloděje a tuneláře, kteří vykradli banky, velké podniky. A teď pro změnu se pan Langr pustil do ochrany lumpů, kteří řádí na silnicích. Ať žije Absurdistán, pro který právě ODS položila svého času v naší společnosti pevné základy. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Halo? Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady posluchačka z Moravy Bělová. Já bych chtěla pana Langra srdečně pozdravit, moc mu poděkovat za jeho práci. A přeji si, aby už co nejrychleji se tím ministrem vnitra stal. A přeji mu také hodně štěstí v rodině. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Dobrý den. Zde pořad O kom se mluví. Slyšeli jste rozhovor s Ivanem Langrem a teď vysíláme názory posluchačů. Prosím, jste ve vysílání.

Telefonický názor: Ano. Dobrý den. Tady, tady Helinger. Já bych jenom přál holou větu nebo žádal, kdyby někdo napsal Černou knihu o ODS. Vztahuje se to i k těm předchozím vyjádřením posluchačů. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Další telefonát.

Telefonický názor: No dobrý den. Tady je Poslední, Telč. Já bych chtěl k těm posluchačům, kteří kritizují ODS, říct jednu věc. Skutečně pět nebo šest let už ta ódéeska není u moci. Dneska prostě všechno, co se děje v policii, padá skutečně na vrub momentálního vládnoucího seskupení. A to, co předvádí pan Gross, to je opravdu katastrofa. Myslím si, že hlavně teda, když už teda pan, pan policejní ředitel Kolář prohlásil, že po těch aférách s vraždami na Kutnohorsku je ochoten složit svůj mandát, tak když teda se na něho hrne kritika ještě za další a další věci, tak by ho skutečně měl složit a předat to někomu, kdo bude kompetentnější. Děkuju.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Předposlední telefonický ohlas.

Telefonický názor: Halo?

Moderátor (Jan Pokorný): Halo? Když si ztišíte rádio, tak se budeme slyšet lépe.

Telefonický názor: Dobrý den. Prosím vás, z Olomouce volám. Prosím vás, pan Langr...

Moderátor (Jan Pokorný): Můžu poprosit o jméno?

Telefonický názor: Ne, protože jsem z Olomouce. Prosím vás, pan Langr má společného co s golfovým hřištěm a s vytunelovanou kampeličkou, která naprosto padla? Kde to žijeme, prosím vás? Lituju toho, že jsem volil ODS za celou tu dobu. Lituju toho. Děkuju. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Tak a závěrečný telefonát do dnešního pořadu O kom se mluví. Prosím, máte slovo.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady je Pokorný, Praha. Já bych měl takovou perličku. Před třemi nedělemi jsme si přečetli, že pan ministr Gross často telefonoval s vedoucí Night Clubu Escade v Praze. A minulej tejden byla akce na noční kluby a shodou okolností tenhle noční klub měl zavřeno. To je jenom taková perlička. Děkuju. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. A to je poslední názor v telefonické části dalšího vydání pořadu O kom se mluví. V té první části od dvanácti třiceti byl hostem stínový ministr vnitra za Občanskou demokratickou stranu, místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langr.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu