Česko stále dostatečně nechrání přírodu na soutoku Moravy a Dyje. Všimla si toho i Evropská komise

Soutok Moravy a Dyje, pohled z českého břehu
Soutok Moravy a Dyje, pohled z českého břehu

Soutok Moravy a Dyje se pyšní přírodou, kterou oceňují i mezinárodní instituce. Najdeme tam hned dvě evropsky významné lokality, tamní mokřady chrání Ramsarská úmluva, oblast patří i do UNESCO. Jen český stát už skoro půlstoletí neví, jak ochranu soutoku zakotvit v legislativě. Redaktor Dan Mrázek se na místo vypravil, aby tamní cennou a teď už i ohroženou přírodu viděl na vlastní oči.

Ranšpurský prales se vyvíjí zcela bez zásahu člověka

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Nedaleko řek Moravy a Dyje, v nejjižnějším cípu Moravy uprostřed komplexu lužních lesů, se nachází Ranšpurský prales. Tamní porosty se vyvíjí zcela bez zásahu člověka, nehospodaří tady ani lesníci. Moderuje Dalibor Zíta.

S přírodovědkyní a místní obyvatelkou Anežkou Bartošovou jsme v samém nitru obory, v Národní přírodní rezervaci Ranšpurk, která je zařazena mezi pralesy.

Našlo se tady velké množství lišejníků, které se považovaly za vyhynulé, nebo i takových, které jsou pro vědce zcela nové,“ představuje jednu z unikátních stránek lokality bioložka.

Dvě evropsky významné lokality, které tuto oblast tvoří, mají celkovou rozlohu asi 12 tisíc hektarů. Kromě Ranšpurka je tu ještě asi deset dalších menších chráněných území, která tvoří ovšem dohromady jen asi 2 procenta z celkové rozlohy tohoto cenného území.

Dvě evropsky významné lokality na soutoku Moravy a Dyje mají celkovou rozlohu asi 12 tisíc hektarů

Nenahraditelní velikáni

Brodíme se vysokou luční travou k solitérnímu dubu, který by odhadem neobjala ani skupinka statných chlapů. Anežka Bartošová upřesňuje, že kmen stromu starého 300 nebo 400let měří v obvodu přes osm metrů.

Právě podobné staré duby jsou velmi důležité pro další druhy organismů, třeba tím, že jim poskytují útočiště. Problém je, že až tyto duby odumřou, není tu za ně náhrada.

Místní se vyhlášení CHKO báli

Ranšpurský prales na soutoku Moravy a Dyje

Podle zástupce ředitele Agentury pro ochranu přírody a krajiny Pavla Pešouta by na soutoku Moravy a Dyje ideálně měla vzniknout chráněná krajinná oblast.

Zhruba před deseti lety byl jeden vážný pokus o její vyhlášení, ale veřejnosti se nepodařilo dobře vysvětlit, co s sebou tento status přináší,“ nepopírá podíl viny na straně ochránců přírody Pavel Pešout. Místní lidé se například báli, že bude celá oblast znepřístupněna.

Děláme dost, brání se Lesy ČR

Proti vyhlášení chráněné krajinné oblasti se ovšem staví i Lesy České republiky, které jsou správcem celého území. Ředitel lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda věří, že o oblast pečuje dostatečně.

Za peníze na podporu biodiverzity se opravovaly lesní cesty, tvrdí entomolog

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo). Navzdory druhovému epitetu není naším úplně největším. Má rád duby od obrovských ozdob hrází rybníků po pokroucené houževnatce výslunných strání. Oba dva typy dubů i s tesaříky pořád můžeme najít na jižní Moravě, Třeboňs

Moravská Amazonie, to jsou neproniknutelné lužní lesy nad soutokem řek Moravy a Dyje. Čím trpí tato unikátní lokalita? Hostem Magazínu Leonardo byl entomolog Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.

S ochranou přírody spolupracujeme – schvalujeme plány těžeb, sázíme solitéry a provádíme i speciální seče na loukách,“ tvrdí.

V současnosti podle něj Lesy ČR jednají s ochránci o zřízení maloplošných chráněných území. Ta by měla celkově pokrýt asi polovinu rozlohy obou zdejších evropsky významných přírodních lokalit.

Spustit audio
autoři: Daniel Mrázek, Anna Duchková|zdroj: Český rozhlas

Související