Václav Klaus ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Jak vyvést Řecko z krize? Bude řešením, když věřitelé napumpují do země další peníze? Kde udělalo chybu Řecko a v čem selhala Evropská unie? Budeme se ptát. Bývalý prezident Václav Klaus je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Vítejte, pane prezidente, dobrý den.

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Dobrý podvečer.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Evropský stabilizační mechanismus obdržel od Řecka oficiální žádost o úvěrovou pomoc. Co to podle vás, pane prezidente, způsobí, pokud Řekové dostanou další úvěr?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Tak já myslím, že to, že Řekové dostanou další úvěr, způsobí, že Řecko bude dále v nekonečné a nikdy nekončící krizi, čím více peněz se bude Řecku takto dávat, a naopak Řecko bude drženo v eurozóně za každou cenu, tím větší problém pro Řecko. Takže já myslím, že to je nešťastná věc. Půjčit se Řecku může ale až po něčem, a to něco, to je vystoupení z eurozóny.

Čtěte také

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte, že k tomu dojde, ale když slyšíte, že právě Řecko požádalo o další úvěr, tak to vypadá spíš, že se žádné vystoupení Řecka z eurozóny nechystá.

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Tak já myslím, že k tomu jsou potřeba dva. Jedna věc je Řecko a druhá věc je ta Evropská unie a eurozóna. Ano, já si myslím, že, že pomýlení, pomýlené jsou obě strany. To znamená i řečtí politikové typu Tsiprase i ty evropští politikové. Prostě Řecko nemělo nikdy být do eurozóny přijato, Řecko tam nikdy nemělo být lákáno, aby do ní vstoupilo. Řecko si mělo žít ve svém stylu, na který bylo z desetiletí či staletí navyklé, no a najednou někdo chtěl, aby, aby se začalo chovat jinak, no a ono se jinak nezačalo chovat, pouze dostalo jiné parametry svého chování.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak podle vás dopadne summit, který se chystá na neděli? Tam přijedou šéfové všech 28 zemích Evropské unie.

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Tak samozřejmě bude to bramboračka, kdybych to měl říct nějakým, nějakým expresivním výrazem. Bude to pořád prostě silácké promluvy z jedné, druhé, třetí, čtvrté strany, vyhrožování Řecku, ale současně slibování - nebojte se, my vám, my vám ještě pomůžeme, abyste ještě chvíli mohli zase splatit jednu další půjčku, která má být splatná a tak dále, takže já od toho summitu to bude, to bude takové rétorické cvičení a od něj nic významného neočekávám.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A dostane tedy Řecko další úvěr podle vás?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Stoprocentně. Bude se dělat bububu, bude, bude se říkat, že už naposledy, bude se říkat, že, že, no a ..., no ne nechci rozvíjet, co všechno se bude říkat, ale, ale já myslím, že určitě, určitě ano. Ale že to je pro Řecko tragédií, Řecko, Řeky, lidi prostě, který tam žijou, to je, o tom jsem stoprocentně přesvědčen. Řecko je zavřeno ve svěrací kazajce, protože to euro pro něj je ta svěrací kazajka a Řecko by si vydechlo, ta kazajka svěrací, když se hodně utáhne a oni mají hodně utaženou, tak samozřejmě škrtí a člověk nemůže pořádně dýchat. No a ty Řekové bohužel jsou v té svěrací kazajce zavřeni a místo, aby byli, aby té, aby tu kazajku mohli svléci a nadechnout se, tak jim všichni říkají jen tam ještě zůstaňte, my, my vám kousíček pomůžeme. Ale v tom to není.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy říkáte, že stoprocentně dostane další pomoc, ale třeba Německo se zatím staví k další pomoci docela skepticky. CDU si podle dnešního vyjádření v současné situaci neumí představit schválení třetího záchranného balíčku. SPD chce, aby Atény vážně začaly s reformami, než se o pomoci rozhodne. Je možné, že třeba to bude Německo, kdo bude právě dělat bububu, jak vy říkáte, pane prezidente?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Německo dělá bububu a bude dělat bububu, a Německo přeci CDU a další politické strany přeci musejí hrát hru se svými voliči. Přeci tadyhle ty výroky, které teď citujete, s Řeckem nemají vůbec žádnou souvislost. A to, že si jich my všímáme nebo doufám, předpokládám, že i Řekové v Řecku si jich někteří všimnou, ty vůbec nejsou mířeny na ně, ty jsou mířeny na německého voliče, aby uvěřil, že jejich hodní politikové dělají všechno, co mohou a že prostě opravdu tu situaci řeší, aby jim prostě nenadávali za to, že ti politikové nakonec řeknou, no ale ještě jim půjčme.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale tak Německu jde také o peníze, protože Německo je z těch jednotlivých zemí největším věřitelem Řecka. 68 miliard eur tam je ze strany Německa ve hře, takže dá se tedy i chápat to tak, že třeba Německo už by nemuselo mí chuť na další ...

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
O peníze samozřejmě jde, to o tom není sebemenších pochyb, ale prosím vás velmi, velmi odlišme, velmi odlišme, co jsou peníze pro jednotlivce každého z nás a co jsou peníze pro obří státy, a co jsou peníze pro celou Evropskou unii. Takže ty peníze, které Řecko dluží, jsou obří pro malé a relativně chudé Řecko. Ty peníze, kterých se to týká, nejsou tak obří pro, pro to Německo. Já každému říkám, že, že to, co se 25 let od pádu komunismu a od sjednocení Německa každý rok v rámci Německa posílá za peníze ze západního bývalého Německa do bývalého východního Německa, tak to je více než těchhle těch 60 miliard euro, o kterých vy mluvíte. Takže jestli Řekové jsou dostatečně, tedy jestli Němci jsou dostatečně solidární se svými východními zeměmi, a 25 let už jim tam posílají větší sumu, než je tadyhle to, no tak teoreticky no tak smrtící položka pro to Německo není.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak vlastně hodnotíte chování Německa, především Angely Merkelové při řešení řecké krize, pane prezidente?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Já myslím, že žádné silné a výrazné chování z její strany nevidím. Prostě je to, je to čekání, jestli se to nějak nevyřeší samo, což samozřejmě se nevyřeší, žádné vůdcovství z její strany není vidět, ale hlavně já od ní nic neočekávám. Ona prostě euro miluje a dnešní formu evropské integrace miluje a ona už v žádném případě nemůže vyslovit něco, co by bylo proti, proti euru a proti této formě evropské integrace. Takže já nevím, jak bych to, já bych to komentoval.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Řecký premiér Alexis Tsipras dnes na půdě Evropského parlamentu prohlásil, že Řecko se stalo laboratoří úspor, nezaměstnanost se zvýšila, v žádné zemi podle něj nebyly reformy tak tvrdé. Jsou to slova, se kterými byste souhlasil?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Ne. To nemyslím, že za těch 7 let už, co začal pád řecké ekonomiky v souvislosti s krizí 2008, 2009 a zejména za těch posledních 5 let, kdy byla vyhlášena veřejně řecká dluhová krize, tak samozřejmě k různým úsporným opatřením, opatřením došlo, ale jak je vidět, ta úsporná opatření prostě, bez toho největšího, nejvýznamnějšího opatření, tak ta úsporná opatření nestačí. Prostě škrty se dělají, ale naprosto nedostatečně. A my všichni dnes a denně slyšíme výroky o tom, že mají v Řecku největší podíl učitelů na žáka v celé Evropě, že mají největší podíl výdajů na zbrojení na HDP ze všech tady evropských zemí, že mají největší počet státních úředníků, že mají nejvyšší důchody, penze na, na jednoho důchodce a tak dále. Takže já ty velké úspory necítím.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Je možné, že přes všechny ty dotace od věřitelů, přes všechny ty, Řekové by to nazvali reformy, snižování platů a důchodů, že narostl dluh na 175 % HDP nebo dokonce na 180 % HDP, dnes řekl premiér Tsipras.

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
No tak je to prostě proto, že za prvé ty reformy jsou notně polovičaté, že ty reformy nesměřují k ničemu pozitivnímu, že se ty peníze, které Řecko dostávají, nadále, nadále jimi plýtvá, že, že, že Řecko prostě má nesmírně vysoké různé sociální, důchodové a zdravotnické a tak dále výdaje, takže sice reformy byly provedené, ale opravdu v reformách to není. A pořád nám to někteří lidé v Evropské unii omílají, že prostě že má jaksi dělat reformy a že se má dělat takzvaná vnitřní devalvace, to znamená nechat kurz, jaký je, zůstat v euru a tlačit mzdy a ceny dolů. No prostě ty mzdy už tam klesly asi o 20 % a ono to nestačí. V Lotyšsku v roce 2009, 8 klesly mzdy o třetinu okamžitě, rychle, jednorázově, za několik týdnů a proto Lotyšsko z té podobné krize jako mělo Řecko velmi rychle, velmi rychle vybředlo. Ale Lotyšsko je postkomunistický, postsovětský stát, který pořád to ještě pořád bere tak, že by se možná mohlo stát, že kdyby to neudělalo, tak zase přijde to nebezpečí z Východu. No tak ty lidé to tam poslušně přijali. Řekové to prostě nepřijali a ty všechny změny neudělali důsledně. Takže reformy a vnitřní devalvace není cesta ven.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže cesta by byla drachma zpátky?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Cesta by byla, ano, cesta by byla devalvace nikoli vnitřní, ale devalvace vnější, no a tu není možné udělat s eurem, to musí udělat Řecko se svou vlastní měnou. Jestli se bude nebo nebude jmenovat drachma, to je věc druhá.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A kde berete tu jistotu, že by se potom Řecku dařilo lépe?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Podívejte, jistotu nemám. Řecku se bude dařit tak, na co prostě Řecko, Řecko má, ale Řecko by v žádném případě nemohlo udělat takové fatální chyby, kdyby nebylo schováno v tom euro, jaké udělalo. Kdyby, kdyby mělo svou drachmu, tak už dávno, dávno předtím blikaly kontrolky, už, prostě už dávno se přestalo Řecku půjčovat, už dávno by drachma, drachma devalvovala. No to se 15 let v tom Řecku samozřejmě nedělo, no a teď jsou výsledky. Nadávat dneska Řecku, dneska za politiku, kterou dělá v posledních týdnech, měsících a tak v půl roce, to je blbost. Řecku se má nadávat za to, co dělalo těch předchozích, předchozích 15 let.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Bývalý prezident Václav Klaus je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Když se ještě na chvíli vrátím k těm číslům, ten celkový dluh Řecka 320 miliard euro, to je částka asi, kterou nikdy Řekové nesplatí? Kolik si myslíte, že zpátky tak ...

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Určitě ne.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
... pošlou někdy v budoucnu?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
To takový prognostik nejsem, ale o tom, že Řecko je nesplatí, jak správně říkáte, není sporu. Prostě nemůže, nemá na to, nemluvím o stoletých splátkových kalendářích, mluvím o něčem, co je realistické a smysluplné. Za druhé já myslím, že všichni věděli, od začátku věděli, že Řecko nesplatí ten, ten svůj dluh, že nemůže. Přesto jim vesele půjčovali, protože spoléhali ne na Řecko, spoléhali na to, že to někdo jiný zaplatí, že to zaplatí Evropská unie, eurozóna za to Řecko, čili jedině díky tomu se tam mohlo tolik napůjčovat, Řekové si rádi za ty nízké úroky půjčovali, no teď to je výsledek.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale kdo, kdo to tedy, to se nějak škrtne ty peníze nebo jak, jak to bude ...

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Když je, když je, když je bankrot kohokoli, no tak, tak samozřejmě něco prodělává ten, kdo dlužil, ale všichni dobře víme, že prodělává ten věřitel. Prodělává prostě ten, komu se nesplatí.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže věřitelé prodělají na tom.

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Ano, ano. No pan premiér Tsipras má, já jsem si tady podškrtl jednu, jednu větu, kterou dneska říkal v Evropském parlamentě, a on řekl větu, která je pravdivá: Buďme upřímní, peníze, které byly poskytnuty Řecku, myslí v těch minulých 5 letech, se nikdy nedostaly k obyčejným Řekům. Byly to peníze, které pouze zachránily řecké a evropské banky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Banky.

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
To je jedna z jeho silných vět, jinak já myslím, že tam řekl řadu vět nesilných a tak dále a vět naprosto mylných, ale ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Toto je tedy správná věta podle vás?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Tohle je pravdivá věta.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A čí je to chyba ale, že se nedostaly ty peníze k řadovým Řekům? Není to také trochu chyba řecké politiky?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Já myslím, že to hlavně bylo tím, že ty peníze byly poskytovány tím způsobem, aby ty banky se z toho mohly vyvlék..., vyvléci a to nejenom z řecké strany, to byly peníze, které šly vědomě, aby zachr..., pomohly těm německým a francouzským a dalším bankám, takže když byste viděla statistická data, já to s sebou nemám, kolik na začátku byl ten dluh, kolik byl soukromý, kolik byl jiných států a kolik byl bank z různých světových, tak tam bylo obrovský, obrovský podíl, no ale po pár letech těchhle těch půjček a těchhle těch odpouštění najednou zmizely všechny ty dluhy těch bank, takže dneska tam žádné cizí banky v Řecku, v Řecku už nemají. Ty se z toho totálně vyvlíkly a teď to zůstalo na ty státy, Mezinárodní měnový fond, Evropskou centrální banku, takže ty normální banky, ty se z toho opravdu vyvlíkli a to má, to má Tsipras samozřejmě pravdu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste vydali v institutu, vašem institutu publikaci Pět let řecké krize. Jak dlouho ta krize podle vás ještě bude trvat? Budete muset vydat Deset let řecké krize? Co myslíte?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
No tak já, abych se vám přiznal, já jsem byl předminulý týden v Americe a byl jsem tam řečníkem na, na téma právě Řecko. A já jsem ten svůj příspěvek, který taky někde je na mým internetu v angličtině i češtině, já jsem ho nazval provokativním způsobem Prvních pět let řecké dluhové krize. Neboli slovíčko jsem tam přidal prvních, čímž jsem jakoby naznačil, že nebude, nebude končit.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže jak dlouhá bude ta krize podle vás?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Zůstane-li Řecko v eurozóně, neboli zůstane-li Řecko v euru, tak bude navěky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Bývalý prezident Václav Klaus je stále hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. My přejdeme k dalšímu tématu a to je téma uprchlíků. Vy jste napsal, pane prezidente, v textu pro časopis Týden, že řešením současného problému by bylo hlasitě sdělit, že každý, kdo se nelegálně dostane do Evropy, bude okamžitě poslán zpátky. Je to reálná myšlenka, když si vezmeme, že každý třetí uprchlík dnes je ze Sýrie, kde je válka?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Tak za prvé nechci se pouštět do debaty o tom, jak ta válka vznikla, kdo k tomu přispěl, jak tomu Západ sám přispěl k tomu rozvrácením Iráku a tak dále, a tak dále. To je druhá věc, že by si měl Západ sypat popel na hlavu za tohle to. Ale podívejte, vy máte dům nebo byt, já předpokládám, že vy v tom bytě nebo domě máte asi dveře, předpokládám, že tam máte zámek a že když jste šla dneska tady do Radiožurnálu, že jste si ty dveře zamkla.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Zamkla jsem si dveře, ano.

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Ano. A kdyby tam náhodou se vám někdo chtěl vloupat, tak běháte na policii a žádáte, aby vás ta policie ochránila.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A jak to souvisí tedy s tímto tématem?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
No to, jestli pustíme uprchlíky, uprchlíky do, uprchlíky, běžence, já to slovo uprchlíky prostě nemám, nemám rád, lidi, kteří odcházejí ze zemí jako je Sýrie, ale i zejména teď celá řada afrických zemí sem do Evropy, to je stejně jako s těmi, kteří se chtějí vloupat do toho vašeho soukromého bytu nebo domu. Jestli to nepřijmeme tadyhle tu věc, tak nemáme žádné východisko.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale třeba když právě si vezmeme to, že každý třetí pochází ze Sýrie, kde právě je ten válečný konflikt, tak to jsou přece lidi, kteří potřebují pomoc. Jaká by měla tedy ta pomoc být od nás, když je nechcete přijmou sem?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Tak za prvé já, já bych si myslel, že jsme dopustili strašlivou chybu, že se to tam tak vytvořilo, jak se to, jak se to vytvořilo. Jestli prostě pořád za největšího nepřítele Západ a Evropa a my, naše politika považuje Asada, premiéra v Sýrii, a nikoli Islámský stát, no tak já myslím, že to je nekonečné, tak budou chodit miliony uprchlíků. Takže nedá se říct jenom, když uděláme hlouposti, takže teď už je musíme následně řešit. To já nepřijímám tadyhle tu debatu. Ale já prostě nevidím jinou cestu, než nechat ty uprchlíky tam a ne, netuším, nemám žádná čísla o tom, jestli jich je třetina ze Sýrie nebo čtvrtina nebo pětina, ale je spousta těch a vidíte přece ty uprchlíky, když přijíždějí na těch různých člunech, to nejsou zbídačelí jedinci, kteří jsou těmi nejchudšími lidmi a vyhnanými z něčeho. To je spousta mladých normálně mužů, kteří prostě jedou za lepším, za lepším životem do Evropy, kteří si myslí, že ten lepší život tady dostanou. A já myslím, že není žádnou naší povinností, abysme jim toto umožňovali.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale někteří z nich právě, i když třeba s nimi mluvili naši reportéři v těch uprchlických táborech, tak říkali, že neměli jinou možnost, že buď odjet na takovém vachrlatém člunu, anebo prostě jistou smrt v zemi, z které pocházejí.

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Já nevím, ano i ne. Částečně je to určitě pravda, částečně to pravda není. Ale není řešením lidstva, že se z každého místa a z každé země, kde se nedaří, nebo kde se nedaří hodně, když říkáte, bojuje, že se prostě bude utíkat někam jinam. To není cesta, věci se musí řešit tam a tam se to pokusit nějak vyřešit. Liknavost, s jakou bojuje Západ s Islámským státem v Sýrii, je přeci děsivá. Kdyby Západ chtěl zastavit to, co dělá za šílenosti Islámský stát v Sýrii, tak nebude ani jeden uprchlík, takže nevidím řešení. Doporučujte každý svým, svým zvoleným poslancům, aby Západ zasáhl v Sýrii proti Islámskému státu a pak nebudou uprchlíci. Neříkejte když nezasahujeme proti Islámskému státu, tak řešme něco s uprchlíky. To je přehození problému.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane prezidente, sledujete vůbec českou politickou scénu?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Tak sleduji, tak omezeným způsobem sleduji. Nazval bych to sleduji headliny, nikoli ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Headlinovitě, jak byste zhodnotil třeba vládu Bohuslava Sobotky?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
To bych si neodvažoval zhodnotit opravdu, to bych si netroufal. Já si myslím, že tak nic. Kdybych chtěl být teď mírumilovný prázdninově, tak jako v době dovolených a rekreace, tak a přesto, přesto šťouchnout, tak já bych řekl, že ta vláda dělá tak málo a já bych řekl naštěstí věcí, že ani není třeba je tak za nějakou superkonkrétnost tolik kritizovat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Miloše Zemana hodnotíte jak jako svého nástupce v úřadu?

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
No ne, ne, nemám důvod hodnotit. Nebudu ho porovnávat v žádným případě se sebou, nevím, byli tři prezidenti zatím v České republice, když odprostím se od sebe a porovnám toho prvního a třetího, tak asi budete čekat, že já řeknu, že provokativně tady u vás v Radiožurnálu, že ten třetí je lepší než ten první.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Bývalý prezident Václav Klaus byl hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Děkuju za to, na shledanou.

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR
--------------------
Na shledanou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tento pořad najdete také na webu Radiožurnál.cz a Dvacet minut Radiožurnálu si můžete poslechnout také v iRadiu na webu Českého rozhlasu. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: heš
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová