Jiří Ovčáček ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Nakolik výroky mluvčího prezidenta vyjadřují postoje hlavy státu a nakolik samotného Jiřího Ovčáčka? Jak číst spor prezidenta a premiéra ohledně zajištění bezpečnosti České republiky v době uprchlické krize? Jde o konstruktivní postup nebo o vzájemné útočení přes média?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ve studiu vítám ředitele tiskového odboru a mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, dobrý den.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.

Čtěte také

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Ovčáčku, jak vy se připravujete na svá veřejná vystoupení a co do nich vlastně všechno započítáte?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Tak já se na svá veřejná vystoupení zásadně připravuji s panem prezidentem, to znamená o všech těch otázkách velmi hluboce diskutujeme, vždy se vyjadřuji na základě toho, kdy se bavím s panem prezidentem, to znamená určité debaty a vychází vždy z vyjádření pana prezidenta. To je i příklad onoho vyjádření na Twitteru, které se týkalo pana premiéra.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili myslíte to vyjádření, že pan premiér Sobotka si definitivně vybral, není hlasem národa, stal se hlasem médií.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
To vyjádření vycházelo z projevu pana prezidenta 17. listopadu 2015 na Albertově, kdy pan prezident o této věci hovořil. To znamená, pan prezident samozřejmě byl o té věci informován a já mám určitou, určitou volnost, ale volnost v uvozovkách, já nejenom že artikuluji a tlumočím názory prezidenta republiky, ale také obhajuji názory prezidenta republiky, a to si myslím, že je to důležité.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A kdy říkáte své názory, pane Ovčáčku? Protože vy říkáte, mám svou volnost, toto jsem tweetoval na svém profilu, čili to zní jako vyjádření Jiřího Ovčáčka, Sobotka si definitivně vybral, není hlasem národa, stal se hlasem médií.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
To je parafráze projevu pana prezidenta na Albertově, který zazněl 17. listopadu 2015. To za prvé. A za druhé, já mám v tomto směru velmi ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Co konkrétně, promiňte, jste tam parafrázoval, pane Ovčáčku, tedy z toho projevu?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Pan prezident hovořil o tom, že prezident republiky by měl být hlasem národa, nikoliv hlasem médií.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy jste na to reagoval tímto způsobem, odborník na etiketu a mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček řekl, úředník, byť ve vysoké funkci Kanceláře prezidenta republiky, nemá právo na samostatné úsudky, které se týkají ostatních ústavních činitelů, je mluvčí prezidenta republiky a jeho funkce mu více kompetencí nedává. Neberete si přece jen více kompetencí, než vám přísluší, jakkoliv říkáte, že pouze parafrázujete?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Nikoliv. Je to velmi jednoduché. Jsem mluvčím prezidenta republiky a můj mandát vychází od prezidenta republiky. A prezident republiky mně určuje, jakým způsobem se mám vyjadřovat, jakou mám volnost, jak je to, jaká je ta šíře toho, toho mého portfolia, kdy se mohu vyjadřovat, kdy nemohu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že kdykoliv, než něco tweetnete takzvaně tedy, ptáte se na to Miloše Zemana, jestli můžete?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Ale já nemusím. Moje názorové souznění s panem prezidentem je takřka 100%. A zároveň mám určitý mandát od pana prezidenta se takto vyjadřovat. A znovu opakuji, mojí úlohou není jenom tlumočit stanoviska prezidenta republiky, ale mojí úlohou je také bránit stanoviska prezidenta republiky, a to je, myslím si, to základní v tomto, já to nechci nazývat ani sporem, protože jsem pochopil v posledních dnech, že by se některým politikům možná nebo politologům, nechci to hodnotit, hodilo, kdybych mlčel.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili když mluvíte o tom mandátu, který máte tedy od prezidenta Zemana poměrně široký, ten mandát se tedy týká i vašich vyjádření vůči ústavním činitelům, je to tak?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Můj mandát je natolik široký, že mohu komentovat jednotlivé dění. Zároveň se musím držet určitého názorového rámce pana prezidenta. To je, myslím si, že velmi důležité. Nesmím překročit názorový rámec pana prezidenta. Mohu být někdy trošku ostřejší, někdy trošku mírnější, ale v každém případě vždy se musím držet názorového rámce pana prezidenta a vzhledem k tomu, že my názorově velmi souzníme, tak se mi doposavaď nepodařilo překročit ten rámec, o kterém hovořím.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili dá se říci, že jste na sebe tak nějak napojeni.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Ve své podstatě ano. Je to dáno tím, je to dáno tím, že opravdu, řekněme, pokud se jedná o jednotlivá stanoviska k jednotlivým událostem a zásadním událostem, tak to souznění je velmi značné. Ale v každém případě znovu opakuji, mojí úlohou není jenom tlumočit a jako nějaký tiskový mluvčí v tom tvrdém pojetí papouškovat, ale také bránit stanoviska prezidenta republiky. A vzhledem k té situaci, a mimochodem připomínám, je to přímo zvolený prezident republiky, který, který má jinou pozici než ti předchozí prezidenti, což narážím na, řekněme, svého předchůdce pana, pana, který se věnuje etiketě, jeho situace byla zcela jiná než moje situace.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak byl bezesporu mluvčím prezidenta. Mluvčí, ať je to mluvčí vlády nebo prezidenta, kohokoliv z ústavních činitelů, tak protože je to státní úředník placený z peněz daňových poplatníků, neměl by pronášet tyto výroky. To už cituji jiného mluvčího a mluvčího vlády Miloše Zemana Libora Roučka. Jeho vyjádření vnímáte jak, pane Ovčáčku?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Já jsem s Liborem Roučkem měl nedávno velmi zajímavou debatu pro jedno soukromé médium, pro jeden týdeník.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jsem to četla, ano, bylo to pro Echo24.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
A bylo to velmi zají..., ano, ano, je to tak, bylo to velmi zajímavá debata. Já si myslím, že od Libora Roučka to trošku není poctivé, protože on se už pohybuje někde jinde. A tím narážím ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tím pádem může mít třeba ještě i větší odstup a může reflektovat, má zkušenost mluvčího vlády?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Pohybuje se v prostředí, pohybuje se v prostředí, které není nakloněno Miloši Zemanovi a prezidentu republiky jako takovému.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže ta jeho vyjádření vnímáte jako osobně podjatá.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Samozřejmě že ano.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Libora Roučka, který také řekl, v každé normální demokratické zemi, v Rakousku, v Německu, kdekoliv v západoevropské zemi, by si mluvčí toto dovolit nemohl a prostě by skončil. Neobáváte se toho, že by vaše výroky mohly vést k vašemu odchodu?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Já jsem včera byl u pana prezidenta v Lánech, všecky věci jsme probírali tak jako vždycky. Neobávám se toho.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan prezident vás třeba za některé ty tweety snad pochválil?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Pan prezident velmi dobře ví a já to vím také, že žádný z těch tweetů nevychází z toho názorového rámce, který, který pan prezident prezentuje veřejně. Jinými slovy řečeno, nikdy to nevybočuje z toho, co pan prezident předtím sdělil a co bude sdělovat v budoucnu. Ale to jsou interní debaty, které s panem prezidentem máme. Já mohu ujistit všechny, tedy jak vás, paní redaktorko, tak posluchače Českého rozhlasu, že veškerá má vyjádření jsou konzultována s prezidentem republiky, vycházejí z názorů prezidenta republiky a tím pádem mohu uklidnit jak pana Roučka, tak i ostatní kritiky, že se nemusí vůbec ničeho takového obávat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Bezesporu vám tedy mantinely vaší činnosti určuje prezidente, o tom tady mluvíme několikrát. Bylo něco, co se mu nelíbilo, co jste třeba řekl, co se tedy blížilo už jenom trochu třeba zevnitř tedy ale tomu rámci, že byste ho snad překročil?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Nikoliv. Taková situace nenastala a já si myslím, že ani nenastane.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Jiří Ovčáček, ředitel tiskového odboru a mluvčí prezidenta republiky, který je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Ve sporu jsou aktuálně, to už jsme i naznačili, premiér Sobotka a prezident Zeman, který předsedu vlády obvinil, že svým postojem k uprchlické krizi ohrožuje bezpečnost České republiky. Měl jste, pane Ovčáčku, možnost před tím, než prezident poskytl ten minulý týden rozhovor v Mladé frontě DNES, kde tedy toto řekl, s ním mluvit?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Samozřejmě že ano. Mě tam zaujala jedna věc, a to bylo vyjádření pana předsedy Senátu pana Milana Štěcha, který rozvíjel konspirační fantaskní teorii, jak bylo všecko naplánováno. Ten rozhovor vznikl velmi rychle, ta žádost byla velmi rychlá a během jednoho jediného dne se našel čas na ten rozhovor. Rozhodně to nebyla žádná připravená záležitost, jak tvrdil pan předseda Senátu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A promiňte, to je standardní, že takto rychle se najde čas třeba právě pro Mladou frontu DNES?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Stává se to a nejenom pro Mladou frontu DNES mimochodem. Politika Pražského hradu, respektive politika pana prezidenta vůči médiím je velmi otevřená, to znamená, že těch rozhovorů se uskutečňuje každý měsíc velké množství a je to velké množství médií, různých médií, včetně třeba České televize nebo Českého rozhlasu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Víte, vy mluvíte právě o předsedovi Senátu Milanu Štěchovi, který opravdu na ten rozhovor s Milošem Zemanem reagoval, řekl, že to, co udělal prezident, je vysoce neseriózní a že má obavy, že ten rozhovor byl objednaný a je to politický útok na špičku ČSSD, takže tu, tu teorii úplně vylučujete.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Já to označuji za fantaskní konspirační teorii. Je to samozřejmě velký nesmysl, ale v každém případě kdyby se ozvalo jiné médium, tak by dostalo prostor. Mladá fronta byla velmi rychlá v tomto směru, ale znovu říkám, pan prezident uděluje rozhovory nebo poskytuje rozhovory mnoha médiím od Blesku přes Českou televizi, televizi Nova, televizi Prima jako včera v Lánech. Dokonce i Hospodářské noviny obdržely rozhovor od pana prezidenta. Je to už nějaký čas, takže samozřejmě pan prezident je v tomto směru velmi otevřený a Mladá fronta se ozvala s žádostí o rozhovor, byl čas, tak se rozhovor uskutečnil, to je vše.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A když bychom, když dáváte příklady tedy i těch ostatních médií, kterým prezident republiky dává takto rozhovory, tak přece jen je většinou ta praxe, že se žádá o ně dopředu. Kdybyste měl tedy porovnat, říkáte Mladá fronta DNES ten rozhovor dostala velice rychle, tak jaká je ta časová lhůta například u těch jiných médií? Je to skutečně tak rychlé?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Tak záleží samozřejmě na tématu, paní redaktorko, to znamená, je-li to aktuální téma, tak samozřejmě snažím se nalézt čas v programu pana prezidenta. Pokud je to dlouhodobé téma, tak ten rozhovor může nějaký čas počkat, na tom není nic zvláštního. Já jsem pochopil, že třeba pan premiér se teď rozhodl pro dvě média, výhradní média, není to Český rozhlas, ale je to Česká televize a Hospodářské noviny, má to svojí logiku, politickou logiku, ale je to jeho právo a já mu to nebudu v žádném případě vymlouvat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A kdybychom chtěli pana prezidenta tento týden do Dvaceti minut Radiožurnálu, máme naději?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Bohužel ne, protože přijede prezidentka Korejské republiky, takže máme před sebou velmi významnou návštěvu, která bude významná i z hlediska ekonomické diplomacie, hospodářských styků mezi oběma zeměmi, takže bohužel ne.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Co třeba příští týden?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Příští týden bude mít Český rozhlas rozhovor s panem prezidentem, to mohu potvrdit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jste mluvil, pane Ovčáčku, o Milanu Štěchovi, tak ten řekl, že pan prezident si vyřizuje staré účty a nemá pravdu a poškozuje tím naší zemi, protože chce být viděn a že jeho stanoviska jsou spíše osobní. Je skutečně prezident motivován spíše osobními ...

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
V žádném případě, v žádném případě a pan prezident to včera sdělil. Tady nejde o žádný osobní spor s panem premiérem a dokonce to není ani spor, který by narušoval spolupráci nejvyšších ústavních činitelů. V prosinci se uskuteční na Pražském hradě pravidelná schůzka nejvyšších ústavních činitelů za účasti pana premiéra a pan prezident bude standardně s panem premiérem diskutovat. To není vůbec žádný problém, který by tady vznikal.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Mně jde o to, promiňte, pane Ovčáčku, překvapilo mě, proč prezident tedy, když říkáte, že v té vzájemné komunikaci mezi prezidentem a premiérem to nehází nějaké velké překážky, tak proč prezident zvolil tento způsob kritiky, tedy přes média? Nebylo by lepší to třeba premiérovi říct na jednání Bezpečnostní rady státu, protože pan premiér říkal, tam prezident mi žádné výtky ohledně zajištění bezpečnosti České republiky nesdělil.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Tak já myslím, že pan prezident zvolil cestou cestu, jako zvolil pan premiér. A dokonce pan prezident v tomto směru byl umírněnější. Pan premiér, a jak přiznali jeho poradci, se dlouhodobě připravoval na to, že zaútočí na prezidenta republiky, to si myslím, že je velmi zásadní informace, která, a díky za to Hospodářským novinám ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Byl to útok, pane Ovčáčku?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Ale tak samozřejmě. Já si myslím, stačí si přečíst vyjádření Oty Novotného, které bylo publikováno v Hospodářských novinách. Já myslím, že poradcům pana premiéra se podařilo dosáhnout toho, co dlouhodobě chtěli, já sleduji jejich vyjádření na různých zpravodajských serverech, řekněme i nikoliv těch většinových, i těch menšinových, a pochopil jsem, že jejich dlouhodobou snahou bylo rozdělit nějakým způsobem pana prezidenta a pana premiéra. Myslím si, že se jim to nepodaří, protože ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale přesto říkáte, tady se teď reaguje, prezident reaguje stejnými zbraněmi, je tu tedy nějaká konfrontace přes média a kde jsou občané?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Já bych řekl, velmi umírn..., pan prezident reagoval velmi umírněně, pan premiér, pan premiér už 17. listopadu 2015 u Hlávkovy koleje zahájil výstřel na Pražský hrad, který dokončil poté v Bakalových Hospodářských novinách. O nic jiného nejde. Pan prezident pouze reagoval. Myslím si, že od pana premiéra to bylo nešťastné, ale především co bylo nešťastné, myslím si, že premiér suverénní země by neměl tolik podléhat svým poradcům. To je velmi nešťastná záležitost.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A proč by měl podle vás, pane Ovčáčku, pan premiér střílet na Pražský hrad? Není to další tedy konspirační teorie teď z druhé strany?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Ale to bylo všecko přiznáno veřejně, paní redaktorko. Poradci pana premiéra jasně sdělili, že chtěli, aby pan premiér toto učinil, pan premiér splnil jejich přání, myslím si, že sám si teď uvědomil, že to nebylo příliš šťastné a pan prezident jasně říká, naše diskuse bude dál pokračovat, je potřeba pracovat pro tuto zemi, ale v každém případě názorově se samozřejmě k tomu vyhranění muselo dojíti a k tomu došlo, pan prezident jasně sdělil svá stanoviska, jsou odlišná od stanovisek pana premiéra, ale znovu opakuji, bylo to rozhodnutí pana premiéra dlouhodobě připravované, což je překvapující, to jsem netušil.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Promiňte, mně jde jen o to, jestli když mluvíte o výstřelu, jestli to zkrátka nemohla být jen reakce třeba i pro zahraniční partnery, kdy premiér České republiky třeba asi se setkal s nějakými reakcemi na vystoupení prezidenta Zemana 17. listopadu na Albertově a zkrátka musel nějakým způsobem reagovat.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Já jenom, já jenom připomínám, že pan premiér to samé, co řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, řekl u Hlávkovy koleje 17. listopadu 2015 ještě předtím, než se uskutečnila akce na Albertově. To je důkaz místo slibů.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček, který je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Pane Ovčáčku, přečetla jsem si na stránkách Pražského hradu, že hodláte Kancelář prezidenta republiky více otevřít veřejnosti. Co vás k tomu motivovalo?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Je tomu tak. Je to záležitost, která se diskutuje od léta, to znamená chceme otevřít reprezentační prostory a prostory blízké kanceláři pana prezidenta pro skupiny menší, to znamená asi zhruba 20 lidí, pravidelných exkurzí, kdy lidé se podívají jak do reprezentačních prostor, tak i do prostor, které jsou nepřístupné pro veřejnost běžně. Samozřejmě zadarmo a samozřejmě s určitým výkladem.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkáte diskutuje se o tom už od léta, od léta se také diskutuje o tom, že by se třeba, kde všude by se na Pražském hradě měly zřizovat bezpečnostní rámy, jak to jde dohromady právě s tím, že na jednu stranu se z hlediska bezpečnostního tedy diskutuje o tom Hrad více uzavřít, podniknout více bezpečnostních kontrol, a nyní tedy více otevřít návštěvníkům, zájemcům?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Tak to vůbec nejde proti sobě. Naopak. Celá ta záležitost je promyšlena samozřejmě i z bezpečnostního hlediska, ale v každém případě ty exkurze jsou určeny nejenom pro širokou veřejnost, ale třeba pro školní třídy, pro zájemce z řad různých organizací, všichni budou mít možnost se podívat nejenom do těch reprezentačních prostor, kde dochází třeba ke jmenování nebo odvolávání vlády, ale i do prostor, které přiléhají ke kanceláři pana prezidenta, a teď nemluvím o Kanceláři prezidenta republiky, mluvím o konkrétním místě, kde má pan prezident svojí kancelář. I tam se lidé budou moci v blízkosti té kanceláře podívat. My jsme právě proto zprovoznili po mnoha a mnoha letech kinosál, který byl využíván do té doby ve své podstatě ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy říkáte, promiňte, že je to promyšleno z bezpečnostního hlediska, tak jaké bezpečnostní kontroly budou muset zájemci absolvovat?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Tak já nechci hovořit o podrobnostech a zvlášť ne po pařížských útocích, ale samozřejmě budou prováděny určité bezpečnostní kontroly, které jsou standardní a bude to odpovídat, bude to odpovídat samozřejmě tomu, tomu, řekněme, rámci těch jednotlivých exkurzí, stejně tak jako odpovídalo určitému bezpečnostnímu rámci postup při známé záležitosti 17. listopadu, kdy lidé, kteří, kteří přijeli na Pražský hrad se podívat do reprezentačních prostor, tak samozřejmě policie postupovala podle svých vlastních regulí, které my mimochodem plně respektujeme, my do nich nemluvíme. Pan prezident není člověkem, který by do těchto věcí hovořil a policie vždy určuje si svojí taktiku, jak bude postupovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili myslíte, že to bylo pochybení ze strany policie, když se 17. listopadu dostal autobus plný lidí, kteří nebyli nijak identifikovaní, do garáží Hradu, následně se tedy tito lidé bez jakékoliv kontroly procházení bezpečnostními rámy dostali do blízkosti tedy prostor, kde pobývá prezident?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Žádné pochybení policie nebylo. Policie postupovala standardně, profesionálně. Mimochodem na těch záběrech ostatně vidíte v České televizi, že byl přítomen i pracovník ochranné služby.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Standardně profesionálně se tedy tím pádem mohou lidé dostat, aniž by procházeli nějakými bezpečnostními rámy, do těchto reprezentačních prostor.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Máte, máte různé bezpečnostní scénáře, máte různé bezpečnostní postupy, které nebudu konkretizovat. Znovu opakuji, s těmi lidmi, kteří se přišli podívat na Pražský hrad, byl přítomen, byli přítomni i pracovníci ochranné služby. To je, myslím si, to základní.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A tak to tedy bude i v případě těch skupinek, o kterých uvažujete, že jim nyní otevřete Pražský hrad.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Tam bude, tam bude zvolen jiný postup. Pokud se jedná o tuto exkurzi, takových exkurzí se uskutečnilo na Hradě už 150 a zúčastnilo se jich zhruba 2,5 tisíce lidí. Já mohu ujistit posluchače Českého rozhlasu, že nedošlo k ohrožení pana prezidenta, ani k ohrožení Pražského hradu. To je věc, která je důležitá. Bezpečnostní podmínky byly dodrženy, k žádnému bezpečnostnímu ohrožení nedošlo, i přes přítomnost agenta České televize.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když říkáte, že to byly stejné podmínky u asi zhruba 150 návštěv, měli tam také takové občerstvení?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Ale tak to je přece standardní, že když máte hosty na Pražském hradě, že jim poskytnete občerstvení. Na tom přece není nic závadného a bylo to vždy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili to bude i tak u těch skupinek, které teď plánujete, říkáte třeba pro školy a tak dále, že tam bude takovýto raut?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Já myslím, že pro návštěvníky exkurzí bude především, řekněme, myšlenkově občerstvení, to znamená, že se dozvědí něco o historii nejenom Pražského hradu, ale také Kanceláře prezidenta republiky. My jsme mimochodem, což je věc, kterou veřejnost uvidí během těchto exkurzí, nově upravili některé prostory Pražského hradu, abychom je přiblížili historii k Masarykovskému období, období architekta Josipa Plečnika, je to, je to to místo, které jsem už i publikoval, kde je vyvěšena historická standarta prezidenta republiky, to znamená větší otevřenost a přece ti lidé nepřijdou na nějaký raut. A to, že tam byli hosté, kteří přišli, které pozval pan kancléř, pozváni na malé občerstvení, na tom není nic nestandardního, to se děje, to se děje běžně, běžně u takových návštěv a ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jsem se právě ptala, vy jste říkal, že takovýchto návštěv tam bylo asi 150, tak jsem se chtěla právě zeptat, jestli to takto bude probíhat i do budoucna, když chcete otevírat tedy Kancelář prezidenta republiky veřejnosti, jestli i na to se mohou těšit ty budoucí účastníci.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Tak my budeme především, především budoucí účastníky lákat na informace o historii, o tom, jak se vyvíjela státnost v České a Československé republice. Myslím si, že to bude velmi zajímavé a já se na to velmi těším, protože pokud mi vyjde čas, tak s těmi lidmi velmi rád promluvím, velmi rád se s nimi setkám a povím jim třeba něco o práci tiskového mluvčího prezidenta republiky.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Do té spadá určitě i to, že probíráte s prezidentem republiky jeho projev vánoční, respektive 26. prosince, jak se na něj připravuje pan prezident a vy s ním?

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Tak pan prezident nikdy projevy nečte z papíru, nikdy je nemá předepsané, vždy mluví spatra, tak to bude i u vánočního poselství. Myslím si, že pan prezident nejenom že bude bilancovat, ale bude hovořit o určité vizi. To je věc, kterou už mnohokráte mimochodem veřejně sdělil, to znamená, že to vánoční poselství bude i o vizi dalšího vývoje České republiky a myslím si, že v tomto směru, v tomto směru pan prezident bude hovořit velmi otevřeně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžeme čekat kritiku.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Nejde o kritiku, jde o to, kam by se Česká republika měla ubírat a především si myslím, a to je můj názor, můj odhad, bude to o odvaze.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkáme si na ten projev. Děkuji řediteli tiskového odboru a mluvčímu prezidenta Jiřímu Ovčáčkovi. Na shledanou.

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
--------------------
Na shledanou a děkuji.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Podívejte se i na naše webové stránky Radiožurnál.cz.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio