Česko by mělo být nezávislé na ruské ropě od roku 2025. Jak chce nahradit ropovod Družba?

23. leden 2024

V EU platí od prosince 2022 v důsledku ruské agrese na Ukrajině zákaz dovozu ropy z Ruska. Do Česka nicméně surovina stále proudí ropovodem Družba, který má z embarga dočasnou výjimku. S dovozem ruské ropy bychom mohli skončit na sklonku roku 2024. Co úplné odstřižení v praxi znamená a jak dobře je Česko připraveno na případné výpadky dodávek, vysvětluje Jiří Palice, vedoucí oddělení obchodu a plánování společnosti MERO ČR, provozovatele české části ropovodu Družba.

Už na konci letošního roku by Česko mělo být nezávislé na ruské ropě. Znamená to nějaké změny například pro plánování přepravy a skladování ropy v Česku?

Určitě, znamená to zásadní změny. Budeme muset přesměrovat veškerý tok ropovodu Družba na ropovod TAL a potažmo na ropovod IKL. Veškeré zásobování ropou bude probíhat těmito ropovody a veškeré dodávky rafinérií potečou přes ropovod TAL a přes ropovod IKL.

Čtěte také

Pokračujete v projektu TAL-PLUS, který by měl výrazně navýšit dodávky ropovodem IKL. Co všechno se tedy musí změnit?

Musíme zkapacitnit ropovod TAL, který v dnešní době je schopen přepravovat až 45 000 milionů tun ročně. A my musíme toto množství navýšit o cca 4 miliony tun.

Jak se ta kapacita navyšuje? Jak to vypadá v praxi?

V praxi to vypadá tak, že se musí udělat určité technické úpravy. Budeme instalovat nově 20 čerpadel na ropovodu TAL, 12 kusů elektromotoru a 2 kusy frekvenčních měničů. Plus samozřejmě další komponenty.

Úpravy se ovšem netýkají jen ropovodů, ale i centrálního tankoviště, kde teď společně sedíme…

Ano, je to přesně tak.

Jiří Palice, vedoucí oddělení obchodu a plánování společnosti MERO ČR

Staráte se také o distribuci ropy dál do rafinérií a k dalším partnerům. Může něco ty dodávky ohrozit? A co se děje v případě, že ropa prostě neteče?

Samozřejmě ke krátkodobým odstávkám nebo výpadkům dochází celkem běžně. Takové ty krátkodobé neznamenají skoro nic, protože ropa je samozřejmě v zásobnících a případná náhrada je velice jednoduchá. Ale když se stane nějaký větší výpadek, tak v tomto případě máme nouzové zásoby ropy na centrálním tankovišti a ty se použijí pro zásobování rafinérií.

Čtěte také

Co může zastavit dodávky ropy do Česka? Vzpomenete si na nějakou takovou mimořádnou událost?

Určitě nějaké perličky tady máme. Konkrétně si vzpomenu na prosinec 2020, kdy na ropovodu TAL došlo k pádu laviny a přerušení dodávek elektrické energie, takže se nemohlo ropovodem TAL čerpat. Celkem to trvalo šest dní. Ohrožené byly tedy převážně rafinérie v Bavorsku, té naší se to netýkalo. A další takovou perličkou je rok 2009 a přerušení ropovodu Družba. Došlo ke kontaminaci ropy solí.

Skladů a nádrží je po republice několik. Jak to funguje právě v případě odstávek a jak dlouho tedy v Česku vydržíme bez přísunu jakékoliv ropy?

Vezmu to z pohledu naší společnosti – v nouzových zásobách tady máme ropu na dva až tři měsíce kontinuálního zásobování rafinérií.

Harmonogram projektu TAL-PLUS
Spustit audio

Související