Dana Kuchtová, politička

Patřila k předním tvářím Strany zelených, ze strany ale po sporech s vedením odešla. Řeč je o Daně Kuchtové, která byla ze Strany zelených vyloučena. Politička se teď snaží k zeleným vrátit. Jaké má vůbec šance a jaké šance mají obecně zelení znovu se dostat do sněmovny. Budeme se ptát. Dana Kuchtová, bývalá místopředsedkyně Strany zelených je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Já vás vítám. Dobrý den.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Dobrý den.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vy jste také zastupitelkou v Českém Krumlově, stále ještě. To je město na řece Vltavě. Jaká je tam u vás teď aktuálně situace. Hrozí, nebo nehrozí záplavy?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Tak já jsem v Českém Krumlově byla shodou okolností včera, protože jsme měli jednání zastupitelstva a já jsem zastupitelkou Českého Krumlova. Ta situace tam byla docela dramatická, protože došlo samozřejmě k rozvodnění, k těm přívalovým dešťům a k rozvodnění jak Vltavy, tak některých místních těch potoků a říček. A byl vyhlášen, pokud vím, první povodňový stupeň. My jsme se tím jako zastupitelstvo nezabývali podrobně, ale krizový štáb ano, samozřejmě a především pan starosta. Došlo tam, pokud vím, k jednomu smrtelnému případu, ale ten byl víceméně tragicky způsobený vlastní vinou, ten člověk jel na Vltavě na raftu a utonul, protože spadl z toho raftu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže to asi není vůbec v žádném případě dobrý nápad, vodáci by v žádném případě neměli vyjíždět.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Ano, já bych, jestli můžu, je chtěla tímto varovat, protože přesto, že byli varováni, aby na vodu nejezdili, tak už včera po Vltavě zase jezdily lodičky. Já si myslím, že by měli v každém případě počkat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A přijali jste nějaká opatření, nebo nepřijali?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Ta opatření přijal krizový štáb a ta opatření jsou zcela běžná, to znamená, jedno z nich je varování obyvatelstva, potom monitorování situace a samozřejmě i spolupráce se všemi dalšími složkami, hasiči a podobně.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Aktuální informace z dneška nemáte, nevíte tedy, jestli je tam voda, není voda, jak...

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Já jsem odjížděla dneska ráno. A myslím si, že ta situace už se zklidnila a že rozhodně nebyla tak dramatická, jako třeba na Novojičínsku.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Dana Kuchtová je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. A hlavní téma dnešní dvacetiminutovky proč se chce Dana Kuchtová vrátit do Strany zelených? Zeptáme se právě teď. Já už jsem v úvodu říkala, že jste před několika měsíci byla vyloučena ze Strany zelených. Teď poté, co zelení prohráli volby do Evropského parlamentu a odešel z čela strany Martin Bursík, tak jste řekla, že byste se do strany ráda vrátila. Jak to tedy teď s vámi je, už jste, nebo nejste zpátky.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Já jsem tak napůl zpátky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Jednou nohou.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Protože, jednou nohou, protože já jsem využila toho, řekněme, pozvání Ondřeje Lišky, který prohlásil, že se vyloučení členové strany mohou přihlásit do svých základních organizací, a pokud je základní organizace přijme, takže předsednictvo se tím bude zabývat. A vyznělo to tak, že to předsednictvo schválí. My máme totiž takové stanovy. A tak jsme se já i kolega Martin Čáslavka, který je spolupředsedou té naší opoziční demokratické výzvy, znovu přihlásili do základních organizací a ty nás přijaly.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
No, takže tam je, to je jedna věc, jak říkáte, jednou nohou jste tedy ve Straně zelených, ale teď ještě se bude rozhodovat dál, jestli vás přijme to vedení, anebo nepřijme. Jaké si dáváte šance?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
No, to je otázka, kterou asi já zodpovědět v tuto chvíli neumím. Já bych si moc přála, aby předsednictvo už přestalo s takovou silovou politikou a s takovým tím odmítáním některých členů, některých názorů, některých, řekněme, opozičních frakcí nebo některých skupin, kterých je ve Straně zelených víc. Byla bych prostě ráda, kdyby nás do té strany znovu přijali. Ale jaké jsou moje šance, to stoprocentně odhadnout nemůžu. Například Ondřej Liška pořád znovu teď opakuje, že moje přijetí je pro něho nepřijatelné, nebo není pro něho akceptovatelné.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Já tady mám vyjádření Ondřeje Lišky, které udělal pro server iHNED.cz ve středu. Řekl doslova: "Dana Kuchtová napáchala Straně zelených nezměrné škody především tím, že vůbec nepochopila způsob, jak funguje politická strana. Odmítala respektovat základní vnitřní pravidla fungování politické strany. Nevidím důvod, proč ji přijímat zpět. Tento příběh je u konce a mě zajímá především budoucnost Strany zelených." Vy se usmíváte tomu vyjádření.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
To je vyjádření, to mi připomíná jaké si jiné období a jakou si jinou rétoriku. Ale nechci, nechci to analyzovat. Je to prostě jeho názor, který si myslím, že není správný. Pro Stranu zelených já jsem pracovala déle a další dobu v podstatě 5 let vždycky zadarmo, vždycky jsem kandidovala, nebo jsem spolupracovala na kampaních, pracovala jsem v předsednictvu. Já si myslím, že pro tu stranu jsem přinesla hodně pozitivních věcí. A pak samozřejmě nastaly spory. A pokud tyto spory Ondřej Liška vidí jako nezměrné škody, tak by se měl především podívat na to, jaký podíl na těch nezměrných škodách má i on a má Martin Bursík. Protože jejich přínos byl minimálně stejně velký jako přínos můj, spíš bych řekla podle mého názoru, že větší.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Řekněte, mělo by ale cenu dostat se do strany přes odpor současného zastupujícího předsedy?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Já myslím, že ne. Pokud bude rozhodující odpor, to znamená nejenom předsedy, ale i většiny předsednictva, tedy většiny vedení a pokud předsednictvo rozhodne, že mě do té strany vlastně nechce přijmout, tak já se nikam tlačit nebudu, já nebudu ani kandidovat, ani znovu se nějak o to členství ucházet. Nechám to času a uvidíme, jak zelení dopadnou třeba ve volbách. Už to, ale jak jsme dopadli v evropských volbách, by nás mělo varovat před takovým nesouladem nebo nesjednocování, protože podle mého názoru voliči chtějí, abychom se spojili, chtějí, aby se spojily proudy ve Straně zelených a aby zase znovu tady byla jedna zelená strana.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
K tomu se ještě dostaneme. Ale řekněte mi, kdy se rozhodne u vás ve straně nebo ve vaší bývalé straně o tom, jestli se do ní můžete, nebo nemůžete vrátit, je to otázka dnů, týdnů, měsíců? Jak dlouho to může trvat ten proces, než zasedne.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Žádné lhůty, žádné termíny ve stanovách nemáme a já si myslím, že tady bude spíš taková snaha to oddalovat, abych náhodou nedejbože nezasáhla do parlamentních voleb, takže se obávám, že to rozhodnutí padne někdy za měsíc, za dva nebo tak. Myslím si, že...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Myslíte, že to je účelové oddalování toho, aby zasedl ten orgán, který rozhoduje o tom jestli se vrátíte, nebo nevrátíte do strany, že účelově to budou prodlužovat.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
No, můžu říci, že když jsme se odvolali, což byl jeden z procesů, když jsme se odvolali proti vyloučení, okamžitě jsme se v dubnu odvolali nebo kdy nás vyloučili, v dubnu, tak od té doby se v podstatě téměř nic nedělo, trvalo velmi dlouho, než se ustavil ten takzvaný rozhodčí a smírčí orgán. My jsme se potom odvolávali proti jeho vedení. A dosud ten rozhodčí a smírčí orgán nezasedal a nejednal. Čili to, co se nás týká ve Straně zelených, tedy nás těch takzvaných opozičníků, tak trvá vždycky velmi dlouho. Naše vyloučení to ovšem trvalo velmi krátce a zrušení nebo naše jak si vyřazení z různých besed a z různých webů a podobně, to proběhlo okamžitě. Čili já z toho soudím, že tenhle ten proces znovupřijetí, že bude delší, a jeho výsledkem si nejsem jista.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Už jste se setkala s Ondřejem Liškou kvůli svému návratu do Strany zelených?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Bohužel nesetkala a já bych si dovolila ten "můj" návrat nepersonifikovat nebo nevztahovat jenom k mé osobě, protože já si myslím, že je tady jednak Martin Čáslavka, a jednak je tady další celá skupina opoziční, ať už to byla skupina kolem Olgy Zubové, nebo ať je to skupina, řekněme, kolem Matěje Stropnického nebo třeba skupina kolem Radka Kunce. Těch skupin je víc. A já si myslím, že podstatnější než to, jestli se bude Ondřej Liška bavit jenom se mnou, je opravdu to, aby jednal se všemi, aby jednal se všemi, aby se pokusil vyjednat určitý smír, určitou dohodu, a on to zatím nedělá.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A vy jste ho požádala třeba o schůzku kvůli tomu, abyste si vyříkali jak si z očí do očí to, jestli se máte, nebo nemete vracet do Strany zelených.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Ano, my jsme ho požádali, my jsme ho požádali různými vzkazy, vzkazovali jsme to přes jednotlivé osoby, přes členy předsednictva, ale protože se pořád nic nedělo...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Vy mu nemůžete zavolat?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Nevím, jestli by mi zvedl telefon, ale v každém případě jsme mu napsali, napsali jsme dopis, napsali jsme ho včas, myslím, že už je to skoro 14 dní, a v tom dopise jsme ho požádali o schůzku a nabídli jsme mu několik termínů a nabídli jsme dokonce i vyjednávací tým. Odpovědí je mlčení.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak to říká Dana Kuchtová ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Jaké jsou vůbec dnes jejich vztahy s Martinem Bursíkem a proč podle něj propadli ve volbách, tak na to se zeptáme právě teď. Vy už jste zmiňovala ten výsledek zelených při volbách do Evropského parlamentu, pouhá dvě procenta hlasů. Upřímně, neměla jste z toho trochu radost?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Radost určitě ne, protože to znamená pro zelené hrozně špatnou startovací pozici do voleb do Poslanecké sněmovny. A pokud se nedostaneme do Poslanecké sněmovny, tak je zase veškerá práce, když se podívám zpátky, těch 5 let dřiny, tak je zase vniveč. A z toho tedy opravdu radost nemám.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
V čem si vysvětlujete ten debakl?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
No, těch důvodů je více. Já myslím, že jsem o nich už mluvila v různých mediálních a jiných vystoupeních vnitrostranických.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak já se zeptám jinak. Jak dalece jste se na tom podílela vy jako člověk, který veřejně kritizoval kroky Martina Bursíka.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Já si myslím, že jsem se na tom určitě nějakým způsobem podílela. Já nedokážu vyhodnotit, jakým, kolik procent tohle to Straně zelených vzalo, ale ty spory, pokud o nich mluvíme, ty spory, které byly už medializovány, tak musím říci, že často jejich původcem byla i ta, bylo i to naše vedení, nebyla jenom opozice, ale bylo i to naše vedení, vzpomeňte na dopis Martina Bursíka, který byl osobní, byl pouze mně určený a on ho rozeslal do všech médií. A pak se samozřejmě o tom psalo. A takových případů bylo více, kdy jedna i druhá strana toho sporu, řekněme, své problémy medializovala. Myslím si ale, že to hlavní důvod té prohry nebyl, to opravdu ne, protože když se podíváte na českou scénu, snad nenajdete stranu, ve které by nějaké spory nebyly, ve které by nebyl problém. Ale v podstatě všechny ty strany, ať to bylo KDUČSL, nebo ODSka, které hrozil velký propad, nebo ČSSD, také má své opoziční proudy a různé problémy, tak všechny, dá se říci, v těch volbách obstály, my ne, my jediní jsme se propadli na dvě procenta. A já si myslím, že ten hlavní důvod je ten, že jsme se skutečně stali nevěrohodnými, že zelení přestali být zelenými a začali být jakousi takovou pravou rukou nebo možná takovým béčkem toho, té ODSky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Měla jste vy sama, když jste kritizovala to vedení, zpětně potom někdy pocit, že jste třeba přestřelila, řekla jste si někdy, to už jsem neměla dělat, to už nebylo vůči Martinovi Bursíkovi fér.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Myslím si, že bylo několik okamžiků, kdy jsem si potom říkala, že ta kritika mohla být třeba méně ostrá, ale byly to často vyhrocené situace.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
U čeho třeba konkrétně jste si to řekla?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Vzpomínám si, že se ho velmi dotklo to, že jsme sdělili, že jsme se sešli s ním a s Ondřejem Liškou, tedy já, Martin Čáslavka, Ondřej Liška a Martin Bursík a že vlastně jaké podmínky nebo co z toho jednání vzešlo, že jsme veřejně oznámili. Pamatuji si, že se jich to velmi dotklo, možná toto jsme mohli udělat jinak. Byly i jiné věci, kde to jistě šlo udělat jinak, ale ten hlavní problém nebyl v těchto detailech, opravdu ne. Ten hlavní problém byl v té nevstřícnosti a v té neochotě ustoupit, udělat kompromis a vlastně nemít ten patent na rozum. To byl hlavní problém, který tady byl ze strany Martina Bursíka, a zdá se bohužel, že to pokračuje i Ondřeje Lišky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Kdy jste se s Martinem Bursíkem viděla naposledy?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Na moravskoslezské krajské konferenci, to je asi měsíc, tam mě ani nepozdravil.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Jsem se právě chtěla zeptat, jestli se spolu dokážete normálně bavit, vy se ani nepozdravíte, to jsem nečekala.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
No, tehdy mě nepozdravil, ale myslím si, já si prostě myslím, že to chce chvíli času a že potom se zase dokážeme o těch problémech bavit. I on bude mít určitý odstup, protože teď už není předsedou, není vicepremiérem, ten stres, pod kterým on vlastně dlouhou dobu žil, už je taky pryč. Já si myslím, že vždycky se ty věci s odstupem času přehodnocují, vidí jinak. Já myslím, že to půjde, ale teď, teď to nejde.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Pokud byste se vrátila do strany, chtěla byste tu stranu šéfovat?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
To už jsem jasně sdělila, že nechci kandidovat na předsedkyni strany, nechci, protože si myslím, že jsem svou roli v této funkci nebo v této kandidatuře už splnila. A...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale znáte to, nikdy neříkej nikdy.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Ano, je tam určitá věc, a to také říkám od začátku, která by měl lákala, a to je spolupředsednictví, to je institut, který tady nemá žádná strana a který mají zelení třeba v Německu. A já ho považuju za velmi dobrý, proto jsme ho taky zvolili u té naší opoziční frakce. Máme spolupředsedy, neboli dva předsedy, muže a ženu, a funguje to dobře. Dělíme si starosti, dělíme si pravomoci, ale tedy i tu práci.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Stranu zelených dlouhou dobu podporoval Karel Schwarzenberg. Za zelené byl dokonce i ministrem zahraničí. Co říkáte na to, že teď by měl do voleb vést novou stranu, stranu TOP 09?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Já si myslím, že se jasně ukázala ta managerská chyba, kterou jsme říkali Martinovi Bursíkovi už dávno. My jsme mu vysvětlovala, že Karel Schwarzenberg je určitě jednak příjemný člověk, je mi opravdu osobně milý a že to je člověk s velkou morálkou a popularitou, ale rozhodně to není zelený, rozhodně to není zelený politik, s námi má společného možná to, že rád chodí do lesa, ale to je asi tak všechno. Potom už je to politik konzervativní. A myslím si, že v tuto chvíli je ve správné straně, ale u nás, u zelených to byl omyl, to byl skutečně omyl, kdy Karel Schwarzenberg nedodržoval program Strany zelených, nezajímal se o něj, a různé výtky a výhrady, které od členů přicházely, prostě ignoroval.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale na druhou stranu je to velká osobnost. To si asi nebudeme nalhávat, to určitě prospívá straně, když za ní stojí taková výrazná osobnost, byť nebyl členem nikdy ve Straně zelených, tak jestli přece jenom to není škoda, když teď je v jiné straně, podporuje jinou stranu.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
No, máte pravdu, že je osobnost, tak jsem to i myslela při tom svém úvodním vysvětlování. Na druhou stranu pokud tato osobnost je naprostý solitér v té straně, tak možná navenek pár procent přinesla, ale uvnitř to způsobovalo velké pnutí, velké, i část těch sporů byla způsobena Karlem Schwarzenbergem a jeho zahraniční politikou, kterou mnozí kritizovali, viz radar například, nebo viz naše podpora usnesení o tom, že Česká republika schvaluje používání ochuzeného uranu, to vzbudilo velký ohlas u nás, velký negativní ohlas a podobně. Karel Schwarzenberg je velká osobnost a může strana TOP 09 přinést popularitu. Ale ve Straně zelených skutečně podle mého názoru Karel Schwarzenberg být neměl, neměl být za Stranu zelených ministrem zahraničí, měl být ministrem zahraničí například za ODSku.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Jaké šance vůbec podle vás mají zelení při volbách do Poslanecké sněmovny? Když byste si teď měla tipnout, dostanou se, nebo ne?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Nebudu tipovat, protože nechci předjímat výsledek, který, o kterém si štěbetají vrabci na střeše, že zelení se do parlamentu nedostanou. Já chci věřit tomu, že se tam dostanou, že pro to udělají všechno. Já osobně nabízím své síly a nabízím to, že budu kandidovat a jistě přinesu nějaké hlasy. Jak to ve skutečnosti dopadne, nevím. Včera měli zelení 5,5 procenta v průzkumu STEMu, je možné, že tu hranici překročit dokážeme.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Dana Kuchtová, bývalá místopředsedkyně Strany zelených je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Dvacetminut@rozhlas.cz, to je náš email, můžete stále nám psát své otázky, jenom připomínám, že naším hostem je bývalá ministryně školství a také bývalá místopředsedkyně Strany zelených Dana Kuchtová. Když jsem zmínila to, že jste byla ministryně školství, tak vy, a teď je to velká věc, která se znovu objevuje v médiích, vy jste co by ministryně školství pomohla v roce 2007 Kateřině Neumannové do čela organizačního výboru mistrovství světa v lyžování v Liberci. Teď se ukázalo, že mistrovství skončilo velkou finanční ztrátou. Když vidíte, jak to dopadlo, nelitujete toho, že jste pomohla tehdy Kateřině Neumannové do čela?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Ten problém nemá Kateřina Neumannová, ten problém má mistrovství světa v Liberci jako takové. Od začátku to byl podnik, který byl podfinancovaný, který byl naplánovaný jako megalomanský a s velmi malým rozpočtem, už za vlády ČSSD. Já, když jsem přišla do vlády a když jsme o tom rozhodovali, tak jsem byla proti tomu, aby se mistrovství konalo. Ovšem tehdy jsem v podstatě dostala nůž na krk a bylo mi řečeno, že buď dostanu 1,6 miliardy korun, ze kterého budeme financovat vysoké školy a mistrovství světa v lyžování, anebo nic. Já jsem samozřejmě tehdy dala přednost vysokým školám a ty peníze jsem přijala a souhlasila jsem s tím, že budeme dál pokračovat v přípravách mistrovství světa. Samozřejmě nebylo možné pokračovat v těch přípravách tak, jak to běželo dosud, protože se ukázalo, že státní peníze nebo veřejné peníze, které tekly do přípravy mistrovství světa, nebyly dobře využívané, nebyly za rok 2006 a 2007 v podstatě vyčerpané. A v té době, kdy nebylo dodané účetnictví, nebyl přehled o hospodaření, byly tam některé velmi podivné zakázky, tak v té době po mně organizační výbor s panem Romanem Kumpoštem žádali další stamiliony navíc. Já jsem to tehdy odmítla, a proto začal ten spor s Romanem Kumpoštem. Já jsem chtěla, aby to hospodaření bylo průhledné, aby dodali vyúčtování, aby byly jasné smlouvy, aby bylo zcela jasné, jakým směrem to mistrovství světa finančně půjde dál.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A už tehdy jste čelila kritice, že se do čela toho šampionátu dostává člověk, tedy Kateřina Neumannová, která neměla nějaké výrazné manažerské zkušenosti.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Ano, my jsme chtěli, a to, ten důvod jsem vysvětlila, vyměnit to vedení nebo tedy ten management, v jehož čele stál pan Roman Kumpošt. A do čela toho mistrovství jsme chtěli vzít někoho, kdo je symbolem lyžování v České republice, a to rozhodně Kateřina Neumannová je. To, že jste jí, nebo všichni vyčítali, že nemá zkušenosti, tak já opakuji, že pan Kumpošt, který to vedl, a teď nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale myslím, že byl absolventem nějaké strojní vysoké školy, čili on v té, v tom managementu tohoto měl zkušenosti praktické, ale žádné teoretické, on za sebou žádnou příslušnou, třeba manažerskou školu taky neměl. To znamená, Kateřina Neumannová přicházela z praxe stejně jako Kumpošt. A byla navíc jasným symbolem tohoto mistrovství světa, stala se jakoby tím reprezentantem i pro zahraničí. To, že to mistrovství skončilo s finančním deficitem, bylo předurčené, protože bylo opravdu podfinancované a byl to obrovský podnik, který i za mě vlastně byl ve skluzu, řekla bych, časovém i finančním.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A kdo tedy je za to odpovědný?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Já si myslím, že ta odpovědnost padá na hlavy nás všech, tedy myslím vlád ČSSD a vlád ODS, protože takový podnik v České republice, v malé České republice buď musí mít skutečně od začátku potřebné finanční a politické zázemí, to znamená ne, že se o něm bude rozhodovat pokaždé znovu a pokaždé se přidá tu 10 milionů, tu 50, tu 40. Ale že musí prostě být opravdu od začátku s reálným rozpočtem a s politickým jak si backgroundem všech stran, protože to je reprezentativní podnik, to je pro celou Evropu potom reprezentace.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale třeba bývalý premiér Mirek Topolánek dlouho Kateřinu Neumannovou hájil, ale teď dal od šampionátu ruce pryč a řekl, že pokud došlo ke ztrátám, potom je za ně odpovědný organizační výbor.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Já do té poslední situace nevidím. Protože nevím, co ty ztráty jsou, ale můžu říct, že kontrolní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad zjistil pochybení při financování toho mistrovství a ta pochybení jsou naprosto stejná jako ta, která jsem kritizovala já.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak Kateřina Neumannová požádala ministra financí Edvarda Janotu o další finanční podporu od státu. On jí odmítl pomoci. Měl jí podle vás požadované peníze dát?

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Nemůžu posoudit a nemůžu říci ano, ne, protože bych musela nejdřív vědět, proč ta finanční ztráta v tom závěru vznikla, jestli je to to, že se od začátku táhne ten problém toho, že tohle mistrovství bylo podfinancované, že to byl vlastně velký podnik, který se pořád jenom vlastně dofinancovával, na který se posílaly další peníze, anebo jestli to byl problém špatného managementu Katky Neumannové. Nedokážu na to odpovědět.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak tam těch důvodů bylo víc. Říká se počasí, také kurz eura, že zahrál určitou roli, a tak dále.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Určitě je to možné a malá návštěvnost.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A malá návštěvnost.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Myslím si, že těch důvodů může být, ale v každém případě k té první části a do doby, kdy Kateřina Neumannová nastoupila, tak si myslím, že šla do podniku, který byl velmi, velmi sporný a který by každý manažer podle mého názoru jak si by ustál jenom velmi těžko. Byl to skutečně obtížný úkol a já se nedivím, že tam došlo k dalším finančním skluzům.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Dana Kuchtová, bývalá místopředsedkyně Strany zelených byla hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Děkuju za to. Na shledanou.

Dana KUCHTOVÁ, bývalá místopředsedkyně Strany zelených, zastupitelka Českého Krumlova:
Taky děkuju. Na shledanou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová vám přeje hezký den.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.