Proč se ruší jesle

10. listopad 2004
Vaše téma

Proč se jesle ruší? Protože nevydělávají peníze a krajské úřady, či městské části, které je zřizují, je musejí dotovat. Druhým důvodem je podle informací Ministerstva zdravotnictví nový trend, počet jeslí snižovat. Přiklánějí se k názoru, že optimálnímu vývoji dítěte ve věku od 1 do 3 let nejvíce vyhovuje individuální péče ve vlastní rodině.

S tímto názorem souhlasí také psychologové, i když zdůrazňují, že jesle slouží jaké záchranná sociální síť. Proto by podle specialistky na dětskou rannou péči, Lenky Šulové, z Karlovy univerzity, jesle existovat měly.

Lenka Šulová: U nás je téměř 90procetní zaměstnanost žen. To znamená, že se dá očekávat, že samozřejmě ty ženy pracují na své kariéře, jsou plně vytíženy a zase se budou obracet i k těm kolektivním zařízením, které mimochodem v České republice jsou na velmi dobré úrovni.

Nově připravovaný zákon o zdravotnických zařízeních s jeslemi už nepočítá. Citujeme dále z vyjádření Ministerstva zdravotnictví. Jesle nahradí vázaná živnost. Tu umožňuje zákon, kdy o dítě do 3 let věku může pečovat soukromá osoba, která má patřičné zdravotnické vzdělání. Když to zjednodušíme, zatímco tradiční městské jesle zřejmě zaniknou, vznikne řada jeslí soukromých. Tyto jesle budou pro rodiny s dětmi finančně náročnější, ale rodiče se nemusejí obávat, že by jejich péče nebyla kvalitní, jak potvrzují slova psycholožky Šulové.

Lenka Šulová: Znám spoustu vynikajících jesliček toho i onoho typu a spíš bych já se domnívala, že se to odvíjí od personálního zajištění těch kterých jeslí, co se rozhodli těm dětem poskytovat. Nedomnívám se, že by se to odvíjelo třeba i od hmotného zajištění těch jeslí, jak moc drahé jsou hračky, jak moc drahé jsou peřinky a jestli všechny koberce jsou protialergické.

A přibývat budou také agentury, které zajišťují tak zvané paní na hlídání. A to jak v hlavním městě, tak v regionech, jak dokládají zjištění našich zpravodajů, například redaktorky, Martiny Vodičkové, z Českých Budějovic.

Martina Vodičková: Pětasedmdesát volných jeslových míst ve dvou zařízeních dostatečně uspokojuje zájem českobudějovických rodičů. O tom, že se nejedná o rodiny sociálně slabé, svědčí fakt, že velký zájem je o tak zvané hlídání dětí, což mohou matky na mateřské dovolené využít 5krát v měsíci, aniž by přišly o státní příspěvek. Jeden takový hlídací den vyjde v Českých Budějovicích na 100 korun.

Za pobyt dítěte v městských jeslích zaplatíte asi 1500 korun měsíčně plus 25 korun za den. Pokud máte smůlu a v místě vašeho bydliště jesle už neexistují a dáte dítě do jeslí například v jiné části Prahy, měsíčně zaplatíte až 4 tisíce korun plus 25 korun na den. To je srovnatelná částka, kterou zaplatíte v soukromých jeslích.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autoři: Martina Vodičková , ela
Spustit audio

Více z pořadu