Penále na pojistném: Domluvte si splátkový kalendář, ušetříte

8. prosinec 2014
Žurnál servis

Lidé, kteří fungují jako osoby samostatně výdělečně činné, si často příjmy „vylepšují“ tím, že neplatí správě sociálního zabezpečení – a pak jim naskakují dluhy a penále. Penále může být poměrně vysoké, a tak mnoho lidí napadne, jestli by nešlo požádat o jeho prominutí. Je to možné? Odpovídala Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Pokud má člověk dluhy na pojistném na povinné důchodové pojištění, penále narůstá každým dnem. „Sazba je 0,05% za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá,“ vysvětluje Buraňová.


Doplatek na pojistném byl vyčíslen na 6000 Kč, byl splatný do 8 dnů, ovšem podnikatel tento dluh uhradil až za 74 dnů. V takovém případě bude penále vyčísleno na 222 korun.

V případě, že dlužník vůbec neplatí zálohy (jejich výše bývá v řádu tisíců měsíčně) nebo je v prodlení delší dobu, může být penále velmi vysoké. „Pokud osoby samostatně výdělečně činné nezačnou včas řešit svou situaci s příslušnou správou sociálního zabezpečení, pak dluhy na pojistném mohou velmi rychle narůstat,“ potvrzuje mluvčí.

Pokud je penále vysoké a vy jste ve složité situaci, můžete požádat o jeho prominutí. Podmínky, za kterých vám může být odpuštěno, jsou ale velmi individuální.

„OSVČ může požádat o prominutí penále až v době, kdy má uhrazené dlužné pojistné. Pracovníci pak vždy posuzují konkrétní důvody, uvedené v žádosti, a to zejména týkající se zdravotní nebo sociální události, a samozřejmě zkoumají i další důležité skutečnosti, které OSVČ k žádosti uvede,“ popisuje Buraňová.

Vzhledem k individuálnímu přístupu se nedá říci, že „v té a té stuaci se odpouští“. „Obvykle se ale vyhovuje například v případě, kdy je dluh na pojistném součástí dědictví, dědicové dluh na pojistném uhradí a požádají o prominutí penále,“ ilustruje mluvčí, v jak složitých okamžicích je vstřícnost úřadů častá.

Jestliže se octnete v situaci, kdy vám scházejí peníze na povinné platby, rozhodně nenechávejte věc „vyhnít“. S úřady je totiž možné se domluvit i předem, a sankce za zpoždění s platbou jsou pak nižší.

„Osoba, která nemá na vyměřené platby, si může snížit pojistné tím, že požádá o povolení splátek. Pokud má dobrou platební historii, správa sociálního zabezpečení obvykle vyhoví a splátkový kalendář povolí. V tomto případě činí penále z dlužného pojistného 0,025 procenta denně,“ radí Buraňová.

autor: Karolína Procházková
Spustit audio