V Prostřední Lhotě si můžete prohlédnout ždímačky i motocykly

2. říjen 2011
Po Česku

I tentokrát se podíváme do obce Prostřední Lhota, která se nachází ve středním Povltaví. Právě zde se nachází unikátní zrekonstruovaný barokní špýchar, jenž byl proměněn v muzeum. Exponáty z valné většiny zapůjčili místní obyvatelé.

V sobotním výletu Po Česku jsem se dozvěděli o historii barokního špýcharu v Prostřední Lhotě a seznámili se i s iniciativou, která vedla k jeho opravě.

„Přízemí jsme využili pro prezentaci největších exponátů. Jsou to vesměs stroje a zařízení, které sloužily k práci na poli,“ uvádí prohlídku ředitel Hornického muzea v Příbrami Josef Velfl.

A tak tu návštěvník uvidí staré sečky, mlátičky, povozy, takzvané stabilní motory, ale také zrestaurovaný kočár. To vše z doby, kdy život v této malebné kamenité krajině nebyl vůbec jednoduchý. Většinu předmětů věnovali muzeu místní.

Motocyklům se věnují i informační panely

„Mezi exponáty, které odrážejí tehdejší produkci v této lokalitě, patří například zařízení kovářské nebo tesařské dílny. Můžete tu vidět také náčiní kolářů a v neposlední řadě také interiér staré hospody, kterých zde byla podél řeky Vltavy celá řada. I ty na nás dnes dýchají atmosférou nevratné historie,“ nastiňuje Josef Velfl.

Zajímavé jsou i historické fotografie, které ukazují, jak vypadaly břehy Vltavy před výstavbou Slapské přehrady, tedy do začátku 50. let minulého století. „Nejznámější a zároveň nejmalebnější je pohled na Starou Živohošť, kde vidíme roztroušené usedlosti, mezi nimiž nescházely hospody vorařů, ale i další objekty, například hotely a turistická letoviska, která zmizela pod hladinou,“ popisuje Josef Velfl.

Ve druhém patře zaujme jedinečná kolekce starých praček, ždímaček a šicích strojů, ale také úly nebo motocykly. „Perličkou je výstavka historických motocyklů a ocenění, které získali příbuzní starosty Jiřího Šťástky. Rod Šťástků patří mezi významné reprezentanty bývalého Československa v motocyklových závodech,“ prozrazuje Josef Velfl.

Návštěvníci si můžou prohlédnout i sbírku šicích strojů

Právě zmíněný starosta Cholína Jiří Šťástka se velmi zasloužil o vznik muzea ve špýcharu v Prostřední Lhotě. Nepochybuji, že zájemci o motocyklový sport si vybaví Stanislava Šťástku, dvojnásobného držitele Stříbrné vázy ze Šestidenní, nebo Josefa Paštiku, nositele osmi medailí z tohoto motocyklového podniku.


Zobrazit polohu Prostřední Lhoty na větší mapě

Spustit audio