Problémy lékárníků s VZP

20. září 2003
Duel Radiožurnálu

Jan Pokorný přeje dobrý poslech. Lékárníci prý plánují zavřít pro výstrahu lékárny, pokud jim vláda nepomůže s dluhy. Provozovatelé lékáren nezaplatili svým dodavatelům téměř 305 miliardy korun, protože jim pozdě přicházejí úhrady od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tato zpráva se objevila v uplynulém týdnu. Ať už jednání mezi lékárníky, ministerstvem a pojišťovnou dopadá jakkoliv, je to určitě téma pro výměnu názorů. Hosty Duelu jsou Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory, vítejte.

Host (Lubomír Chudoba): Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): A Josef Langr, ředitel odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví, vítejte.

Host (Josef Langr): Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Zopakuji, že provozovatelé lékáren nezaplatili dodavatelům 3,5 miliardy korun kvůli pozdě přicházejícím úhradám od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pane prezidente Chudobo, jak je to možné?

Host (Lubomír Chudoba): Já nejdříve bych upřesnil jednu věc. Těch 3,5 miliardy, to je po splatnosti. My samozřejmě nemáme zaplaceno daleko více, ale tady to jsou pohledávky po splatnosti, to znamená, že za to můžeme být penalizováni od distributorů. A tou hlavní příčinou je to, že, jak jste již zmínil, Všeobecná zdravotní pojišťovna platí v tuto chvíli zhruba s třicetidenní prodlevou.

Moderátor (Jan Pokorný): Proč žádáte o pomoc stát?

Host (Lubomír Chudoba): No, protože jsme přesvědčeni o tom, že jestliže ty dluhy vznikly skutečně z nečinnosti předchozí i této vlády, stát za ně zodpovídá, protože to jsou především dluhy za podniky státními nebo podniky, kde stát má majoritní většinu, tak jsme přesvědčeni o tom, že stát se musí k těmto pohledávkám přihlásit.

Moderátor (Jan Pokorný): Otázka pro Josefa Langra, ředitele odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví. Rozumíte postoji lékárníků?

Host (Josef Langr): Já samozřejmě tohle to vnímám, není tento sektor nebo tento segment zdravotní péče jediným, kterému VZP není schopná hradit včas a podle rámcových smluv, které byly podepsány, samozřejmě i lékárníci mohou VZP penalizovat, mohou VZP jaksi vypovídat jí smlouvy, protože rámcová smlouva jasně hovoří o určitých pravidlech, ale není to cesta. . .

Moderátor (Jan Pokorný): Můžu jen tak vsunout otázku, jak by si pomohli, kdyby penalizovali Všeobecnou zdravotní pojišťovnu?

Host (Josef Langr): Já jsem to chtěl dopovědět, není to vlastně cesta k ničemu, tam skutečně ten deficit je a VZP má spoustu nevybraných jaksi pohledávek od zaniklých podniků a relativně, relativně tedy není úplně sama na vině. Druhým problémem je, že celková úhrada zdravotní péče a její rozsah přesáhly možnosti veřejného, veřejného fondu pro tento rok a že jsme jaksi si objednali, my všichni tedy, v podstatě více, více zdravotní péče, než ten veřejný fond má k dispozici.

Moderátor (Jan Pokorný): Řekněte, řekněte stručně a jasně, jestli stát může v tomto zdravotníkům pomoci nebo nikoliv. Myslím lékárníkům, konkrétně.

Host (Josef Langr): V každém případě postoj paní ministryně jednoznačně vede k tomu, aby bylo pomoženo v co nejkratší době, bylo přijato spousta opatření a spousta návrhů, bohužel některé vláda neakceptovala, zejména, když se jedná vlastně o reformu veřejných financí.

Moderátor (Jan Pokorný): Otázka pro Lubomíra Chudobu. Jste spokojen s takovým postojem Ministerstva zdravotnictví? Řeknete svým lidem, nezavírejte lékárny, věc je na dobré cestě?

Host (Lubomír Chudoba): Já už jsem se vyjádřil pro jedno médium, že počkáme zhruba asi dva týdny, jestli skutečně paní ministryně předloží jasný požadavek na vládu a tento požadavek bude schválen a v tomto, a v tomto návrhu řešení by mělo být jasně řečeno, jakou částku stát je schopen, jakou částkou stát je schopen oddlužit Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, v jakém časovém horizontu. Pokud se toto nestane, tak se obávám, že nám skutečně nic jiného nezbude, než abychom teda pokračovali razantněji.

Moderátor (Jan Pokorný): Máte nějakou jasnou představu, jak by stát měl oddlužit Všeobecnou zdravotní pojišťovnu?

Host (Lubomír Chudoba): Těch, těch možností je několik. Jednou z možností je například, aby tak, jako se to stalo v jiných segmentech, ty dluhy byly předány přes Konsolidační agenturu nebo odkoupeny Konsolidační agenturou. Druhou možností je, aby si Všeobecná zdravotní pojišťovna vzala úvěr a stát ho třeba garantoval, protože, nezlobte se, ale skutečně mi připadá nemravné, aby my, jako poskytovatel zdravotní péče, jsme si úvěry brali a Všeobecná zdravotní pojišťovna si úvěr žádný nevzala. Pokud ty potíže má, i když třeba ne zaviněně, v tomto případě ona.

Moderátor (Jan Pokorný): Má vaše ministerstvo, respektive stát, nějaké páky na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, jak ji přimět k větší platební disciplíně, když ona sama má problémy?

Host (Josef Langr): Páky samozřejmě má, a to ve formě státních zástupců v dozorčí radě a také tyto páky využívá. Vím, že teď bylo jednání ekonomické rady VZP, kde byly dány závěry a naši státní zástupci byli poučeni, jakým způsobem mají být vlastně ty věci řešeny. Vraťme se ale k tomu, čím ministerstvo k tomu pomáhá nebo chce pomoci. Pokud mám dobrou informaci ze včerejška, tak by ta záležitost dlužných, dlužníků, které VZP má ve státních nebo částečně státních podnicích a kteří jsou v konkurzu, tak tato, těmto, za tyto dlužníky by měly být odkoupeny zhruba pohledávky za 3 miliardy korun, což by při rychlém jednání mohlo být vlastně do nějakých 14 dnů vyřízeno. Další kroky samozřejmě jsou dlouhodobé a to je otázka jednak narovnání celého systému a potom samozřejmě zvýšení úhrad za pojištěnce, které, za které platí stát.

Moderátor (Jan Pokorný): Máte, pane řediteli odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví, pohotově odpověď na otázku, jak k takovému stavu může vůbec dojít? V čem je hlavní chyba?

Host (Josef Langr): Tak, je to, všechny vlastně evropské zdravotní systémy se potýkají v určitých krizích a v určité době, protože nabídka jaksi nových metod a nových možností poskytování zdravotní péče vždy předbíhá před možností finanční, takže tyto krize se objevují i v jiných zemích. Víte, že Německo řeší podobnou situaci, ne sice v tak dramatickém duchu, jako máme my, podobně velice razantně řešili slovenští kolegové, maďarští i polští. Takže není to jev jen u nás, vždycky je to otázka nabídky a možnosti finanční, jak tu nabídku jaksi uspokojit.

Moderátor (Jan Pokorný): Kde vidí hlavní jádro problému pan prezident Chudoba?

Host (Lubomír Chudoba): Hlavně já to vidím v tom, že stát tady dlouhodobě zanedbával tento sektor, skutečně dlouhodobě. My na to řadu let upozorňujeme, že k tomu kolapsu dojít může. Tady prostě nejsou jasně stanovena a vymáhána pravidla pro tvorbu sítě, to se hrozně těžko všechno rodí.

Moderátor (Jan Pokorný): Co to je tvorba sítě?

Host (Lubomír Chudoba): Tvorba sítě, aby skutečně počet zdravotnických zařízení, teďko mluvím zejména o lůžkové péči, aby byl skutečně nastaven tak, aby byl sestaven účelně, abyste se nedozvěděli z jedné studie, že tady máme o 30 procent lůžek více, z jiné studie, že se to odhaduje třeba ještě o nějaké procento výše. Je to podle mého názoru skutečně dlouhodobá nečinnost státu, byť jsme jako odborníci na to upozorňovali. Je to i díky tomu, že stát nebo současná vláda není ochotná nějakým způsobem vysvětlit občanům, pokud chtějí být v blízké době kvalitně léčeni, budeme se muset začít, budeme muset otevřít otázku spoluúčasti. Je-li spoluúčast skutečně v této fázi dostatečná nebo není. Problémy samozřejmě má spousta států, se Slovenskem bych se nerad srovnával, tam je to skutečně ještě kritičtější, než u nás, ale . . .

Moderátor (Jan Pokorný): V čem je to kritičtější na Slovensku než u nás?

Host (Lubomír Chudoba): Na Slovensku, co se týče třeba lékáren, tak tam dlouhodobě se platí po splatnosti nějaké čtyři, pět měsíců. Jedna věc. Druhá věc, to, co, díky čemuž třeba my tady ještě přežíváme jako lékárníci, že distribuční firmy odkupují ty pohledávky za VZP, na Slovensku minulý týden distribuční firmy už i tuto výpomoc ukončily, takže tam ti lékárníci, pokud se s nimi nedomluví na jiné formě řešení, jako že to vypadá, že se nedomluví, tak skutečně budou svázáni natolik těmi úvěry, že o ty lékárny prostě v krátké době přijdou. Pokud nebude řešeno.

Moderátor (Jan Pokorný): Josef Langr, ředitel odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví, mluvil o tom, že by se někde mohly najít 3 miliardy na odkup pohledávek od VZP. Stačilo by vám to?

Host (Lubomír Chudoba): No, víte co, nám by to stačilo, ale samozřejmě těch, co jsou ve frontě, je daleko více. Jsou to lékaři, jsou to stomatologové, jsou to lékárníci.

Moderátor (Jan Pokorný): V případě, já se zeptám Josefa Langra, v případě, že by se ty 3 miliardy našly, že by to vláda schválila, dostali by je přednostně lékárníci a nebo by se rozpustily třeba v nemocnicích?

Host (Josef Langr): V rámci vlastně solidních zásad ekonomického chování by neměly být upřednostňovány žádné subjekty, to by asi museli být poděleni všichni, ale všichni jsou v krizi, ty 3 miliardy je vlastně odkup pohledávek Konsolidační agenturou od podniků, vlastně nebo za podniky, které jsou v konkurzu. Celková ta úroveň těch pohledávek těchto, v této kategorii 6 miliard, čili evidentně by bylo třeba podstatně větších prostředků.

Moderátor (Jan Pokorný): Tady bych se možná zastavil. Lubomír Chudoba obvinil stát z dlouhodobé nečinnosti, vy jako státní úředník hledáte pracně argumenty na ochranu státu.

Host (Josef Langr): No, já se nedomnívám, že ta vina je jenom na státu, samozřejmě, v každém tom segmentu se nacházejí chyby, stát měl podstatně jinak, jiným způsobem řešit i oblast třeba farmacie a farmaceutických služeb, protože . . .

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, to, že se neřešilo, byl problém odborný a nebo spíš politický?

Host (Josef Langr): Myslím si, že to byl problém, problém asi je to na obou stranách.

Moderátor (Jan Pokorný): Lubomír Chudoba chtěl reagovat?

Host (Lubomír Chudoba): Ne, já ještě bych, abych použil čísla, byla tady řeč o 3 miliardách. Ke konci loňského roku byly pojišťovny zhruba v deficitu mínus 2,5 miliardy, především VZP, ty ostatní myslím skončily zhruba na nule. Odhaduje se pro letošní rok, že to zadlužení bude někde mezi 5 až 8 miliardy. Ty 3 miliardy, když se na to podíváte, vlastně znamenají, že na konci roku bychom na tom byli dvakrát hůře, než na konci loňského roku. Takže to nestačí, tato částka prostě nestačí v tuto chvíli, to vědí všichni.

Moderátor (Jan Pokorný): Rozumíte i tomu, že pojišťovna nemá peníze? Pokud je pravda to, že podniky ji na pojistném dluží přes 17 milionů korun.

Host (Lubomír Chudoba): Tomu já rozumím a proto právě chceme na státu, aby si tu odpovědnost vzal na sebe, aby skutečně pochopil, že tak, jako oddlužil, oddlužil například vytunelované banky, tak jako byli odškodněni ti, co vložili své prostředky do kampeliček, protože tam nebyl zajištěn řádný státní dozor, tak proto si myslíme a nebo, že zdraví je priorita čísla jedna. Tak proč bychom v tomto duchu nemohli pomoci zdravotnictví, my za to nemůžeme jako zdravotníci, skutečně ne.

Moderátor (Jan Pokorný): Znáte asi aktuální stav státní pokladny, jistě sledujete jednání o reformě veřejných rozpočtů, přesto si myslíte, že vaše požadavky mají naději na úspěch?

Host (Lubomír Chudoba): Podívejte, jestli si myslíme, já se domnívám, že ano. Zase ta výše v tom, ve státním rozpočtu zhruba těch 5, 8 miliard, to zas není podle mého názoru tak tragická výše nebo tak tragické zadlužení, které by si stát nemohl dovolit. Vždyť si vezměte, že jsme vydali takto zbytečně, nemyslím teď ve zdravotnictví, ale třeba v těch bankách stamiliardy.

Moderátor (Jan Pokorný): Lékárníci požadují záruky, kterými by mělo být odkoupení pohledávek pojišťoven ze strany státu zaručeno, je to tak, pane prezidente?

Host (Lubomír Chudoba): Samozřejmě, potřebujeme jednoznačně, aby bylo přijato v první fázi minimálně vládní usnesení, které toto bude řešit a potom, jestli samotné naplnění bude v řádu několika týdnů, několika měsíců, to už jsou, myslím, všechno věci, o kterých se dá mluvit a které my můžeme akceptovat, ale musíme tady mít záruku, že se to bude řešit.

Moderátor (Jan Pokorný): Jaké záruky může stát poskytnout lékárníkům?

Host (Lubomír Chudoba): No, chtěl bych říci, že to vládní usnesení bylo přijato, to je ve své podstatě, byly tam určité diskrepance v tom předurčení, ale je určitá naděje, nebo že, že ta, že ta omezení, která to vládní usnesení, poněkud znevýhodňovaly odkup pohledávek, že byly odstraněny a pokud vím tedy informaci ze včerejška, tak je možnost skutečně ty 3 miliardy do toho dostat. Vládní usnesení, o kterém vím, že bylo přijato, které platí nějaký týden, je v tom duchu, že stát se zavazuje převzít nebo ty pohledávky postoupit pouze za zkrachovalými státními podniky a ta částka ve výši nějakých 47 milionů, to je zanedbatelné, to je drobeček. Teďka mluvíte o 3 miliardách, my jsme je ještě nedostali, nevím, jestli skutečně je to ve fázi jednání nebo jestli už to bylo vládou schváleno, nemám tu informaci, že by to vláda schválila ve středu. Já myslím, že to na jednání ani nebylo. Pokud se v tomto duchu ubírají vaše myšlenky, v pořádku, ale znova opakuji, ty 3 miliardy, je to zhruba polovina částky, kterou je potřeba do konce roku vyřešit.

Moderátor (Jan Pokorný): Není, a to je otázka na vás na oba, čas na nějakou radikální změnu v systému? V případě, že ano, tak jakou? Pane řediteli Langre?

Host (Josef Langr): Radikální změna se samozřejmě musí odehrávat ve dvou rovinách. Je to jak rovina toho příjmu do zdravotního, veřejného zdravotního fondu, tak i v té rovině spotřeby. Prostě nelze oddlužit ten systém jen s tím, že bude zase nechán pro bezbřehé čerpání péče a pro tu vlastně volnou tvorbu sítě a výkonu. Pokud tedy v těch příjmech bude vyslyšeno ministerstvo, tak se ve své podstatě má narovnat v příštím roce a ta určitá vůle v tom je. Úhrada za pojištěnce, které , za které platí stát, to jsou pojištěnci, zhruba kterých je 5,8 milionů. Doposud se za tyto lidi platilo ve své podstatě pouhých 475 korun nebo lépe řečeno o 8 korun méně od roku 2004, v tom prvním návrhu bylo 475 korun. Ta jejich spotřeba je zhruba dvojnásobná měsíčně, čili, to je veliká jaksi diskrepance mezi pojištěnci, kteří si hradí své pojištění jako zaměstnanci a pojištěnci, kteří jsou hrazeni takto. Další skupinou jsou osoby samostatně výdělečně činné, i to se vlastně tím balíčkem opatření jakýmsi způsobem bude narovnávat a trošku do státního rozpočtu nebo do tohoto rozpočtu . .

Moderátor (Jan Pokorný): Takže ne nějaká radikální, bolestivá změna systému, jak se říká z gruntu, ale spíš takováhle narovnávání, o kterých . . .

Host (Josef Langr): Tohle to je narovnávání pouze na straně příjmu, ale naopak velice radikální jsou potřeby ve spotřebě zdravotní péče, ať je to teda redukce vložkového fondu, tam se vlastně začíná, i ministerstvo začíná u svých přímo řízených nemocnic velice tvrdě redukovat síť, všechny nemocnice, které převzaly kraje, jsou vlastně motivovány k tomu, aby mohly být oddluženy, tím, že vytvářely krajské programy, kde se ta redukce sítě taky projevila. Sítě nebo tyto programy schválily již dvě krajská zastupitelstva, na další se čeká . . .

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře, já, když dovolíte, teď stejnou otázku položím panu prezidentu Chudobovi.

Host (Lubomír Chudoba): Tak to určitě. K těm rychlým opatřením kromě toho oddlužení patří, jak už tady zmínil pan ředitel odboru, patří navýšení platby za státní pojištěnce. Ale držme se při zemi. Paní ministryně na semináři včera, kterého jsem se účastnil, tak nám sdělila, že třeba co se týče těch státních pojištěnců, ona požadovala navýšení o 1,5 miliardy, bylo schváleno pouze půl miliardy. To je směšná částka, když si uvědomíme, že státních pojištěnců je přes 50 procent a že teda pokud je rozpočet celkových výdajů na zdravotnictví nějakých 160 miliard, tak půl miliardy, navýšit o půl miliardy za státní pojištěnce, to je skutečně minimální částka. Tam by to navýšení mělo být minimálně řádově nebo ještě možná větší, abychom se dostali skutečně, nebo abychom mohli uvažovat v jakési solidaritě mezi státními pojištěnci a mezi pracujícími nebo podnikajícími.

Moderátor (Jan Pokorný): Zkuste odpovědět jednoznačně na tuto otázku, je čas na radikální změnu systému, ano nebo ne?

Host (Lubomír Chudoba): No, samozřejmě, musí přijít co nejrychlejší radikální změna, protože čím déle to budeme oddalovat a tady to třeba ale považuji za radikální řešení, čím déle to budeme oddalovat, tím skutečně ten pád bude tvrdší pro nás, pro všechny.

Moderátor (Jan Pokorný): Hosty dnešního Duelu Radiožurnálu byli Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory a Josef Langr, ředitel odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví. Děkuji za vaše názory, na shledanou.

Host (Lubomír Chudoba): Na shledanou.

Host (Josef Langr): Na shledanou.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu