Soutěž Zápisníku zahraničních zpravodajů

Od 3. ledna do 20. března 2004 vysílá ČRo 1 - Radiožurnálu v pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů každou sobotu soutěž o cenu věnovanou zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu. Kdo pošle během 12 kol nejvíce správných odpovědí, může vyhrát hlavní cenu - zájezd na Kanárské ostrovy v hodnotě 40 tisíc korun.

Pravidla soutěže:

1.
Provozovatelem soutěže je Český rozhlas se sídlem Vinohradská 12, Praha 2 (dále jen "provozovatel").

2.
Hlavní cenu věnovala firma MCF, s.r.o. se sídlem Celetná 9, Praha 1, IČO: 25145045 (dále jen "sponzor").

3.
Soutěžícím je každý posluchač Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, který správně odpoví na soutěžní otázku ve vysílání (dále jen "soutěžící").

4.
Každou sobotu po 13. hodině v období 3. 1.-20. 3. 2004 včetně je v pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů vyhlášena vědomostní soutěžní otázka týkající se první reportáže pořadu.

5.
Ihned po zveřejnění otázky lze posílat odpovědi, a to prostřednictvím SMS zpráv z mobilních telefonů na číslo 9077706. Odpovědi je možné posílat do 13.50 hodin dne, kdy byla soutěžní otázka zveřejněna. Cena za odeslání SMS zprávy ze sítí všech tří operátorů mobilních sítí v Česku je 6 Kč včetně DPH. Příjem a zpracování SMS zpráv technicky zajišťuje společnost ATS Praha, s.r.o.

6.
Soutěžní SMS musí být ve tvaru RZ_odpověď_jméno_příjmení (kde _ je mezera, jméno a příjmení jsou údaje o soutěžícím), tedy například RZ Bretan Jiri Novak.

7.
Na konci pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů před 14. hodinou moderátor vyhlásí správnou odpověď na položenou soutěžní otázku a sdělí, který soutěžící odpověděl nejrychleji správně a získává cenu věnovanou zahraničním zpravodajem ČRo.

8.
Zástupce provozovatele se s výhercem ceny dle bodu 7. pravidel spojí telefonicky (zpravidla do 1 hodiny po skončení pořadu) prostřednictvím telefonního čísla, ze kterého byla zaslána soutěžní odpověď. Soutěžící je povinen sdělit provozovateli svou adresu pro zaslání výhry.

9.
Každou sobotu smí být z každého čísla mobilního telefonu zaslána pouze 1 odpověď.

10.
Po vyhlášení všech 12 soutěžních otázek bude spočítáno, ze kterého telefonního čísla přišlo během konání soutěže nejvíce správných odpovědí. Soutěžící, z jehož čísla přišlo nejvíce správných odpovědí, vyhrává hlavní cenu - zahraniční zájezd. V případě shodnosti počtu odpovědí u více soutěžících rozhoduje, kdo ze soutěžících dosáhl nejvyššího počtu správných odpovědí nejdříve.

11.
Zástupce provozovatele se s výhercem ceny dle bodu 10. pravidel spojí telefonicky do středy 24. března 2004 prostřednictvím telefonního čísla, ze kterého byla zaslána soutěžní odpověď. Soutěžící je povinen sdělit provozovateli svou adresu pro zaslání výhry.

12.
Pokud zástupce provozovatele nenaváže se soutěžícím spojení dle bodů 8. a 11. těchto pravidel, volí během 20 minut ještě jednou v přítomnosti svědka (jiného zaměstnance Českého rozhlasu) číslo, ze kterého byla zaslána odpověď. Pokud ani tehdy nenaváže spojení, sepíší o tom zápis s udáním telefonního čísla, data a času, kdy byly uskutečněny pokusy o navázání spojení. Zápis bude uložen u provozovatele soutěže. Cenu v takovém případě získá další soutěžící v pořadí, kterému se provozovatel dovolá.

13.
Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, muže být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

14.
Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

15.
Soutěžící zároveň souhlasí s tím, že provozovatel předá sponzorovi soutěže v případě výhry jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo soutěžícího za účelem domluvy a zaslání nebo předání ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku, je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

16.
Soutěž je určena posluchačům ČRo 1 - Radiožurnálu. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele ani sponzora ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

17.
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, zastavit nebo prodloužit.

18.
Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři redakce zahraničního zpravodajství ČRo 1 - Radiožurnálu a vystaveno na internetovém serveru www.izurnal.cz v sekci Soutěže.

15. prosince 2003
Jiří Hošek, vedoucí redakce zahraničního zpravodajství ČRo 1 - Radiožurnálu

autor: Jiří Hošek
Spustit audio