Ukáže-li naše právní analýza na střet zájmů, zvážíme odvolání šéfa České televize, odhaluje předseda Rady Matocha

Jak funguje současná Rada České televize a jak ovlivňuje atmosféru v největším veřejnoprávním médiu? Proč radní zahrnuli do své zprávy také výtku na malou účast politiků z hnutí Svoboda a přímá demokracie ve vysílání? A jak se radní staví k diváckým stížnostem? Tomáš Pancíř se ptal předsedy Rady Pavla Matochy.

Vy máte další veřejnou schůzi Rady České televize příští středu. Budete se zabývat možným odvoláním generálního ředitele České televize Petra Dvořáka?

Zatím to na programu není. Pokud to na program někdo navrhne, pak o tom budeme jednat. Já zatím o tom nevím, navrženo to nebylo.

Čtěte také

Ptám se proto, že váš kolega Luboš Xaver Veselý včera večer napsal na Facebook na adresu pana generálního ředitele slova „už abys byl v Gopasu, soudruhu Dvořáku“. Vaše kolegyně Hana Lipovská sdílela na Facebooku včera i dnes videa, která sama označila jako seriál kolem Petra Dvořáka a oligarchizace ČT. Cítíte tlak od některých kolegů, aby byl Petr Dvořák odvolán?

Neřekl bych, že cítím tlak, aby byl Petr Dvořák odvolán. Řekl bych, že cítím tlak na to, aby generální ředitel začal vůči Radě i vůči veřejnosti fungovat tak, jak by měl. Aby přestal obstruovat jednání Rady, aby Radu neuváděl v omyl, aby respektoval zákon o střetu zájmů a tak dále.

Dobře, pojďme k podezření o střetu zájmů. Na posledním jednání Rady ČT jste řešili to, že generální ředitel České televize Petr Dvořák má podíl ve firmě Gopas. U té si Česká televize v minulých letech objednávala školení pro některé své zaměstnance. Nechali jste to prozkoumat dozorčí komisí, ta dospěla k závěru, že nezjistila žádné nedostatky a nemá žádná doporučení. K tomu zjistila, že průměrně šlo o služby za 123 tisíc korun ročně, což je podle komise zanedbatelný objem jak z pohledu České televize, tak z pohledu obratu firmy Gopas. Nebyla to zbytečně nafouknutá bublina, když čteme tyto závěry dozorčí komise?

Čtěte také

Ne. Dozorčí komise ve svém usnesení konstatuje, že předmětem šetření byly pouze vztahy mezi Českou televizí a společností Gopas a že komise neposuzovala žádné jiné otázky, včetně možného konfliktu zájmů. To znamená, že toto je přesně jedna z falešných interpretací, které vytahují ven lidé jako Zdeněk Šarapatka nebo René Kühn. Dozorčí komise se otázkou možného konfliktu zájmů nezabývala, řekla nám, že celkem si Česká televize objednala u Gopasu služby za 1 230 000 Kč + DPH a že to mu zaplatila na základě řádných objednávek, beze smluv.

Není tedy chyba, že nezkoumala i možný střet zájmů?

Není, protože dozorčí komise nám ze zákona slouží pouze pro kontrolu hospodaření a není to náš právní servis. Dozorčí komise to neměla v zadání a ani by nemohla mít v zadání, aby posuzovala otázky případného konfliktu zájmů. Otázky případného konfliktu zájmů musí vyhodnotit Rada ČT a já jako její předseda říkám, že předtím si musí zajistit dostatečné právní analýzy, které celou situaci posoudí.

Kdy tato stanoviska budete mít? Ať už přes paní Lipovskou nebo přes vás?

Já bych byl rád, abychom je měli do konce měsíce, aby řekněme do prázdnin byla tato otázka vyřešena. Ať už jde o otázku možného konfliktu zájmů v Gopasu, ať už se týká provázání Petra Dvořáka na skupinu PPF, ať už se týká porušení zákona o střetu zájmů, kdy v zákoně o střetu zájmů je jasně definováno, že ředitel České televize je veřejný funkcionář a jako takový musí pravidelně předkládat oznámení o svém majetku. To je to, na čem je nyní grilován ministr zdravotnictví. To Petr Dvořák nikdy neudělal a tím porušuje zákon o střetu zájmů.

Proč se emoce při jednáních Rady ČT neklidní, ačkoli to její místopředseda Pavel Kysilka označoval za jeden z cílů? Podle jakého klíče sleduje Pavel Matocha zastoupení SPD v pořadech České televize? Poslechněte si celý rozhovor vedený Tomášem Pancířem.

autoři: Tomáš Pancíř , jkh

Související