Rozhovor s marketingovým ředitelem Českého Telecomu Davidem Duroněm

27. listopad 2003
O kom se mluví

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Od včerejška se zase trochu víc mluví o Českém Telecomu. Hostem pořadu O kom se mluví je marketingový ředitel Českého Telecomu David Duroň. Vítejte.Český Telecom sníží o 7 až 54 procent velkoobchodní ceny připojení internetu přes ADSL, které účtuje ostatním operátorům a zároveň nabídl včera nové varianty služby. Proč tak najednou, pane řediteli?

Host (David Duroň): Dobrý den přeji. Já bych řekl, že to souvisí s celkovou restrukturalizací Českého Telecomu a jeho pohledem na zákazníky jako takové. Nový management, který do Českého Telecomu nastoupil před krátkou dobou, si toto vytyčil skutečně jako svůj hlavní cíl. A internet jako takový je skutečně doménou České republiky, která se neustále má zlepšovat a měla by se, má prostor pro velký rozvoj. Takže z toho důvodu asi.

Moderátor (Jan Pokorný): Čím si vysvětlujete, že minulé vedení Českého Telecomu svou cenovou politikou neumožnilo třeba rozvoj vysokorychlostního připojení k internetu v České republice?

Host (David Duroň): Já bych řekl, že toto jsou asi dotazy, které patří spíš na bývalý management. Nicméně troufám si shrnout tu éru vývoje českých telekomunikací, které byly nastartovány někdy v roce 2001 počátkem liberalizace. A to byla dost těžká doba pro samotný Český Telecom, který stál před úlohou poměrně těžkou se restrukturalizovat a připravit se na vstup konkurence na český telekomunikační trh. Pokud v té době nebyl plně připravený, tak je to možná jeden z důvodů. Ale troufám si říct, že momentálně fungujeme na plně konkurenčním trhu a Český Telecom si to vytyčil jako svůj hlavní cíl koncentrace na zákazníky.

Moderátor (Jan Pokorný): Kdybychom se na chvíli zastavili u onoho ADSL, tak některé telekomunikační firmy se trochu pozastavily nad tím, jak Telecom nové velkoobchodní ceny představil. Četl jsem ve zprávě ČTK, prý se dozvěděly jen dvě hodiny před tím, než firma oznámila novou nabídku pro koncové zákazníky, která z nich vychází. Proč jste je neinformovali dřív?

Host (David Duroň): Jak jsem zmiňoval, Český Telecom se snaží a má velkou ambici a věřím tomu, že ta ambice je stoprocentní, na změnu svého pohledu vůči zákazníkům a to koncovým zákazníkům. Co se týče nabídky velkoobchodní, tam jsme postupovali přesně tak, jak nám to stanovuje smlouva, dokonce víc, protože máme dle smluvních pravidel nastaveno, že velkoobchodní ceny velkoobchodním partnerům oznamujeme 30 dní předem. My jsme to učinili dokonce o něco víc než je 30 dnů a tím pádem jsme neporušili žádné, žádné pravidla hry.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak tedy rozumíte stížnostem některých telekomunikačních firem, že ty ceny tu nabídku pro koncové zákazníky se dozvěděly jen dvě hodiny před tím, než jste ji oficiálně prezentovali?

Host (David Duroň): Já bych to bral skutečně jak jsem říkal. Řekl bych to tak, že to je skutečně cenová strategie Českého Telecomu. Navíc být v roli alternativních operátorů bych to naopak přivítal, jelikož Český Telecom rovnou oznámil i koncové ceny a tudíž oznámil svým partnerům i to, jak, s jakými cenami bude od 1. ledna vystupovat na trh. Takže v tom nevidím nic negativního.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže, když třeba mluvčí KONTAKTELU Romana Tomasová říká, že takový postup považuje za zneužití dominantního postavení Telecomu, které jeho divizi internet on line dává nespravedlivou konkurenční výhodu, tak co na to říkáte?

Host (David Duroň): Neřekl bych. Řekl bych, že to jsou výkřiky, výkřiky operátorů, které by možná svým časováním pasovaly někde do roku 2001, 2002, kdy skutečně to bylo období, kdy české telekomunikace se restrukturalizovaly. Momentálně jsou to skutečně bych řekl už jenom výkřiky. Protože fungujeme skutečně na plně konkurenčním trhu, kdy máme kolem sebe jednak mobilní telefony, máme kabelové televize, hlasové operátory. Konkurenční trh jako takový tady existuje a tudíž jsme splnili všechny podmínky, které jsme měli, dokonce jsme dali něco navíc a žádný rozdíl v tom nevidím, to co jsou dneska tyto stanoviska.

Moderátor (Jan Pokorný): Která z těchto konkurencí je pro Český Telecom řekněme nejnebezpečnější, když to vezmu z toho obchodního hlediska?

Host (David Duroň): Já bych nedefinoval někoho, kdo je nejnebezpečnější. Já bych definoval asi skutečně to, že je tady Český Telecom, Český Telecom představil svou nabídku a vnímat někoho jako nejnebezpečnějšího konkurenta momentálně si myslím, že určitě nepřísluší...

Moderátor (Jan Pokorný): Takže se neobáváte třeba, že ještě více poroste počet připojení přes mobilní telefon, přes GPRS?

Host (David Duroň): Od toho je tady nový management, aby skutečně nastavil jednak cenovou politiku, politiku v nových službách. A to, co jsme teďka představili je pouze začátek toho, co Český Telecom připravuje pro svoje zákazníky i pro nové zákazníky. A řekl bych, že...

Moderátor (Jan Pokorný): Takže vaší, vaší obchodní strategií bude do budoucna zlevňovat, zlevňovat a zlevňovat?

Host (David Duroň): Já bych řekl zkvalitňovat, zkvalitňovat, zkvalitňovat.

Moderátor (Jan Pokorný): Proč byste neřekl zlevňovat, zlevňovat, zlevňovat?

Host (David Duroň): Protože máte dva parametry, máte kvalitu a cenu. A to je, to je neustálá veličina, která se vzájemně poměřuje a my chceme skutečně zákazníkům nabízet za nejlepší cenu tu nejlepší kvalitu. To je asi poměr, který bych tady deklaroval.

Moderátor (Jan Pokorný): Je to tak, že kdybyste zlevňovali, tak byste odváděli méně peněz do státní kasy, což by asi stát jako většinový vlastník nenesl libě?

Host (David Duroň): Já bych znova si trval na svém, že pro mě je důležitý zákazník a nikdo jiný. A tím pohledem, pokud se bavíme o zlevňování, tak mám, sám jste definoval na začátku ten pokles v cenách, který jsme deklarovali, je to skutečně až o 50 procent směrem dolů, což si myslím, že je skutečně hodně pro aktivní přístup vůči zákazníkům.

Moderátor (Jan Pokorný): Zkusme se na to podívat z té druhé stránky. U ADSL se chystáte cenu snížit, vypadá to slibně, ale je to cena bez DPH. Když se v tomto sektoru zvedne DPH na 22 procent, jak asi se stane od nového roku, nebude to zase pro toho koncového uživatele o tolik levnější.

Host (David Duroň): I přesto zvýšení DPH, které tady musím jenom podotknout, že se netýká pouze Českého Telecomu, ale celých telekomunikací včetně kabelových televizí, tak tato nabídka je víc než atraktivní. A i v tom konečném dopadu na koncové zákazníky je tato nabídka zlevněním.

Moderátor (Jan Pokorný): Když dovolíte já vás teď zahltím několika čísly a omlouvám se posluchačům za možnou nesrozumitelnost. Ale četl jsem dnes na serveru lupa.cz od nezávislého konzultanta a publicisty Jiřího Peterky toto. Dnes koncový zákazník, který neplatí DPH, platí za přípojku 512 128 KPBS s agregací jedna ku padesáti a s limitem 10 giga částku 1416 korun a něco. To všechno včetně DPH, ale bez nezbytného koncového ADSL modemu. Od nového roku za stejnou službu zaplatí již 1511 korun opět včetně daně z přidané hodnoty, tedy o více než 95 korun víc. Takže to počítá jako zdražení.

Host (David Duroň): Ano. Ale tady součástí té naší nabídky, kterou jsme včera prezentovali, jsou nejenom snížení cen u stávajících produktů, ale také jsme představili nové čtyři cenové programy pro ADSL, pro vysokorychlostní připojení k síti internet. Kdy ten nejnižší, ta nejnižší cena je 899 korun, což je troufám si říct velmi, velmi atraktivní cena.

Moderátor (Jan Pokorný): Ve srovnání se Evropou?

Host (David Duroň): Ve srovnání s Evropou si myslím, že i ve srovnání s Evropou jako takovou obstojíme s touto cenou, která mi připadá víc než atraktivní.

Moderátor (Jan Pokorný): Ministr informatiky Vladimír Mlynář považuje toto oznámení Telecomu za dobrou zprávu. Cituji jeho vyjádření pro ČTK. Jsem spokojen s tím, že můj veřejný tlak na zlevnění internetu přináší výsledky. Řekl Vladimír Mlynář. Mám tomu rozumět tak, pane řediteli, že bez tlaku ministra byste cenu nesnižovali?

Host (David Duroň): Já znova zopakuji co jsem tady říkal na začátku, že pro nás pro Český Telecom je klíčový zákazník. A podle jeho potřeb a všechno přizpůsobujeme pouze jednomu jedinému a tím je zákazník. Co se týká deklarace Českého Telecomu, už někdy v polovině roku Český Telecom v podobě generálního ředitele Gabriela Bendára anoncoval, že si klade za cíl jednak zrychlení k přístupu k síti internet přes technologii ADSL, což se stalo. Druhou věcí, kterou Český Telecom prezentoval je, že od 1. ledna zavede nové tarifní plány k vysokorychlostnímu připojení k síti internet. Taktéž se stalo. A další novinky, které jsme představili na včerejší tiskové konferenci, byly taktéž tím, co už Český Telecom deklaroval podstatně dříve.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže zásluha Vladimíra Mlynáře na zlevnění těchto tarifů je minimální takřka až se limitně blížící nule?

Host (David Duroň): Já bych jenom ocenil to, že pan, pan ministr vnímá tuto, tuto akci, kterou jsme předvedli, jako velmi pozitivní.

Moderátor (Jan Pokorný): On to ale vnímá, že je to na základě veřejného tlaku jím vyvolaného?

Host (David Duroň): Já bych řekl, že tato situace, kterou jsme zvažovali, to znamená ohledně ADSL, tu jsme řešili už podstatně dříve.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže jste necítili žádný veřejný tlak ministra informatiky na vaši firmu?

Host (David Duroň): Já osobně jsem žádný tlak necítil.

Moderátor (Jan Pokorný): Jste firma s většinovou účastí státu, tak vám asi někdy nezbývá než brát názory ministrů v potaz?

Host (David Duroň): Já bych řekl, že skutečně tím hlavním zdrojem informací, ze kterých čerpám, jsou zákazníci a jejich potřeby.

Moderátor (Jan Pokorný): Já si budu trvat ještě na tomto tématu. Politici nemohou ovlivňovat vaše rozhodování přímo, ale vláda přes Fond národního majetku ano. Vadí vám to?

Host (David Duroň): To je, to je otázka stavěná do role akcionářů. Samozřejmě my tady jsme od toho, abychom byli tím nejlepším operátorem pro zákazníky. Abychom byli velmi atraktivním operátorem či firmou pro akcionáře a z toho plynoucí taky velmi atraktivní zaměstnavatel pro nové zaměstnance. Takže samozřejmě jsou tři kritéria, která, která bereme v potaz.

Moderátor (Jan Pokorný): Není tam ještě, promiňte, čtvrté kritérium?

Host (David Duroň): A to které?

Moderátor (Jan Pokorný): Neměli byste být atraktivní firmou pro případného zájemce o odkoupení státního podílu?

Host (David Duroň): To je ten třetí parametr, který, ten druhý parametr, který jsem zmiňoval, akcionáři.

Moderátor (Jan Pokorný): Akcionáři. Připravujete se nějak konkrétně na privatizaci toho státního podílu sami a nebo máte politické zadání, když to takhle řeknu?

Host (David Duroň): Já bych řekl, že fungujeme jako komerční subjekt a jako komerční subjekt se samozřejmě snažíme fungovat efektivně. To znamená probíhá momentálně v Českém Telecomu restrukturalizace, což znamená obecně snižování nákladů a postavení Českého Telecomu do roviny velmi efektivní společnosti, která je plně připravena konkurovat svým ostatním konkurentům na telekomunikačním trhu.

Moderátor (Jan Pokorný): Snižování nákladů rovná se částečně i propouštění?

Host (David Duroň): Ano, samozřejmě.

Moderátor (Jan Pokorný): Můžete uvést řádově, kolika lidí by se to mohlo dotknout?

Host (David Duroň): Já nejsem přesně, přesně zodpovědný za restrukturalizační program v Českém Telecomu, ale pokud, pokud si dobře vzpomínám, tak se jedná zhruba o 4 tisíce zaměstnanců do roku 2005.

Moderátor (Jan Pokorný): Vraťme se ještě k tomu, čím jste tedy už několikrát operoval jako správný marketingový ředitel a to je ten koncový uživatel. Řekněte mi jediný rozumný důvod, proč byste třeba měli chtít snížit ceny za připojení přes modem a klasickou telefonní linku?

Host (David Duroň): Pokud se bavíme teďka o technologii ADSL jako jeden ze způsobů připojení, tak samozřejmě to není jeden jediný způsob.

Moderátor (Jan Pokorný): Bral bych co nejrozšířenější dosud připojení přes klasický modem onou standardní rychlostí.

Host (David Duroň): I v této oblasti připravuje Český Telecom novinky pro své zákazníky, ale zatím bych se držel toho, co jsme představili a to je vysokorychlostní internet přes ADSL. Protože to je technologie budoucnosti a tu se snažil Český Telecom vypíchnout momentálně jako svou velkou prioritu. Nicméně pro zákazníky vytáčeného přístupu k síti internet máme taktéž připravené poměrně atraktivní nabídky, si troufám říct.

Moderátor (Jan Pokorný): Vedené obdobnou filozofií jako u ADSL?

Host (David Duroň): Přesně tak. Vycházíme čistě a jenom z potřeb zákazníků.

Moderátor (Jan Pokorný): Dnes jsem četl, že cenová regulace poskytovaných telekomunikačních služeb by se v budoucnu měla řídit správním řádem nikoli zákonem o cenách. Psalo o tom Právo. Jak téhle snaze rozumíte?

Host (David Duroň): Já bych řekl, že toto je role, která už není v mé kompetenci marketingového ředitele. Já bych toto asi spíš přenechal na odpověď mému kolegovi, který má na starosti regulace a podobné věci, k tomu bych se asi neměl vyjadřovat.

Moderátor (Jan Pokorný): Myslíte si o tom něco?

Host (David Duroň): Myslím si o tom to, že je to hrubý návrh, který jsem někde zaslechl nebo přečetl jsem si na internetu, ale momentálně k tomu nemám žádné stanovisko.

Moderátor (Jan Pokorný): Budete vyvíjet nějakou třeba aktivitu, aby ten návrh doznal nějakých změn?

Host (David Duroň): Já bych znova odpověděl, není to v mé kompetenci, tudíž nejsem tady v tom, nejsem tady v tom kovaný na to, abych vám tady na to mohl odpovědět.

Moderátor (Jan Pokorný): Kdy si myslíte, že bude vaše firma ekonomicky uzdravěná a připravená tedy na případné odkoupení státního podílu?

Host (David Duroň): Ten proces jako takový byl nastartován, začal a troufám si říct, že de facto na dennodenní bázi dochází skutečně k věcem, které znamenají zefektivňování vůbec celého procesu, nákladové stránky i tržbové stránky Českého Telecomu. Takže ten konec se dá těžko říct, že teďka toto je ten den, kdy tento proces skončil, protože to je neustále se, neustále probíhající proces, kde každá firma, žádná firma nemůže o sobě prohlásit, že teďka jsem efektivní společností. Neustále musí na této efektivnosti pracovat a proto ten směr de facto byl nastartován. A teďka je jenom otázka času, kdy budete prohlašovat, že je to splněno na 20, 30, 50, 100 procent. Ale skutečně přesný čas se nedá stanovit. Ale určitě je to konec roku příštího určitě očekáváme razantní, razantní změny.

Moderátor (Jan Pokorný): Český Telecom v minulých letech, jak se říká v telekomunikačním žargonu, zakopal do země, tedy rozvedl dráty, vedení a kabely za několik desítek miliard korun. Je to pro vás přítěž?

Host (David Duroň): Já bych neřekl přítěž, já bych právě řekl naopak, že to je velká výhoda.

Moderátor (Jan Pokorný): V čem?

Host (David Duroň): Jelikož máme obrovskou infrastrukturu, která se dá jen těžko poměřit s kýmkoli na tomto trhu v České republice. A teďka je jenom na nás, abychom dokázali tuto infrastrukturu maximálně využít. A jednou z těch věcí je právě využití těchto rozvodů na připojení k síti internet a další doplňkové služby, popřípadě i hlasové ....

Moderátor (Jan Pokorný): Rozumím. Z ekonomického pohledu se ale ty v zemi zakopané miliardy musejí nějakým způsobem vracet. Jak?

Host (David Duroň): Ano. Vrací se tím, že poskytujete maximální portfolio služeb, které znamenají pro zákazníky natolik významný argument k tomu, aby si je koupili, že z nich násobně financujete tuto síť.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže v Telecomu se nevedou úvahy třeba směrem k tomu, že by se tyto částky odepsaly a snížilo se třeba základní jmění firmy?

Host (David Duroň): Já bych řekl, že tímto způsobem opět, já jsem zodpovědný za marketing nikoli za finance.

Moderátor (Jan Pokorný): Tak jenom váš názor jako odborníka v této oblasti.

Host (David Duroň): Ne, já pokud mám hovořit jako marketing, to znamená i ten, který má na starosti produktové portfolio Českého Telecomu, tak si tady troufám říct to, že skutečně naší maximální snahou je využít stávající technologie, infrastrukturu, všechno k maximálnímu efektu. To znamená k tomu, abychom vytvářeli produkty, které budou pro zákazníky atraktivní.

Moderátor (Jan Pokorný): Patnáct minut rozhovoru O kom se mluví uplynulo. Hostem byl marketingový ředitel Českého Telecomu David Duroň. Děkuju za rozhovor. Na shledanou.

Host (David Duroň): Mějte se pěkně. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Druhá část pořadu O kom se mluví. Hostem byl marketingový ředitel Českého Telecomu David Duroň. 221 552 155 a 221 552 255 to jsou telefonní čísla. Čekáme na vaše názory, dojmy, pocity či připomínky vyvolané předchozím rozhovorem. Tady je Radiožurnál. Dobrý den.

Telefonický názor: Ano. Dobrý den. Mlhovec, Plzeň.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte.

Telefonický názor: Chtěl bych říci, že v tom vašem rozhovoru padlo mnoho, mnoho slov. Pan ředitel výkonný je velice výmluvný, připadal jsem si chvíli, že je tam pan Václav Marhoul, ale vo to mi nejde. Hovořilo se především o internetu, já jsem chvíli vašemu rozhovoru nerozuměl. Já jako starší generace, mně internet už jako neříká nic a já o něj zájem nemám. Já mám akorát telefonní přístroj, který je mým spojením s okolním světem. A tam se ceny stále zvyšují a zvyšují. Od nového roku ceny zvýšením daně z přidané hodnoty opět pudou nahoru. A o tom bohužel nám důchodcům pan výkonný ředitel neřekl nic. Škoda.

Moderátor (Jan Pokorný): Protože na to nebyl tázán. Budiž řečeno na jeho obranu. Prosím druhý telefonát. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Budínský, Praha 6.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Budínský.

Telefonický názor: Já se domnívám, že si Telecom šlape po štěstí v tom smyslu, že kdyby ten internet, ty ADSL linky dal za 500 korun měsíčně, tak získá desetkrát víc zákazníků a namastí si na tom kapsu. To je všechno.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Hezký den.

Telefonický názor: Díky.

Moderátor (Jan Pokorný): Další telefonát. Vítejte, tady je Radiožurnál.

Telefonický názor: Dobrý den. Rocher, Litoměřice. Já jsem se chtěl zeptat, pan náměstek mluvil o moderní technologii budoucnosti, která ovšem už je pět let stará. A chtěl jsem se zeptat, jestli se dočkáme zrychlení služeb, jelikož technologie ADSL nabízí daleko větší možnosti než to, co nabízí Český Telecom. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): V tomhle pořadu už se na otázky neodpovídá, takže se omlouváme, ale konkrétní odpovědi se vám nezůstane, nedostane. Prosím další telefonický názor. Halo?

Telefonický názor: Tady je Kyselková. Já bych se ráda zeptala, teďko chodí...

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, v tomhle pořadu ještě jednou to připomenu, už se neodpovídá na otázky. Zkuste to zformulovat jako názor na probíranou problematiku.

Telefonický názor: Jako názor teda. Zase co je to? Tiskali chodí, to je vodbočka toho Telecomu a teď se bude platit tomu Tiskali, který je, zvýhodněné sazby má. To je škoda, že nelze se zeptat. Co?

Moderátor (Jan Pokorný): Pokud o tom mám nějakou povědomost, tak nebude. Není to úplně tak, jak říkáte. Ale, jak jsem já říkal, tak tady už se na otázky neodpovídá. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den, pane Pokorný.

Moderátor (Jan Pokorný): Kdo volá?

Telefonický názor: Novák, Jeseník.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Pane Pokorný, prosím vás. Já nevím, jak to je možné, ale vy jste prostě redaktor, kterýmu je rozumět každé slovo. Proč tam zvete takovédleho ředitele, kterej mluví pětkrát rychleji než vy a není mu vůbec rozumět?

Moderátor (Jan Pokorný): To, že mluví pětkrát rychleji, mu mohu jenom závidět. Já jsem mu rozuměl.

Telefonický názor: No jo vy jste mu rozuměl, páč jste vedle něj nebo možná máte lepší spojení. Ale když voláte z Jeseníku, víte, tak von jako ředitel marketingovej by měl chápat, že nemluví se svými podřízenými, ale že mluví do rozhlasu. A že ho ty lidé chtějí poslouchat. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Hezký den. Halo? Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Kovář.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte, pane Kováři.

Telefonický názor: Já bych měl jenom takovej, takovou připomínku. Já se nedivím tomu, že se Eurotel vlastně Telecom nebojí GPRS od mobilních operátorů, když vlastně Eurotel, kterej jediný GPRS to znamená nonstop data poskytuje, už teďkon patří Eurotelu.

Moderátor (Jan Pokorný): Telecomu jste chtěl říct.

Telefonický názor: Telecomu. Dál mě docela překvapil ten padesátiprocentní posun z ceny dolu, jak neustále říkal. Já teda na tom žádnou, žádnou, žádnej posun směrem dolu nevidím, protože se taky snížila, snížila sazba toho přenesenýho objemu dat, kterej klesnul z 10 giga na 3 giga. Což je podle mě úplně neuvěřitelný a hrozně málo. A ADSL je tady od toho, aby se naopak přenášely televizní přenosy a rádia on line a to opravdu 3 giga nestačí. A to, že je to 890 korun neustále omílaných za měsíc, já jako obyčejný zákazník mně opravdu dépéháčko nikdo vracet nebude. To znamená, že ve finále já nebudu platit 890, ale neustále nějakejch 1400 za měsíc, protože k tomu ještě každej musí připomenout a to se tady taky neřeklo, přičíst ještě měsíční poplatek za telefon, kterej se po DPH, po zvýšení DPH taky o něco zvedne. Takže jestli se tady potom ten pán neustále oháněl potřebama zákazníků, tak já jako zákazník nepotřebuju takhle rychlý připojení. Mně stačí dajáp, ale aby to bylo nonstop, aby to bylo neomezeně. Žádný přenesený nebo nepřenesený data a aby to bylo za pětistovku za měsíc. Takže to jsou potřeby zákazníků a todlecto by měl Telecom brát v potaz. Díky.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Halo? Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady Lumír Taclík.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte.

Telefonický názor: Já vlastně chci reagovat taky k tomu, jak se pan marketingový ředitel oháněl onou orientací na zákazníka. Uvedl bych takový příklad. Vlastně od začátku zavedení služby ADSL marně čekáme na zprovoznění této služby na naší ústředně. A na informační lince Telecomu nám velice slušně pořád říkají, že to bude trvat maximálně tři měsíce a maximálně tři měsíce. Nakonec jsme se rozhodli pro službu Eurotelu, která sice není nijak rychlá, ale je tam to neomezené množství dat. A v porovnání s modemem je to skutečně, skutečně tak na stejné úrovni ta rychlost. A dajoapové připojení tedy je takové dost znevýhodněné. A pokud Telecom opravdu nebude nijak investovat do rozvoje těch ADSL přípojek na svých ústřednách, tak mu asi nezbude než se přeorientovat na vytáčené připojení, které by bylo časově i datově neomezené.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. A poslední telefonát do dnešního pořadu O kom se mluví. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Josef Slabý, Písecko.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte.

Telefonický názor: Já si myslím, že je to všechno, jak říkali ty moje předřečníci, že Český Telecom, zákazník je až poslední. První věc je vlastně komerce. A ty kabely, o kterých jste mluvil, protože já jsem taky zákazník Českého Telecomu a ty kabely tam byly uložený proti mýmu písemnýmu i telefonickýmu vědomí firmou, která na to neměla živnostenský oprávnění. A na ty materiály není vydanej atest jo. Takže voni vlastně, my jsme vlastně rukojmí. Oni používají naše pozemky. A teď to chce všechno stát prodat. A vono se ten podvod, přijde se na to hned po novym roce tady s tím internetem. Protože jak jsem říkal, ty zákazníci jsou až na posledním místě, třeba telefony, normální telefony přežily první republiky, přežily Hitlera, přežily komunisty. A v lednu 2001 zmizely veřejné telefonní stanice z pošt, kde moh zákazník přijít, vyhledat si číslo a zavolat si. To je jenom na dokreslení toho přesvědčení. Moh bych vo tom mluvit dýl, ale děkuji vám za prostor. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za váš postřeh. Hezký den. A tím končí další vydání pořadu O kom se mluví. Hostem byl marketingový ředitel Českého Telecomu David Duroň.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu