Jana Prausová ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Přes půl milionu lidí v Česku prodělalo, nebo aktuálně má rakovinu. Meziročně nemocných přibývá v průměru o 2,2 %. Proč se nedaří stoupající trend zastavit? Mají onkologové dostatek prostředků a kapacit k léčbě? A jak vlastně vypadá moderní terapie nádorových onemocnění? Skutečně na ni dosáhne každý pacient?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Jana Prausová, také předsedkyně České onkologické společnosti. Dobrý den.

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Dobrý den.

Čtěte také

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jen k aktualitě, včera bylo v Brně otevřeno Centrum fotonové terapie v Masarykově onkologickém ústavu, se dvěma nejmodernějšími lineárními urychlovači za dvě stě milionů korun a dvěma ozařovnami pro tyto přístroje za pětapadesát milionů. V čem spočívá unikátnost těch přístrojů, paní docentko?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
V zásadě se jedná o léčbu zářením. Fotonová, protože to je léčba tedy fotony, mohou být i čerpány z tohoto urychlovače elektrony. Zásadně jde o to, maximálně ozářit tu tkáň, která je nemocná, to znamená nádor, nebo tu oblast, kde nádor byl třeba po operaci a přitom maximálně šetřit okolní zdravou tkáň. Dokonalost plánování té léčby zářením i toho vlastního provádění spočítá v tom, že stále více dokážeme dostat vysokou dávku tam, kam chceme a maximálně právě tam ušetřit ty okolní tkáně. Takže ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili je to o té přesnosti.

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Je to o přesnosti.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A dá se to použít pro nádory jakého typu?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
V podstatě všechny solidní, takzvaně solidní nádory, i když i třeba u nádorů, které vychází z krvetvorné tkáně, se někdy používá celotělové ozáření, ale dominantně jsou tedy nádory solidní. Já bych dala třeba příklad nádory konečníku, nádory prsu, nádory plic, třeba skeletální nádory v kostech a podobně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A lepší tedy, jak jste říkala právě, než třeba ta nějaká klasická aktinoterapie, ta fotonová terapie je, zkrátka, že je i pro pacienty, řekněme, lépe ji snáší?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Fotonová terapie, vlastně to, co se celou dobu užívalo a v různých energiích, začínalo se v podstatě takzvaným rentgenovým zářením, které mělo poměrně nízkou tu energii, potom se zdroje toho ionizujícího záření získávaly z izotopů, třeba cesium nebo kobalt, a dneska jsou to lineární urychlovače. Centrum v podstatě fotonové terapie je takový algoritmus k tomu, že existuje Centrum protonové terapie, kde zdrojem záření jsou protony, jako jiné částice, které mají prakticky stejnou účinnost a jejich využití musí být přísně indikováno pomocí vlastně komisí, které fungují v komplexních onkologických center, protože se jedná o velmi nákladnou terapii a přichází v úvahu tam, kde z nějakého důvodu ty fotony nemůžeme užít. To znamená, její užití je podstatně méně frekventní.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji za vysvětlení, každopádně půjdeme teď k těm méně vědeckým věcem, pro mě více uchopitelným, čili, že v Česku žije přes půl milionu lidí, kteří měli, či mají rakovinu a stále jich přibývá. Proč tomu tak je?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Tak samozřejmě ty příčiny jsou velice bohaté. Jednak teda samozřejmě je tam určitý genetický podklad, to, že přináší si někdo dědičně určitou dispozici k tomu, že ten nádor dostává, také jsou nemocní, kteří nedostanou za svůj život jeden nádor, ale dva, tři nebo čtyři. Tam určitě je nějaký genetický podklad, nebo, řekněme, i nějaká imunologická porucha, porucha obranyschopnosti. Samozřejmě k tomu přispíváme i tedy svým životním způsobem, stylem, jak se chováme, co jíme, jestli umíme odpočívat, jestli se stresuje a podobně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A v této souvislosti, promiňte, paní docentko, že do toho vstupuji, ale se často mluví o rakovině, že je vlastně ztělesněním takového psychosomatického onemocnění. Souhlasíte?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Určitě to hraje roli. To je ..., psychická zátěž hraje určitě ve vývoji toho onemocnění podstatnou roli, a proto by lidé měli jaksi vyvažovat pracovní zátěž, odpočinek, sportovní aktivity a neměli by se zatížit jenom na jednu záležitost. Měli jsme poměrně dost pacientů právě třeba v těch devadesátých letech, kdy začali lidé s podnikáním, tak přibylo mladých pacientů, kteří právě přeháněli svoji pracovní aktivitu a stres, až to vyústilo v nějaké závažné onemocnění.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jsme mluvily o tom neradostném faktu, že tedy přibývá lidí s rakovinou, tak ale, alespoň je pozitivní zpráva, že počty úmrtí díky té moderní terapii klesají. Je to tak?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Je to tak. Dá se říct, že ty nůžky se nám rozevírají. To znamená, sice incidence stoupá, u některých onemocnění poměrně dost bouřlivě, třeba u karcinomu prostaty, karcinomu ledviny, ale daří se nám více těm pacientům pomáhat. Samozřejmě, že výsledek té léčby závisí na tom, kdy pacient k lékaři přijde. Čím přijde s časnějším stadiem, tím lépe mu umíme pomoci a umíme ho i vyléčit, když přijde s pokročilou chorobou, to znamená, kdy nádor už opustí to primární ložisko, ale šíří se dál a vytváří takzvané metastázy, to znamená, že generalizuje, tam už samozřejmě za pomoc je těžší, ale díky té moderní medicíně a moderním prostředkům léčby i těmto pacientům umíme pomoci. Neumíme je třeba vyléčit, ale umíme jim významně prodloužit život za velmi slušné kvality.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A právě pacienti v Česku jsou trochu typičtí tím, že je tu stále ten vysoký výskyt diagnostikovaných právě v tom pokročilém stadiu. Proč je ..., si myslíte, že tomu tak je? Že ta prevence nějakým způsobem, jakkoliv se stále říká, že je zásadní, vázne?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Já si myslím, že bohužel lidé nebyli zvyklí se o svoje zdraví starat, tak pasivně čekali, že se o ně postará někdo, že jo. Byly to ústavy národního zdraví a dejme tomu, obvodní lékaři. Myslím, že proaktivně by měli čím dál tím víc myslet na to zdraví sami a od mládí právě způsobem života, životosprávou a víme, že opravdu budou přemýšlet o tom, jak se cítí, jestli nemají nějakou zdravotní změnu, aby včas vyhledali toho lékaře, aby se do ..., dostavili na preventivní prohlídky a dneska existují screeningové programy v České republice, které jsou zadarmo a pacient vlastně, respektive zdravý občan, je vyšetřen a jsou to teda jednak program na karcinom hrdla děložního, karcinom prsu a na karcinom tlustého střeva konečníku. Takže doporučuju, aby pacient, eventuálně tedy jaksi našli ten čas a aby si udělali pro sebe tu chvíli a navštívili tento screeningový program, protože tím sobě sami mohou velice pomoct.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Doporučení z nejpovolanějších úst. Každopádně, paní docentko, jakou roli v tom hraje právě ta psychika, kdy rakovina stále má takové trochu stigmatizující postavení, že je to opravdu, když se řekne, tak se vyvolá obrovský strach?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Já to chápu z toho důvodu, že většinou lidé znají ty případy, které nedopadly dobře a ty tak trčí jako vykřičník, ale mohu sama za sebe říct, za těch pětatřicet let, co dělám onkologii, že já mám spoustu pacientů, které znám vlastně od svých prvopočátků a chodí ke mně na kontroly. To samo o sobě mluví za to, že se ke mně dostavují mnoho let, to znamená, že žijí a jsou zdrávi a těší se pohodě, vrátili se do práce a žijí plnohodnotný život.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná proto, že přišli včas.

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Protože přišli včas, a protože měli třeba to štěstí, že měli diagnózu, s kterou jsme si už tenkrát uměli více poradit. Ten pokrok v oblasti onkologie je obrovský, protože těch léčebných přístupů a způsobů, které jsme měli před těmi třiceti lety, se s dnešní dobu absolutně nedá srovnat. Samozřejmě existovala chirurgie, ale zručnost chirurgů a jejich možnosti jsou dneska úplně někde jinde, než byly před těmi lety, tak to samé, obrovský pokrok v oblasti radioterapie, tak jak jsme o tom hovořili. Nové přístroje přesně zaměřující oblast, kterou je třeba ošetřit, no a obrovský pokrok udělala tedy léčba farmakoterapeutická, to znamená, pomocí cytostatik a hormonální léčba a v neposlední řadě ta nejnovější léčba biologická, která je cílená na některé struktury specifický, specifické u těch nádorových buněk, anebo na tkáně a třeba ovlivňuje tvorbu cév. Když zastavíte tvorbu cév, nádor nemůže růst.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkáte právě o těch obrovských rozvíjejících se pokrocích v léčbě rakoviny, různých druhů rakovin, tak jaký je ale přístup pacienta k těmto metodám, k těmto prostředkům? Opravdu se dostane v čase, který potřebuje, tam kam má?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Tak cílem vlastně onkologické společnosti vždycky bylo a stále je, aby ten přístup byl pro všechny pacienty v celé České republice rovnocenný a stále proto se snažíme mnoho udělat. Základem bylo vytvoření takzvaných komplexních onkologických center, které v podstatě kopírují kraje. Šlo o to, aby to bylo jaksi i územně dobře rozloženo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Funguje jich třináct po republice.

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Ano a tato centra vlastně koncentrují tu specializovanou péči, co se týče samozřejmě oblasti radioterapie, chirurgie, i té farmakoléčby, včetně té léčby biologické. Ono jde o to, že, pokud se ta léčba dostává do těchto center, tak ti lékaři se naučí s tím pracovat, umí řešit komplikace té léčby, chirurgové získávají veliké zkušenosti s léčbou té konkrétní diagnózy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak dlouho, promiňte, paní docentko, ...

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Ano.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
... čeká pacient daného regionu, než se třeba do takového centra dostane?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Tak neměl by čekat vůbec.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já vím, že do Motola se například sjíždí opravdu lidé mimopražští z velké části, tak přece jen asi nějaký přetlak tu funguje a asi tu funguje i nějaké povědomí o rozdílnosti úrovně těch jednotlivých center. Proč?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Tak ta, ta ... ta úroveň by skutečně měla být rovnocenná, protože ty možnosti léčebné, co se týče radioterapie i té farmakoterapie, jsou ve všech těch centrech prakticky podobné. Ano, některá centra mají tedy jméno jaksi významnější, některá jsou třeba méně známá, nicméně existují možnosti neustálé komunikace mezi těmi onkology prostřednictvím národních seminářů, kongresů, kde si vyměňujeme zkušenosti. Pracujeme se stejnými standardy léčby. To znamená, že vlastně vypracovává onkologická společnost standardy, které jsou vždycky pro určitou, určité období, bývá to půlrok, takovou "modlitební knížkou", ke které se uchylujeme a tyto standardy vychází vlastně z mezinárodních klinických obrovských studií, kterých se také účastníme a zařazujeme do nich pacienty a na základě výsledků těchto studií potom stanoví určitý postup se mezinárodně i národně. A co je dobré ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumím, rozumím, promiňte, paní docentko, že vám, že vás přerušuji.

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Ano, ano.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale každopádně, jak se tyto standardy potom promítnou skutečně do té praxe? Sledujete právě, jestli se nějak liší ta úroveň péče, například délka přežití nebo procento úspěšné léčby za onkologickou společnost?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Ano, ano. My máme vyprac..., začali jsme takzvanými lékovými registry, kde jsme sledovali výsledky léčby právě těch biologických preparátů a dneska tam máme obrovská data, která nám říkají, že jsme mnohdy dosáhli i lepších výsledků, než byly registrační studie pro tyto preparáty. Opravdu je v Česku ta výhoda, že pacienti, pokud onemocní nádorovým onemocněním, dostane se jim ve vším ..., ve všech diagnózách té léčby, která je na mezinárodní úrovni. To srovnání samozřejmě máme, protože jako my máme svoje národní guideline, tak existují evropské, americké a my své výsledky s nimi můžeme neustále porovnávat, což taky děláme.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A v tom reálu ta časová dostupnost léčby, protože víme, že právě časový faktor je velmi klíčový?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Maximálně se snažíme, pokud pacient přichází, tak ho vlastně přijímáme okamžitě. Jediný problém, který může trochu nastat, ale samozřejmě to i selektujeme podle typu diagnóza, abysme v žádném případě pacienta nepoškodili. Je někdy čekání na provedení radioterapie, protože ta kapacita tam prostě je nějakým způsobem omezena, ale snažíme se to minimalizovat a vždycky zvolíme ten terapeutický postup a naplánujeme tu léčbu tak, abysme už dopředu věděli, kdy přijde na řadě ..., na řadu radioterapie a zarezervuje pro toho pacienta ten termín tak, aby poškozen nebyl.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Jana Prausová. Česká onkologická společnost, jejíž jste předsedkyně, chce také mapovat právě ohledně kapacit, jestli jsou pro léčbu dostatečné. Už teď je podle vás zřejmé, že sester a laborantů není přebytek. To je takové, takový eufemismus. Co to znamená pro pacientky, pro pacienty, paní docentko?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Ano. Takhle, určitě je potřeba zjistit, jak skutečně je v té České republice ta péče rozložená. My jsme se teď pustili do spolupráce s takzvanými regionálními centry, která jsou pro nás jako partneři nesmírně důležití, protože ty vlastně odpovídají za záchyt toho pacienta.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale nemýlím se, že někdy ta komunikace mezi regionálními centry, regionálními onkology a těmi komplexními centry, těmi velkými, tou páteřní sítí, byly problematické, nebo byla ta komunikace problematická?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Ano, samozřejmě, že se trošku ti lékaři, onkologové, kteří byli takzvaně v terénu, cítili jaksi odstrčeni, ukřivděni z toho, že nemohou podávat tu nejspecializovanější péči třeba v podobě té terapie biologické a naším úkolem teďka bude tydle bariéry zrušit, přizvat je jaksi do toho centra dění, aby se s námi společně podíleli od začátku na indikaci, aby ten terapeutický proces prožívali s tím pacientem od začátku a samozřejmě určitou fázi léčby může ... probíhat třeba u toho regionálního lékaře, ta potom, část léčby, bude probíhat v tom komplexním centru. Také je potřeba říct, že ten pacient je sledován do konce svého života. A vzhledem k tomu, že ty výsledky léčebné jsou čím dál tím lepší, tak těch přežívajících, jak jste sama říkala, je mnoho. To znamená, je mnoho těch, které kontrolujeme.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, což je bezesporu, promiňte, pozitivní fakt, každopádně to určitě nese zvýšené náklady na celý ten systém. To znamená, říkáte, už teď tedy není přebytek sester, laborantů, tak z hlediska personálu i z hlediska financí, jak to vidíte do budoucna?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Tak tady s tím problémem se musí počítat. Základem toho je mít dobrá data, abychom byli schopni říct, jaká ta budoucí potřeba bude. To znamená, kolik těch pacientů budeme v budoucnu mít. A to můžeme jedině na základě toho, že neustále sledujeme ty léčebné výsledky při určitém typy terapie a víme, jaké je přežití těch pacientů. Takže víme, kolik těch lidí poté léčbě bude žít za rok, za dva, za tři, za čtyři. Víme tudíž, kolik jich budeme muset sledovat. Víme, kde asi přichází třeba opakování té nemoci. To znamená, kdy znova vstoupí ten pacient do léčby, jaká je pravděpodobnost, že zase do ní znovu vstoupí a zase bude čerpat náklady.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ... ano a je jistě pravděpodobné, že tedy ta zátěž českých nemocnic a celého systému veřejné zdravotní péče v této souvislosti bude stoupat. Tak jak, jaký předpokládáte, že se změní ten systém financování, nebo co je potřeba?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Je pravděpodobné, že bude potřeba řešit i to, že i ta v současné době specializovaná, vysoce nákladná terapie se bud muset časem posouvat i do těch regionálních oblastí, protože ta centra by to nezvládala, ale je potřeba nabýti dostatek zkušeností, tak aby třeba i ti lékaři z toho terénu byli vyškoleni v těch centrech, prošli vlastně tou zkušeností v tom centru, aby měli potom možnost s tou léčbou pracovat v tom regionu, protože ta centra to všechno nedokážou pojmout. Asi je těžké neustále rozšiřovat počet lékařů a počet sester jenom v těch centrech, nehledě na to, že třeba i pro ty nemocné je sympatické, když to na tu léčbu nemají tak daleko a nemusejí dojíždět. To dojíždění je jedna z velmi nepříjemných věcí a obávám se, že tady teda máme veliké rezervy, co se týče dovozu těch pacientů, protože neustále bojujeme s tím, zda budou, nebo nebudou propláceny sanitní auta pro ty pacienty a podobně, nebo jestli si pacienti budou tu léč..., tu dopravu na tu léčbu hradit sami, nebo jestli se jim bude proplácet jízdné vlastním autem a podobně. To jsou všechno otazníky, které máme do budoucna k řešení.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A kdybyste měla říct, jaké nadějné potenciální metody současná moderní onkologie poskytuje, na závěr takovou pozitivní zprávu?

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Já bych řekla, že v současné době je to takzvaná imunoterapie, to znamená, že zasahujeme do imunitního obranného, obranné schopnosti toho pacienta a ovlivňujeme ji tak, že ten imunitní systém vybudíme tak, aby zabíjel ty nádorové buňky. Existuje teď nově řada preparátů, například se objevily, to bylo obrovský boom na mezinárodních konferencích v minulých dvou letech, u takzvaného maligního melanomu, to je ten nádor, který vzniká třeba z mateřského znamínka. Tak to bylo onemocnění, které ve stadiu generalizace bylo neřešitelné dostupnými metodami. V současné době už existují léky, kterými to dokážeme zvládnout. To platí o plicích, o ledvině a tak dále.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Jana Prouzo ... Prausová, která byla hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Děkuji vám za to, na shledanou.

doc. MUDr. Jana PRAUSOVÁ, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, předsedkyně České onkologické společnosti
--------------------
Já taky děkuji, na slyšenou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.