Před Leonardem da Vinci se sklánějí vládcové i 500 let po jeho smrti. Víte, kde odpočívají jeho ostatky?

Zámek Amboise v centru Francie patřil k sídlům francouzských králů. Pobýval na něm nejen Karel VIII., ale hlavně František I., který se rád obklopoval zajímavými osobnostmi. Na své panství pozval i největšího vynálezce a génia své doby – Leonarda da Vinci. Na dvoře francouzského krále strávil poslední dva roky svého života. A v Amboise před pěti sty lety také zemřel. Jeho hrob navštívila reportérka Marie Sýkorová.

Zámek Amboise patří k těm skvostům Francie, které všichni známe spíš pod jednotným pojmem zámky na Loiře. Jeho ředitel Jean-Louis Sureau si naši skupinku vyzvedl hned u brány, ale namísto do zámku nás vede točitou pěšinou do malé gotické kaple. Právě na, to, co skrývá uvnitř, je ostatně zvědavá také většina návštěvníků, kteří na Amboise zavítají.

Poslední přání velkého Leonarda

Čtěte také

Pojďte trochu blíž, abychom se slyšeli. Máme tady teď větší provoz, to je spojené s výročním rokem,“ houfuje si nás Jean-Louis kolem výklenku ohraničeného zábradlím. Na podlaze za ním si prohlížíme náhrobní kámen s nápisem Leonardo da Vinci.

Hrob zdobí kruhová medaile s Leonardovou podobiznou. Ta ovšem pochází ze současnosti, autorem je známý sochař Jean Cardot, upozorňuje Jean-Louis Sureau.

Jak jistě víte, Leonardo zanechal závěť, v které krále žádá, aby byl pohřbený někde na území tohoto panství. Jeho žádost byla vyslyšena a umělcovo tělo uložili do velkého kostela. Ten bohužel už nestojí, zbořili ho na počátku 19. století,“ vysvětluje ředitel zámku s odkazem na divoké vzbouřenecké roky po francouzské revoluci.

Zámek Amboise na Loiře býval sídlem francouzských králů

Zaručeně pravý génius

Namísto kostela proto dnes Leonardo da Vinci odpočívá v malé, zato bohatě zdobené gotické kapli svatého Huberta z 15. století. Ještě předtím, než tady jeho ostatky spočinuly, musely být bezpečně identifikovány.

Čtěte také

V původním hrobě byly kromě kosterních ostatků nalezené také italské a francouzské mince s portrétem mladého krále Františka I. Musely tedy pocházet z Leonardovy doby. A našla se v něm i část původního náhrobku,“ dodává náš průvodce.

Zámek v té době vlastnila rodina z Orléans, která se ujala povinnosti důstojně uložit Leonardovy ostatky. A volba padla právě na kapli nedaleko zámku.

Prezidentské pocty

Právě tady se 2. května letošního roku sešli prezidenti Francie a Itálie, aby přesně 500 let od umělcovi smrti uctili jeho památku,“ hrdě vypráví ředitel zámku a popisuje, jak oba prezidenti položili květiny na Leonardův hrob.

Z prostoru kaple svatého Huberta na nás dýchá historie, gotický prostor přitom nepůsobí vůbec chladně. Díky barevným vitrážím, které se podařilo obnovit, sem proniká světlo a Leonardův hrob tak působí vlastně vesele.

Logo
autoři: Marie Sýkorová , and
Spustit audio

Související