Pavel Hasenkopf: Můj návrh amnestie nemá nic společného s tím, co bylo schváleno

Prezidentská novoroční amnestie překvapivě vzbuzuje extrémně silné emoce i po 4 měsících, respektive její autorství. K němu se principiálně a logicky hlásí Václav Klaus, ale stále není úplně jasné, kdo vlastně amnestii sepsal v její platné podobě. Prezident kancléř Mynář tvrdí, že trojka Jakl, Hájek a hradní právník Hasenkopf. Hasenkopf říká, že to byl někdo z ministerstva spravedlnosti a nejzajímavější je reakce z vlády, premiér Nečas veřejně říká, že hradní právník je zralý na psychiatrii a ministr spravedlnosti Blažek na něho rovnou podává trestní oznámení. Otázka, kde je pravda, vedle toho všeho vypadá poněkud triviálně, i tak na ni v dalších Dvaceti minutách zkusíme najít odpověď.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobré odpoledne. Bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník Pavel Hasenkopf je dnes se mnou ve studiu Radiožurnálu. Dobré odpoledne.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pojďme začít od základních věcí, kdo je autorem amnestie?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Autorem amnestie je český stát, pokud se ptáte takto formálně, český stát prostřednictvím státního orgánu, který nazýváme prezident republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když se zeptám neformálně a zeptám se, kdo koncipoval to, jak to bude vypadat?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Když se zeptáte neformálně, kdo to zpracoval, tak samozřejmě tam bylo několik návrhů, včetně nějakého mého návrhu, nicméně za základ toho výsledného návrhu byl návrh z ministerstva spravedlnosti nebo z jeho okruhu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, než se dostaneme k tomu, proč tvrdíte zrovna toto ...

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Tak v tom textu například vidíte, k tomu je připojen i komentář, tam je uvedeno ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je ten text, který jste publikoval na svých blogových stránkách.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Ano, který já jsem dnes uveřejnil, kde je, že pan ministr spravedlnosti prosí o sdělení, zda se má obrátit na pana premiéra přímo nebo ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom pro naše posluchače podotýkám, na blogových stránkách, na serveru Aktuálně Pavla Hasenkopfa je možno vidět tento text s doplněným komentářem tuším šesti bodů, kde ten šestý bod obsahuje právě řekněme to, že se ministr spravedlnosti na něco doptává.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Já jen doplním, že třeba ve třetím bodu je vidět velmi velká péče o to, aby se vylidnily věznice, takže i tam to je ta nitka, která naznačuje ideové pozadí té amnestie, tam opravdu šlo jenom o to vyčistit kriminály a položte si otázku, která státní instituce na tom má největší zájem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A mimochodem, pokud to tak opravdu je, že na začátku byla myšlenka bude dobré čtvrtinu vězňů z českých věznic dostat ven, je to z vašeho pohledu jako právníka špatně, nebo je to v pořádku?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Je to špatně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč myslíte,

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Já si myslím, že amnestie by měla mít nějaké hlubší poselství, že jako žádný státník si nemůže dovolit vyhlásit amnestii jenom proto, že promiňte, vážení občané, ve věznicích už se nám nedostává místa, proto musíme některé vězně propustit. Ta amnestie by měla být jakýmsi poselstvím zákonodárci, třeba že ve vězeních zbytečně zavíráme lidi, které by postačilo trestat nějakým mírnějším trestem, třeba za nedbalostní trestné činy. Já obecně se domnívám prostě, že, teď ať se nikdo neurazí, ale prostě hlupáci do vězení nepatří.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste byl v letech 2009 až 2013 poradcem Václava Klause, pracoval jste nebo stále ještě pracujete, pokud vám nebyla předána výpověď, v legislativním odboru.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Já bych nechtěl v tuto chvíli hovořit o tom, jak jsem na tom pracovněprávně v tuto chvíli, udělali jsme jistou dohodu na Hradě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Aha.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Informační moratorium řekněme. Nicméně já jsem na Pražském hradě pracoval od roku 2003, přišel jsem tam z legislativního odboru Poslanecké sněmovny jako specialista na mezinárodní smlouvy, jejich sjednávání a tak dále, a v podstatě ve funkci nebo na pozici právní konzultant.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, proč se na to, pane Hasenkopfe, ptám. Zajímá mě, jaký postup byl jaksi spuštěn v Kanceláři prezidenta republiky nebo v jeho okolí, ve chvíli, kdy prostě řekněme prezident Václav Klaus usoudil, že bude dobré na závěr svého mandátu vyhlásit amnestii, oslovili například vás?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Počkejte, vy jste mě předtím nenechal domluvit. Pardon, já se omlouvám. K určitému zlomu došlo právě někdy v roce 2009, kdy prostě já jsem cítil potřebu odejít z legislativního odboru čistě z osobních důvodů, čili není pravda, že bych z něho byl vyhozen, jak tvrdí pan kancléř Mynář, víceméně mně se ulevilo, když jsem mohl tento odbor opustit, a přešel jsem na politický odbor, kde jsem v podstatě dělal tu samou práci co na právním odboru, nicméně pod ředitelem Jaklem. A teď se můžem vrátit k té vaší otázce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To je skvělé. Ta otázka zněla, jak vypadalo to, když na Pražském hradě v Kanceláři prezidenta republiky Václava Klause došlo k nějakému rozhodnutí, že bude vyhlášená amnestie a že je potřeba ji nějakým způsobem koncipovat, tak, kdo všechno byl osloven? Byl jste to jenom vy, abyste předložil jeden z návrhů?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Já nevím, kdo všechno byl osloven. Já v podstatě jsem byl osloven 19. října, dostal jsem velice stručné zadání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to bylo?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Že pan prezident prosí o vypracování mého návrhu stručného, o vypracování mého návrhu amnestie, jak bych si já ji představoval. Měsíc jsem na tom pracoval. Jestli byl osloven někdo další, to nevím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A vy jste ji potom předložil zpátky.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Já jsem jí předložil potom ten svůj návrh 28. listopadu, protože, protože to zadání bylo tak velice povšechné a obecné a nepodařilo se mi získat nějaké zúžení, tak jsem to napsal víceméně tak, jak bych si to představoval já, jako kdybych měl naprosto volnou ruku, a to je ten návrh, který je na mých webových stránkách, který jsem zveřejnil a který v podstatě nemá vůbec nic společného s tím, co nakonec bylo schváleno a stalo se rozhodnutím prezidenta republiky o amnestii.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Máte nějakou představu, jakým způsobem se do řekněme návrhu amnestie dostaly potom ty parametry, které byly vyhlášeny v tom novoročním projevu prezidenta republiky Václava Klause?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
To netuším. Já jsem pouze začátkem prosince dostal další verzi amnestie, kde už byly ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, že jste ji dostal, co to znamená?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Dostal jsem ji k posouzení, jestli se mi to líbí, co si o tom myslím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co jste k tomu napsal?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Já jsem v podstatě reagoval stylem, že to je přesně to, co jsme nechtěli, tohle to si mohlo ministerstvo spravedlnosti rovnou napsat na míru samo, tehdy ještě v podstatě jsem netušil, že si to ministerstvo spravedlnosti opravdu napsalo, to jsem zjistil až posléze.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdy jste to zjistil?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Zjistil jsem to, když jsem si prohlížel zpětně svou poštu v době, v lednu, kdy nastala ta vlna odporu, tak v podstatě kdy poprvé já jsem byl označen za jednoho z možných autorů, tak jsem si zpětně v podstatě prošel veškeré ty dokumenty, které jsem měl k dispozici a samozřejmě prohlížel jsem si je velice podrobně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co jste tam našel?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
K tomu bych se nechtěl zatím vyjadřovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Zatím?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Zatím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že jednou přijde chvíle, kdy ta chvíle přijde, kdy se k tomu vyjádříte?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Přijde brzo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč? Proč brzy?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Bez komentáře v tuto chvíli.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nejste vy právník?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Možná ano, ale možná jsem také psychopat podle pana ministra.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem vy narážíte na tu reakci, která byla slyšet od předsedy vlády Petra Nečase, který o vás mluvil jako o člověku, který je zralý na psychiatrii.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Ano, mě tím v podstatě pan premiér potěšil. Já jsem netušil, že zareaguje až tak velice drsně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, počkejte, pane Hasenkopfe, na tom je přece zajímavé to, že poté, co vy jako právník zaměstnaný v Kanceláři prezidenta republiky řeknete, že na textu amnestie pracovalo ministerstvo spravedlnosti nebo někdo na ministerstvu spravedlnosti, tak to vzbudí dvě tak ostré reakce, jednak tak, o které jsme mluvili, to znamená Petr Nečas a ta druhá byla ze strany samotného ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který řekl, že vás zažaluje. Co to znamená?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Já si myslím, že už ta ostrost těch reakcí v podstatě je fakticky přiznáním viny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, dobře, i kdyby to tak bylo, ale vy jste musel někomu moc šlápnout na kuří oko.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
To je velice pravděpodobné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tušíte, tušíte, kam jste šlápl?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Tuším.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak řekněte.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Nepovím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem myslel, že sem dneska přicházíte, přicházíte jako právník, pane Hasenkopfe, a ten rozhovor s vámi se odehrává téměř v politických intencích.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
To si nemyslím. Já v podstatě pouze některé informace zatím si chci nechat pro sebe a nechci je dávat nejdřív médiím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když říká ministr spravedlnosti Pavel Blažek, že vás zažaluje, tak počítáte vy s nějakou právní akcí vůči někomu, jako dotklo se vás v té situaci něco, co by vyžadovalo vaši reakci?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
To jsou dvě otázky, jednak jestli se mě to dotklo. Samozřejmě, že se mě to dotklo, že v podstatě jsem obviňován z něčeho, co jsem neudělal, naprosto ..., navíc den poté, co jsem mluvil s panem kancléřem Mynářem, dodatečně jsem zjistil, že ten jeho rozhovor byl v podstatě autorizovaný dva dny předtím, než se se mnou vůbec poprvé setkal. Když jsem s ním mluvil, tak jsem neměl pocit, že bych měl být autorem amnestie v jeho očích.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom připomínám pro posluchače, že kancléř Mynář říkal, že autory, autoři amnestie jsou 3 Petr Hájek, Ladislav Jakl a vy.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Čili samozřejmě jsem dotčen, poškozuje mě to, mám něco jako profesionální čest i osobní a druhá věc samozřejmě je, jak na to budu reagovat. A to je ta část, kterou zatím opět vašim divákům, vašim posluchačům pardon nesdělím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vylučujete v tuto chvíli například žalobu?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Samozřejmě nevylučuji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na koho?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Počkejte si.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mně, přiznám se, nejvíc vrtá hlavou ta ostrost reakce a mojí zvědavost ještě rozněcuje to, že vy říkáte, komu jste jaksi šlápl na jak velké kuří oko. Překvapila vás ta reakce, tušil jste, že to bude takhle ostré?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Podívejte, asi šlápl, protože v podstatě jediný způsob, jak já se mohu definitivně očistit, je ten, že vyjde najevo skutečný zpracoval toho rozhodnutí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Kdo je ten skutečný zpracovatel?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
To vám nepovím v tuto chvíli.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy to víte?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Já to vím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Budeme postupovat vylučovací metodou? Je to Václav Klaus?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Bez komentáře. Jo, pardon, Václav Klaus sám samozřejmě autorem je jako prezident republiky, ale teď se bavíme o faktické ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
O zpracovateli. Je Václav Klaus zpracovatelem?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Sám se k tomu hlásí, ale to určitě není to jméno, kterého se chcete dopídit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, dobře, tak já se vás zeptám rovnou, je tím zpracovatelem bývalý poslanec za ČSSD a právník Zdeněk Koudelka?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
A to už jsou jména, kde já vám na tu vylučovací metodu nepůjdu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A proč ne?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Protože jsem vám už jednou řekl, že zatím si to jméno nechám pro sebe.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, čemu, pane Hasenkopfe, vůbec nerozumím. Já jsem tady 3. ledna, to znamená 3 dny po vyhlášení amnestie měl ministra spravedlnosti Pavla Blažka, a ten říkal, že text viděl pár dní před Vánocemi a že v podstatě neměl čas se zamýšlet nad tím, kdo ho připravoval a že ho to v podstatě nezajímá. Pak tady po nějaké době tuším v únoru byl Ladislav Jakl, tehdy stále ještě šéf politického odboru Kanceláře prezidenta republiky a on říkal, že to udělali 3 nejbližší spolupracovníci prezidenta Václava Klause. Neřekl mi úplně přesně kteří, ale říkal, že to byli 3 nejbližší spolupracovníci. V čem je problém, proč někdo, kdokoliv nemůže říct ano, amnestii napsal ten a ten člověk?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Ale já si myslím, že ty vaše dvě informace se nevylučují, že na jednu stranu někdo z ministerstva spravedlnosti a že definitivní verzi udělali nějaký 3 nejbližší spolupracovníci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co je, víte, na co se ptám, co je na té informaci tak zásadního, že je nutno to po 4 měsíce relativně pečlivě skrývat a že vy tady teď sedíte a vypadáte, jako kdyby vám ...?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
To je správná otázka, na to se ptáte špatnýho člověka. Mě to překvapuje taky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To není tak úplně pravda, protože mě na tom zajímá to, proč vy řekněme donedávna ještě právník prezidentské kanceláře, se tady velice ostýcháte říct, i přesto, že víte, kdo byl zpracovatelem amnestie, kdo to byl, jako kdyby vám na tom opravdu hodně záleželo?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Dobře, já si myslím, že nejdříve by to jméno měl slyšet prezident republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Slyšet nebo říct?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Slyšet.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
On neví, kdo je zpracovatel?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
To já nemohu vědět.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy mě čím dál tím víc jenom matete, pane Hasenkopfe. Kterého prezidenta republiky jste měl na mysli, Miloše Zemana nebo Václava Klause,

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Současného samozřejmě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže Miloš Zeman by měl nejdřív slyšet, kdo je zpracovatel.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
V každém okamžiku máme pouze jednoho prezidenta republiky. Ano, já samozřejmě jsem byl připraven celou tu dobu všechny informace, které mám, poskytnout novému prezidentu republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A už jste mu nabízel, že mu řeknete, kdo byl zpracovatel té amnestie?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Já jsem to řekl panu Mynářovi během našeho rozhovoru.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže vy jste kancléřovi Miloše Zemana řekl, kdo ...

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Ano, den předtím, než za toho autora označil mě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nevím, jestli jste před tuším včera v Lidových novinách četl komentář Tomáše Němečka, který byl nadepsán titulkem umytí Zdeňka Koudelky. Tam kolega Tomáš Němeček dovozuje, že úmyslem celé té věci a celé to mlhy kolem autorství amnestie je, aby Zdeněk Koudelka zůstal naprosto neposkvrněný vůbec jakoukoliv účastí na té prezidentské amnestii, která měla tak negativní popularitu v české společnosti. Je to úplně špatná úvaha?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Já nemůžu se pouštět do hypotéz o něčem, o čem nevím, nicméně samozřejmě, kdybych já byl na místě Zdeňka Koudelky, tak bych se snažil aktivně očistit tak, jako to dělám v případě, že jsem za autora označován já. Nestačilo by mi pouze vyjádření, já to nejsem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že on by se měl z vašeho pohledu nebo má důvod se aktivně očisťovat?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Já nevím. Já vám pouze říkám, co bych dělal na jeho místě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak stále posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník Pavel Hasenkopf je dnes mým hostem. Máte představu, proč současný kancléř Mynář vás označuje jako zpracovatele amnestie?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Protože slíbil veřejnosti, že někoho označí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Je to případné autorství a ...

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Vzhledem k tomu, že já už jsem v podstatě v lednu byl označen jako jeden z možných autorů, tak v podstatě se jevím jako velice snadná oběť.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak evidentně se dost bráníte.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Já myslím, že s tím se nepočítalo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Z jakého důvodu si myslíte, že ministerstvo spravedlnosti tolik nechce, aby na něm zbylo to autorství amnestie?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Nemám úplně na tohle jasný názor. Jako sám si tu otázku samozřejmě kladu. Jedním z důvodů může tedy být samozřejmě ta obrovská vlna nevole, kdy teda jakoby to na sebe vzal prezident Klaus a skuteční autoři zůstávají mimo. Druhým důvodem může být to, že v podstatě se nechce veřejnosti sdělit, že tady ty kauzy, které se vlekly 8 let, vlastně už stejně nikdo není schopen dokončit, tak je uzavřeli tímto způsobem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Může tam být ještě třetí důvod, že někdo ...

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Jaký myslíte?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Například Zdeněk Koudelka je na stáži na ministerstvu spravedlnosti?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Co s tím má společného jeho stáž?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak vy sám jste říkal, že to zpracovatelství jde na ministerstvo spravedlnosti a právník Zdeněk Koudelka je na stáži na ministerstvu spravedlnosti, není to tak, že jeho rukopis prostě nese ta amnestie?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Vy se mě ptáte na něco trošičku jiného, vy jste se mě původně ptal, proč ministerstvo spravedlnosti to tají. Proč si myslíte, že by měli tajit zrovna Koudelku?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já nevím. Trošku jsem myslel či doufal, že se to možná dozvím od vás.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Tak si oba klademe stejnou otázku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A když já z toho rozhovoru odejdu s tím, že budu mít dojem, že podle vašeho názoru tím zpracovatelem je Zdeněk Koudelka, tak ten dojem budu mít správný?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Bez komentáře.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem máte bezpečnostní prověrku, pane Hasenkopfe?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Jistě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Bezpečnostní prověrku stupně, která by stačila na to, abyste se mohl zaobírat právě amnestií?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Jistě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Až se jednou relativně přesně ukáže, kdo je zpracovatelem té prezidentské amnestie, tak bude to něco, na co ten daný člověk, pokud to bude právník, bude moct být pyšný?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
To se mě ptáte na subjektivní hodnocení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano, ano.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Já na to můžu zopakovat jen to, co už jsem řekl, já teď nevím přesně, pro který deník, že kdybych tím autorem byl já, tak já na svou verzi bych samozřejmě hrdý byl a neměl bych důvod se k tomu nehlásit. Já nevím, proč skutečný zpracovatel amnestie se nechce hlásit k tomu svému dílu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím. Víte na co se ptám, vy víte, jak vypadá ta finální verze, je to něco ten útvar, na co může být erudovaný právník hrdý?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Já si myslím, že je to ušitej ..., ano, je to standardní v podstatě právnický konfekční výrobek, který v té prostřední verzi neměl žádné technické chyby, ty se tam potom objevily až dodatečně, ale už musel udělat někdo na Hradě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A poslední otázka, kdy se veřejnost dozví, kdo byl zpracovatelem?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Brzy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Brzy může být za hodinu, ale také za 3 měsíce.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
V řádu dní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A čím to bude ovlivněno?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Počkejte si.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Řekněte to vy?

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Počkejte si.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo Dvacet minut Radiožurnálu s bývalým poradcem prezidenta Václava Klause, právníkem Pavlem Hasenkopfem. Díky za váš čas a za informace. Na shledanou.

Pavel HASENKOPF, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, právník:
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Radiožurnálu, přeji vám dobrý poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: mav
Spustit audio