Magazín Experiment: Jak funguje kochleární implantát? A dá se poslouchat hudba celým tělem?

2. březen 2024

  • 00:00 témata magazínu
  • 00:30 zavedení kochleárního implantátu v lokální anestezii
  • 04:00 rozhovor s foniatričkou Petrou Kalitovou z FN Motol
  • 08:30 jak funguje haptické křeslo
  • 12:00 nový ochranný oblek pro kardiology
  • 16:00 rozhovor s Johannesem Pehamem o mobilní virologické laboratoři

Lékaři ve Fakultní nemocnici v Motole vylepšili operace zavádějící kochleární implantát, který pomáhá pacientům s poruchami sluchu. Jako první v Česku a jako jedni z prvních v Evropě ho do spánkové kosti vkládají jen v lokální anestézii. Zejména pro starší pacienty je to velká výhoda, celková narkóza je totiž pro jejich organismus velmi zatěžující.

Jsme uprostřed operace. Otorinolaryngolog Jan Bouček v ruce drží frézku, s jejíž pomocí připravuje spánkovou kost na levé straně hlavy na umístění kochleárního implantátu, destičky o velikosti několik málo centimetrů.

„Kochleární implantát je v současné době nejdokonalejší smyslová náhrada, která nám umožňuje rehabilitovat sluch, o který pacient buď přišel v průběhu života, nebo v případě dětí, pokud se narodil bez schopnosti slyšet,“ vysvětluje operatér.

Pacient je během zákroku při vědomí

„Je založen na schopnosti zpracovat zvuk, převést ho na elektrické signály, těmi stimulovat vnitřní ucho, a tím zprostředkovat pacientovi slyšení.“

Operace pro každého

Jan Bouček tento typ zákroků provádí běžně, tahle operace je ale netradiční. Pacient totiž není v celkové narkóze, má pouze lokální anestezii. To znamená, že na něj lékaři můžou mluvit. Většinu času se ale sálem ozývá tiché pochrupování – pacient totiž v klidu pospává.

Pro operatéra je sice zákrok náročnější, pro pacienta je ale šetrnější. Především proto, že je mu 72 let. Dlouhodobě má problémy se sluchem, už mu nestačí naslouchátko a reaguje jen na velmi hlasité věty.

„Výhody jsou zásadní ve smyslu minimalizace následků a účinků celkové anestezie. Pro řadu pacientů ve vyšším věku je riziko s ní spojené příliš velké a omezuje dostupnost této technologie, která může zásadním způsobem zlepšit kvalitu jejich života,“ vysvětluje otorinolaryngolog.

Lepším sluchem proti demenci

Tady v Motole jsou první Česku, kde lékaři kochleární implantát zavádí také v lokální anestezii. Lékař Jan Bouček věří, že v budoucnu přibydou i další česká centra.

Kochleární implantát je destička o rozměrech několik málo centimetrů

„Celosvětovou snahou je zvýšit dostupnost rehabilitace sluchu pro pacienty ve vyšším seniorním věku. Sluch, o který v průběhu života přijdeme, ovlivňuje řadu aspektů našeho života a je naprosto jasně prokázáno, že je to například nejlépe ovlivnitelný rizikový faktor rozvoje demence,“ poukazuje na význam šetrnější metody zákroku.

Svazek elektrod už je v pacientově vnitřním uchu. Systém doplňuje procesor s mikrofonem, který bude mít zavěšený za uchem. Po hodině a půl je tak operace hotová. Pacient se usmívá, podává lékaři ruku a odjíždí z operačního sálu.

Ještě ho čeká rehabilitace, při které musí odborníci implantát správně nastavit, aby si na něj co nejlépe a nejrychleji zvykl.

K čemu potřebují kardiologové ochranný oblek? Jak funguje první haptické křeslo, které umí převést hudbu na hmatový zážitek? A k čemu slouží mobilní virologická laboratoř? Poslechněte si celý Magazín Experiment.

autoři: Ondřej Vaňura , and
Spustit audio

Související