Lenka Bradáčová ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

V jakém stavu je česká justice? Ukazují kauzy jako ty Davida Ratha a Jany Nagyové Nečasové na mezery zákoně nebo na mezery v celém systému, kudy se daří unikat obžalovaným spravedlnosti? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Dobrý den.

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak posluchači slyšeli, tak dnešní pořad se vysílá z kavárny POTMĚ, takže, jak za námi také slyšíte určitě hlasy, tak jsou to pro nás, s paní doktorkou to znamená, že my na sebe tedy absolutně nevidíme, nevidíme si na špičku nosu a já nevidím samozřejmě, ani jak bývá obvyklé, červenou signál, že jsme v éteru, jak doufám, že tedy v éteru jsme. Jinými slovy toto vysílání bude naprosto improvizované a doufám, milí posluchači, že nás pochopíte a omluvíte nějaké případné chyby. Někdy jsem si říkala, když vysílám ve studiu, že bych byla raději v kavárně, dnes je to tedy opravdu naopak. Paní doktorko, jak se cítíte?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Já musím říci, že je to velmi zvláštní zkušenost a uvědomuji si, jaká je to odvaha pro ty, kteří nevidí, pouštět se každý den do života kolem sebe. Ona je to odvaha i pro ty, kteří mají zrak v pořádku a já musím skutečně říct, že je to pro mne zkušenost a zanechá to na mě mimořádný dojem, myslím, na dlouhou dobu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já bych to doporučila taky každému, protože, když jsme sem vešly, tak opravdu ten pocit fyzický je zvláštní, mně se dokonce udělalo trochu nevolno od žaludku, ale doufám, že se to samozřejmě tedy tím vysíláním zlepší. Paní doktorko, vy si umíte představit, že třeba v této tmě, která tady vládne, opravdu není vidět vůbec nic, děláte běžné úkony všední denně?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Ne, ne, ne, já musím říci skutečně, vrátit se k tomu, co jsem řekla už na začátku. Já jsem v uplynulé době ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď nám tady, pardon, přišla slečna Kamila, která nás tady obsluhuje a přinesla nám voda. Tak já děkuji. Teď se pokusím nahmatat, kde je ten hrneček. Á, tady. Výborně. Paní doktorko, promiňte, všední úkony jako vzít si tady kelímek, je trošku problematické.

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Já musím říci, že na přelomu roku jsem měla problémy se sluchem a uvědomila jsem si, nebyl to zrak, byl to sluch a jak se stává člověk zranitelným, jak jsem najednou se začala bát, protože jsem prostě neslyšela vůbec některé zvuky a uvědomila jsem si, jak to musí být složité a o to více si myslím, že všichni, kdo mají nějaký handicap tohoto charakteru, si zaslouží náš obdiv s tím, že nepřistupují ke světu, a tady to vidím v té kavárně u těch, kteří nás obsluhují, že vůbec na svět nezanevřeli a že prostě přistupují ke každodenní situaci úplně normálně jako ti, kteří ten handicap nemají, takže můj obdiv.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já právě třeba si říkám, co se týče profese, tak naprosto limitující je, že tady nevidím žádné poznámky, nemohu nic mít tady vedle sebe. Vy si umíte představit, že byste s takovýmto handicapem tedy mohla fungovat jako státní zástupkyně?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Ne, neumím si to téměř představit, protože podmínky, ve kterých ti státní zástupci, soudci, policisté pracují, tak prostě vyžadují zachování smyslů a teď myslím na 100 % u policistů, prostě to je záležitost, která by je handicapovala absolutně při výkonu některých vůbec úkonů a neumím si to vůbec představit, ale jak říkám, neumím si to představit já, protože se s takovým handicapem, nemám ho, tak bych se v něm ..., se v něm neuměla orientovat, ale samozřejmě umím si zase na druhou stranu představit, že někdo, kdo tento handicap má, tak by to pro něj taková překážka být nemusela a měla jsem i na vysoké škole spolužáky, kteří byli nevidomí a znám i ve veřejné správě nevidomé, kteří si počínají naprosto suverénně a já vůbec žádný handicap nezaznamenávám, ale pro mě teda skutečně jako velká, velká úcta k nim.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem vysílání speciálního Dvaceti minut Radiožurnálu z kavárny POTMĚ je pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Teď jsem takzvaně chtěla mávnout na tento předěl, což běžně dělám ve studiu, a uvědomila jsem si zbytečnost toho gesta. Každopádně, paní doktorko, řekněte mi, v jakém stavu je česká justice. Já musím teď třeba zmínit případ, kauzu soudce Ondřeje Havlína. Hlavní líčení s ním začalo tento týden a tento soudce je obžalován z toho, že bral úplatky, aby snižoval tresty za řízení v opilosti. Vypovídá to něco o stavu justice, nebo jde o ojedinělý případ?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Tak on není obžalovaným pouze soudce.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Je tam i státní zástupce.

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Ano, na lavici obžalovaných je i státní zástupce a zástupci advokacie a já v této kauze nejsem vůbec pyšná, když slyším některé věci v řízení před soudem na to, že někteří lidé v justici byli a dnes sedí před soudem v té jiné pozici, ale nechci říci a nemám o tom žádné důkazy, že by to byla věc systémová. Já to považuji za exces a prostě takové excesy i v justici se objevují a myslím si, že se objevovat budou, protože prostě i justice jako taková svědčí o stavu celé společnosti a ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A naopak, může to, paní doktorko, vypovídat něco třeba o tom systému, že funguje dobře, když na soudce se v takovémto slova smyslu dosáhlo nyní?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Já si myslím, že i přesně takhle se to dá interpretovat. Velmi nešťasté a skutečně by to svědčilo o nemoci celého systému, by bylo, pokud by takovéto věci byly tolerovány a stala by se z nich systémová záležitost nebo norma. To si myslím, že nelze připustit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Z vaší praxe dlouholeté, promiňte, ještě než tedy jste byla, řekněme, takto známá jako bojovnice proti korupci, vy jste sama nikdy neměla zkušenost, že by se na vás někdo obrátil s nějakým úplatkem, abyste ovlivňovala řízení?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Tento dotaz zaznívá často a já takovou zkušenost nemám.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekla byste mi ji, kdybyste ji měla?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Řekla bych vám ji, ale já si myslím, že tam platí určitá pravidla, kdy ten, kdo nabízí určitou, hledá určitou ochotu na druhé straně a to rozpoznání toho, kde mohu a nemohu být úspěšný, si myslím, že ti, kdož se snaží i uplácet, umí dobře rozeznat, takže je to o tom, že často se mluví, kde je poptávka, tam je nabídka a já jsem se s tím ale nikdy nesetkala.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když se vrátím k případu soudce Havlína, tak v pondělí k tomu řízení on sám nepřišel ze zdravotních důvodů. Ze 7 svědků, tuším, přišli 2, jak toto stěžuje pozici žalobce při tom dokazování při řízení?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Tak já tady to musím uvést na pravou míru, na to první jednání se obvinění dostavili s tím, že poté mají právo prohlásit před soudem, aby se na jejich žádost, pokud soud to nepovažuje za nutné, konalo hlavní líčení v jejich nepřítomnosti, a to se v tomto případě stalo. To, že se omlouvají svědci, já teď nechci hodnotit, jestli v tomto řízení nedůvodně, ale často se to v jiných trestních věcech objevuje.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to komplikuje tu práci právě žalobců?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Tak to stěžuje, stěžuje velmi práci soudu, bych řekla, a samozřejmě potom i státního zástupce, který zastupuje v řízení před soudem obžalobu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to taková běžná strategie?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Já si myslím, že to také svědčí o nedostatečné právní kultuře, protože prostě předvolání soudu by mělo být respektováno a skutečně jenom závažná choroba nebo jiné závažné důvody by mě mohly omluvit, abych se k soudu nedostavil.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to tedy nízká právní kultura u nás, takový folklór?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Já si myslím, že ano, že to je ta snaha vyhnout se povinnosti, protože svědčit v trestním řízení je povinností pro svědka, to není na jeho úvaze, zda si tedy zvolí, že k soudu přijde, nebo nepřijde. On prostě tím, pokud se omlouvá bezdůvodně nebo maří řízení soudu, neplní své povinnosti.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu dnes speciálně vysílaných z kavárny POTMĚ je pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Jak, paní doktorko, se připravujete na závažné kauzy? Jak dlouho trvá třeba právě sběr důkazů, aby potom obstály u toho řízení?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Je to skutečně rozdílné podle toho, jaká je specializace toho kterého státního zástupce, zda se jedná o násilnou trestnou činnost nebo hospodářskou, ale musím říct, že po těch skuteč..., zkušenostech, které jsem měla jak s násilnou, tak s hospodářskou trestnou činností, tak práce na vrchním státním zastupitelství a na těch skutečně závažných hospodářských velkých kauzách je poněkud odlišná právě z toho pohledu, že řízení trvá dlouhou dobu, je často provázeno různými dožádáními do ciziny v rámci právních pomocí, které trvají dlouhou dobu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste ale v jakémsi rozhovoru, promiňte, řekla, že ta představa, že by od tedy jaksi, od začátku tedy odhalení, od důkazů až k tomu pravomocnému verdiktu, to celé trvalo dva roky, že v českých poměrech je poměrně naivní představa. Je to tedy těmi poměry?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Myslím si to, nemyslím si to, že je to jak typovou závažností kauz, tak samozřejmě potom i procesními normami, to znamená, velmi podrobnými předpisy a předpisy, které jsou, bych řekla, i byrokratické v určitém pohledu a je to skutečně jako velké trestní věci hospodářského charakteru od vyhledání až do odsouzení, tak ta představa dvou let bude skutečně výjimka.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Co vy říkáte právě na to, když říkáte tady o závažnosti kauz, tak ..., nebo o závažnosti toho podezření na kauzu Rath, Davida Ratha, která trvá už přes tři roky a stále nepadl žádný pravomocný rozsudek? Vy jste byla u samého začátku, a to důkazní řízení, respektive to, ten sběr důkazů byl v rekordně krátkém času. Najednou je tu tedy soudní řízení a je tady i po třech letech žádný pravomocný rozsudek?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Tak v části a v té velké části té trestní věci rozsudek padl, i když jak říkáte, je doposud nepravomocný. Já ten rozsudek, pro mě měl dvě základní zprávy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
7,5 let tedy myslíte tu, manželé Kottovi.

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Ano, to je pro tu velkou část obviněných, později obžalovaných, ten rozsudek už padl.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nepravomocně.

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
A pro mě, ano, pro mě to mělo poselství, jak jsem řekla, dvě zprávy. První ta, že korupce nebude nikomu tolerována v této zemi a ten druhý, že policie, státní zástupci odvedli dobrou práci. To, že o dvou obviněných, respektive dnes už obžalovaných nebylo doposud rozhodnuto, já se nechci do pravomocného rozhodnutí v té věci nijak blíže zmiňovat o důvodech, ale chtěla bych jenom zmínit jedno, je velký rozdíl mezi využíváním práv a zneužíváním práv a posluchači si jistě udělají svůj názor na to, jak se ta kauza v řízení před soudem odvíjí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Víte, on třeba šéf Nadačního fondu proti korupci, pan Soukenka říká, že právě případ Davida Ratha i to, jak to celé probíhá, je důkazem toho, že jsou tu mezery v tom v celém systému, které přímo dávají nástroje obžalovaným k obstrukcím a k tomu vyhnout se spravedlnosti, není to tak?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Já na jednu stranu musím říci, že jsem kritikem současné podoby trestního řádu, ale na druhou stranu varuji před tím, abychom kazuisticky vždy po nějakém neúspěchu v trestní věci a teď vím, že se často mluví o tom, že tady pokulhává rychlost trestního řízení, vždycky podle konkrétní věci hned trestní řád měnili. Jak říkám, většina kauz, a justice jich projednává ne stovky, ale tisíce, tak tam ke zneužívání některých institutů nedochází.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak dlouho podle vás může ještě David Rath celé řízení prodlužovat?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Tak já jsem si před začátkem této kauzy některé, některé, jak říkám, zneužívání práva neuměla představit, já to neumím odhadnout, protože těch možností ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A to využívá pouze David Rath, právě těch možností, které mu dává současný systém.

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Na druhou stranu znovu opakuji, že varuji před tím, abychom podle jedné kauzy nebo několika málo kauz měnili celý systém, protože v této věci prostě dochází k postupu, k jakému dochází. To není zase systémový problém. Přesto říkám, jsem kritikem trestního řádu a řadu věcí bych změnila, ale ne tak, že bychom měli vyhodnotit jednu kauzu a z té pozměnit celý systém.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Budeme se věnovat tedy ještě další kauze v médiích takzvaně ostře sledovanou, a to je tedy případ Jany Nagyové, dnes Nečasové. Minulý týden rozsudek soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Heleny Králové tedy osvobozující verdikt pro Janu Nečasovou, ale před rokem stejná soudkyně v tom jaksi soudním příkazem rozhodla o tom, že Jana Nečasová bude podmíněný trest na rok. Tak, jak toto sledujete i vůbec vlastně to rozhodnutí stejné soudkyně?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Já tuto kauzu od počátku nekomentuju, nekomentuji, připadá mi to nekorektní, protože jsem ten spis neznala a neznám ho, ale mohu říct jedno, počkejme si na pravomocné rozhodnutí v této věci. To, co bych ale ráda podotkla, je, že mně osobně scházelo veřejné odůvodnění rozhodnutí a nechci teď zmiňovat, jestli je tam nějaký problém, pokud padne jiný verdikt, než který zazněl v tom trestním příkazu, ale mně trošku chybělo naplnění toho ústavního principu v tom, že rozsudky se vyhlašují a odůvodňují veřejně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To vadilo i ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi i řadě dalších osobností z justice. Jaký, teď se ptám čistě na vaši zkušenost a na váš pocit, mohla mít soudkyně motiv, motivaci k tomu, aby takto neveřejně rozhodla?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Tak určitě, určitou roli já jako nechci mluvit za paní soudkyni, kauzu neznám, ale myslím si, že určitou roli zde sehrály utajované informace, které mají velmi přísný režim při nakládání s nimi, ovšem je potom na posouzení, kdy se části odůvodnění zdržet právě v těch místech, které se dotýkají utajovaných informací, a kde prostě použít těch obecných úvah zdůvodňujících rozsudek.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vám se to někdy ve vaší praxi stalo, že by takto soudce rozhodl neveřejně?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Já jsem takovéto rozhodnutí ve své praxi zatím nezažila.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Postupovala byste stejně jako Ivo Ištvan?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Nechci to skutečně a nemohu komentovat, protože se nemohu odpovědně rozhodnout, neznám spis, neznám, z čeho vycházeli na počátku.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale třeba znáte určitě z médií tu kritiku, která se teď na olomouckého vrchního státního zástupce, vašeho kolegu snesla, a to, že třeba měl slabé důkazy, a tak dále, tak umíte si představit, nebo proč by tedy soudkyně rozhodla jinak, kdyby ty důkazy byly neprůstřelné?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Já skutečně ..., vyčkejme, vyčkejme pravomocného rozhodnutí soudu. Je spousta řízení, nebude jediné, kdy se může celý verdikt změnit právě po rozhodnutí odvolacích senátů, odvolacího soudu a také by to nebyla žádná výjimka. Já jsem zažila ve své praxi rozhodnutí, kdy odvolací senát měl opakovaně jiný názor, než soudce prvoinstanční, až nakonec v některých kauzách došlo až k odejmutí té kauzy příslušnému soudci, takže počkejme si na rozhodnutí městského soudu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste také řekla, že si musíte zhruba rok a půl zvykat na to, že se obhajoba děje často na ..., v rovině médií, mediálně. Jak se třeba díváte na vystoupení právě Ivo Ištvana v médiích? Měl by svůj postoj vysvětlovat?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Nechci to skutečně hodnotit, je to kauza Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy byste to tak, paní doktorko, dělala, umíte si představit, když byste byla třeba konfrontována s tím, proč jste takto postupovala, nebo že vaše, váš důkazní materiál byl slabý, že byste to přesto takto vysvětlovala v médiích?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Tak já, pokud jsme konfrontováni na Vrchním státním zastupitelství v Praze ve věcech, o nichž se můžeme korektně vyjadřovat, a proto se k té kauze vyjadřovat nechci, protože to nepovažuji za korektní, neznám ty informace, no, tak se snažíme vysvětlit ty věci, ale já si myslím, že i státní zástupci Vrchního státního zastupitelství v Olomouci se snaží ten svůj postoj vysvětlovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu dnes z kavárny POTMĚ je pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Jak vidíte vývoj ohledně zákona o státním zastupitelství, kdy na konci března se nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dohodl s ministrem spravedlnosti, to je velký progres?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Důležité je, jak rozhodnou poslanci a senátoři, to znamená, zákonodárná moc a já mám takovou v posledních měsících určitou obavu, že z té předlohy zákona o státním zastupitelství se stalo velké politikum a ta norma jako taková je z velké části věcí odbornou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě i současný ministr spravedlnosti, ještě jako náměstek Heleny Válkové, měl úplně jinou představu o zákonu, nyní tedy, jak to vypadá, vyšel vstříc státním zástupcům. Jak třeba toto hodnotíte?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Já si myslím, že řada věcí se diskutovalo, vysvětlovala. V řadě věcí ty rozdílné postoje byly i věcí nedorozumění, protože, jak říkám, v té normě jsou některá ustanovení pro fungování systému v zásadě nepodstatná. To, jestli funkční období vedoucího státního zástupce bude 8 let, 7 let nebo 5 let, to nezasáhne funkčnost systému, ale to, zda státní zastupitelství bude postaveno o 3 nebo 4 stupních, jaké budou uvnitř vztahy, to je důležité.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jistě důležitý je třeba právě toho protikorupčního speciálu takzvaného, stále počítáte s tím, že byste se přihlásila do výběrového řízení, že byste kandidovala na šéfa tohoto speciálu?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Já vůbec nechci předcházet ničemu. Dokud nebude norma přijata, pokud bude přijata, tak se k tomu vůbec nechci vyjadřovat, protože si myslím, že je to absolutně předčasné a budu skutečně ráda, pokud se o té normě povede věcná odborná diskuse a musím říci ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale určitě jste, promiňte, paní doktorko, zvažovala, co by to třeba pro vás osobně znamenalo, kdyby tato norma prošla, protože by bylo zrušeno pražské vrchní státní zastupitelství stejně jako to v Olomouci a vznikl by právě tento speciál?

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Samozřejmě, já myslím, že jedno je vyřešené. Já jsem ..., působím teď v pozici státního zástupce a pokud by bylo vrchní státní zastupitelství zrušeno, tak nadále budu působit v pozici státního zástupce, a to, na kterém stupni, jaké specializaci budu zařazena, co budu nadále vykonávat, to teď není vůbec na pořadu dne.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká pražská vrchní zástupkyně Lenka Bradáčová, která byla hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Paní doktorko, velice vám děkuji za to, že jste se mnou absolvovala toto vysílání ve tmě. Na shledanou.

Lenka BRADÁČOVÁ, pražská vrchní státní zástupkyně
--------------------
Děkuji vám. Také na slyšenou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

Tento pořad najdete na webu radiozurnal.cz.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio