80 let od konečného řešení židovské otázky: „Nacisté věděli, že páchají zločin. Židé už pro ně ale nebyli lidé,“ komentuje historik

20. leden 2022

Před 80 lety se v honosné vile ve Wannsee v Berlíně sešli nacističtí představitelé k projednání takzvaného konečného řešení židovské otázky. „Byli si dobře vědomi, co připravují za zločin. Snažili se to skrýt, používali termíny jako vyklizení území, deportace na východ... Třeba se domnívali, že nebudou ty termíny dešifrovány, nedovedli si představit, že se budou jednou z těch zločinů zpovídat, “ vysvětluje historik Petr Koura.

Pouhou hodinu a půl stačilo nacistickým špičkám k definitivnímu ortelu nad miliony evropských Židů. Porada v berlínské vile Wannsee se uskutečnila přesně před 80 lety. Podle čeho se soudy i badatelé o průběhu konference dozvěděli, když většina účastníků říkala „my si nic nepamatujeme“?

Čtěte také

V roce 1947 byl nalezen protokol. Jeden výtisk protokolu. Díky tomu víme, co se tam odehrálo. Ostatní výtisky nalezeny nebyly, pokud vím, nejspíš byly zničeny na konci války. Každý z účastníků zastupoval nějaký úřad nebo instituci, každá instituce dostala kopii protokolu. Jenom jeden se zachoval.

Kdo ho našel? Nebo jak se našel? Někdy to bývají kuriózní příběhy.

Byli to Američané po 2. světové válce, americká vojenská správa v Německu.

Sice říkám, že ve Wannsee došlo k definitivnímu ortelu nad miliony evropských Židů, ale holokaust už probíhal od přepadení tehdejšího Sovětského svazu, je to tak?

Už při útoku na Polsko dochází k vraždění lidí jenom pro židovský původ. Viděl bych to už od nástupu nacistů. Útoky na Židy a jejich vylučování z veřejného prostoru, to už považujeme za první fázi holokaustu. Židé jsou uzavření, říkáme tomu ghetto beze zdí. Ještě nejsou uvězněni, ale mají kolem sebe síť opatření. Už tohle považujeme za holokaust.

Nacisté nebyli hloupí, uvědomovali si, že to, co páchají, je hodně závažný zločin, a snažili se po něm nezanechávat příliš stop.
Petr Koura, historik

Jenom bych si dovolil malou opravu: ve Wannsee nedošlo k rozhodnutí. Rozhodnutí učinil Hitler s Heinrichem Himmlerem. Nevíme přesně kdy, dá se předpokládat, že na přelomu léta a podzimu 1941. Ve Wannsee jsou to ty nižší články, které jsou seznámeny s tím, že toto mají vykonávat. Už jde o exekutivu. Proč si to připomínáme? Protože máme ten protokol, ale kdy došlo přesně k rozhodnutí, to pořád ještě nevíme.

Čtěte také

Co se týče Adolfa Hitlera, je pravda, že na samotném vrcholku nacistické hierarchie se s písemnostmi vůbec nepracovalo? Takže z téhle strany nemohlo být nic objeveno, až potom v uvozovkách tenhle „technický protokol“?

Je to tak. Řada věcí je sdělována telefonicky na dálku. Někteří představitelé si vyhotovovali záznamy, ale nacisté nebyli hloupí, uvědomovali si, že to, co páchají, je hodně závažný zločin, a snažili se po něm nezanechávat příliš stop. Takže jsem přesvědčen, že o rozhovoru mezi Hitlerem a Himmlerem, kde padlo rozhodnutí o nařízení, nebyl vyhotoven žádný úřední záznam. Pokud by byl nalezen, bylo by to přelomové i v dějinách holokaustu, ve světových dějinách.

Byli na té konferenci lidé, kteří s tím mohli mít trošku problém? Nebo tam byli všichni zajedno?

Spíš je to nařízení překvapilo. Ale jestli myslíte morální problém, tam je zajímavé, že pro ně už ti Židé nejsou lidé. Jsou to už jen nějaká čísla – kolik Židů musíme transportovat, kolik už bylo transportováno. To je následek odosobňování Židů už od roku 1933. Začíná to útoky na ně, vyřazením z veřejného prostoru, přestávají pro ně existovat. A končí to tím, že se jedná o jejich zavraždění. Je to proces, který je dlouhodobější, který má nějaké fáze a vyvrcholením je potom masové vraždění. Úředníci a důstojníci SS v tom už nevidí problém.

Jedno z hesel nacistické strany bylo: „Vůdce rozkazuj, my následujeme.“
Petr Koura, historik

Druhá věc je nacistický systém, kde se nediskutuje. Nacisté se vymezovali vůči demokracii, že je to žvanírna, kde se diskutuje, a že tedy oni poslouchají svého vůdce. Jedno z hesel nacistické strany bylo: „Vůdce rozkazuj, my následujeme.“ Programově tam bylo řečeno, že nemáš používat svůj mozek. Za tebe myslí vůdce. Když vůdce takhle rozhodl, tak asi ví, proč tak rozhodl, takže vy jste tady od toho, abyste konali.

Proč Adolf Hitler na konferenci nebyl? Co se po konferenci dělo? Co se s účastníky konference stalo po válce? Jak o holokaustu vyučovat a jak přistupovat k jeho popírání? Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: Lucie Výborná , vma

Související