Dotované doučovací kempy: jde o posílení sociálních vazeb, covid zasáhl všechny děti, říká organizátorka

Ministerstvo školství vyčlenilo 270 milionů korun na letní doučovací kempy. Kdo a co na nich bude děti učit? Jací rodiče své děti na kempy hlásí? A bude někdo kontrolovat, jestli se v doučovacích kempech děti opravdu něco naučí? Tomáš Pancíř se ptal prezidentky Asociace školních sportovních klubů Svatavy Ságnerové.

Pardon, vy předpokládáte, že ministerstvo připraví nějaké testy?

Teď si tak úplně nerozumíme. Já mám na mysli globální průběh těch kempů: dle informací, které jsme obdrželi, budou probíhat kontrolní návštěvy různých kempů.

Čtěte také

Co se týče průběhu a ověřování toho způsobu vzdělávání, opět budu držet nahoře prapor za své kolegy, učitele a lektory, kteří budou realizovat jednotlivé lekce. Oni nejlépe ty děti znají a vědí, jakým způsobem ověřit efektivitu své práce. Neprodlužujme školní rok, který byl pro všechny náročný, ale využijme letních kempů ke vzdělávacím aktivitám spojeným s resocializací a s posílením sociálních vazeb. Určitě bych se úzkostlivě bránila jakémukoli testování, známkování, hodnocení a podobně.

Už jste mluvila o tom, že podle vás se distanční výuka dotkla všech žáků, že pro všechny žáky je užitečné, když na takovýto kemp přijedou. Na druhou stranu, podle všech zpráv školní inspekce byly dopady na jednotlivé žáky rozdílné. Máte pocit, když mluvíte se školami, že na ty kempy opravdu přicházejí ty děti, které to potřebují nejvíc?

My naprosto stoprocentně věříme lidem, se kterými komunikujeme ve školách. Ředitelé, učitelé, pedagogové, to jsou ti nejpovolanější, kteří umí zacílit na děti, které tu pomoc potřebují. Už jsem to zmínila jednou, ale neodpustím si to: koronavirové období postihlo absolutně všechny děti, liší se pouze mírou, a je na státu, aby systémovými kroky vrátil děti do normálu, ať už v oblasti vzdělávací či socializační.

Já mířím k tomu, že ty kempy jsou samozřejmě dobrovolné. Nemělo by to být tak, že třeba u některých vytipovaných žáků, kteří se neúčastnili distanční výuky, by byly povinné?

Čtěte také

To už se dostáváme trochu do právní roviny. Za vzdělávání samozřejmě odpovídají zákonní zástupci. Jestli je správné nařizovat o prázdninách – v době, kdy školní docházka není realizována ve škole – účast dětem, to je podle mého názoru sporné. Já bych opravdu využila cestu pozitivní motivace, ať už přes kvalitní školu nebo osobnost lektora, u nás třeba sportovce nebo kvalitního pedagoga. To se domníváme, že je správná cesta, protože když sáhnete k jakýmkoli „donucovacím prostředkům“, tak ten efekt bývá velmi velmi nízký. Z druhé strany, i zpráva České školní inspekce uvádí, že v době koronaviru i mimo ni jsou děti, jejichž zákonní zástupci vždy budou opomíjet pravidelnou školní docházku. Bohužel je tomu tak i v České republice.

Jak funguje systém žádání o dotace na letní kempy? Jak bude vypadat jejich průběh? Poslechněte si celý rozhovor se Svatavou Ságnerovou vedený Tomášem Pancířem.

autoři: Tomáš Pancíř , jkh

Související