Petr Petržílek, stínový ministr životního prostředí z ČSSD

r_2100x1400_radiozurnal.png

Závěrečná zpráva takzvané Pačesovy energetické komise je na světě. Včera byla vyvěšena na webových stránkách české vlády. Podle stranického klíče sestavená expertní komise pod vedením předsedy Akademie věd, profesora Pačesa, pracovala rok na tom, aby popsala energetické možnosti a potřeby České republiky a dala vládě doporučení. Ta by se měla týkat například úspor energie, prognóz světových cen energetických zdrojů nebo upřednostnění uhelného či jaderného modelu české energetiky. Práce komise vzbudila už od momentu, kdy byly prezentovány její dílčí závěry, menší koaliční politickou bouři. A není vyloučeno, že to samé nastane i nyní. V každém případě jdou teď závěry energetické komise do oponentního řízení před tým sestaveným přímo premiérem Topolánkem. U čtvrtečních Dvaceti minut Radiožurnálu vás zdraví Martin Veselovský, přeji dobrý poslech. Mým dnešním hostem je a na otázky bude odpovídat stínový ministr životního prostředí za ČSSD Petr Petržílek, dobrý den, vítejte v rozhlase.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na stole je zpráva, kterou vypracovali lidé nominovaní třemi vládními politickými stranami. Zajímá ta zpráva vůbec sociální demokraty?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Samozřejmě, že zajímá, protože to je koncepční materiál, který by měl navazovat na naši energetickou koncepci, kterou jsme připravili v roce 2004. Tak nás zajímá, jakým způsobem navazuje a jestli koncepčně tedy dochází k nějakým výrazným změnám nebo nedochází.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Předpokládám, že jste ji stejně jako já četl, pane Petržílku. Máte k ní nějaké velké výhrady?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Musím říci, že mě ta zpráva překvapila zejména s ohledem, pozitivně překvapila zejména s ohledem na důraz na úspory v energetice a na obnovitelné zdroje energie, i když k tomu mám určité výhrady. Naopak, pokud jde o samotná doporučení a závěry komise, ty jsou nekonkrétní, nejednoznačné, jsem přesvědčen, že na to měla vliv právě ta nejednota vládních představitelů, respektive zástupců vládních stran.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pokud tedy vy osobně jako expert v oboru čtete takto nejednoznačně zamlženě ty závěry a doporučení, kvůli kterým v podstatě tato energetická komise vůbec pracovala, tak je na místě otázka, jestli vůbec je ta celá zpráva k něčemu.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Pro mě jsou velmi důležité ty analýzy. Já jsem přesvědčen, že ty analýzy mají správný, zdravý základ, i když třeba některá srovnání, já nevím, třeba v energetické náročnosti České republiky jsou ve vztahu k evropské dvacet sedmičce, nikoliv tedy k evropské patnáctce, což považuju za určité zkreslení. Tak můžu říct, že ty podklady, se kterými pracuje ta zpráva, jsou v pořádku. A jsem rád, že jsou na světě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Znamená to, že ta zpráva není nijak zabarvena tím faktem, že vznikala v prostředí, a už nominací těch expertů, v prostředí trojkoaliční vlády. Není nijak zabarvena tímto faktem a opravdu popisuje realitu tak, jak by měla popisovat, aby dostála tomu názvu komise, která má v názvu napsáno nezávislá?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Víte, tohle to si nemyslím. Ta zkreslenost je znát zejména na obrušování bodů, které se, na které koalice nemá jednotný názor. A to obrušování je znát natolik, že to způsobuje neprovázanost jednotlivých kapitol a jednotlivých podkladů v té Pačesově zprávě. Myslím si, že by zasloužila ta zpráva ještě konečnou redakci, kde by právě tyhle ty pochybnosti byly odstraněny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Možná tou konečnou redakcí projde, protože, jak už jsem na začátku říkal, ta zpráva míří před oponentní tým, který je sestavený přímo premiérem Mirkem Topolánkem.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Nevím, jestli toto bude konečná redakce, protože oponentní tým se na to bude dívat z pohledu, vzhledem k jeho složení, z pohledu rozvoje jaderné energetiky a z pohledu rozvoje využití zemního plynu, což já nijak zvlášť nekritizuju, jenom prostě říkám, že ten posudek nebo ta oponentní zpráva musí být tím pádem účelově jednostranná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Než se dostaneme, abych tak řekl, ke střevům té zprávy, tak má z vašeho pohledu, pane Petržílku, ta zpráva na svém závěru nějaké nebo nějaká jasná doporučení, ze kterých by si možná i laik mohl říct: "Dobrá, v příštích několika desítkách let by se Česká republika měla zaměřit na to, na to a na to. A tímto se rozhodně nezaobírat?"

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Naopak, jak už jsem řekl. Doporučení jsou prakticky nejednoznačná, téměř nicneříkající. Nicméně například scénáře ukazují, že Pačesova komise staví budoucí energetiku především na jaderných a obnovitelných zdrojích. Což samozřejmě neodpovídá tomu textu toho závěru a doporučení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
V jaderných a obnovitelných zdrojích vy osobně, jako ministr životního prostředí, stínový ministr za českou sociální demokracii považujete jádro za obnovitelný zdroj nebo ne?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Ne, rozhodně to není obnovitelný zdroj. Dá se říct, že to je nízkoemisní zdroj s ohledem právě na závazky České republiky, které vyplynou z nové energetické koncepce Evropské unie, ale rozhodně to není obnovitelný zdroj energie.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem ještě k personáliím. Šéf té energetické komise, předseda Akademie věd, profesor Václav Pačes se minimálně o prázdninách, ve chvíli, kdy byly publikovány ty předběžné výsledky komise, dostal, řekl bych, do centra toho politického sporu uvnitř vládní koalice. Máte pocit, že si tím svým angažmá v té komisi nějakým způsobem zadal nebo stále pro vás ještě zůstává tím vědcem, který je nad politikou?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
No víte, já si myslím, že ta průběžná zpráva právě s ohledem na jasné závěry byla více vypovídající než právě závěry a doporučení této, řekněme, poslední, závěrečné, závěrečné formy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak ta průběžná zpráva byla interpretována, myslím, téměř všemi, kdo k tomu měli co říct, tak, že tam převážil ten, řekněme, technicistní pohled ODS nad pohledy například zelených.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Ano, ale byla v tom jednoznačná, kdežto pokud se jedná o tuto zprávu, tuto závěrečnou zprávu, tak ta jednoznačná rozhodně není. Uvedu příklad. Právě jaderná energetika, ačkoliv se počítá evidentně s jejím rozvojem dle scénářů už od roku 2020, tak v textu najdete podporu pouze reaktorů čtvrté generace, tedy využívajících vyhořelé palivo. To považuju za jeden z rozporů v té zprávě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč, zkuste to vysvětlit, proč by nemohly být podporovány oficiální politikou Vlády České republiky reaktory čtvrté generace?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Naopak, já si myslím, že by podporovány být měly, ale je třeba k tomu říci, že v reálném čase nemůžeme počítat s tímto využitím jaderné energie. Musíme pořád mít na mysli, že Česká republika bude potřebovat další zdroje energie, zejména pro to, že podporujeme odstavování hnědouhelných elektráren s nízkou účinností. A také není úplně jednoznačné, kdy bude končit životnost Dukovan a jestliže se nebudeme připravovat na tyto výpadky, tyto velké výpadky zásobování elektřinou, tím, už dnes, tím, že začneme, řekněme, s legislativním procesem nebo spalovacím procesem výstavby dvou bloků, dalších dvou bloků Temelína, pak to určitě v budoucnu zaplatíme tím, že budeme dovážet velmi drahou elektřinu z Ukrajiny, kde se určitě nebude vyrábět ekologičtěji než u nás.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, co se týče vývozu a dovozu elektrické energie, tak, řekněme, ty závěry Pačesovy energetické komise mluví o tom, že v roce 2015 se srovná vývoz a dovoz elektrické energie v České republice. Souhlasíte s takovou predikcí?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Ano, to si myslím, že odpovídá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu stínový ministr životního prostředí za ČSSD Petr Petržílek. Pokud je na stole tato zpráva energetické komise pod vedením Václava Pačesa a pokud bychom si představili, že by česká sociální demokracie po polovině roku 2010 byla ve Strakově akademii, tedy že by vládla této zemi, ať už sama nebo koaličně, dal by se ten materiál použít jako nějaký základ další energetické koncepce, převzali byste ho nebo je pro vás z tohoto pohledu mrtvý?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Ne, myslím si, že ten materiál je kvalitní, pokud jde o jeho samotné analýzy. Je kvalitní, pokud jde o kapitolu obnovitelné zdroje, i když tam bych, tam si myslím, že jsou výrazně podhodnoceny, tedy je výrazně podhodnocen potenciál biotermální energie. Je velmi dobrý v oblasti úspor a z hlediska, řekněme, kvantifikace těch závazků nebo toho potenciálu úspor. Takže to jsou všechno věci, na který bychom určitě navázali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Zpráva poměrně opatrně lavíruje v doporučeních právě ohledně jaderných technologií. Tam možná je to, o čem vy, pane Petržílku, mluvíte jako o nejasných doporučeních. Stojí to energetické dilema České republiky podle vás, tak, jak je naznačeno ve zprávě, že buď se vydáme uhelnou cestou a budeme těžit uhlí, například v Severočeské uhelné pánvi, a budeme nějakým způsobem abgrejdovat ty stávající uhelné elektrárny, anebo se vydáme cestou jádra. Stojí to dilema takto?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Víte, kdyby ta zpráva neobsahovala prognózu vývoje instalovaného výkonu právě v oblasti uhelné energetiky, která mě nepřijde příliš realistická, protože dostatečně tedy neodráží ten proces odstavování těch uhelných elektráren, tak bych s vámi souhlasil. Jedná se totiž o to, že jestliže bychom dokázali nepočítat s životností uhelných elektráren šedesát let, tak, jak počítá tato zpráva, ale řekli bychom: "Ne, tyto uhelné elektrárny s velmi nízkou účinností prostě jejich provoz zastavíme, postavíme uhelné elektrárny s mnohem vyšší účinností, tak, aby využili primární energetické zdroje, tedy uhlí, dvakrát tak efektivněji nebo třikrát tak efektivněji než stávající uhelné elektrárny." Pak by to dilema nemuselo být takto nastaveno.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, a teď už se zase dostáváme do pozice kdyby a jak by to mohlo vypadat po dalších sněmovních volbách, ale znamená to, že podle vašeho názoru by měla vláda přimět skrze svůj podíl v energetickém koncernu ČEZ, tak by tento koncern měla přinutit k tomu, aby začal výrazněji rychleji a více modernizovat své elektrárny a stavět úplně nové generace?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Ano, obecně se to tak dá říct.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Uhelné tím myslíte.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Ano, uhelné. Samozřejmě sociální demokracie byla jednoznačně vždycky kontinuálně za dostavbu dalších dvou bloků jaderné elektrárny v Temelíně. Tím pádem by se zmírnil ten tlak na investice právě do repasování uhelných elektráren. Nicméně to, ten repas je, ty retrofity jsou nezbytné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jako kdybych se teď vrátil o více než deset let zpátky a slyšel politiky českých vlád, jak říkají, pojďme dát ty miliardy do dostavby Temelína, protože vzápětí poté nebude potřeba těžit hnědé uhlí a nebude se devastovat Severočeská hnědouhelná pánev. Nejsou to podobná slova teď?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Ano, to považuji za v podstatě podraz vlády devadesátých let na naše občany, protože od té doby prakticky nedošlo k odstavení hnědouhelných elektráren. Naopak došlo k výraznému nárůstu vývozu elektřiny. Takže pokud my bychom se zavázali k dostavbě jaderné elektrárny Temelín, tak zároveň ten závazek by obsahoval jasný harmonogram odstavování hnědouhelných elektráren.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že za, řekněme, dirigování sociální demokracie a i za vašeho účinkování například na postu ministra životního prostředí by se co dělo s těžebními a územními limity ohledně hnědého uhlí?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Územní limity nesmí být prolomeny právě s ohledem ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, technická poznámka, a narovnání, o kterém teď uvažuje vláda.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Pokud jde o narovnání v lomu Bílině, s tím nemáme žádný problém.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tam je něco za něco a to je v pořádku.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Ano, ano, tam je, to je v pořádku, s tím skutečně souhlasíme, protože to je racionální řešení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jakým způsobem byste chtěli zajistit to, aby nakonec lidé v Litvínově nebo v Horním Jiřetíně nebo kdekoliv jinde, v těch obcích dotčených těmi ohromnými doly nebyli v nejistotě, že ten slib kdykoliv může být vzat zpátky.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Víte, zajistit to nejde ani v případě, že odepíšete ty ložiska uhlí, protože znovu můžete vyhlásit dobývací prostor, nehledě na to, že může být, může přetrvávat chráněné ložiskové území nad tím dobývacím prostorem. Já si myslím, že jediným prostředkem, jak lidé v Horním Jiřetíně, popřípadě v Litvínově nabudou jistoty, že se bude právě investovat do energetických závodů, které budou využívat úplně jiný zdroj energie, ať už to jsou obnovitelný zdroje, ať to je jádro, ať to jsou úspory. Pokud jde o oblast dopravy, tam v případě oddělení ceny ropy od zemního plynu vidíme obrovskou perspektivu právě ve využití zemního plynu v dopravě, popřípadě ve využití elektromobilů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu, vy, pane Petržílku, říkáte za, řekněme, většího využití jaderné energie, za většího využití obnovitelných zdrojů. Když se zpátky podíváme do zprávy Pačesovy komise, tak tam je například ohledně biomasy, což je obnovitelný zdroj, napsáno, že ty odhady ohledně využitelnosti biomasy jsou výrazně nadhodnocené, že se pracuje s výrazně většími čísly. Těžko říct, jestli se tomuto závěru dá věřit. A pak další věc, na kterou celý ten expertní tým upozorňuje u jaderné energie, že by se za vyššího využití jaderné energie pro Českou republiku zvyšovala nebo spíše snižovala energetická bezpečnost Česka, protože palivo a technologie by šly pravděpodobně z Ruské federace.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Tak samozřejmě Rusko není jedinou zemí, která obohacuje uran, která tedy vyrábí palivo pro jaderné elektrárny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale máme dlouhodobou smlouvu s ruským TVELem.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Tak, pokud ta smlouva bude platit, tak musí samozřejmě platit zejména ze strany dodavatele. Já nevidím problém v tom, že kdyby náhodou tento dodavatel z nějakých důvodů selhal, že bychom se nemohli obrátit na jiného dovozce jaderného paliva. Já v týhle tý souvislosti tedy, jestli mohu, bych rád zkritizoval ještě jeden aspekt té zprávy Pačesovy komise, a to tedy zejména s ohledem na to, že prohlásila naše zásoby uranu za strategický zdroj, to znamená zdroj, u kterýho se předpokládá, že bude nadále využíván. Jde mi tedy především o oblast ve Stráži pod Ralskem, kdy za současných metod, to znamená pomocí vyluhování a tak dále, kterým se uran těží, je pro sociální demokracii zejména z ekologickýho hlediska tato těžba nepřijatelná. Vůbec Stráž pod Ralskem je největší ekologická zátěž v Evropě a řeší se, a jinak to nejde, pouze tím, že se neustále odčerpává velké množství vody, ta se potom čistí a představte si, kdyby náhodou tento proces se zastavil, tak se radiace okamžitě dostane do spodních vod a do půdy v neobvyklém rozsahu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, vy jako stínový ministr životního prostředí s větou, kterou teď ocituji z toho závěru Pačesovy komise: "Vláda nebude apriori omezovat využití žádných potencionálních palivoenergetických zdrojů. Stát má přestat "překážet" v energetice a omezovat využití určitých zdrojů, případně přijímat nepřiměřené závazky v rozvoji jiných zdrojů, například ty, které narušují vyvážené tržní prostředí." S touto větou byste nesouhlasil, protože ta se samozřejmě může týkat i uranových ložisek.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Ta věta je nesmyslná už z toho důvodu, že nerostné suroviny nebo vyhrazené nerosty jsou ve vlastnictví státu. A stát nemůže prostě nerozhodovat o tom, jestli využity budou, nebo nebudou. Takže ta věta je samozřejmě špatná apriori.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, česká sociální demokracie by český uran rozhodně netěžila.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
I kdyby se změnila výrazně technologie těžby?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
To jsem neřekl. Samozřejmě, kdyby byla technologie těžby, která by byla šetrnější k životnímu prostředí, určitě bych svý stanovisko uměl přehodnotit, ale zatím o tý technologii nevím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pojďme ještě na chvíli zůstat u jaderné technologie. Víme, že od léta běží studie dopadů na životní prostředí EJA ohledně rozšíření temelínské jaderné elektrárny. Ta je plánována na dva, dva a půl roku zhruba. To znamená, že její ať už úspěšné či neúspěšné dokončení padá do vlády, která vzejde z voleb v polovině roku 2010. Pokud by do toho měla česká sociální demokracie co mluvit a EJA dopadla dobře, co by se dělo dál.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Pokud posuzování vlivu na životní prostředí bude mít závěr s doporučením výstavby, nebudu mít nic proti dokončení nebo umístění dalších dvou bloků v Jaderné elektrárně Temelín, protože takto vystupujeme konsensuálně. Ale nemyslím si, že tento postoj nebo tento postup je v souladu se současným vládním prohlášením, protože jakékoliv kroky, které právě vedou k povolení dostavby Jaderné elektrárny Temelín, jsou v diametrálním rozporu se závazkem tyto kroky nečinit. A tak to bylo v programovém prohlášení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu vy jste opoziční politik a to vás nemusí zajímat, co je v koaličním prohlášení.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Ano, já říkám jednoznačně, že to vítám, protože to urychluje právě ten proces dostavby Temelína, jenom se divím koalici, že dokáže takto nepokrytě podupávat svůj vlastní, svoje vlastní programové prohlášení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Možná ale zejména teď čerpám ze slov mnoha politiků Strany zelených, kteří už dlouhodobě českou sociální demokracii považují za stejně hodnotného potencionálního partnera, jako jsou například občanští demokraté, za jiné konstelace, například v příštích volbách byste se mohli ocitnou v koaliční vládě například i se Stranou zelených, která je za současného jaksi politického rozložení jedinou stranou, která jadernou technologii odmítá. Jste připraveni se s tím nějakým způsobem popasovat, máte na to nějaký plán jak s nimi v tomto ohledu vyjít?

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Víte, moc si to představit nedokážu. Ledaže by skutečně došlo k programu rychlé modernizace uhelných elektráren natolik, aby nebylo nutné prolomit limity těžby hnědého uhlí. Pokud by takový program byl reálný i s ohledem na závazky, pokud jde o emisní limity a tak dále, dokázal bych si to představit, ale z určitého ohledu jsem skeptik a myslím si, že sociální demokracie zřejmě neustoupí od dostavby Temelína.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takový bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Hovořili jsme zejména o prvních, možná definitivních závěrech takzvané Pačesovy energetické komise se stínovým ministrem životního prostředí za ČSSD Petrem Petržílkem, díky za váš čas a na shledanou.

Petr PETRŽÍLEK, stínový ministr životního prostředí /ČSSD/:
Já taky děkuji, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, přeji vám příjemný večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autor: Martin Veselovský