Jan Vaněk ve studiu Dvaceti minut Radiožurnálu

Předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková o víkendu rezignovala na svůj post. Umožnila tak přežití organizace, kterou sama založila? Dokáže nové vedení zachránit Klokánky před krachem? A jak se pozmění jejich síť?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ve studiu vítám nového předsedu Fondu ohrožených dětí Jana Vaňka, dosavadního ředitele Klokánku ve Štěrboholech. Dobrý den.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Dobrý den.

Čtěte také

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Včera i dnes od rána jste intenzivně jednal s Českou správou sociálního zabezpečení. Podařilo se vám dosáhnout toho, aby vám neobstavili účet?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Každopádně ty jednání dál budou pokračovat. Jsme dohodlí na další schůzce.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že nepodařilo se zatím dohodnout tedy s Českou správou sociálního zabezpečení, že vám neobstaví účet?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Byla tam jednání o té situaci s tím, že jsme dohodnutý na, jakmile bude mít další podněty a další materiály k tomu řešení, takže se okamžitě svoláme a budem tu situaci dále řešit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Na jaké podněty a materiály, promiňte, pane předsedo, tedy se teď čeká, nebo s jakými dalšími tam půjdete? Ta situace není dostatečná zmapovaná.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Ta je určitě dostatečně zmapovaná, ale jedná se i o finanční prostředky, které je potřeba nějakým způsobem složit právě na Pražskou správu sociálního zabezpečení, nikoliv teda na českou správu ..., že pražská správa je ta, která vydává toto rozhodnutí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili kolik vy nebo fond dluží aktuálně České správě sociálního zabezpečení na odvodech za zaměstnance?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Ta částka je kolem 25 milionů s tím, že ta částka se samozřejmě mění tím, že přibývají penále.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili by asi bylo dobré, co nejdříve dospět k nějakému rozhodnutí?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Stoprocentně, stoprocentně, jednáme o tom, abysme právě získali finanční prostředky na to, aby tady ta situace se velmi rychle vyřešila.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tu ochotu právě jednat o odpuštění penále a případném novém splátkovém kalendáři už deklarovala i ministryně práce a sociálních věcí, paní Marksová. Kdy za ní jdete?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
S paní Marksovou ještě nejsme domluvený. Nyní vlastně máme domluvenou nebo respektive jsme zaslali dopis panu premiérovi s tím, že ta situace je velmi ožehavá, že je potřeba ji okamžitě řešit, to znamená, dneska byl odeslán dopis panu premiérovi, zároveň elektronicky mu šla taky poštou elektronickou, aby ten dopis měl co nejdříve u sebe, aby ta situace se mohla co nejdříve řešit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Oč v tom dopise premiéra žádáte, co očekáváte?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Žádáme o okamžitou schůzku, o okamžité jednání, protože těsně před členským shromážděním zaslal pan premiér dopis paní předsedkyni, paní Vodičkové s tím, že čeká na výsledky členského shromáždění a potom je ochoten dál jednat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď tedy budete čekat na určení data a mezitím budete dál jednat s českou správou, respektive s Pražskou správou sociálního zabezpečení?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Určitě dál jsme v jednání s Pražskou správou sociálního zabezpečení a jakmile budou nové poznatky, to znamená, že budou i nějaké další finanční prostředky, tak jsme domluvený, že bude to jednání dál pokračovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A ty další finanční prostředky očekáváte odkud?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Ty další finanční prostředky, o tom se dále jedná. Já teď nemůžu říct bližší informace, protože ty jednání budou zítra probíhat dál a jakmile samozřejmě budou další poznatky z toho, tak velmi rád vám je sdělím.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se ptám kvůli tomu, že pakliže se vám tedy podaří dosáhnout bezdlužnosti, tak byste potom dosáhli i na tu dotaci 11 milionů korun?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Ano, přesně tak.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale zatím jednáte ještě o jiných penězích?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Určitě jednáme o jiných penězích právě proto, aby ta bezdlužnost byla vyřešena co nejdříve a dále se tam jedná také o exekuci.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Podaří se vám tedy zastavit exekuci tak, jak vy vnímáte ta dosavadní jednání?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Určitě jednáme tak, aby právě došlo k využití všech prostředků, které jsou možné na to, aby ta exekuce byla zastavena.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jakých všech možných prostředků teď tedy aktuálně, pane předsedo, využíváte?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tam jsou nějaké lhůty, které se musí dodržet a v těch lhůtách se může, můžou podat určité opatření, které nebyly třeba využity.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nevyužila je paní předsedkyně Marie Vodičková?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Ty prostředky jsou nyní na stole, nyní o nich jednáme, aby byly využity tak, aby došlo k zastavení exekuce.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Za předchozího vedení ale ty prostředky takto na stole nebyly. Změnila se ta situace tím tedy, že odstoupila paní Vodičková?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tak já myslím, že ta situace se pořád vyvíjí, ale ta situace je nyní taková, že opravdu to jednání probíhají a všechny prostředky nebyly využity.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak a to mě právě zajímá, pane předsedo, když říkáte "všechny prostředky nebyly využity". Nebyly využity proto, že je nevyužila bývalá předsedkyně paní Vodičková, nebo proto, že zkrátka na stole tehdy tyto prostředky nebyly právě možná kvůli její osobě?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Ty prostředky určitě na stole byly, protože jsou v daňovém řádu, kde každý si je může nastudovat a každý je může využít.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili paní Vodičková udělala chybu, pakliže tyto prostředky k odvrácení exekuce nevyužila?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Nedokážu říci, jestli to byla její chyba, nedokážu. V podstatě ta možnost tam je a nebyla využita.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká nový předseda Fondu ohrožených dětí Jan Vaněk, který je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Ono právě tím víkendem se dost podstatného změnilo pro Fond ohrožených dětí, došlo tedy na změnu ve vedení a došlo na změnu stanov, která by měla umožnit změnu poboček Klokánků, také azylových domů na pobočné spolky. Co to de facto znamená?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Já bych vás trošku ještě opravil, u Klokánků se o pobočných spolcích nyní nejedná. Jedná se o pobočné spolky u poboček Fondu ohrožených dětí a u azylových domů Fondu ohrožených dětí, u těch Klokánků zatím se o tom neuvažuje, do budoucna možná ano, nyní to není na pořadu dne.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vysvětlete mi pobočky tedy Fondu ohrožených dětí, tak tam se děje co?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Takhle ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To jsou čistě úřednická místa nebo ...?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Pobočky Fondu ohrožených dětí v podstatě pomáhají vyhledávat týrané, zneužívané děti, pomáhají při asistovaných stycích a další věci, které pomáhají vlastně v tom terénu, to znamená, je to terénní sociální služba, a pak jsou to azylové domy. A tím, že došlo ke změně stanov, tak je možné nově vzniknout, aby vznikly pobočné spolky.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale říkáte Klokánkům jako takovým to nepomůže a jak předpokládám, tak tam spočívá jaksi jádro toho problému nejvíce, protože tam jde o děti, které, o které se bude muset starat?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Ono to částečně Klokánku nyní pomůže tím, že v podstatě ty pobočné spolky budou mít svoje IČO, to znamená, budou samy na sebe moct žádat o dotace a nebudou vázaný na ten celý spolek. To znamená, pokud spolek, to znamená, v současný době, pokud by zbyl v tom spolku hlavním, ty Klokánky, pokud by tam zbyly, tak, a měl by dluh, tak pak by za to nezodpovídaly ty pobočný spolky a mohly by žádat dotace a byly by jim ty dotace vyplaceny.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A ty by potom ony předaly Klokánkům?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Ne, ty by oni měli na svůj provoz.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A v čem to tedy pomůže Klokánkům?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Pomůže to tak, že nyní je ..., ty částky byly dávány v podstatě, když to taky řeknu jednoduše do jednoho hrnce a z toho se ty peníze rozdělovaly do jednotlivých projektů, a tím, že by ty jednotlivé pobočky a azylové domy měly svoje IČO, tak by měly samozřejmě svoje účetnictví a ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A víc by zbylo na Klokánky z toho hromadného ...

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Přesně tak, přesně tak.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď jsem tomu porozuměla, děkuji vám za to. Takže v závěrech členského shromáždění tedy z toho víkendu se také píše, že lůžka, která nejsou pokrytá dotacemi, budou nabídnuta městským úřadům k využití za finanční náhradu. Jak si tohle máme představit? Zčásti tam tedy budou děti a zčásti tam třeba bude ubytovna?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
To je situace, která se samozřejmě intenzivně řeší. Jsou to vlastně nástiny věcí, které je potřeba nějakým způsobem projednat. Jestli to ve finále bude touhle tou formou, kterou vy jste teď citovala, to je otázka, protože musíme opravdu důkladně prověřit ty možnosti tak, aby samozřejmě ty Klokánky byly schopny nějakým způsobem samy o sobě fungovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak tedy předpokládáte, pane předsedo, ten, tu situaci, jak se ta síť podle vašeho odhadu Klokánků změní? Kolik jich bude skutečně uzavřeno? Kolik se přemění zčásti tedy na Klokánek a zčásti na ubytovnu, nebo na to, že to zkrátka městské úřady využijí nějak jinak?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tak v současné době vám nedokážu na tohle odpovědět, protože je potřeba udělat přesné analýzy. Je pravda, že nové vedení je zvoleno dva dny, respektive dva pracovní dny můžeme pracovat, takže určitě intenzivně o tom přemýšlíme a jednáme tak, aby se ta situace vyřešila. Každopádně dva Klokánky by měly se prodat. Je to Klokánek teda v Prostějově a výhledově taky Klokánek v Havlíčkově ulici v Kroměříži.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik by to mohlo přinést Fondu ohrožených dětí peněz, protože paní Vodičková se nad touto variantou trochu pozastavila. Říkala, že přece jen jeden z těch domů je v rekonstrukci, oboje jsou dary právě pro Klokánek s tím, že tam Klokánek bude fungovat?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tak určitě to nevyřeší celou situaci, to s vámi i s paní doktorkou Vodičkovou souhlasím, ale je potřeba tu situaci opravdu řešit, protože ta situace je velmi složitá a my jsme povinně samozřejmě veškeré závazky hradit a nechceme se už do budoucna dostávat do situace toho, že nejsme schopni platit běžné pojistné na sociálním pojištění.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Zatím to tak právě bohužel nevypadalo, že je tu obyčej tedy platit své závazky.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Ano, ano, ale teď mluvím za nové vedení a určitě to je priorita, která musí být nastolena.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Znovu se ptám, tedy kolik za ..., předpokládáte, že by se mohlo získat financí za prodej těchto dvou domů?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Já se přiznám, že teď ty čísla v hlavě nemám, takže bych nerad říkal nějaké hodnoty, ale orientačně jsou to, možná desítka milionů v Kroměříži, v Prostějově, nedokážu odhadnout.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A celkové dluhy Fondu ohrožených dětí s tím, že jsme říkali, že 25 milionů korun je pouze tedy na těch odvodech.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Jsou tam samozřejmě dluhy na mzdách zaměstnanců, ty tam samozřejmě jsou. Tam se to pohybuje kolem 9 milionů korun.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik dětí podle vašich odhadů bude umístěno jinam? Kolik dětí bude muset opustit Klokánky?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tak já doufám, že už žádné dítě nebude muset opustit Klokánky a že Klokánky budou dál fungovat tak, jako fungovaly.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Čili nepředpokládáte vůbec žádné uzavření, když tady mluvíme třeba o tom, že zrovna ten kroměřížský Klokánek bude prodán?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Takhle, tam v tom Prostějově, tam nejsou děti nyní, takže tam se nejedná o žádné dítě. Pokud jde o ten Kroměříž ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tam jich je kolik?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tam se přiznám, že teď nevím, kolik je aktuální číslo, ale každopádně do té doby, než se vyřeší situace těch dětí, tak se samozřejmě ta budova prodávat nebude.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale jak se právě ta situace dětí, pane předsedo, bude řešit, když jeden Klokánek tedy se uvažuje o jeho prodeji, je tu určitě několik desítek dětí v tom Klokánku, které budou muset být přemístěny jinam, ale přece nemohou být přemístěny do jiných Klokánků, které jsou plné?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
To určitě ne. Tak ta situace se řeší tím, že přejdou třeba do národní rodinné péče anebo jsou tam jiné řešení, já nevím, dlouhodobě domluvená, ale teď vám nedokážu říct konkrétní případy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A je dostatek pěstounů, které, kteří by třeba mohli převezmout, převzít tedy děti z Klokánků?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Pravda je to, že pěstounů je nedostatek, zvláště těch dlouhodobých. Tam si myslím, že je dlouhodobý nedostatek dlouhodobých pěstounů.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
A s tím se potýká v podstatě celá republika, takže tam, tudy cesta nepovede.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže se ptám jinými slovy na to, kolika dětem hrozí, že z těch Klokánků, kde byly zvyklé, řekněme, na domácí rodinnou péči si budou muset zvykat na dětský domov na ústavní péči?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Teď se přiznám, že opravdu to číslo z toho Kroměříže vám nedokážu říct.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A tyto děti, ale u nich je předpoklad, že by šly tedy do dětských domovů?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Že se tam ta situace řeší, nevím, nevím, jestli tam bude náhradní rodinná péče nebo jinou cestou, ale to vám teď nedokážu opravdu zodpovědně říct, jak to je, abych vám neříkal nějaké dezinformace.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Uvažujete se o variantě, že se třeba přezkoumá situace v těch původních rodinách, od nichž děti pocházejí, že by se mohly vrátit do těch rodin?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tak samozřejmě, pokud to je možné, tak ano, tam samozřejmě jsou nějaké lhůty pobytu těch dětí v Klokáncích, takže je možné, že třeba nějaké lhůty tam dobíhají a ti rodiče si třeba upravili své podmínky, ale opravdu teď by ode mne bylo nezodpovědné vám říct nějaké řešení, když tu situaci konkrétně teď nevím.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
V několika bodech vyjádření členského shromáždění Fondu ohrožených dětí je také řeč o tom, že chcete s městy jednat o restrukturalizaci Klokánků, kde jsou přespočetná lůžka. Máte zmapováno tedy, kolik v těch pobočkách přespočetných lůžek vlastně je, a to jsou, tedy předpokládám, ta lůžka, na které nedostávají v Klokáncích dotaci, protože je to přes těch 28?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Ono v podstatě to bylo, pokud si to dobře to číslo pamatuju, tak to bylo 105 míst, které ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Přespočetných?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
... bylo v šesti Klokáncích a v podstatě tyhle ty místa jsou nyní neobsazena, to znamená, tam nejsou žádné děti, to znamená, žádných dětí se to nyní netýká. Například v Klokánku ve Štěrboholích je také ta kapacita nyní 28, to znamená, není tam žádné dítě, které by bylo přespočetné v současné době.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale jsou tam tedy ty prostory, které se potom přemění?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Ano.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy chcete jednat s městy, že se to nějakým způsobem přemění třeba na dětské domovy, je to tak?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Ano, bude se jednat samozřejmě, co dál s touhle tou kapacitou, protože si myslím, že ty zařízení nebo respektive ten Klokánek je zařízen a myslím si, že není vhodné, aby, aby ty byty byly prázdné a nemohly pomoct někomu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Už dříve ale kraje se vyjádřily v tom slova smyslu, že vlastně Klokánky nepotřebují. Očekáváte ze strany měst a krajů tedy nějakou pomoc nebo to, že využijí třeba těch prostor?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tak já předpokládám intenzivní jednání, kde budeme o tom mluvit, zda tedy ty kapacity jsou potřeba, nejsou potřeba a jakým způsobem bysme tu situaci chtěli řešit, takže předpokládám další jednání, kde samozřejmě o všech těhle těch aspektech, o kterých jste mluvila, budeme jednat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká nový předseda Fondu ohrožených dětí Jan Vaněk. Jak jsme říkali, o víkendu tedy rezignovala Marie Vodičková na post předsedkyně. Ani po svém odstoupení si nepřipouští žádné manažerské pochybení. Vy si myslíte co, jak její fungování hodnotíte?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tak já bych chtěl každopádně paní doktorce Vodičkový moc poděkovat za tu činnost, kterou ona dělala, v podstatě letošní rok je to 25 let od založení Fondu ohrožených dětí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale v úvodu jsme došli na to, že podle vašich zjištění nevyužila například všechny prostředky k tomu, aby zabránila exekuci.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
To je, to je samozřejmě jedna věc, která zde byla a my samozřejmě se snažíme tu situaci celou řešit a budeme ji dál řešit, protože si myslím, že ten projekt jakožto takový Klokánků nebo poboček azylových domů, že je úžasný. A pokud jde o ten Klokánek samotný jakožto projekt, tak si myslím, že je i unikát světový.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to unikát světový, čili hodnotíte fungování Marie Vodičkové v čele fondu i s touto dohrou, jaká je, jako pozitivní?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Já to vnímám velmi pozitivně. Ona na druhou stranu, pokud by ona nebojovala za práva dětí, tak si myslím, že spousta věcí by tady nebyla vybudována. Pokud by nebojovala proti úřadům, kdy ne vždycky ta cesta byla jednoduchá, tak ne každý Klokánek, který dneska máme, tak by tu byl.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Hospodařila správně jako správný manažer?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tak to samozřejmě je na tom, ona byla statutární orgán, takže mohla samozřejmě rozhodovat a o tom hospodaření, to samozřejmě se můžete zeptat jí, jakým způsobem hospodařila.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se ptám vás jako jeho nástupce, jak se vám třeba ten stav bude měnit poté, jak hospodařila paní Vodičková?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
My samozřejmě intenzivně teď vyhodnocujem tu situaci a snažíme se tu situaci celou vyřešit. Není lehká, to určitě není lehká.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak vůbec vnímáte to, že z pozice předsedkyně odstoupila až po nátlaku vlastně státních úředníků, protože to, že proběhne o víkendu volba, nebylo vůbec zřejmé, nebo vy jste o tom věděl?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tak já jsem o tom nevěděl, bylo členské shromáždění, které se svolává jednou ročně, a to, že tam vystoupili zástupci teda státu, tak samozřejmě ta možnost je, protože členem se může stát v podstatě osoba starší 18 let, takže tomu nic nebrání a ty argumenty tam zazněly, a pak na základě toho paní doktorka Vodičková se vzdala funkce.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Byl takový nátlak legitimní z vašeho úhlu pohledu?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tak to je otázka. Samozřejmě každý člen Fondu ohrožených dětí má podle mě právo vyjádřit svůj názor, takže o tom rozhodovat, jestli ten názor vznese někdo ze zástupců státu, nebo ten názor vznese kdokoliv jiný, si myslím, že je úplně jedno.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nevím, pane předsedo, jestli jde úplně o názor, když paní Vodičková tvrdí, že přišly dvě dámy z orgánů péče o dítě, zároveň členy fondu a ty řekly, že pokud neodstoupí, tak hned v pondělí budou podávat návrhy na přemisťování dětí do dětských domovů.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tak o tom, že ta situace je velmi vážná, si myslím, že každý, kdo se v sociálněprávní ochraně dětí pohybuje, ví, takže si myslím, že to, že to tam někdo přednesl, pro mě, přiznám se, že pro mě to nebylo překvapení, protože já jsem ty signály měl.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale já se ptám, jestli podle vás to byl legitimní krok?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
No, já si myslím, že každý člen může vystoupit a může nějakou informaci sdělit, pokud pokládá, že to je závažná informace, která se může dotýkat například dětí, které jsou umístěny v Klokáncích.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nemělo třeba ostatní členové předsednictva iniciovat odchod paní Vodičkové už dříve, když říkáte, že tedy definujete to tak, že ona přivedla Fond ohrožených dětí do situace, která vůbec není lehká?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tak samozřejmě ta situace není lehká, to se budu samozřejmě opakovat, ale nedokážu vám teď říct, kdyby byl ten moment nebo kdy nastolit ten moment, aby se došlo k té změně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli tomu nešlo zabránit až takto vlastně zablokované situaci, říkáte nelehká jednání, Česká správa sociálního zabezpečení, ministerstvo práce, sociálních věcí.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tam jde o to, že v podstatě, jak jsem vám říkal, tak ty signály o tom, že ta situace je velmi kritická, jsem já měl třeba, takže předpokládám, že ty informace se pohybovaly v sociálně, v sociálních kruzích, když to tak řeknu a ty informace byly dostupný a já jsem to vnímal velmi citlivě a velmi mě tohle to opravdu zasáhlo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Budete nadále s paní Marií Vodičkovou spolupracovat? Ona má smlouvu, tuším, do konce ledna 2016, tak i potom?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Tak já musím říct, že paní doktorka Vodičková i přímo na zasedání členského shromáždění řekla, že dál bude ráda, když bude moct poskytovat služby Fondu ohrožených dětí, a my jsme za to rádi, aby dál teda nějakým způsobem nám pomáhala jako odborník na sociálněprávní ochranu dětí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká nový předseda Fondu ohrožených dětí Jan Vaněk, který byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Děkuji vám za to. Na shledanou.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí
--------------------
Na shledanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tento pořad najdete i na webu radiozurnal.cz a všechny pořady Dvacet minut Radiožurnálu si můžete poslechnout také v iRadiu, na webu Českého rozhlasu. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio