Rozhovor s ministrem dopravy Milanem Šimonovským

3. duben 2003
O kom se mluví

Od mikrofonu pořadu O kom se mluví přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Vláda vypověděla smlouvu o stavbě dálnice D47 s firmou Housing and Construction, kterou uzavřela těsně před loňskými volbami vláda Miloše Zemana. Hostem pořadu O kom se mluví je ministr dopravy Milan Šimonovský z KDU-ČSL. Pane ministře, moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský, reagoval na vypovězení smlouvy slovy, cituji. Mám vážnou obavu, že se zde hazarduje s důvěrou lidí. Kde jsou, podle vás, záruky, že dálnice bude hotová už v tom roce 2008, jak hned den vypovězení smlouvy letěl vrtulníkem do Ostravy sdělit premiér?

Host (Milan Šimonovský): Je to priorita vlády a já si myslim, že ten termín dodržen bude. Je to skutečně pro ministerstvo dopravy, pro tuto vládu možnost dokázat, že co říká, myslí vážně. A kromě toho je určitě dobré vědět, že chceme také ušetřit minimálně čtyřicet miliard korun a to je věc, na kterou by se každý měl zamyslet. Jsou to čtyři tisíce pro každého z nás.

Moderátor (Jan Pokorný): Je to možná po čase poprvé, kdy se zdá, že stát je lepším obchodníkem než soukromá firma. Jak je to možné?

Host (Milan Šimonovský): Tady nejde o obchodní vztah. Ty projekty jsou výhodné zejména tehdy, když jsou spojeny s velkou částí služeb. To v tomto případě příliš nebylo, protože ta kapitálové investice převažovala. A kapitálová investice je výhodná tehdy, pokud ji ta společnost dává z vlastních zdrojů. Tady si na to půjčovala, vlastní společnost byla složená z několika subjektů, byla to víceméně jen speciální společnost pro tuto fakturaci. A tady si myslím, že ty výhody projektu se nenalezly.

Moderátor (Jan Pokorný): Ještě k těm zárukám, že bude dálnice hotova v roce 2008. Vy jste slíbil, že když se ta dálnice nepostaví do onoho roku, že odstoupíte? Tak jste to říkal? Někde jsem četl.

Host (Milan Šimonovský): Já osobně garantuji, že tento projekt bude připravován s mimořádnou péčí a pod mým osobním dohledem. A jsem připraven odstoupit, pokud se mi to nebude dařit. Ale musím říct, že bych pravděpodobně u toho projektu nebyl, pokud by vláda schválila ten, tu původní smlouvu a znovu se k ní vrátila, tak já bych jí skutečně neuměl realizovat, protože to je v rozporu s mým svědomím.

Moderátor (Jan Pokorný): Znamená to tedy srozumitelně, že kdyby se pokračovalo ve výstavbě podle oné smlouvy, kterou schválil kabinet Miloše Zemana, vy byste rezignoval na své místo ve vládě?

Host (Milan Šimonovský): Já jsem nikomu nevyhrožoval, ale udělal bych to, protože tuto smlouvu, s tím bych opravdu nedokázal žít na jednom ministerstvu. To skutečně by byla věc pro otrlého člověka.

Moderátor (Jan Pokorný): Argumenty proti té smlouvě jsou vlastně podobné, které používala proti kontraktu opozice už při jeho podpisu v těch posledních dnech vlády Miloše Zemana. Ponese, podle vás, někdo za tuto smlouvu osobní odpovědnost? A nebo měl by?

Host (Milan Šimonovský): Já o tom nechci spekulovat, protože byl to pilotní projekt a právo na chyby má každý. Zde vláda skutečně přecenila to, že nebyla, neměla zkušený tým vyjednávačů, jak po právní stránce, tak zejména po technické. Protože to území nebylo vůbec připravené, nebyl ani tento projekt technicky prověřen. A z toho vyplývá, že smlouva na jeho realizaci musela být velmi obecná, která umožňuje jakýkoli výklad, umožňuje jakoukoli cenu v budoucnosti a byla by skutečně zhoubná pro tuto zemi.

Moderátor (Jan Pokorný): Když jste prováděli inventuru té smlouvy, tak jste tam nenarazil na nějaké pasáže a nebo na nějaké souvislosti, které by zavdávaly podezření na korupční chování třeba některých aktérů v podpisu té smlouvy?

Host (Milan Šimonovský): Ta smlouva jednoznačně veškerá rizika převáděla na stát a proto také banky byly ochotny půjčit na nízký úrok, protože veškeré garance převzal stát. To není prostě standardní v Evropě, kde se tyto projekty realizují. A ta vlastní smlouva, byť má několik tisíc stran, tak tam nikde nenajdete žádnou, žádné podezření. To podezření, které prošetřuje kriminálka, tak je o tom, že příprava projektu probíhala velmi nestandardně. Ministerstvo se prakticky neúčastnilo projektu a zejména cena byla stanovována poradci bývalého pana premiéra. A myslím si, že to není standardní a jsem mile rád, že policie toto podezření prošetří a stanoví odpovědnost.

Moderátor (Jan Pokorný): Jakkoli vím, že ministr orgánem činným v trestným řízení, máte vy nějaké konkrétní podezření?

Host (Milan Šimonovský): Já nemám konkrétní podezření.

Moderátor (Jan Pokorný): Nemáte nebo ho nechcete říct?

Host (Milan Šimonovský): Nemám raději.

Moderátor (Jan Pokorný): Raději nemáte, protože ho nechcete říct. Jestli to můžu takhle přeložit. Když si vezmeme ještě jednou ten termín, dálnice v roce 2008. Počítáte s tím, že v Parlamentu nemusí hladce projít návrhy na zadlužení státu kvůli dálnici? Což je taková proměna, kterou ani ministr neovlivní.

Host (Milan Šimonovský): Parlament určitě je, představuje riziko. Myslim si, že parlament zváží, ale že tato dálnice je potřebná, protože je to využití potenciálu pro ekonomiku této země, pokud tato dálnice zprostředkuje obsluhu tohoto území a využití ekonomiky. Takže v tomto území, tak je to pro nás výhodné. Pokud Parlament nebude rozhodovat politicky a nebo jen politicky, tak tento, toto zadlužení schválí. Protože je to zadlužení, které je pro nás výhodné, protože je to do investice, která přinese rozvoj ekonomiky.

Moderátor (Jan Pokorný): Můžu drobnou meziotázku? Kdy jste naposled zaregistroval, že by Parlament nerozhodoval politicky, ale věcně, pane ministře?

Host (Milan Šimonovský): Já jsem zde měl na mysli, že předpokládám, že pro tento úvěr se vysloví i opozice a tam jsem viděl, pokud bude opozice přemýšlet jen o tom, jak tuto vládu, jak jí to znepříjemnit a nebude myslet na rozvoj této země, tak se může chovat takto.

Moderátor (Jan Pokorný): Když dovolíte ještě několikrát z racionální skepsí přistoupím k tomu termínu. Třeba výběrová řízení na stavební firmy budou a mohou trvat tedy i nějakou dobu, dva roky?

Host (Milan Šimonovský): Výběrová řízení musí být. To je základní prostředek, jak stanovit tržní cenu toho díla, které stát zadává.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale to riziko zdržení?

Host (Milan Šimonovský): Riziko zdržení je v měsících. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má nejvíce devadesát dní na rozhodnutí o rozporech. A já si myslím, že tam budou samozřejmě rozpory, že se někdo bude cítit přeskočený ze svou nabídkou. Ale je to standardní, je to zákon 199, který musí být dodržen. Ale jen tak snížíme ještě dále tuto cenu.

Moderátor (Jan Pokorný): Budiž a dá se nějakým způsobem urychlit třeba tempo výkupu pozemků, přes které má vést dálnice?

Host (Milan Šimonovský): V prvé řadě dá se postupovat paralelně, to znamená budeme soutěže na dodavatele vyhlašovat ještě při trvání správního řízení tak, abychom užili času. To je první věc, kterou jsem se už odhodlali a do harmonogramu jsme ji začlenili. Mimochodem tento harmonogram už předkládáme do vlády v pondělí, to znamená jsme si hodně pospíšili. A co se týká výkupu pozemků, musíme své úsilí ještě více zintenzívnit, protože už teď pracují dvě realitní kanceláře, kromě úředníků nebo pracovníků Ředitelství silnic a dálnic a chceme tento úsek osmdesáti kilometrový rozdělit ještě na více částí a jednat v území intenzivněji. Doufám, že se nám podaří toto zkrátit tu přípravu území.

Moderátor (Jan Pokorný): Víte, jako ministr dopravy sám dobře, jaké problémy jsou s výkupy pozemků zejména při stavbě dálnic. Když si připomeneme plzeňskou dálnici, když si vezmeme třeba případ dálnice, která má vést do Hradce Králové a dál. Je to pro to, že toto bude ostře sledovaná stavba, takže předpokládáte jaksi zrychlený režim?

Host (Milan Šimonovský): Právní řád nám neumožňuje zrychlený režim. Já na ministerstvu připravuji návrh zákona o liniových stavbách, který by zefektivnil správní řízení a umožnil rychlejší přípravu území. Ale mám pochyby, jestli tento legislativní proces ještě stihne tuto stavbu, ale určitě na další stavby by byl užitečný. Liniových staveb bude tato republika stavět ještě mnoho. Já věřím, že za pomoci územních orgánů i pana hejtmana Tošenovského se nám podaří najít přístupy k těm, kteří budou mít problémy s tím výkupem pozemků, tak najít k nim individuální přístup. Pokusit se jim pozemek vyměnit za jiný, za jiný v území, pokud chtějí hospodařit a další a další varianty.

Moderátor (Jan Pokorný): A nebo nadstandardně zaplatit, když to tak řeknu?

Host (Milan Šimonovský): Stát neumí nadstandardně platit, na to platí cenový výměr ministerstva financí.

Moderátor (Jan Pokorný): Na financování té dálnice, kromě jiného, budou třeba asi dlouhodobé úvěry, mám pravdu?

Host (Milan Šimonovský): Dlouhodobé úvěry předpokládáme z Evropské investiční banky, úvěr na dvacet pět let s odkladem splatnosti tak, jak jsme to stačili za týden, který jsme na to měli, předjednat s panem viceprezidentem Rothem této banky.

Moderátor (Jan Pokorný): Takže od jedné konkrétní banky, nikoli od nějakého většího vějíře bank? Protože, když si to vezmeme, tak ty úvěry se splatností kolem dvaceti let nejsou tak úplně nejčastější v nabídce bank.

Host (Milan Šimonovský): Česká republika se stane akcionářem v Evropské investiční bance po vstupu do Evropského společenství a tato banka nabízí skutečně nejlevnější peníze v Evropě na rozvoj právě infrastruktury. Takže my už s úspěchem už stavíme některé tranzitní koridory, železniční stejně z této banky, některé silniční stavby. A je zcela normální a máme přislíbenou pomoc velký úvěr právě od této banky na D47.

Moderátor (Jan Pokorný): Pane ministře, váš resort bude muset hledat zdroje pro fond dopravní infrastruktury do budoucna, je to tak?

Host (Milan Šimonovský): Je to tak.

Moderátor (Jan Pokorný): Který bude dálnici splácet. Postupně fond přestane dostávat finance od Fondu národního majetku, které teď tvoří přes polovinu jeho pětačtyřiceti miliardového rozpočtu. Jak, jaký máte plán? Stačí všechno zaplatit se z úvěru té banky?

Host (Milan Šimonovský): Samozřejmě, že ty zdroje chci, aby byly pravidelné. Do fondu, to znamená do státního fondu dopravní infrastruktury, protože máte pravdu, že privatizační fondy již přestávají být jaksi tou, tou trvalou součástí našich rozpočtů.

Moderátor (Jan Pokorný): ... zaplatit arbitráž nebo podobná maličkost?

Host (Milan Šimonovský): Ta arbitráž je skutečně ostuda a já, já jen doufám, že se dokážeme z podobných případů poučit. A já věřím, že se podaří ten fond, o kterém jsme tedy mluvili, naplnit pravidelnými zdroji. A jedním z možností, jedním z pilířů toho trvalého pravidelného financování může být výkonové zpoplatnění za používání dopravních cest. Je to taková, takové

Moderátor (Jan Pokorný): Řekněte to česky!

Host (Milan Šimonovský): Je to takové elektronické mýto, to znamená, že nebude se platit za čas, který si koupím etiketu, jak teď je dálniční známka na jeden rok, ale bude se platit kolik kilometrů nákladní auto, nikoli osobní, projede po vybrané síti pozemních komunikací v České republice. To znamená, že se bude platit za odjetý kilometr a tunu nákladu. To je daleko spravedlivější.

Moderátor (Jan Pokorný): Odkdy?

Host (Milan Šimonovský): V Německu tento systém připravují na letošek na podzim, totéž v Rakousku. Zítra jedu na Slovensko s panem ministrem domlouvat, na kdy to připravují oni? My předpokládáme, že do tří let toto výkonové zpoplatnění musíme zavést, jinak zbytek Evropy bude jezdit přes nás, protože všude jinde to bude dražší. V současné době jednáme o tom tempu s profesními organizacemi silniční dopravy a to tempo určitě bude ve třech letech se musíme Evropě vyrovnat.

Moderátor (Jan Pokorný): A, pane ministře, je pravda, že svým způsobem zaplatí výstavbu dálnice D47 i každý řidič tím, že se zvýší cena za tu dálniční známku, o které jste se zmínil?

Host (Milan Šimonovský): Ta souvislost zde prostě není. Bez toho, že by dálnice D47 byla realizována státem, tak je připravováno vlastně převedení těch externích nákladů, které stát má s údržbou a výstavbou dálnic, převedeno na zpoplatnění za jejich užívání. To je prostě evropský trend, je to v Bílé knize dopravní politiky Evropy a toto se děje v celé Evropě, tudíž to musí být i u nás. Jen pro ilustraci, jeden kilometr vozidla čtyřicet tun na dálnici stojí nula třicet šest haléřů, zatímco na železnici čtyři padesát. Už ta harmonizace těch podmínek na dopravním trhu pro přepravce musí být stejná, aby využívali dopravních sítí, kooperovali navzájem mezi sebou. To je trend, který je v Evropě.

Moderátor (Jan Pokorný): Letos stojí dálniční známka osm set, kolik bude stát příští rok?

Host (Milan Šimonovský): Pro osobní auto nebude určitě zdražená o víc jak o stovku, o tom rozhodne vláda ve svém nařízení. Tam si myslím, že nemůžeme čekat žádné velké zatížení od osobních aut. Ale to, co ničí naše dálnice, jsou náklady, nákladní vozidla. Proto je musíme dobře vážit, aby vlastně nám neničily tu vozovku více, než je únosné. Ale na druhé straně je musíme také zpoplatnit, aby si rozmyslely, zda posílat náklad po železnici, vodě a nebo musí jet po silnici.

Moderátor (Jan Pokorný): Pane ministře, děkuji za rozhovor. Hostem pořadu O kom se mluví byl ministr dopravy Milan Šimonovský z KDU-ČSL. Hezký den.

Host (Milan Šimonovský): Hezký den.

Moderátor (Jan Pokorný):

Druhá část pořadu O kom se mluví. 221 552 155 to je jedno telefonní číslo a to druhé 221 552 255. Hostem byl ministr dopravy Milan Šimonovský z KDU-ČSL. Prosím první telefonický názor.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady je Václav Nickermaier z Týnce nad Sázavou.

Moderátor (Jan Pokorný):

Dobrý den.

Telefonický názor: Já teda nemám rád vládu sociální demokracie, ale tady toho rozhodnutí si velice považuju, že to panu Šimonovskýmu, i když teda ten není ze sociální demokracie, že se mu to podařilo a ta zakázka byla zrušená. Protože si myslim, že skutečně tam nebylo všechno čistý a že teda to byla obrovská krádež na českým národu jako. Takže skutečně jsem rád, že to takhle dopadne a že se to pokusí vláda prostě postavit sama za sebe. Protože už jenom to, ten text jako zazněl ve vašem pořadu v podobným, když byl rozhovor s panem Šedivym, kterej dělá poradce pro tu firmu, i když skončil na generálním štábu, tak jenom jeho plat dvě stě tisíc měsíčně, já mu to sice nezávidim, přeju mu to. Ale myslim si skutečně, z čeho by se to platilo než z našich peněz že jo ze všech. Takže si myslim, že je to jedině dobře, že se to přerušilo. Díky, na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný):

Na slyšenou. Halo? Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Kulhavý, Vary.

Moderátor (Jan Pokorný):

Dobrý den, pane Kulhavý.

Telefonický názor: Rád bych jenom poznámkou. Je známo, že ostravský region trpí značnou nezaměstnaností. Je to ještě daleko jistě, kdy se budou používat přímo pracovní síly k výstavbě, ale taková myšlenka jenom, jestli by nebylo vhodné cílit tyto nezaměstnané při změně profese do stavebnictví. A tím pádem jim zajistit taky další prosperitu těm stavebním firmám v ostravském regionu.

Moderátor (Jan Pokorný):

Děkujeme za názor. Hezký den. Další telefonický ohlas. Dobrý den.

Telefonický názor: Halo?

Moderátor (Jan Pokorný):

Ano, jste ve vysílání.

Telefonický názor: Dobrý den. Mayer, Praha.

Moderátor (Jan Pokorný):

Dobrý den, pane Mayere.

Telefonický názor: Chtěl bych vřele poděkovat za myšlenku pana ministra a sice za zrovnoprávnění podmínek soutěže všech, kteří používají různé dopravní cesty. Konečně to je myšlenka, která už našla i na této úrovni zachycení. Děkuju mockrát.

Moderátor (Jan Pokorný):

Mějte se hezky. Halo? Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady Maceček z Pusté Polomné. Pane Pokorný, to je smutné, jak ti naši vedoucí představitelé dělajů smlouvy, obchody, zákony a všecko. Na všecko musí obyčejný člověk doplácet. My nemáme žádné obránce, aby nás chránili proti tomu, jak nás okrádají a rozkrádají a oni klidně si berou, co chcou. Arbitráže dělají, my jim prodáváme Aero Vodochody za tři tisíce dolarů a oni si pak dělají, co chců. My jim prodáme Migy 29 za pár šušní...

Moderátor (Jan Pokorný):

Pojďme se domluvit, že, že rozumíme, kam míříte vaším názorem a necháme telefonovat...

Telefonický názor: ... a na všecko doplácíme my.

Moderátor (Jan Pokorný):

Ano, to už jste říkal. Dáme prostor dalším telefonujícím posluchačům. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Stejskalová, Praha.

Moderátor (Jan Pokorný):

Dobrý den, paní Stejskalová.

Telefonický názor: Já bych se chtěla zeptat pana ministra, jestli bude vytvořen nějaký kontrolní orgán na kontrolu těch takzvaných sedm set padesát milionů ztrát, který ta firma izraelská prý měla jako ztrátu za to, že nebude provozovat tu práci? Takže mě by zajímalo jak, k tomu číslu došli k těm sedmi set padesáti milionům a jestli je opravdu nějaká kontrola toho, jak to bylo vypočteno a jakým způsobem to bude ...? Protože si nemyslim, že bychom měli tady být za hlupáky. Děkuji. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný):

Dobře, děkujeme za telefonát. Jenom v tomhle pořadu se na telefonické dotazy neodpovídá, jsou brány jako názor. Halo? Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den, pane Pokorný. Tady je posluchač Havelka z Liberce.

Moderátor (Jan Pokorný):

Dobrý den, pane Havelko.

Telefonický názor: Já bych měl takový dvě připomínky. První je k panu ministru Šimonovskému a k jeho úsměvnému vracení klíčů od ministerstva, když nebude výstavba nebo termín výstavby splněn. Ale ten má být splněn za pět let a panu ministrovi za čtyři nebo za necelé čtyři roky končí mandát. To je jenom takovej detail. A ještě bych chtěl říct k té úrovni zadlužení. Já když si pučim hypotečně jeden milion korun na výstavbu rodinného domu na deset let, tak vrátim dva miliony bance a nad tim se nikdo nepozastavuje. A když si stát chtěl pučit hypotečně čtyřicet miliard nebo teda skoro sedmdesát miliard a měl by vrátit vo čtyřicet miliard víc, tak je to prostě trnem v oku. Prostě tohle to je hypoteční politika všech bank. A ten stát si to chtěl pučit na třicet let. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný):

Na slyšenou. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Krs z Ostravy.

Moderátor (Jan Pokorný):

Dobrý den.

Telefonický názor: Já bych jenom chtěl panu Šimonovskému říct, že jako my jsme ještě v Evropě a oni k nám přistupují jako k Asii. Tady vůbec už dneska nejde ohledně té dálnice o peníze, ale jde o čas. A když je to tak jednoduchý postavit to za čtyři roky za pět korun, proč to v tý vládě pražský, jo který tam za ty roky nic neudělali a jeho kecy, že ho položí jako ministerstvo, nemá vůbec...

Moderátor (Jan Pokorný):

Nejsem si tak úplně jist, že jsme ustrojeni na podobné výrazy, tudíž se s vámi loučím bez pozdravu. Na slyšenou. Tedy, teď s pozdravem. Ale to byl mimoděk. Prosím další telefonát. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady je Fiala, Chlánice.

Moderátor (Jan Pokorný):

Dobrý den, pane Fialo.

Telefonický názor: Já se chci vyjádřit k tomu, mě zaráží to, že jak hospodaří náš stát. Tady se jedná vo to, že prostě dělá z lidí člověka, který zastupuje náš stát a byl placenej státem náčelník generálního štábu a najednou vidim, že tento člověk zastupuje izraelskou firmu tuto společnost. To by mě zajímalo, jak vůbec hospodaříme? Protože tento náčelník generálního štábu bere vod našeho státu sociální dávku jako výsluhový příspěvek, určitě dost vysokej, my ho platíme a von je placenej nějakou jinou firmou. Jak se tam vůbec moh dostat tento člověk, dyk to přece není možný. Ten náš stát prostě hospodaří tak nějak divně. Prostě já tomu vůbec nerozumim.

Moderátor (Jan Pokorný):

Dobře. Děkujeme za názor.

Telefonický názor: Protože já mám peníze v Union bance, přídu vo ně, vo dvacet osm tisíc a nikdo prostě se vo to nezajímá proč, jak, zač? Jestli dozorčí rada, představenstvo banky z mých peněz vyčerpalo tyto peníze já nevim během měsíce, no a prostě vo ně přídu. Nikdo nechrání moje investice, stát moje úroky si bere z těchto peněz. Ale prostě aby to někdo vochránil, prostě funkce státu je uplně strašná.

Moderátor (Jan Pokorný):

Mějte se hezky. Na slyšenou.

Telefonický názor: Taky, nashle.

Moderátor (Jan Pokorný):

A poslední telefonický názor.

Telefonický názor: Prosím, slyšíte?

Moderátor (Jan Pokorný):

Ano. Dobrý den.

Telefonický názor: Tady je Hubálek, Choceň. Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný):

Dobrý den, pane Hubálku.

Telefonický názor: Pane, jsem důchodce osmdesát šest roků. Poslouchal jsem teda včera tu rozpravu v tom, v tom senátě a docela ten jeden senátor řekne s radostí, no my ušetříme tři čtvrtě miliardy na tom, že zaplatíme penále a pořídíme dálnici místo za sto tisíc za padesát tisíc. Prosim vás, celej život jsem dělal hospodářskýho pracovníka. Kdybych takhle hospodařil, tak bych nebyl dneska živ, protože by mě vodevšad vykopali. Proč my ty lidi tam vocaď nevykopeme? Proč ten Zeman s tou vládou tohle to všecko připraví, dyk na tohle se nedá dívat.

Moderátor (Jan Pokorný):

Dobře. Děkujeme za názor.

Telefonický názor: Počkejte eště jednu, eště chvilku, pane.

Moderátor (Jan Pokorný):

Nezlobte se tam zazněla už vaše hlavní myšlenka a pořad O kom se mluví v tuto chvíli končí. Jan Pokorný děkuje za pozornost a přeje dobrý poslech u dalších programů Českého rozhlasu 1, což budou za čtyři minuty zprávy.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu