„Přináším rád tuto oběť pro svůj národ.“ Před 80 lety padl rozsudek smrti nad předsedou vlády Aloisem Eliášem

Po pouhých čtyřech hodinách soudního procesu si předseda protektorátní vlády, generál Alois Eliáš vyslechl 1. října 1941 rozsudek trestu smrti za velezradu a napomáhání nepříteli. Bývalý legionář spolupracoval s domácím odbojem a taky s exilovou vládou v Londýně. Jediný předseda vlády nacisty okupované země, který skončil na popravišti, nesl svůj osud statečně a neprozradil nikoho ze spolupracovníků.

„Jen ty buď statečná. Je to všechno pro vlast a národ. Ještě tisíce a tisíce nás padnou, ale naše oběť nebude marná.“ Tato poslední slova řekl Alois Eliáš manželce Jaroslavě v den soudního procesu 1. října 1941.

Čtěte také

Předsedu protektorátní vlády nechal zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich zatknout 27. září, hned v den svého příjezdu do Prahy.

„O svém úmyslu zatknout předsedu vlády informoval Reinhard Heydrich předsedu lidového soudního dvora teprve dva dny předem. Ten mu údajně odvětil, že na takový proces je potřeba alespoň tři týdny, čímž se ale Heydrich nenechal zastavit,“ popisuje historik Zdeněk Špitálník.

Někdejší legionář a vlastenec Alois Eliáš zastával za první republiky vysoké vojenské funkce. Už před 15. březnem 1939 věděl, že československé území bude Německem pohlceno. Napojil se proto na důstojníky a začal s odbojovou činností. Předsedal nové protektorátní vládě, kde se mimo jiné zabýval sběrem informací nebo podporou rodin zatčených.

Statečný až do konce

Proces trval čtyři hodiny. Alois Eliáš při něm přiznal svůj podíl na odbojových aktivitách. Stejně jako během výslechu v Petschkově paláci po svém zatčení ale neprozradil nikoho ze svých spolupracovníků.

Poté, co si vyslechl rozsudek smrti, pronesl někdejší předseda protektorátní vlády prohlášení. Mluvil klidně a krátce – mohl říct jen to, co mu okupanti dovolili. Věřil ale, že Češi dokážou číst mezi řádky. „Přináším rád tuto oběť pro svůj národ,“ prohlásil.

Čtěte také

Kat zemřel dřív než odsouzený

Na popravu čekal Alois Eliáš dalších devět měsíců v pankrácké věznici. Němci ho považovali za prominentního rukojmí. „Důvodem, proč Heydrich s popravou otálel, byl určitě záměr využít svědectví Aloise Eliáše pro další možné procesy,“ vysvětluje Zdeněk Špitálník.

Reinharda Heydricha nakonec Alois Eliáš přežil o několik týdnů. Před popravčí četou skončil až po atentátu na obávaného zastupujícího říšského protektora, večer 19. června 1942. Stal se tak jediným předsedou vlády Němci okupovaného státu, kterého nacisté popravili.

autoři: Lucie Korcová , and
Spustit audio

Související