Rozhovor s poslancem Miloslavem Výborným

1. květen 2003
O kom se mluví

Od mikrofonu pořadu O kom se mluví přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Hostem je bývalý místopředseda KDU-ČSL, poslanec, starosta Heřmanova Městce, předseda ústavně právního výboru sněmovny Miloslav Výborný. Muž, o němž uvažuje prezident republiky jako o jednom z budoucích ústavních soudců. Nějak se tomu nebráníte, politika vás přestala bavit?

Host (Miloslav Výborný): No, já se tomu opravdu nebráním. Já si té nominace, zatím kandidatury a nominace opravdu vážím. A myslím si, že i ti, kteří se se mnou potkávali po řadu let v Poslanecké sněmovně, kde jsem byl vlastně několikrát předsedou ústavně právního výboru, by mohli dotvrdit, že jsem tento výbor nakonec i ve sněmovně neřídil způsobem ryze politickým, ale spíše jsem se snažil hledat právo.

Moderátor (Jan Pokorný): Ptal jsem se jich na vás a oni zase z toho nejsou tak uplně nadšeni, protože říkají, že pokud vy tu nabídku přijmete a Senát vás schválí, tak sněmovna přijde o jednoho z posledních znalců ústavního práva?

Host (Miloslav Výborný): To je od nich hezké, že to takhle říkají.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale je to i pravda.

Host (Miloslav Výborný): To je od vás hezké, že to takhle říkáte.

Moderátor (Jan Pokorný): No a co ta sněmovna bude dělat, zase takových právníků tady není tolik?

Host (Miloslav Výborný): Právníků ve sněmovně opravdu není příliš mnoho. Je to z různých důvodů, dokonce to není ani neobvyklé, když bychom porovnali parlamenty jiných zemí, také nejsou naplněny nějakým množstvím právníků. Myslím si, že to je možná škoda. Na druhou stranu, kdyby byli ve sněmovně jenom právníci, to by bylo hrůzostrašné. Je ovšem třeba vědět a vidět, že sněmovna má také své odborné útvary. Kde jsou profesionální právníci v legislativním odporu, kteří mohou pro poslance neprávníky zpracovávat stanoviska právního charakteru, ne politického charakteru, stejně tak parlamentní institut.

Moderátor (Jan Pokorný): Abychom, pane doktore, nezamluvili tu první otázku. Ta zněla, jestli vás přestala politika bavit?

Host (Miloslav Výborný): Já si nemyslím, že bych přijal tuto nominaci z toho důvodu, že by mě přestala politika bavit. Ale vím velmi dobře a jsem na to připraven, že činnost soudce Ústavního soudu pro případ, že by k tomu jmenování došlo, že by tu byl dán souhlas Senátu, je zcela samozřejmě s jakoukoli politickou činností zcela neslučitelná. Takže bych žádnou politickou činnost nevykonával.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak se v tomhle kontextu stavíte k debatě, že to vaše dosavadní výrazné politické angažmá se neslučuje s tou následnou nezávislostí ústavního soudce?

Host (Miloslav Výborný): Myslím, že stávající Ústavní soud se neprojevoval jako politická instituce, ale jako skutečný vrchol ochrany ústavnosti v České republice. A to i když i stávající soudci Ústavního soudu někteří vzešli z řad politiků.

Moderátor (Jan Pokorný): Bývalého Občanského fóra zejména?

Host (Miloslav Výborný): Bývalého Občanského fóra i strany lidové i křesťansko-demokratické strany.

Moderátor (Jan Pokorný): Tím, že se vaše jméno objevilo v souvislosti s uvažovaným nástupem do Ústavního soudu ve veřejném prostoru jako první, tak tím jste byl překvapen nebo to bylo domluveno?

Host (Miloslav Výborný): Ne, určitě to nebylo domluveno se mnou. Pokud pan prezident tuto úvahu domlouval s někým ze svých konzultantů, to je klidně možné, ale já po tom nepátrám a v podstatě mně přece po tom vůbec nic není. Ale nebylo to tak, že by to bylo nějakým způsobem domluveno, dohodnuto, umluveno mezi mnou a panem prezidentem.

Moderátor (Jan Pokorný): Jste v politice dostatečně dlouho na to, aby jste přemýšlel i o tom, jestli zatím není něco? Znalec domácích politických poměrů si třeba podezíravě řekne, aha začíná to řekněmež akceptovatelným Miloslavem Výborný, pokračovat to bude dalšími více či méně zřetelnými politickými figurami. Co vy na to?

Host (Miloslav Výborný): Víte není mojí věcí mluvit panu prezidentovi do jeho výsostného ústavního práva navrhovat Senátu kandidáty pro funkci soudce Ústavního soudu. Není to mojí věcí. Ale já jsem hluboce přesvědčen, že tyto spekulace znalců naplněny nebudou. Nedovedu si představit, že by pan prezident chtěl navrhnout Senátu do těchto funkcí pouze politické figury, jak jste tuším řekl.

Moderátor (Jan Pokorný): Neříkám pouze, ale třeba i výrazné, další výrazné politické figury, třeba místopředsedy jiných politických stran. Jak by jste se cítil, kdyby tam byl třeba zástupce byť právní veřejnosti, dejme tomu uznávaný z KSČM?

Host (Miloslav Výborný): Mechanismus jmenování soudců Ústavního soudu je velmi přesně popsán a myslím si, že ten mechanismus tak, jak ho stanoví ústava, je správný. Je to pouze jediný možný navrhovatel, jediný možný navrhovatel. Nikoho nemůže navrhovat nějaká politická strana nebo nějaká fakulta nebo nějaký ústav vědecký, pouze prezident republiky je oprávněn navrhovat. On může dostávat různé náměty z různých míst, ale navrhovatelem je výlučně on. A toto jeho návrhové právo musí být přezkoumáno Horní komorou Parlamentu, Senátem a bez souhlasu Senátu prezident republiky nesmí jmenovat soudcem Ústavního soudu nikoho. Či-li ta vyváženost jediného navrhovatele jako hlavy státu a souhlasu Horní komory Parlamentu, podle mého názoru, velmi důsledně zabezpečuje to, aby Ústavní soud nebyl složen buď z vůle pouze jednoho člověka nebo naopak z politického úradku pouze jedné, jedné komory Parlamentu.

Moderátor (Jan Pokorný): Novináři jsou tady i od toho, aby překládali to, co říkali politici. To znamená, že Senát v daném rozložení sil by zřejmě případného komunistického pretendenta na post ústavního soudce či soudkyně neschválil?

Host (Miloslav Výborný): Pane Pokorný, promiňte, ale já jsem se snažil teď vůbec nemluvit jako politik, jak jste mě označil, ale opravdu velmi suše právnicky vysvětlit, jakým způsobem, jakým způsobem dochází k jmenování do funkce soudce Ústavního soudu. Překládejte, to je vaše práce a povinnost.

Moderátor (Jan Pokorný): Podle prezidenta republiky má být Ústavní soud pestrobarevný. Jak rozumíte třeba úvahám o jistém kontrapunktu mezi pestrobarevností a politickou vyvážeností?

Host (Miloslav Výborný): Pestrobarevný Ústavní soud je a má být asi nadále, v tom bych s panem prezidentem plně souhlasil. Myslim, že jsem to už i naznačil, že obavy, že by byl nikoli pestrobarevný, ale jednobarevný, jsou liché, že je sám pan prezident vyvrací.

Moderátor (Jan Pokorný): Pestrobarevný, vyvážený, ještě bych vás poprosil, jestli byste upřesnil, kde se názorově pohybujete mezi těmito dvěma termíny?

Host (Miloslav Výborný): No, opět říkám, není mojí věcí, abych doporučoval kohokoli, ale abych vstupoval do výlučně návrhového práva prezidenta. Já jsem těm jeho slovům rozuměl tak, že pan prezident zastává ten názor, že Ústavní soud může být složen například pouze z profesorů práva nebo například pouze ze soudců nebo například pouze z bývalých politiků.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy jste, pane doktore Výborný, seznámen se jmény lidí, kteří by mohli v budoucnu, pokud i vy se stanete ústavním soudcem, být vašimi kolegy? V červenci končí mandát osmi soudcům Ústavního soudu.

Host (Miloslav Výborný): To je pravda a já jsem s nimi seznámen tak, jako každý jiný občan republiky, který čte noviny. Takže různá jména různě čtu v různých tiskovinách. Zda-li ta jména jsou pro rozhodovací proces pana prezidenta relevantní nebo nikoli, to já neovlivním, ani nevím.

Moderátor (Jan Pokorný): Když se v novinách, v rádiu nebo v televizi uvádějí různá jména, tak se tím předá, přidávají i řekněme určité reminiscence na práci Ústavního soudu. Vzpomeňme na takový ten účelový pokus stran někdejší smluvní opozice o změnu volebního systému. Přidal vy byste se, a omlouvám se za hypotetičnost téhle otázky, k těm, kteří tenkrát ctili ducha ústavy?

Host (Miloslav Výborný): Já jsem pro tehdejší změnu volebního zákona nehlasoval a veřejně jsem ji jako právník označil za protiústavní.

Moderátor (Jan Pokorný): To znamená, že i rozumím tomu tak, že jako ústavní soudce byste hlasoval...

Host (Miloslav Výborný): Já jsem tehdy nebyl, nebyl v roli ústavního soudce a

Moderátor (Jan Pokorný): Omluvil jsem se za hypotetičnost.

Host (Miloslav Výborný): ...byl jsem v roli poslance a samozřejmě v roli poslance, který je právníkem. A můj názor tehdy jako právníka i jako poslance byl, že ta, že ta úprava, kterou tehdy schválila sněmovna a o jeden hlas i Senát, je v rozporu s ústavou. Řikal jsem to veřejně, nemám se za co stydět. A koneckonců mohu to jen zopakovat, názor jsem v té věci nezměnil.

Moderátor (Jan Pokorný): Ombudsman Otakar Motejl v našem pondělním Radiofóru řekl, cituji. Já bych tu politickou vyváženost viděl spíš jako chybu, než jako pozitivum, protože potom to skutečně způsobí to, že si každá politická strana bude nárokovat svůj podíl bez ohledu na to, zda má nebo nemá ten odborný a lidský potenciál v okruhu svých favoritů nebo svých členů. Znáte politické strany a víte, že kdokoli se objeví, jakkoli vím, že mi teď zopakujete, že je výsostným právem prezidenta republika navrhovat ústavní soudce.

Host (Miloslav Výborný): Tak já slibuji, že vám to nezopakuji ačkoli by se to velmi hodilo a slušelo.

Moderátor (Jan Pokorný): Někde se objeví prostor v nějaké takhle vážené a důležité instituci jako je třeba Ústavní soud, tak mi neříkejte, že ty politické strany se nesnaží konat tak, aby třeba ten jejich zástupce se tam dostal?

Host (Miloslav Výborný): Tady jde ale přece spíše o to a tak já rozumím výroku pana Motejla, aby opravdu nebyl Ústavní soud složen jako některé komise sněmovny nebo některé orgány sněmovny pouze a výlučně v jakémsi politickém klíči.

Moderátor (Jan Pokorný): Nebo třeba jako Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, o níž teď debatujete ve sněmovně?

Host (Miloslav Výborný): Ale já jsem skutečně přesvědčen, že, že k tomu nedojde. Mechanismy, kreace Ústavního soudu jsou dostatečné na to, aby tomu zabránily.

Moderátor (Jan Pokorný): Nynější prezident, tehdy ještě v roli předsedy Poslanecké sněmovny říkal, že Ústavní soud měl ambice chovat se politicky jako třetí parlamentní komora. Máte týž názor?

Host (Miloslav Výborný): Ne.

Moderátor (Jan Pokorný): Proč ne?

Host (Miloslav Výborný): Já si nejsem jist, zda pan prezident ten názor má ještě dnes nebo zda by ho takto ostře formuloval. A chápal jsem ten výrok jako, jako ostrý politický výrok předsedy významné politické strany, nikoli jako analýzu činnosti Ústavního soudu.

Moderátor (Jan Pokorný): Pokud se stanete soudcem Ústavního soudu, už jste to říkal, budete muset rezignovat nebo budete i sám určitě ochotně rezignovat na vaše dosavadní politické funkce, včetně starostování Heřmanova Městce, rozumím tomu tak?

Host (Miloslav Výborný): Ano, je to samozřejmé.

Moderátor (Jan Pokorný): Už je jasné, kdo zaujme vaše, kdo by zaujal vaše místo v Poslanecké sněmovně? Byl by to Pavel Severa z KDU-ČSL?

Host (Miloslav Výborný): Já myslím, že nemohu mluvit za Pavla Severu. Ta situace je taková, že on je prvním náhradníkem na kandidátce v Pardubickém kraji za mnou. A on má samozřejmě dvě možnosti. Buď se ujmout mandátu a nebo zůstat v té své dosavadní práci a přepustit mandát dalšímu v pořadí.

Moderátor (Jan Pokorný): Co je pravděpodobnější?

Host (Miloslav Výborný): Já nevím, já nevím. Já jsem o tom mluvil s Pavlem Severou a myslím si, že si to bude muset velmi rychle rozmyslet, dojde-li Senát k přesvědčení, že souhlas s tou nominací mé osoby vysloví a nechci to přemýšlení realizovat za něj.

Moderátor (Jan Pokorný): Říká host dnešního pořadu doktor Miloslav Výborný poslanec za KDU-ČSL. Děkuju. Na shledanou.

Host (Miloslav Výborný): Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Ano, je tady druhá část pořadu O kom se mluví. Hostem byl Miloslav Výborný, o jehož jmenování požádal prezident Václav Klaus včera Senát, o jmenování členem Ústavního soudu. 221 552 155 a 221 552 255 to jsou telefonní čísla, na něž teď můžete volat, co si o rozhovoru, který jste před chvílí slyšeli, myslíte. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Halo, jste ve vysílání.

Telefonický názor: Už jsem tam?

Moderátor (Jan Pokorný): Už jste tady. Ztište si prosím rádio a můžete mluvit.

Telefonický názor: Můžu mluvit?

Moderátor (Jan Pokorný): Můžete mluvit nerušen sám sebou. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den, tady Kalousek, jižní Čechy jo.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Kalousku.

Telefonický názor: Já bych prosím vás chtěl panu Výbornýmu něco říct. Protože si myslím, že takový odborníci, když jsou takový paskvily v tom parlamentu jo, jestli jsou takový odborníci taky jako pan Výborný?

Moderátor (Jan Pokorný): Všechno?

Telefonický názor: Všechno. Děkuju.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme. Hezký den. Připomínám telefonní čísla. 221 552 155 a 221 552 255. Dobrý den.

Telefonický názor: Halo?

Moderátor (Jan Pokorný): Ano, jste ve vysílání.

Telefonický názor: Jsem to já. Dobrý den, Formánek.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Formánek.

Telefonický názor: Prosím vás pěkně, já jsem, já jsem ten člověk, kterej tady protestoval proti regulaci nájemného. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je vůbec možný, že například pan Křeček, že by mohl být takovýmhle? On který podváděl, on který dělal takovýdle věci. Pan Výborný samozřejmě, jestli teda přizná, že on byl vždycky pro, pro deregulace že jo, protože to je napravení trhu. A já mu přeju jenom, aby byl zvolenej, protože si myslím, že je slušnej člověk a děkuju mu za to. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Předem prosím další telefonující posluchače, aby si ztišili rozhlasové přijímače, nebudou rušeni sami sebou. Dobrý den. Tady je Radiožurnál.

Telefonický názor: Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Posloucháme váš názor.

Telefonický názor: Já bych měl takovejdle dotaz. Pane Pokorný, vy jste mluvil vo odbornících. Já myslím, že vy propagujete pouze tituly, s tou odborností je to trošku na vážkách. Protože ty zákony, co Parlament navrhuje a přijímá se Senátem, to je horor, to je konec. To nedělají odborníci, bohužel. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Halo? Jste ve vysílání.

Telefonický názor: Malík. Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Malíku.

Telefonický názor: Já jsem chtěl jenom k tomu říct, jestli není možná taková finta v tom, malinko navrhnout svého politického odpůrce notabene dobrého, dát mu, nabídnout mu nějakou prebendu? Tím se ho za to zbavím, odstraním ho z toho politického života. Děkuji. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Další prosím. Dobrý den.

Telefonický názor: Halo? Dobrý den. Já jsem prosím vás chtěla říci, že si pana...

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, představíte se, představíte se nám?

Telefonický názor: Já tady jsem z Karlových Varů posluchačka.

Moderátor (Jan Pokorný): A jmenujete se?

Telefonický názor: Marta.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, paní Marto.

Telefonický názor: No. Tak jsem jako chtěla říci, že si pana Výborného velice vážím a že jsem ráda, že by tuto funkci mohl dostávat. Ale trochu se mi nelíbí, když se řekne, jako že jde z politického života. Protože to ústavní právo a to všechno, co by dělal, to zase je znovu politika. A všecko je politika, to se dělá pro lidi a, a pro život v našem státě a vůbec ve světě. To jsem jako chtěla toto říci.

Moderátor (Jan Pokorný): Ano, dobře.

Telefonický názor: Děkuji za pochopení.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme, děkujeme za váš názor. Hezký den. Vítejte, jste ve vysílání.

Telefonický názor: Pane Pokorný, panu Výbornýmu jsem před několika lety dal materiály proti podpisu, že se porušují lidská práva a vyhánějí se děti z domu. Dodnes mi na to neodpověděl. Jestli takovýto lidé mají předvádět politiku tohoto státu, je to ostudné.

Moderátor (Jan Pokorný): Můžete nám říct, můžete nám říct své jméno?

Telefonický názor: Petr Karel.

Moderátor (Jan Pokorný): Petr Karel. Možná si pan Výborný upomene. Dobře, pane Karle.

Telefonický názor: Telefon je 494 321 037, kdyby se chtěl ozvat.

Moderátor (Jan Pokorný): To už si myslím, že teď riskujete příliš tím, že dáváte v šanc svůj soukromý telefon.

Telefonický názor: Prosím vás, já jsem skutečně člověk, který hájí právo a zákon. Doplatil na to za komunistů, doplácím na to i dnes a budu rád, když se tím někdo bude konečně zabývat.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme, pane Karle.

Telefonický názor: Taky děkuju moc. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Předposlední telefonát do dnešního pořadu O kom se mluví, hostem byl Miloslav Výborný. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Prosím vás, tady Pavel z Českých Budějovic.

Moderátor (Jan Pokorný): Vítejte.

Telefonický názor: Já bych se chtěl zeptat, sice je to mimo, přesně mimo tento okruh otázek, které se tady panu Výbornému pokládají. Ale, jestli by mně mohl pan Výborný zodpovědět, kdy se nějaká komplexní úprava trestního práva, jak procesního, tak hmotného, připraví? Protože v současné době ty obstrukce, které jsou možné v tomto okruhu práva a nefunkčnost soudů díky procesním obstrukcím jsou už do nebe volající.

Moderátor (Jan Pokorný): Miloslav Výborný vám na to neodpoví, už jenom proto, že v pořadu O kom se mluví se neodpovídá. A mám takový pocit, že je to otázka spíš pro ministra spravedlnosti. Dobrý den. Poslední telefonický názor. Halo? Tak, v tuto chvíli není nikdo na telefonu. Tudíž můžeme konstatovat, že další vydání pořadu O kom se mluví, kde byl tentokrát hostem Miloslav Výborný dosavadní předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny a lidovecký poslanec, který pravděpodobně, pokud Senát nebude proti, se stane členem Ústavního soudu, tak další vydání pořadu O kom se mluví končí.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu