Stanislav Penc, bývalý politik

Dva roky a dost, tak by se dala popsat politická kariéra člověka, který ve vládní straně uspěl, byl krajským stranickým předsedou a zároveň poslaneckým asistentem předsedy strany. Mluvím o Stanislavu Pencovi, který se k zeleným přidal ve správný moment, v období kolem sněmovních voleb v roce 2006 a stal se jednou z jejích tváří. Nyní po rozkolu ve straně a po prohraných krajských a senátních volbách stranu opouští. Jaká je Strana zelených a jaká je vlastně česká politika? I odpovědi na tyto otázky uslyšíte v příštích Dvaceti minutách. Zdraví vás a dobrý poslech přeje Martin Veselovský. Mým hostem je dnes bývalý politik Strany zelených a dnes již opět farmář a popularizátor chovu koz Stanislav Penc, dobrý den, vítejte v rozhlase.

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak úplně jednoduše pro začátek, proč jste odešel ze Strany zelených, pane Penci?

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
Já bych možná nejdřív poupravil malinko ten váš úvod, já si totiž osobně myslím, že politika není otázka členství v politický straně, ale politika je starost o věci veřejný, to znamená ne, ne prvořadě o sebe, ale o, o věci, jakým způsobem vývoj ve společnosti půjde dopředu, to je podle mě politika a dá se dělat na různých úrovních a jedna z nich je tedy jaksi politická strana a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem když už jste zmínil rozdíl mezi politickou stranou a politikou dělanou v ní a, řekněme, po té občanské linii, tak větší vliv, máte teď zkušenosti z obou dvou stran, větší vliv má činnost na jaké straně?

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
Já si myslím, že každý má svý, já jsem relativně aktivní přes dvacet let ve veřejných aktivitách, ještě za doby komunismu, tedy jaksi proti komunistům a dnes, dnes jsem měl i tu možnost jaksi vstoupit do politický strany a podílet se na tom jaksi zevnitř, myslím si, že to je rozdílná, jsou to rozdílný polohy, ale nedá se říct, že něco má větší výsledek a něco menší. Práce v politický straně a v politický straně, která má nějakou zodpovědnost, to znamená, je v parlamentu a ve vládě, není to politická strana, která jenom je politickou stranou, tak tam je, tam trošku myšlenkový pochody člověka a aktivitu omezují kompromisy, který k tomu musejí logicky přicházet. Co se týká tý polohy občansko ..., občanský ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
... tak tam kompromis vlastně neděláte, děláte ho jenom sám se sebou, a to znamená, že, že můžete jaksi přímějš o určitých věcech mluvit, ale třeba můžete taky se dostat do situace, že nic v tý věci nezměníte, ale jsou to dvě polohy, podle mého názoru obě dvě legitimní a obě dvě v pořádku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a vy jste se rozhodl, tuším, dvanáctého listopadu tohoto roku, že definitivně opustíte právě tu jednu z těch rovin, že přestanete být krajským předsedou Strany zelených v hradecké organizaci, že přestanete být poslaneckým asistentem Martina Bursíka, předsedy Strany zelených a stanete se opět občanským aktivistou, farmářem. Proč?

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
No, řekl jsem si, že se stanu opět občanským aktivistou, ale ne farmářem, protože já chovám zvířátka pro radost, mám kozy a oslíky, ale ty jsem samozřejmě choval, krmil, dojil a staral se o ně i v době ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Neustále.

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
... kdy jsem byl v politický straně, to by jinak nešlo, já jsem ze svých osobních záležitostí neomezil v podstatě nic, jenom jsem si k sobě přibral víc zodpovědnosti, než jsem měl do tý doby, když bych to vzal jaksi obšírnějš, ale zase ne moc dlouho, abych tím nikoho neunavoval, tak já jsem v roce 2005 po zdůvodnění zákroku na CzechTeku a zdůvodnění tý skupiny lidí, která v tý době rozhodovala a zjištění, že je to vlastně poprvý po listopadový revoluci, kdy papaláši tohohle státu se neomluvili za zásadní excesy policistů a naopak řekli, že takto je to v pořádku, tak jsem si řekl, je velký problém a v momentu, kdy v následujících parlamentních volbách, to znamená v roce 2006, se znovu spojí dvě velký strany ODS a sociální demokracie tak nenastane generační výměna a neposunu se, neposune se vývoj demokratickýho vědomí v Český republice. Proto jsem, proto jsem vstoupil ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak to byla, dejme tomu, otázka vstupu vašeho přímo do politiky a teď, prosím, pojďme ...

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
... do tý věci a vstoupil jsem do Strany zelených, která v tý době měla dvě a půl procenta jako celých těch patnáct let předtím a já jsem ji podporoval, myslel jsem si, že je důležitý, aby se tam nějaká mimoparlamentní strana dostala a bylo v podstatě jedno, jestli to budou zelení nebo SNK, nebo nezávislí, nebo jakákoliv jiná ze čtyřiceti kandidujících politických stran.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A vy jste nekandidoval ve volbách 2006 jako nezávislý na kandidátce Strany zelených?

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
To jsem kandidoval, a to právě říkám, že tím jsem tu Stranu zelených jaksi podpořil a měl jsem radost z toho, že se tam zelení dostali, podporoval jsem její politiku, furt si myslím, že ten tah na branku, který má Martin Bursík a určitá jasná vize, že je v politice český důležitá a, ale problém politický strany je v tom, že kdokoliv chce být členem politický strany jakýkoliv, tak v podstatě mu v tom nemůže nic zabránit, což je v pořádku, ale znamená to, že do tý politický strany vstupují lidi s různýma, s různýma pocitama, s různýma životníma postojema, zkušenostma a taky s různýma motivama. Já jsem do tý Strany zelených vstoupil s motivem pomoct něco pozitivního vytvořit v český politice a ten motiv podle mého názoru ..., jako to, s čím člověk do určitých věcí vstupuje, s jakým motivem, je dost zásadní. V podstatě ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom pardon, ten motiv se podařilo splnit, pane Penci?

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
Já si myslím, že zčásti, ale bohužel na základě toho, že v tý Straně zelených jako ve všech ostatních jiných stranách jsou i lidi, kteří jsou víc kariéristicky jaksi ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Zaměřeni.

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
... zaměřeni, děkuji vám, tak i v zelených v podstatě začala taková ta věc, když se ta Strana zelených dostala do parlamentu a posléze do vlády, že by taky z toho ti spolustraníci měli něco mít, tak jak je zvykem u Unie svobody, ODY, DEU, KDUČSL.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Teď mluvíte o tom, že prostě někteří spolustraníci očekávají nějaký profit a teď už, řekněme, buď funkční, abych tak řekl, nebo finanční.

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
Tak a tomu se podařilo nebo dařilo celou dobu pod vedením Martina Bursíka v podstatě zabraňovat. Nikdy neprošlo žádný z usnesení nebo nebylo naplněno z usnesení republikových rad pod vedením Stropnického a Zubové, kteří nabádali Martina Bursíka, aby s koaličními partnerami dohodnul funkce náměstků, předsedů správních rad, členů jednotlivých nebo ředitelů jednotlivých státních podniků ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takhle jak to líčíte, pane Penci, tak to vypadá jako nějaká výrazně nehezká věc, na druhou stranu Strana zelených je jednou ze tří koaličních vládních stran a k tomu, že se podílí na vládnutí v České republice, patří i, řekněme, nějaké kontrolní funkce k tomu, aby opravdu mohla realizovat svůj dohled nad věcmi veřejnými. Místa náměstků a například nějakých dozorčích či správních rad k tomu beze sporu patří.

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
No, já bych neřekl beze sporu, protože já jsem pevně přesvědčen, že je ..., v tý politice a ve věcech veřejných v Český republice přece je to založený tak, že je tady dvě stě osmdesát dva lidí, to znamená poslanci, senátoři a prezident, kteří rozhodují o zákonech, jak budou znít zákony a potom je tady asi třicet tisíc lidí, kteří jsou ve státní službě jako státní úředníci a kteří se mají chovat loajálně ke státu a ne loajálně k jednotlivým politickým stranám, to znamená, že hypotéza, že by každá politická strana, která je ve vládě, měla mít svý náměstky u ministra, aby straník donášel potom svý straně, co se děje na jednotlivým ministerstvu, je systém nefunkční, přežitý a nemá vlastně v jednadvacátým století z mého pohledu nic ... nebo co dělat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Byť se na něm Strana zelených podílí?

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
Nepodílí, protože ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy nemáte zelené náměstky?

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
... protože my máme zelené náměstky tři a ti zelení náměstci se tam vyprofilovali sami od sebe, nebyli tam dosazeni jaksi stranickou nebo politickou dohodou, což je velký rozdíl, v těch předchozích vládách vždycky to bylo tak, že byla uzavřena dohoda o tom, že takový a takový místa obsadí taková a taková strana a stranický sekretariát rozhodoval o tom, koho kam dosadí, a to si myslím, že je velice špatně, a to je dobře, že se to podařilo Straně zelených na tý skutečný úrovni, na tom, na tom výkonu tomu zabránit, ale nedařilo se to zabránit těm spolustraníkům v jejich myšlení a já jsem si ..., to moje rozhodnutí v podstatě bylo velice jednoduchý. Já jsem do toho šel s čistým svědomím, chtěl jsem čehosi dosáhnout, něčeho jsem dosáhl, něčeho nikoliv v tom veřejném prostoru, ale mám jenom jeden život, jedno zdraví, jeden rozum, abych vám řekl pravdu, já jsem nikdy za svůj život nebyl, nebyl tolikrát ve styku s lidma, s kterými bych nikdy nešel ani na pivo, já si a myslím, že to dělá každý člověk, že si vybírá lidi, který si pustí k sobě, s kterýma kamarádí, s kterýma si povídá a já jsem se dostal do situace, kdy například na zasedání poslaneckýho klubu jsem byl jasně přesvědčen, že dvěma poslankyním nejde vůbec o stejnou věc, jako jde všem ostatním.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mluvíte o Olze Zubové a Věře Jakubkové, předpokládám.

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
Tak, já nezazlívám nikomu a vůbec to bych byl dalek takovýho soudu, kdybych měl něco proti tomu, že někdo má jiný názor, to je všechno v pořádku, ale situace je taková, že v momentu, kdy se přidám do jedný party, budu například ochránce zvířat, tak přece nemůžu mít doma jatka, abych to řekl jenom v příměru. Prostě když se dám do, do party s lidma, musím být loajální s výsledkama i s prohrama, ale musí mi jít o věc, posunovat ji dopředu, nemůžu, a to jsem pevně přesvědčen právě u dvou zmiňovaných dam a u další kliky, která se v tý Straně zelených kolem Dany Kuchtový a jiných jaksi vytváří po, po sjezdu a zvlášť posléze po parlamentních ..., po krajských volbách, kde se podle mého názoru dalo očekávat, jenom my jsme byli větší optimisti, že by se dalo podařit vstoupit do krajských zastupitelstev Straně zelených, to se nepodařilo, ale teď většina nebo ne většina, ale určitá část spolustraníků má pocit, že za to vlastně může vize Martina Bursíka a sjezd před volbama a já už jsem si prostě v tý atmosféře řekl, že už mě to nebaví. Že mě nebaví se dohadovat o, o věcech, který, který podle mého názoru by měly být jasný a nejsou, už se mi ..., nemám nic proti, jak jsem řekl, tomu, že někdo má jiný názor, ale jestliže vstupuji s někým do, do nějaký spolupráce a chce se mi v těch věcech něco dosáhnout, tak musím víc hledat pozitiva než negativa.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen připomínám, že posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, dnešním hostem je bývalý politik Strany zelených a také občanský aktivista Stanislav Penc. Myslím si, že i posluchači Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu si dobře pamatují na to, co provázelo zářijový sjezd Strany zelených, na to, jakým způsobem tam, řekněme, křídlo Martina Bursíka zvítězilo a podařilo se proměnit personální složení jak předsednictva, tak nakonec i republikové rady Strany zelených, tak pohled zvenčí napovídá to, že Martin Bursík má stranu pevně pod kontrolou. To, co říkáte vy, vypadá jako úplně jiný popis stavu ve Straně zelených, vypadá to tak, že to křídlo, které bylo poraženo na zářijovém sjezdu, to znamená křídlo Dany Kuchtové, řekněme, Matěje Stropnického, že je na vzestupu, protože vy ho uvádíte, jejich činnost a jejich myšlení, jako jeden z hlavních důvodů toho, že odcházíte ze Strany zelených.

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
No, já jsem před chvilkou vysvětloval můj postoj a mý pocity a nekoukal jsem na tu věc jaksi objektivně, koukal jsem zaujatě a ze zaujatýho mýho osobního pohledu je pro mě situace s lidma, kteří si zaměstnání jako Dana Kuchtová vybírá u pana Jančíka, který bohužel je právoplatným starostou Prahy 2, Prahy 5, ale víme, co se na tý Praze 5 s majetkama města a vůbec jaksi s komunikací s opozicí a vůbec jako fungování městský části děje, pro mě to jsou věci, který na základě toho ..., v podstatě představte si situaci, že budete dělat v Českým rozhlasu, což děláte a Český rozhlas zakáže Radio Wave, potom zakáže Studio 6 a potom rozpustí zprávy a budou se hlásit jenom jedny a vy máte ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Něco takového se stalo ve Straně zelených?

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
Něco podobnýho se stalo v mý hlavě, něco podobnýho se stalo v momentu, kdy já jsem si říkal, budu i nadále svým kamarádům a lidem vysvětlovat, že nemám s Danou Kuchtovou a s Matějem Stropnickým nic společnýho, budu i nadále mít divný pocit z toho, že šest lidí v parlamentu na základě zaběhlých mechanismů nemůže zásadním způsobem pozměnit věci a když se o to pokusí, tak, tak se, tak je to jaksi dlouhodobá záležitost, což je v pořádku, ale, jak říkám, já jsem hodnotil v tý věci ne objektivně stav Strany zelených, ale subjektivní můj pocit k tomu, co já dál můžu v tý věci přinést.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, abych to jenom o něco zjednodušil možná a interpretoval, zjistil jste po těch dvou letech nebo dvou a půl letech, které uplynuly od sněmovních voleb v roce 2006, že není možné skrze Stranu zelených nic výrazného změnit ve veřejném prostoru, ve společnosti, anebo je to možné dělat takovým způsobem, který vám prostě nesedí, na který možná nemáte žaludek?

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
No, já jsem optimista a jsem přesvědčený, že se věci dají měnit a dají se měnit i ... a pokoušel jsem se měnit věci i za doby komunismu, to znamená, že, že nepropadám panice, nemyslím si, že by věci byly tak jako špatně, že by už se nedalo nic měnit, ale já jsem hledal prostor pro sebe, to znamená, byl to můj, bavíme se o mým subjektivním pocitu v tý věci ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
A ten můj subjektivní pocit byl, že se už nechci dohadovat se spolustraníkama a mluvit vlastně u jednoho stolu s lidma, kterých si vůbec nevážím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď jenom mi dovolte takový krátký exkurz do minulosti, která není zas tak dávná, protože jeden z vašich spolustraníků, jeden z nejvýraznějších tváří minimálně Strany zelených v severních Čechách Petr Pávek, starosta Jindřichovic pod Smrkem, používal téměř stejná slova ve chvíli, kdy odcházel z politiky z postu náměstka ministra pro místní rozvoj a odcházel zpátky na sever Čech, tak říkal téměř to samé. To je nějaký symptom politiků regionálních ve Straně zelených, že najednou v určitou chvíli zjistí, že prostě nejsou schopni nebo ochotni k takovým kompromisům s lidmi, kteří jim nesedí a k tomu dělat takové kompromisy pro to, aby vůbec něčím pohli?

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
No, já neznám přesně motiv Petra Pávka, já jsem si tenkrát přečetl něco tak v novinách a on hovořil o tom, že má malý děti a že by se chtěl víc věnovat rodině ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A v druhém gardu přesně o tom, o čem vy.

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
A já mám taky malý děti a taky se rád věnuju rodině a je to ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale tak to jste, předpokládám, věděl už před dvěma lety.

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
Ano, ale já jsem taky nevstoupil do Strany zelených nebo do tohohle toho angažmá jaksi doživotně, smysl toho mýho angažmá nebylo se stát jaksi profesionálním stranickým funkcionářem, který doživotně bude v jedný politický straně, ten můj vývoj v tý politický straně je zvláštní, protože já jsem byl jaksi jeden ze spoluzakladatelů Občanského fóra v Činoherním klubu, měl jsem pocit, že ta široká platforma po čtyřiceti letech komunismu je důležitá, bohužel lidi, kteří měli jinej názor, byli to pragmatici, kteří, z kterých se pragmatici pravicovýho typu stali jaksi až po revoluci, narážím tím zcela konkrétně na Václava Klause a lidi, kterýma on se obklopil, tak ti lidi s vidinou toho, že je potřeba jaksi nemít široký, širokou platformu, ale jeden tah na branku, tím se jim podařila podle mého názoru velice zrůdná privatizace a rozprodej státního majetku všude možně a vlastně vytvoření, propojení mafie nebo začátek propojení mafie s politikou, lobbistický praktiky, který ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jen podotýkám, že toto je názor Stanislava Pence, občanského aktivisty, který prezentuje ve Dvaceti minutách Radiožurnálu a podotýkám, že k mnohým tvrzením nemáme tvrdá data.

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
No, tak já myslím, že bychom je klidně dali dohromady, v momentu, kdy, kdy ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jenom ještě podotýkám, toto není téma těchto Dvaceti minut, pojďme ještě hovořit dále ...

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
Není, bavíme se, bavíme se o Straně zelených ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
... o vašem, vašem odchodu ze Strany zelených a tímto i z politiky, pojďme, prosím, nahlédnout do budoucnosti a zůstaňme u Strany zelených, protože vy jste nějakým způsobem popsal svůj subjektivní pocit z této vládní strany a popsal jste svůj subjektivní pocit na to, jací lidé tam mají určitý vliv, tak jaká je budoucnost Strany zelených, posune se někam úplně jinam od pohledu strany, kterou volili lidé v roce 2006 a umožnili jí vstup do Poslanecké sněmovny?

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
Víte, já to vnímám po tom sjezdu tak, že ten sjezd udělal jednu velikou věc, a to, že do toho vedení zvolil lidi, kteří jsou jasně vyprofilovaní a lidi, kteří mají nějakou životní zkušenost a zkušenost s občanským sektorem, takže si myslím, že to je ta ..., jako tímhle tím způsobem je to dobrý. Stejně tak si myslím, že ta, že tu práci, kterou odvádí, odvádí Martin Bursík jako předseda strany a člen vlády, je, je to maximum možnýho, co v podstatě může dosáhnout a osobně se domnívám, že ta Strana zelených má velký, velkou možnost v budoucnu ovlivňovat politiku Český republiky a stát se natrvalo součástí politického systému, a to jí fandím a myslím si, že to tak dopadne. Já, když jsem oznámil jaksi veřejně odstoupení ze všech těch funkcí a z toho, že odcházím ze Strany zelených, tak se mi ozvala řada lidí a mezi nima například Janek Rovenský nebo Ljuba Václavová, že naopak do Strany zelených chtějí vstoupit a chtějí pomoci tomu a já myslím, že to je v pořádku, ten můj krok byl jenom o mý osobní, o mém osobnímu pocitu a neměl být signálem toho, že Strana zelených je jaksi rozbitá, zničená nebo něco podobného.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nakonec o názoru nebo názor na to, co padlo v uplynulých Dvaceti minutách, si bezesporu udělají posluchači Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, toto bylo velice osobních Dvacet minut v podání občanského aktivisty Stanislava Pance, bývalého politika Strany zelených v tuto chvíli již, pane Penci, díky za váš čas a na shledanou.

Stanislav PENC, bývalý politik Strany zelených, občanský aktivista, popularizátor chovu koz:
Já vám děkuji za rozhovor a na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Radiožurnálu i já vám přeji příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: mav
Spustit audio