SERIÁL

4) Svobodné myšlenky pronikaly i k nám: Příběh spolupráce českého a polského disentu

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Na polské straně hranice pamětní deska připomíná styky českých disidentů s příslušníky polské Solidarity

Léto 1989 přineslo konec pronásledování opozice v sousedním Polsku. Bývalí polští disidenti ukrývali pozdějšího šéfa Bezpečnostní informační služby Stanislava Devátého, kterého soud ještě v srpnu 1989 potrestal dvaceti měsíci vězení. Azyl našel právě v Polsku. O spolupráci československého a polského disentu a pronikání svobodných myšlenek od sousedů z Polska je další díl našeho seriálu.

Na rohu pražského Václavského náměstí a Jindřišské ulice byl v roce 1989 vchod do Polského kulturního střediska. Pro Čechy to byl tehdy ostrůvek svobodné literatury, hudby a také informací. Tehdejší československá média totiž o překotném dění v Polsku raději moc nemluvila. Ośrodek kultury polskiej ale tyto informace nabízel.

Čeští a polští disidenti na hranicích popíjeli rum a diskutovali, jak svrhnout společného tyrana

Setkání s polskými disidenty na Borůvkové hoře v roce 1987

Pro svobodomyslné Čechy a Slováky žijící v tuhé normalizaci představovalo Polsko sedmdesátých a osmdesátých let okno na Západ.

Kontakt s polskou opozicí a jejími zkušenostmi měl československý disent už před rokem 1989. Na konci 80. let se disidenti scházeli v hraničních horách. Přes čáru přenášeli samizdatovou literaturu a přímo na hranici se diskutovalo. Schůzky se podařilo tajit před tajnou policií.

Velká setkání disidentů na československo-polské hranici se ve druhé polovině 80. let konala jednou do roka. V Polsku je organizoval člen regionálního výboru odborů Solidarita v Dolním Slezsku Miroslaw Jasiński, dnes ředitel Městské galerie ve Vratislavi. Pravidelně asi dvakrát měsíčně se na hranici scházeli i kurýři a vyměňovali si samizdatové knížky.

Kurýři měli propracovaný systém domlouvání schůzek. Hraniční sloupky totiž byly očíslované. Poláci jim dali ženská jména a vymysleli systém výpočtu data setkání, který znali i jejich kolegové v Československu. I když telefony byly odposlouchávané, šifrování fungovalo.

Poslední velké setkání polské opozice s českým disentem se odehrálo v létě 1989. Tehdy už byli někteří polští disidenti po červnových polosvobodných volbách poslanci Sejmu a měli diplomatické pasy. Zajeli do Prahy i za Václavem Havlem na Hrádeček a za Alexandrem Dubčekem do Bratislavi. Své kolegy informovali o záměru zorganizovat ve Vratislavi Přehlídku nezávislé československé kultury.

O festivalu na začátku listopadu 89 bude poslední díl našeho seriálu.