Pátek třináctého. Je opravdu tak nešťastný, jak se říká?

černá kočka

Pátek 13. se v kalendáři objeví jednou až třikrát do roka. Proč je považován za nešťastný, se přesně neví. Pravdou však je, že číslo třináct i páteční den si postupem času získaly nevalnou pověst napříč mnoha kulturami. A neblahá pověst se tohoto dne drží kvůli lidské pověrčivosti dodnes.

Křesťané například nemohou zapomenout, že v pátek mělo dojít k ukřižování Ježíše, u jeho poslední večeře sedělo 13 lidí, přičemž tím třináctým byl zrádce Jidáš. V pátek měla nabídnout Eva jablko Adamovi, Kain zabít Ábela nebo začít velká potopa.

Čtěte také

Ve Skandinávii bylo zase dle legendy narušeno zasedání dvanácti bohů třináctým – zlým bohem Lokim, který způsobil smrt boha radosti a potěšení Baldera a tím uvrhl na Zemi tmu.

V roce 2015 nás jsme pátek třináctého zažili celkem třikrát: 13. února, 13. března a 13. listopadu.

A konečně pátek 13. nepřinesl nic dobrého rytířům z řádu templářů, právě 13. října 1307 je nechal francouzský král Filip IV. Sličný pronásledovat, zatýkat, mučit a upalovat, což vedlo k zrušení a zániku celého řádu. Ve Velké Británii byl pátek dnem veřejných poprav a k oprátce vedlo tradičně 13 schodů.

Podle některých badatelů je ale paraskavedekatriafobie neboli strach z pátku 13. až novodobým fenoménem. Nejstarší dokumenty, které jej dokládají, nejsou starší více než sto let.

autor: Český rozhlas
  • Aktuální dění
  • Zpráva