Tomáš Martinec, ředitel Útvaru odhalování korupci a finanční kriminality

Po statisticky úspěšném minulém roce ten nový nezačal pro protikorupční policii zrovna úspěšně. Jednak se policisté z tohoto útvaru stali historicky prvním případem nové Generální inspekce bezpečnostních sborů, jsou vyšetřováni kvůli své těsné vazbě na klíčového svědka kauzy pražského dopravního podniku, a pak došlo k ne zrovna dobrému posunu v jedné z nejsledovanějších kauz posledních let, nákupu obrněnců Pandur. Výsledkem práce policie je fakt, že nelze označit toho, kdo prozradil jméno korunního svědka údajné půlmiliardové korupce. O tuto sumu si měl říct Marek Dalík, poradce expremiéra Topolánka. Začíná středečních Dvacet minut Radiožurnálu. Dobré odpoledne. Pozvání do vysílání Českého rozhlasu dnes přijal ředitel Útvaru odhalování korupci a finanční kriminality, plukovník Tomáš Martinec. Dobrý den, pane řediteli. Slyšíme se? Pane plukovníku. Vypadá to, že linky Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu jsou dneska víceméně jednosměrné. Bezesporu s tím techniky ještě něco dělat, protože podle našich informací v přenosovém voze Českého rozhlasu opravdu sedí ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Tomáš Martinec, ale vypadá to, že se zatím neslyšíme, mám pravdu, nebo nemám, pane Martinče. Slyšíme se? Haló, haló? Ne. Tak pojďme řešit celou situaci a řekněme ke 3 zásadním kauzám tohoto začátku roku, roku 2012, to znamená, ke kauze Pandurů, nákupu těchto obrněnců, ke kauze spojené s Dopravním podnikem hlavního města Prahy a také k případu privatizace a vyšetřování, okolností privatizace Mostecké uhelné společnosti se se šéfem Útvaru odhalování a finanční kriminality pevně doufám dostaneme už za malou chvíli. Tak stále ještě se neslyšíme? Haló, haló.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak pojďme učinit ještě jeden pokus, ve vysílání Českého rozhlasu by teď opravdu měl být ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, pan plukovník Tomáš Martinec. Slyšíme se, pane řediteli?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Ano, teď už se slyšíme. Hezký podvečer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak to je skvělé. Hezký podvečer i tady ze studia na Vinohradech. Co říkáte tomu novému roku, který já jsem v tom úvodu sumarizoval tím, že minimálně pro protikorupční policii nezačal úplně úspěšně po tom historicky úspěšném roce 2011?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Teď, protože jsem neslyšel ten úvodník.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, já vám řeknu minimálně ty dvě věci, které byly zmíněny v samotném úvodu. Ta první věc je, že jste vyšetřování Generální inspekcí bezpečnostních sborů, v podstatě jste prvním, historicky prvním případem tohoto, této generální inspekce v její historii, vzhledem k tomu, že funguje od 1. 1. tohoto roku, a pak tou druhou věcí je posun v kauze nákupu obrněných transportérů Pandur, kdy se policii, konkrétně útvaru ÚOOZ nepodařilo prokázat nikomu fakt, že prozradili jméno klíčového korunního svědka, tak se ptám, jak vy sám se díváte na ten začátek roku?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
K té první otázce, já musím říci, že není pravdou, že by nás vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, ta informace je mylná. Možná původní podání, které učinila konkrétní advokátní kancelář, tam směřovalo, ale vzhledem k tomu, že postup orgánů činných v trestním řízení má ve své gesci dozorovat státní zástupce, tak přísluší dozorovému státnímu zástupci, aby posoudil, zda byla zachována zákonnost a zda policejní orgán postupoval v souladu se zákonem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, jestli tedy můžeme u tohoto případu na chvíli zůstat, fakt, že na internetu, konkrétně například na serveru iHNED.cz je ke slyšení nahrávka telefonického hovoru vás a korunního svědka v případu Dopravního podniku hlavního města Prahy, kdy jde o podezření, že veřejné peníze za dodané lístky byly odesílány kamsi na Panenské ostrovy a podezření, že část z těchto peněz v řádu desítek milionů korun mohla jít do kapsy někomu z pražských politiků či podnikatelů, tak že na té nahrávce jste vy kterak mluvíte s klíčovým svědkem této kauzy a říkáte mu, sám mu nabízíte, že se sejdete. To je v pořádku?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Já si myslím, že to je naprosto v pořádku. Já bych možná opravil to, že bych neříkal, že je klíčovým svědkem, on je v prvé řadě oznamovatelem trestné činnosti. Já jsem byl kontaktován bývalým kolegou, který zprostředkoval schůzku v říjnu loňského roku s panem Sittou, kde jsem byl požádán, že tato osoba si už neví rady s předmětnými finančními machinacemi, kde je podezření z vyvádění finančních prostředků z České republiky, na této schůzce mi předložil některé písemné materiály. Já jsem se s ním dohodl, že následující den po té schůzce, kdy jsme spolu mluvili, učiní trestní oznámení našemu odboru daní, výnosů a praní peněz, což se tak stalo a tam poskytl veškeré písemné materiály, na základě kterých policejní orgán postupoval a já jsem následně v řádu několika týdnů se doslechl potom kupodivu z médií, že pan Sitta a plus někteří další tvrdí, že policie, respektive Útvar odhalení korupce a finanční kriminality nešetří tuto věc, že ji postoupil na jiný policejní orgán a já jsem v ten okamžik měl, si myslím, potřebu, abych panu Sittovi sdělil, že ty jeho informace jsou špatné, že věcí se nadále zabývá Útvar odhalování korupce a finanční kriminality a není pravda, že by to podstoupili.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, to všechno je, pane řediteli, slyšet v té telefonické nahrávce. Nevadilo vám, že je teď k slyšení na internetu, že koluje po médiích?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Samozřejmě, že mi to vadilo, protože se domnívám, že to není věc, která by měla být veřejně prezentována. Myslím si, že postup advokátní kanceláře seriózní, která by poukazovala na případné podezření z nějakých nestandardních postupů, tak by měla v prvé řadě směřovat buď k té generální inspekce bezpečnostních sborů, nebo státnímu zástupci dozorovému, nikoliv do nejdříve médií a potom až těm orgánům, které tedy posuzují, zda byl spáchán trestný čin či nebyl spáchán trestný čin.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy to chápete jak ten postup této advokátní kanceláře, která minimálně podle některých výkladů celého propletence firem a osob kolem odesílání peněz jaksi z lístků pražského dopravního podniku někam na Panenské ostrovy měla do toho řetězce být nějak zapojena, tak ten její postup chápete jak?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Já to chápu jako určité ovlivňování postupu orgánů činných v trestním řízení, respektive našich detektivů, kde i v těch mediálních reportážích bylo sdělováno, že právě pro svůj postup jsou policisté prověřováni inspekcí, což taky není pravdou. Dozorový státní zástupce, což je státní zástupkyně vrchního státního zastupitelství naprosto jednoznačně konstatovala, že nedošlo k porušení žádného zákona. V upoutávkách v televizi bylo vidět, že tam pan Sitta nějakým způsobem disponuje dokumenty, o kterých říká to jsou materiály protikorupční policie. Okamžitě bylo konstatováno, že to je únik ze spisu a jak je to možné, ale to byly materiály, které nám měl pan Sitta předat jako další důkazní materiál, nikoliv tedy ze živého spisu, proto ty informace byly velmi účelové, velmi tendenční.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom pardon, pane řediteli, jenom, abych tomu úplně správně porozuměl, tak, jak vy líčíte tu situaci, tak to vypadá, že se někdo hodně snaží, aby bylo ztíženo vyšetření celého případu, chápu to správně?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Chápete to tak jako já.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A kdo to může být?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Já nevím, kdo to může být, kdo stojí v pozadí, nicméně nás to neodradí, my v té věci budeme nadále vést trestní řízení pod dozorem vrchního státního zastupitelství a věřím tomu, že se dobereme rozklíčování celé kauzy v nějakém časovém úseku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V jakém?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
To je vždycky těžké tak hovořit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, já to chápu, já se vás neptám, do kterého data to chcete zvládnout, ale zajímalo by mě, v jakém časovém horizontu uvažujete, když říkáte, že by to mělo být zvládnuto v nějakém rozumném časovém termínu.

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Když já řeknu rozumný časový termín, tak to samozřejmě může pro mě být třeba i otázka i několika měsíců, protože já nedokážu říci, jaké veškeré finanční toky, jaké veškeré další podklady v té věci jsou. Zatím jsme ve fázi prověřování, to znamená, nebylo nikomu sděleno obvinění z trestného činu, může se stát, že zjistíme, že spáchán trestný čin nebyl, věc odložíme, můžeme zjistit, že trestný čin a konkrétní trestný čin spáchaly konkrétní osoby a budeme pokračovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To jsou jasné varianty, které mohou nastat.

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Ale nemůžete po mě chtít, pane redaktore, abych řekl nějakou časovou osu. To je věcí jak zpracovatele, vyšetřovatele, tak dozorového státního zástupce, kde musíme určité lhůty samozřejmě plnit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Stále posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. Dnes pozval pozvání, přijal pozvání do vysílání Českého rozhlasu ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Tomáš Martinec. Začněme, prosím, tu další část našeho rozhovoru, pane řediteli, posledním vývojem v případu nákupu obrněných transportérů Pandur. V květnu minulého roku zveřejnila média jméno rakouského manažera, svědka, který pod podmínkou anonymity vypověděl tamním úřadům, že poradce bývalého premiéra Mirka Topolánka Marek Dalík si při jednání o Pandurech měl říct o sumu 500 milionů korun za to, že jednání pro výrobce dopadnou dobře. Po zveřejnění jeho jména dostalo vyšetřování zásadní trhlinu. Rakouští policisté přestali načas s českými spolupracovat, a dokonce i život korunního svědka se měl dostat do ohrožení. Máte, pane řediteli Martinče, představu, proč nejdříve váš útvar a poté lidé z ÚOOZ nedokázali najít toho, kdo jméno svědka prozradil?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Tak na to se mně strašně těžko hledá odpověď. Je pravdou, že únik informací tohoto charakteru z tohoto spisu je velmi zásadním selháním eventuálně orgánů činných v trestním řízení nebo jiných osob tak, jak jste zmiňoval. Bohužel se nepodařilo prokázat konkrétní únik. Kdybychom věděli o konkrétní osobě, která zapříčinila ten únik, určitě bychom zjistili i co bylo tím selháním, kde selhaly nějaké opatření a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vím, pane řediteli, ale v podezření přece bylo zhruba 6 lidí, alespoň tak se o tom mluvilo ještě v létě minulého roku. Z vašeho útvaru to byl jeden detektiv, z Nejvyššího státního zastupitelství a pak z Vrchního státního zastupitelství v Praze to byli další lidé, kteří vůbec měli možnost se s danou informací setkat. Ještě, než jste předali ten případ Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, mluvili vaši lidé o tom, že je zřejmé, že viník je z Vrchního státního zastupitelství v Praze, to se nepotvrdilo, nebo na tom stále trváte?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Já musím říci, že v tenhle okamžik, kdy došlo k úniku a já jsem provedl interní prověrku spisového materiálu, interní šetření, abych se pokusil zjistit, kde byla příčina úniku informací, nepodařilo se mi to zjistit v rámci mých kontrolních pracovníků na mém útvaru, stejně tak tehdy vrchní státní zástupce, pan doktor Rampula, prováděl šetření uvnitř svého úřadu, také se nepodařilo zjistit a následně ne, že jsme předali, ale ten, tou kauzou se začal zabývat na podnět Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. A ti v řádu několika měsíců věc prověřovali, nepodařilo se zjistit a já teď nevím, protože neznám obsah toho spisového materiálu, neznám rozsah toho prověřování, co je příčinou, že musela být tato věc odložena a nebyl /výpadek signálu/ konkrétní pachatel, nicméně i dozorový státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci to okomentoval tím, že pokud nastanou nové skutečnosti, tak případ bude znovu otevřen.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To bezesporu. Vy sám mimochodem, pane řediteli Martinče, říkáte, že svoji vnitřní kontrolu na Vrchním státním zastupitelství v Praze tehdy udělal i vrchní státní zástupce Rampula, ale popravdě řečeno, pane řediteli, to je člověk, na kterého je v tuto chvíli ministerstvem spravedlnosti podána kárná žaloba právě za postup v jiné podobně důležité kauze, a to je v kauze Mostecké uhelné. To znamená, je to jeho vnitřní šetření pro vás jaksi relevantní, má ten výsledek relevanci?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Pro mě má relevantní, nebo relevanci výsledek prověřování Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a ten konstatoval to, co je obecně známo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A co to znamená ten výsledek, že vlastně není možno nikomu sdělit obvinění, že není možno někoho označit, že to s největší pravděpodobností byl ten, kdo prozradil jméno toho korunního svědka, že policie nepracovala správně, nebo někdo velice dobře zahladil stopy?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Toto já, pane redaktore, vůbec nedokáži posoudit, to je spíš otázka skutečně na ten tým Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, jestli se nepodařilo prokázat konkrétní osobě konkrétní vinu, jestli nejsou k tomu žádné podklady, jestli byly zahlazeny nebo nebyly, ale na toto já odpověď nemám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se omlouvám, pane řediteli, vy toto nevíte? Vždyť vy přece, ale váš útvar je tím útvarem, který nadále pracuje na samotném podezření z korupčního jednání při prodeji, nebo respektive při nákupu Pandurů. Ty věci s sebou, spolu nemají žádnou byť informační souvislost?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Nemají souvislost v tom, jak budeme nadále postupovat v prověřování kauzy nákupu, teda obrněných vozidel Pandurů. Já jsem poté, co unikly informace o korunním svědkovi, tak byl za svými kolegy v Rakousku. Ti samozřejmě byli velmi znepokojeni touto situací. Jednalo tam i dozorové státní zastupitelství. Myslím si, že se nám podařilo navázat už následně poměrně korektní vztahy i přes tuto skutečnost. Ten případ dál prověřujeme a já očekávám, že můžu být eventuálně informován Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu, jestli nějaké pochybnosti v rámci prověřování jsou na naší straně a došlo k nějakému zahlazení materiálu tak, jak hovoříte vy, nebo jestli je naprosto vyloučeno, že by z našeho útvaru informace neodešly tohoto charakteru, tohoto úniku, ale tento týden teprve oznámil dozorový státní zástupce vrchního státního zastupitelství výsledek, takže předpokládám, že ve velmi krátké době dojde i k tomu, že budeme seznámeni s tím, jak byl průběh prověřování veden.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a jak daleko je, pane řediteli, samotné vyšetřování případné korupce při nákupu Pandurů?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Já jsem dnes hovořil o tom na tiskové konferenci, kterou jsme měli, že raději budu snášet otázky nebo i útoky charakteru, že něco zpomalujeme, nebo nedokonale prověřujeme tak, jak se občas v médiích ukazuje.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane řediteli, toho jsem se ještě nedopustil.

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Já to netvrdím, že to říkáte vy, to určitě není pravdou, ale jenom jsem chtěl sdělit to, že já skutečně nechci online sdělovat informace z živých spisů, to znamená, z trestního řízení, které je vedeno. Nelíbí se mi ani v poslední době, kdy v některých médiích jsou konkrétně uváděny jména, firmy, osoby, kterými se zabýváme, v jaké fázi. Nám to velmi škodí, stěžuje to práci vyšetřovatelů a tedy ani já v tento okamžik nebudu popisovat, v jaké fázi je vyšetřování kauzy Pandurů, to po mě, prosím, nechtějte, pane redaktore.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak já to po vás nechci, ale víte, co po vás chci, pane řediteli, ve chvíli, kdy se ukázalo, že v Česku je minimálně jedno ze třech míst tak děravé, že prozradilo korunního rakouského svědka celého případu, tak rakouští kolegové s vámi i s jinými českými orgány přestali takříkajíc mluvit. Teď se ukázalo, že kromě toho, že to místo bylo děravé, tak ještě ke všemu z nějakého důvodu nedokáží české orgány říct, kdo to prozradil. Jak se na to dívají Rakušané?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Já jsem odpovídal, že to jednání s rakouskou stranou jsem vedl osobně, byli znepokojeni.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co to znamená, že byli znepokojeni?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Tak byli znepokojeni tím, že skutečně nějakým způsobem pochybovali o serióznosti ať už našeho útvaru nebo orgánů, který jsou činné v trestním řízení a jim to ohrozilo jejich člověka, který v kauze vystupuje, takže to bylo celkem logický, pro mě to bylo pochopitelný, a proto jsem já sám chtěl jednat se svým protějškem, abychom si ty věci vysvětlili a snažit se garantovat v rámci postupu našeho útvaru, že k takovému excesu již nedojde, a věřím, že to byl jediný a poslední exces, který takto tuto kauzu narušil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, dobře, pane řediteli, ale to znamená, že teď jsou rakouské úřady a rakouští policisté ochotni spolupracovat i přesto, že Češi nedokázali vyšetřit, kdo prozradil to jméno jejich korunního svědka?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Ano jsou ochotni a spolupracujeme nadále.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jakým způsobem jste jim dokázali garantovat, že už se to nestane?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
To je, pane redaktore, strašně těžký garantovat nějakým aktem ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, proto se na to ptám.

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
... či podobně. Jestli já se osobně setkám s ředitelem útvaru, který spolupracuje s námi na to, na rakouské straně, jestli se s nimi setká dozorový státní zástupce, projednáme tyto věci, tak je to pouze na té slovní garanci a oni musí nám v tomto věřit a doufat, že již k takovému excesu nedojde.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Stále posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu zejména o třech velkých případech, které, nebo na jejichž šetření se podílí Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, mluvím s jeho ředitelem, plukovníkem Tomášem Martincem. Tak, pane řediteli, ještě jeden případ zaznamenal v minulých dnech vývoj, je to kauza privatizace Mostecké uhelné společnosti. Česká vláda podle těch včerejších informací počká s dalšími kroky až na rozhodnutí švýcarských orgánů o české žádosti o připojení se k trestní žalobě na bývalé manažery MUS. Váš útvar, pane řediteli, zatím vede své vyšetřování, pracujete i s materiály od švýcarské prokuratury, které jste dostali zhruba na jaře loňského roku. Vy jste 22. listopadu roku 2011, tedy minulého roku v Impulsech Václava Moravce odpovídal na otázku, zda bude obviněn někdo v Česku takto, říkal jste: "Nebudu předjímat, abych řekl v jaké době, zda k tomu tak dojde. Pochopitelně to trestní řízení jako takové k tomu směřuje." Teď jsme o čtvrt roku dál, tak, jak jste pokročili?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Pokročili jsme v této věci v rámci této kauzy, já ale musím konstatovat v tento okamžik, že komentovat průběh této kauzy si vyhradil pouze dozorový státní zástupce, toto já budu naprosto akceptovat a nebudu tedy vůbec komentovat vývoj v této kauze.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Podotýkám, že už před čtvrt rokem to informování o této kauze měl vyhrazeno dozorový státní zástupce. Zajímá mě jenom jediná věc, jestli to jde tím směrem, který vy jste na podzim naznačil, to znamená, že bude obviněn někdo v Česku?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Já jsem naznačil ten vývoj, nadále pracuje intenzivně skupina vyčleněných policistů z Útvaru pro odhalování korupce. Jsou pravidelné schůzky na vrchním státním zastupitelství za účasti vrchního státního zástupce, doktora Mečla a dozorového státního zástupce. Konkrétní postupy skutečně nebudu sdělovat a pokud chcete nějaké informace, musím vám říci, že se musíte obrátit na dozorového státního zástupce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
On se Český rozhlas 1 Radiožurnál bezesporu obrátí, já bych v podstatě chtěl jenom jednu informaci, jestli to vyšetřování míří do Česka nebo někam do zahraničí?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Nebudu to specifikovat vůbec.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak ještě poslední věc, na kterou bezesporu asi také neodpovíte, ale už jsme mluvili o vrchním státním zástupci v Praze, panu Rampulovi a kolem něho jsou či byli tři lidé, na které je uvalena kárná žaloba nebo podána kárná žaloba za jejich postup právě v kauze Mostecké uhelné společnosti či její privatizace. Míří nebo pracují vaše vyšetřovací verze i s těmito lidmi, míří podezření za těmito lidmi?

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Tak my jsme na základě určitých nebo konkrétních podání na náš útvar zahájili prověřování dotyčných státních zástupců pro podezření z trestné činnosti a tedy zabýváme se tímto, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Omlouváme se za technické potíže, které provázely začátek tohoto rozhovoru. Tomáš Martinec, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality byl dnes hostem tohoto dvacetiminutového rozhovoru. Pane plukovníku, díky za váš čas a na shledanou.

Tomáš MARTINEC, ředitel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality:
Já děkuji za pozvání a hezký večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, a. s. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Pokud se chcete našeho hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete zaslat prostřednictvím mailové adresy 20minut@rozhlas.cz. Na otázky napsané do diskusního fóra bohužel hosté nemohou reagovat.

autor: mav
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová