Miloslav Vlk ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Dělá papež František politiku? Proč čeští politici uvažují o zdanění církevních restitucí, tedy té finanční části. A je církev otevřená různým názorovým proudům? Budeme se ptát. Kardinál Miloslav Vlk je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Vítejte, pane kardinále, dobrý den.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Dobrý den.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jen, aby naši posluchači věděli, rozhovor předtáčíme krátce po deváté hodině dopoledne a předtáčíme u vás ve vašem bytě. Není vám smutno, že už nejste v tom hlavním dění?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Ono když člověk je důchodcem a má svůj věk, tak má rád také kousek klidu.

Čtěte také

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste ale aktivní důchodce, velmi aktivní. Jste pořád na cestách.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
To je pravda. Ale já nejsem jaksi osamocen jen tady sám, ale mám jaksi hodně kontaktů nejen doma, ale i v zahraničí. Teď jsem byl dvakrát, za poslední měsíc jsem byl dvakrát v Římě například, setkal jsem se s papežem, jo, kratičce. A takže ten kontakt mám. A aktivity mám. Až se mi zdá, že je třeba trochu tu aktivitu brzdit.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A víc si užívat třeba tady toho klidu na Hradčanském náměstí. Ale když jste zmínil papeže Františka. O čem jste mluvili spolu?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Já jsem se s ním potkal, když přijel do Villa Borghese na Mariapoli na takové veliké setkání o ekologii, a tak když vystupoval z auta, to znamená, to nebyla chvíle na nějaké jednání, ale jen stručně jaksi pozdravit papeže a připomenout mu některé trvalky, jako třeba Monsignora Bezáka.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Co jste mu řekl o Monsignoru Bezákovi?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Že je rok milosrdenství a že by bylo třeba i vůči tomuto biskupovi milosrdenství.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme jen, aby posluchači věděli, připomenout trochu vlastně příběh tohoto biskupa.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Je to bývalý arcibiskup trnavský a on byl jaksi, řekl bych, veden k tomu, aby se zřekl této funkce. On se jí nezřekl, ale byl zbaven té funkce. A já jsem přesvědčen, že to nebylo spravedlivé, správné, a proto jsem se nasadil, aby Monsignor Bezák se setkal s papežem, což se loni stalo, ale ještě zatím se tato kauza nedořešila.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A slíbil vám papež František, že v tom udělá nějaké kroky, aby se to urychlilo, aby se Monsignor Bezák vrátil třeba na ten svůj post?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
V tom, v té chvíli, kdy jsem ho takto zdravil, to nebyla chvíle na jednání. A papež řekl jen, když jsem mluvil o tom milosrdenství, tak řekl, ano, ano.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak se necháte překvapit.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Ano.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to pár dní, co papež František přivezl z řeckého ostrova Lesbos do Vatikánu několik uprchlíků ze Sýrie jako humanitární gesto. Bývalý český prezident Václav Klaus na to řekl, že nevěří, že papež dělá křesťanská či humanitární gesta, ale že dělá gesta na výsost politická. Dělá papež František politiku?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
To je otázka chápání náboženství. Jestliže Václav Klaus se domnívá, že náboženství je soukromá záležitost, tak potom chápu ten jeho výrok. Ale my chápeme náboženství jako věc veřejnou, jako službu také pro společnost, pro veřejnost. A v tomto pohledu papež nedělá politiku.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud ale chtěl pomoci uprchlíkům, tak nemusel pro ně jezdit na ostrov Lesbos, protože Itálie je velmi zasažená tou migrační vlnou. Nebyla ta cesta na Lesbos tedy jen jakýsi marketing?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Papež František je člověk, který rád dělá taková gesta. Ne jako, jako show, ale jako znamení, a takže tohle to jít vstříc uprchlíkům, tohle asi byl ten smysl, jako jít za nimi, jo. A to je projev té papežova myšlení jít lidem vstříc, vycházet vstříc.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ovšem, pane kardinále, třeba papežovy proslovy v americkém Kongresu, usmiřování s ruskou pravoslavnou církví, snaha o politický kontakt mezi Vatikánem a Pekingem. Není tohle politika?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
To, on to nedělá z důvodu politických, ale dělá to proto, že nosí v srdci to Kristovo, aby všichni byli jedno. Tohle to je papežova záležitost, papežovo srdce. To můžeme z mnoha jiných jeho gest vlastně vidět. Takže když to budeme vidět jen očima politickýma, tak se může říct, že dělá politiku. Ale když to vidíme očima víry, očima evangelia, tak to tak není.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Papež František v posledních dnech vyzval k většímu pochopení pro nedokonalé katolíky, například pro ty, kteří po rozvodu uzavřou nový sňatek. Já teď uvádím ten dokument o rodině nazvaný Radost z lásky. Je tohle správný směr, kterým se má církev vydávat podle vás?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Kristus řekl, že přináší nové přikázání, nový směr, nový styl, a to je vzájemná láska a vzájemné pochopení. Papež tohle nosí hluboko v srdci a mnoho takových jeho kroků je motivováno tímto základním, a tak jak Ježíš sám říkal největším přikázáním, totiž vzájemné lásky. A tím jsou kroky papeže Františka doprovázeny nebo motivovány.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Na adresu homosexuálů ten dokument o rodině nazvaný Radost z lásky uvádí, že by měli být respektováni, ale zároveň papež opakuje stanovisko církve, že nejsou absolutně žádné důvody pro to, aby se registrovaná partnerství dávala na stejnou úroveň, jako heterosexuální svazky. Alespoň takto cituji, jak to převzala média v Česku. Může se ale v tomto směru, tedy pokud jde o homosexuální svazky, doktrína katolické církve ještě změnit?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Papež jasně řekl, že nejde o změnu nauky, ale o projev lásky, o pochopení k těm druhým. A tohle to vycházení ke druhým jim vstříc to je papežovo, by se dalo říct, za papežova základní pozice. Takže z tohohle toho hlediska já takovéhle kroky vidím a chápu. Papež nemyslí ty homosexuály ty svazky jich postavit, jak bylo citováno, na jednu rovinu s řádnou rodinou, ale chce pochopení. Chce, abychom s nima hovořili, abychom chápali třeba jejich těžkou situaci. Ale to neznamená, ano, jen běžte, souhlasíme s vámi, je to dobře. To tak neznamená.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale nemůže to přijít ještě?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Domnívám se, že ne, že papeže, jehož jednání je koherentní, to je prostě, ten je, jde jedním směrem a znovu a znovu to základní, ten základní postoj u něj je vidět. Myslím, že ne. Papež třeba projeví tu vstřícnost, ale jasně řekne, že to doktrinálně nebudeme tím nic měnit. Že to znamení, které dává, není známkou, že změníme nauku.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Kardinál Miloslav Vlk je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Pane kardinále, komunisté předložili návrh na zdanění finanční části církevních restitucí. Samozřejmě ten návrh musí ještě projít sněmovnou, Senátem, musel by ho podepsat prezident. Do toho všeho je ještě daleko. Ale zvedl vás ten jeho návrh ze židle, jejich návrh ze židle?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Mě velmi vzrušilo to, že ti, kteří tohle to všechno způsobili ty nepořádky, a to ukradení majetku církvi, že mají ještě takovou drzost, že prostě chtějí, aby se to zdanilo, což je protizákonné, protiústavní. A já se divím jen, že vláda tohle to prostě takový návrh protizákonné, protizákonný přijímá a že o tom jednají.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, není to celá vláda. Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, řekl, že ten návrh KSČM podporuje, řekl, že církevní restituce jsou předražené, a to o 54 miliard, a řekl také, že ocenění toho majetku bylo zmanipulované ve prospěch církví. Jak se vám to poslouchá od Andreje Babiše?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Pan Babiš jedná v tradici svých celých osobních dějin, protože sám řekl, že kdysi na Slovensku spolupracoval s komunisty. A on dělá teď prostě stále, prostě jde po této cestě dál. A já se divím, že on jako ministr financí mluví o předražení a že neví, že v roce, myslím, 2007 existovala takzvaná Kasalova komise mimořádná, parlamentní, ti vzali odborníky mezinárodní Ernst & Young a oni srovnávali, hodnotili, kolik ty státy nebo kolik ten komunistický režim z toho zabraného majetku získal a kolik vrátil do církve, odečetli tyhle částky a v parlamentní komisi v dokumentech je, že kdyby se to mělo vyrovnat, tak stát by musel doplatit 168 miliard, a to se...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže nic není předraženo z vašeho pohledu.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
A tak se divím panu Babišovi, že takové neodborné posudky vyslovuje, že neví prostě takovou základní věc.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Je možné, že má třeba nějaký jiný výpočet. Ale pojďme se posunout k dalšímu citátu. Ten je od šéfa KSČM Vojtěcha Filipa a ten říká. "Nenasytnost některých církví a církevních organizací je neuvěřitelná." Není to tak, nedá se to tak chápat?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Já bych mluvil, já bych mluvil radši o nenasytnosti komunistického totalitního režimu, který veškerý majetek církvi vzal, a připomněl bych také datum 14. 4. 1950, kdy komunisti udělali agresi všech klášterů u nás, přepadli je v noci, prostě řeholníky vyvezli do lágrů a ty kláštery všechny vzali prostě ve prospěch režimu. Takovéhle věci dělali. A dnes mají takovéto prostě starosti. To je, mě překvapuje, že společnost a i politici tohle to klidně prostě přijímají.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Víte, oni zaznívají také výroky, že církev má být chudá, protože Kristus byl chudý. To jste zaslechl tyto výroky. Vy se ošíváte, pane kardinále, když to jenom vyslovím.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Ano, je to pravda, protože já jsem na svém webu několikrát říkal, že je třeba, aby se lidi učili myslet. A tadyhle to, že církev má být chudá, to je pravda. Ale oni zneužívají věty písma, když je vytrhnou z kontextu. Ano, církev chudá, ale také je tam slovo, učiňte si přátele z mamony klamné. Čili použijte toho majetku, abyste dělali dobro. A k tomuhle tomu církev to, ten majetek potřebuje ať už pro charitativní účely, anebo podívejte se za, v těch dějinách církve, co církev věnovala kultuře tohoto státu. Podívejte se do galerií. Rozhlídněte se kolem sebe. Tož tuhle ta, ty umělecké památky, to je dar církvi z té minulé doby pro kulturu této země. A to z něčeho muselo vyrůst.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane kardinále, máte obavy, že tento návrh by mohl projít? Mám na mysli ten návrh KSČM na zdanění finanční části církevních restitucí, už jen proto, že se blíží volby, důležité krajské, senátní?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Tak ten návrh je populistický, to je úplně zřetelné. Ale já se divím, že to politici a odborníci nerozbírají po stránce zákonné, poněvadž zákon a ústava, když mám majetek, tak to chrání, jo. Kdežto oni ten majetek, to, ta finanční náhrady to je majetek církve podle zákona, a to se nemůže zdaňovat. Čili je nehorázné, že někdo takovouhle, takový návrh dává přesto, že je to proti zákonům, a je podivné, a to mě udivuje, že to politici, politiky nevzrušuje, že tady je návrh protizákonný, ohrožující právo na majetek, je proti ústavě a oni prostě se tím tolik nevzrušují. Tohle to mě překvapuje.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak někteří politici se tím vzrušují, třeba KDU-ČSL se tím vzrušila docela dost.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Tak to je pravda, ano. Nemůže, nemohu to říct generálně o všech, ale většina se tím nevzrušuje.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Kardinál Miloslav Vlk je ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Pane kardinále, když se ještě vrátím k migrační vlně. Jak změnila podle vás ta migrační vlna společnost v Evropské unii v těch posledních měsících?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Ta změna zřejmě je v tom, že vyvolala diskuse, vyvolala různé názory a konfrontace různých názorů, a tohle to myslím, že je asi to hlavní, protože ze začátku politici evropští ne dostatečně zhodnotili ten, tuto vlnu migrační a ne dostatečně měli zřetel k bezpečnosti vlastních států.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Máte na mysli Angelu Merkelovou teď, myslíte, že udělala chybu?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Mám na mysli Angelu Merkelovou, ale i jiné politiky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Protože vy si jinak vážíte Angely Merkelové.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Ano, to musím přiznat, že ano. Ale tadyhle...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale v tomto směru udělala chybu.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
...v této věci zřejmě Angela Merkelová nedomyslela ty dopady, protože s touto vlnou přišli i mnozí teroristi i ti, kteří tam v těch východních, v předním, na předním východě prostě se učili teroristickému řemeslu a ti se sem vrátili, ti sem přišli. Takže to, co jaksi já vidím, a tady se zcela shoduji s názorem papeže Františka, že je zapotřebí jistě těm lidem pronásledovaným a vyháněným pomoci. Vyjít vstříc, tak jak to papež dělá, ale zároveň je třeba dbát na bezpečnost vlastního státu. Čili kontrola a jaksi rozlišování.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme se podívat na jeden výrok, na výrok Tomáše Halíka, který pronesl na adresu českého prezidenta Miloše Zemana v České televizi, mimo jiné řekl, že se ukazuje s lidmi, kteří jsou hlavními nositeli rakoviny extremismu a povzbuzuje vlastně to rakovinové bujení. Jsou to slova, pod která byste se podepsal?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Já delší dobu sleduji samozřejmě kroky a politiku a způsob výroků a jednání prezidenta Zemana a já bych spíše s profesorem Halíkem souhlasil.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Spíš, ale ne stoprocentně.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Tak stoprocentně, jistě, musí být určité rozlišování.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Čeští biskupové vydali prohlášení na po tom rozhovoru Tomáše Halíka, že jde o soukromé názory Tomáše Halíka a ne oficiální stanovisko České biskupské konference. Bylo takové prohlášení překvapivé?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Pro mě bylo překvapivé, protože takové prohlášení vyšlo, myslím, půl hodiny po projevu profesora Halíka, a to ať mi nikdo nic neříká, že se biskupská konference takhle rychle shodla a dohodla a že vydala společné prohlášení.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že to měli napsáno předem?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
To nevím, jestli to předem, ale je to, podivné je to, že půl hodiny pod tím takovéhle vyhlášení České biskupské konference vyšlo. To každý musí vědět, že to nemůže být společné prohlášení jejich. A jak...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Že se nemohli svolat všichni biskupové a...

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Samozřejmě.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A všichni říct, ty souhlasíš s Halíkem, ty nesouhlasíš s Halíkem. Dát to nějak na papír, to nejde časově.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Samozřejmě. Takže on pan Jemelka tohle to naznačil, že to není jaksi oficielní prohlášení celé biskupské konference. Takže kdo to napsal, kdo to formuloval, kdo to vyhlásil, o tom já nevím.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Bylo to zbytečné takové prohlášení?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Já se domnívám, že ano.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Je normální...

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Protože v církvi mohou být nejen oficielní názory, ale taky názory prostě těch, kteří nemají určité oficiální postavení a úkol v církvi. Čili hlas, řekl bych, hlas lidu, a to já si myslím, že je normální dnes v církvi.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale Tomáš Halík nevylučuje svou kandidaturu na prezidenta. Nedá se to všechno chápat jako určitá jeho kampaň, nemůže tohle škodit církvi? Víte, jen hledám důvody vlastně, které mohly vést biskupskou konferenci k prohlášení.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Ano. On poslední dobu znovu a znovu zdůrazňuje, že se chce věnovat své pedagogicko-vědecké práci, a já jsem o tom přesvědčen, že ano.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale nevyloučil, že by mohl kandidovat.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
V případě, v krajním případě...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Takže tohle to takhle jaksi zdůraznil.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Byl by to dobrý prezident Tomáš Halík?

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Já se domnívám, že by asi těžko on jako prezident byl těžko přijatelný pro celou tu společnost, zvlášť když má tuto, tuto mentalitu, tak jak vidíme kolem těch restitucí a tak dále, tak si nemyslím, že a on to sám také se někde zmínil, že by to byla těžká funkce, těžká pozice.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy do politiky nechcete.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Já? Já jsem důchodce a já jsem spokojený v důchodu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Kardinál Miloslav Vlk byl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Děkuju za rozhovor, na shledanou.

kardinál Miloslav VLK, český katolický duchovní
--------------------
Na shledanou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A na Radiožurnálu vás za chvilku čekají další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: heš
Spustit audio