Přesčasy: Zaměstnavatel je může nařídit, i když se vám nehodí

21. říjen 2014
Žurnál servis

Když zaměstnavatel nařídí práci přesčas, může to dotyčnému dost zkomplikovat plány. Má zaměstnanec právo přesčas odmítnout, když se mu nehodí, třeba proto, že musí pro děti do školy? Radili jsme se s Tomášem Pallou, právníkem z královéhradeckého Regionálního poradenského centra pro zaměstnance Českomoravské konfederace odborových svazů.

Předně je třeba rozlišit dva typy přesčasů: nařízené a dohodnuté. „Práci přesčas lze nařídit maximálně v rozsahu 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento rozsah lze práci přesčas ukládat pouze na základě dohody se zaměstnancem,“ vysvětluje Palla.


Těhotné zaměstnankyně, stejně jako mladiství zaměstnanci nesmí být prací přesčas zaměstnáváni vůbec, tedy ani kdyby se na tom se zaměstnavatelem dohodli. Přesčasovou práci nelze dále nařídit ani zaměstnankyním a zaměstnancům pečujícím o dítě mladší než 1 rok; tady se ale lze na práci předčas dohodnout.

„Celkový rozsah práce přesčas, tedy jak nařízený, tak dohodnutý, nesmí činit více než 8 hodin týdně v rámci období 26 týdnů po sobě jdoucích, respektive až 52 týdnů, stanoví-li tak kolektivní smlouva,“ dodává.

Nařízený přesčas musí zaměstnanec vykonat, i když se mu to třeba nehodí. Odmítnout může jen výjimečně. „Pokud je v konkrétním okamžiku dána zákonná překážka v práci, která omlouvá zaměstnancovu nepřítomnost v práci, jako je například vyšetření u lékaře, pak samozřejmě musí zaměstnavatel takovou nepřítomnost zaměstnance omluvit,“ vysvětluje právník.

I když přesčasy mohou být nepříjemné, je to zaměstnanci kompenzováno ve mzdě. „Za práci přesčas přísluší zaměstnanci mzda a příplatek nejméně 25 % průměrného výdělku. Tento příplatek může být na základě dohody stran nahrazen poskytnutím náhradního volna,“ vysvětluje Palla.

Někteří zaměstnanci, nejčastěji se to týká vedoucích pracovníků, pak mají nezanedbatelné množství přesčasů zahrnuté už v základní mzdě – za něj tudíž nedostávají nic. „Pokud mzda není určena mzdovým výměrem, ale je sjednána v pracovní či jiné smlouvě, umožňuje zákon, aby byla sjednána již s přihlédnutím k práci přesčas v určitém rozsahu. Takovému zaměstnanci pak příplatek ani náhradní volno za přesčas nepřísluší,“ uzavírá právník.

autor: Karolína Procházková
Spustit audio