Ministr Bek: Věděli jsme, že to bude guerilla. Systém přihlášek jsme ale spustili o rok dříve, než by to udělal kdokoli jiný

Jaké závěry vyvodí ministr školství z opožděného spuštění systému pro elektronické přihlášky na střední školy? Co čeká od výsledků auditu v Cermatu? A jak by se měla letos a v dalších letech změnit struktura středních škol, aby víc odpovídala zájmu žáků a jejich rodičů? Tomáš Pancíř se ptal ministra školství Mikuláše Beka z hnutí STAN.

Čtěte také

Už máte analýzu, co všechno se stalo, jestli se třeba problému opravdu nedalo předejít?

Ne. Pořád ještě pracujeme na tom, aby byl systém kompletní včetně všech modulů tak, jak byly naplánovány v harmonogramu. Důležité je ale to, co předcházelo této fázi. Pozice ministra školství jsem se ujal ve chvíli, kdy vrcholila nervozita a stres kolem přijímacího řízení v minulém roce.

Tehdy jsme měli na vybranou, že se buď budeme chovat jako všichni naši předchůdci, kteří zanedbali elektronizaci v oblasti školství, a to do takové míry, že nabrala zpoždění prakticky 20 let. Anebo jsme mohli jít do velmi časově napjatého projektu, který si žádal v neuvěřitelně rychlém tempu vyřešit legislativní rámec pro změnu a zároveň najít technické řešení. Od začátku bylo jasné, že to bude guerilla, že to bude velmi časově napjaté, což samozřejmě zvyšuje riziko toho, že start nebude úplně hladký.

Neměli jste to v tom případě více říkat nahlas, více lidi varovat?

Postavme si to do nějakých měřítek. Zpozdili jsme se o den, ale udělali jsme to o rok dříve, než by to udělal kdokoli jiný.

Čtěte také

Podle všeho jste se zpozdili o 47 hodin. Místo toho, aby systém fungoval ve čtvrtek ráno, fungoval v pátek před půlnocí...

Spuštění systému jsme odložili do večerních hodin, protože jsme očekávali spoustu experimentátorů, kteří se nutně ani nechtěli přihlásit na střední školu, jen chtěli systém vyzkoušet. Večer už byl provoz menší. Důležité je, že jsme to udělali o rok dříve než kdokoli jiný.

Znamená to tedy, že analýzu příčin vlastně nepotřebujete?

Potřebujeme. Mnohem důležitější ale je, aby systém byl zcela dokončený včetně modulu, který bude sloužit ředitelům při zpracovávání přihlášek. Teprve pak se důkladně podíváme na celou časovou osu. Také je důležité zmínit, že projekt vzniká za nesrovnatelně nižší finanční náklady než je většina projektů, které se objevily ve státní sféře.

Máte v tuto chvíli informaci, kolik to do této chvíle stálo?

Přesně to teď nevím, ale bude to určitě méně, než bylo výběrové řízení, které bylo na začátku nastaveno na dvanáct milionů. Řádově to budou jednotky milionů, což je podle mě vlastně dobře, protože to ukazuje, že vývoj systémů nemusí být vždycky svěřován externím subjektům, ale že je možné jít i cestou vývoje na domácí půdě.

Čtěte také

Celý proces tak vlastně ukazuje, že musíme znovu přemýšlet o tom, jaké IT kapacity mají resorty mít, abychom byli schopni zajistit vývoj klíčových informačních systémů. Při příchodu na ministerstvo školství jsem byl nepříjemně překvapen tím, že školství na rozdíl od univerzitního prostředí nedisponuje kvalitními informačními systémy, které by třeba umožňovaly nahlédnout v živém čase do personálního zajištění škol. Takový systém se připravuje sice na papíře od roku 2015, ale pořád ještě ho nemáme. Proto je čas zamyslet se nad tím, zda vždy máme spoléhat jen na externí dodavatele.

Není ale to, že systém programuje šéf Cermatu za pomoci lidí na dohodu o provedení práce, včetně jeho syna, který studuje ve druhém ročníku střední školy, až příliš velká guerilla?

Systém je funkční. Jeho spuštění se zpozdilo o den. Také jsme ale nemuseli udělat nic. A já musím říct, že i tlak ze strany části médií, bude podle mého soudu odrazovat kohokoliv, aby pro stát pracoval. Finanční ohodnocení, které je v IT sektoru, je velmi nízké.

Říkáte, že systém je funkční, na druhé straně sám říkáte, že závěrečný modul, který bude rozřazovat děti do jednotlivých škol, doprogramován není. Budete měnit po této zkušenosti harmonogram prací?

Bylo naplánováno, že další modul bude dovyvinut v dalších dnech a týdnech. Tým tedy pracuje tak, jak bylo dohodnuto. A opravdu je nutné říct, že nasazení komplexních informačních systémů je prakticky vždycky provázeno tím, že se najdou drobné chyby. To byl i tento případ. I počítačová hra občas spadne, i když byla vyvíjena roky obrovským studiem. Neklaďme proto na náš systém nároky, které jsou nerealistické.

Zpoždění samozřejmě lituji, ale nejde o nic fatálního. Zpoždění neohrozilo prostor pro to, aby rodiče mohli přihlášky podat.

Má ministerstvo školství vypracovaný krizový scénář, kdyby i poslední modul nefungoval tak, jak by měl? Za jakých okolností by Mikuláš Bek uvažoval o odvolání šéfa Cermatu? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.

autoři: Tomáš Pancíř , opa

Související